Wersja/15.3.109

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 15.3.109.10441 została udostępniona w dniu 2015-03-30, a następnie umieszczona w paczce całościowej MaSzyna 15.04 (DDS/E3D).

Zmiany w edytorze RSF

Poprawiony podział odcinka na dwa

Nowo utworzony odcinek będzie miał pustą nazwę oraz nie zostaną do niego skopiowane przypisania sygnałów.

Usprawnienie zmiany promienia łuku

Dotychczas dosyć uciążliwa była zmiana promienia łuku, który miał obiekt parametrów łuku. Nowy promień musiał być ustawiony w każdym odcinku. Obecnie ustawienie promienia spowoduje przepisanie go do wszystkich sąsiednich odcinków, które są pod zarządem obiektu parametrów łuku.

Dołączanie plików ADD

Pliki ADD są plikami RSF (ale bez rekordu nagłówkowego) i mogą zawierać obiekty jak szablony rozjazdów, listy semaforów, tekstur, definicje płyt przejazdowych itp. Pliki takie można dołączyć do edytowanego pliku RSF poprzez zwykłe doklejenie pliku ADD na końcu. Aby usprawnić ten proces, doklejanie plików ADD zostało również dodane do menu. Pliki ADD są wyszukiwane w katalogu z plikami RSF. Należy jednak uważać, aby nie dokleiać danego pliku ADD wielokrotnie do tego samego pliku RSF, ponieważ może to prowadzić do błędów i problemów z usunięciem nadmiarowych danych.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Aktualizacja wersji RSF przy eksporcie

Dotychczas procedura generowania RSF z plików SCN nie nadążała za zamianami w kolejnych wersjach struktury RSF (obecnie jest szesnasta), generując wersję starszą. Aktualizacja wersji była wykonywana dopiero po ponownym wczytaniu pliku RSF. Sprawiało to problemy głównie w przypadku serwera ruchu, który potrzebował czasu na aktualizację wersji, co niepotrzebnie zajmowało czas. Obecnie aktualizacja wersji została wydzielona z wczytywania i jest wykonywana również przy eksportowaniu do RSF.

Tryby pracy stanowiskowej

Dotychczasowe tryby pracy były tworzone z myślą o użytkownikach indywidualnych, którzy samodzielnie uruchamiali MaSzynę na własne potrzeby. Gdy jednak wykorzystanie MaSzyny zaczęło wykraczaj poza tych użytkowników, pojawiła się potrzeba dołożenia trybów pracy, które w znacznym stopniu ograniczą korzystanie z programu Rainsted do celów nie związanych bezpośrednio z uruchamianiem MaSzyny. Dzięki temu niezorientowania osoba nie pozmienia przypadkiem ustawień pracy symulatora, a będzie mógł to zrobić tylko serwisant.

Unifikacja klonów

Na potrzeby unifikacji klonów Linii 61 został dodany mechanizm wyszukania identycznych linijek w wielu plikach i wydzielenie ich do osobnego pliku. Aby działało to dla scenerii, trzeba wcześniej przy pomocy edytora tekstowego typu Notepad++ przeformatować wpisy tak, aby każdy zajmował jedną linijkę. Najprościej oraz z zachowaniem uruchamialności scenerii można to zrobić w następujący sposób:

  • usunąć z pliku scenerii średniki
  • wprowadzić puste linie pomiędzy wpisami
  • zamienić wszystkie końce linii na średniki
  • podwójne średniki (czyli wcześniejsze rozdzielenia pustą linią) zastąpić końcami linii

Po uruchomieniu algorytmu uzyskujemy plik wpisów wspólnych, które jednocześnie są usunięte z klonów. Ponieważ w jednym z klonów Linii 61 zostały również wymienione tekstury podsypki, zostało to uwzględnione jako wyjątek i zaznaczone we wspólnym pliku jako komentarz. Po wykonaniu wydzielania można wrócić z formatowaniem pliku do poprzedniej konwencji (w której łatwiej jest znaleźć różnice pomiędzy klonami), ale nie jest to koniecznie do działania scenerii. Uwaga! Domyślnie ten mechanizm jest ukryty, ponieważ jest mało uniwersalny i skonfigurowany na potrzeby przetwarzania określonej grupy klonów (np. Linia 61).

Zmiany w serwerze ruchu

Ponieważ serwer ruchu został mocno zaniedbany przez ostatnie lata, rozpoczęte zostały prace nad poprawą działania oraz użyteczności. Większość zmian jest testowaniem różnych opcji, stąd trudno opisywać je jako konkretne poprawki.

Dwa tryby pracy serwera

Serwer ruchu może pracować w jednym z dwóch trybów. Różnią się one sposobem współpracy z symulacją, a główną cechą jest liczba jednocześnie podłączonych użytkowników.

1. Instruktor — tryb, w którym można uruchamiać normalne scenariusze. Na podglądzie serwera ruchu powinny być widoczne zajętości odcinków (tory rysowane kolorem czerwonym) oraz stany semaforów. Osoba obsługująca serwer ruchu może ingerować w działanie scenariusza — gasić semafory, zmieniać drogę przebiegu, podawać inne sygnały. Należy jednak znać działanie scenariusza i dokonywać zmian dopiero po tym, gdy uruchomią się mechanizmy scenariusza (inaczej to scenariusz poustawia rozjazdy i semafory). Ten tryb pozwala obsłużyć tylko jednego podłączonego użytkownika, ponieważ niemożliwy jest jednoczesny podgląd stanu scenerii u wielu użytkowników na raz.

2. Dyżurny — przeznaczony do synchronizacji stanu urządzeń u wielu użytkowników. Używane scenerie powinny być raczej pozbawione scenariuszy, ponieważ mogą one wprowadzać chaos. W tym przypadku to osoba obsługująca serwer ruchu decyduje i ustawia rozjazdy oraz semafory. Zmieniony stan jest rozsyłany do wszystkich użytkowników i do czasu potwierdzenia urządzenie migocze kolorem białym ("brak kontroli", czyli u każdego użytkownika może być inny stan). Nowy użytkownik dostaje po zalogowaniu eventy przestawiające urządzenia, które są w stanie innym niż podstawowy (zakłada się, że po wczytaniu scenerii zwrotnice są na wprost, a semafory i tarcze zabraniają jazdy — z wyjątkiem SBL). Serwer ruchu pozwala synchronizować scenerie w zakresie urządzeń, czyli dany użytkownik jeździ jednym pociągiem, a pozostałe są prowadzone przez AI. Nie ma synchronizacji pozycji pojazdów, więc nie są możliwe interakcje pomiędzy użytkownikami (np. popych).

Uwaga! Aby były widoczne zajętości torów, tory w scenerii muszą mieć unikalne nazwy, co nie jest powszechnym rozwiązaniem — tylko kilka scenerii spełnia ten warunek. Drugim problemem są klony, które mogą się różnić nazwami torów oraz semaforów — plik RSF wygenerowany z jednego klona może się nie nadawać do sterowania innym klonem.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36