Wersja/15.6.110

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 15.6.110.10642 z dnia 2015-06-23 została udostępniona w archiwum razem z bibliotekami Indy40.BPL oraz DataFile.BPL.

Zmiany w edytorze RSF

Blokowanie wysokości obiektom punktowym

We wcześniejszych wersjach obiekty punktowe były powiązane z trajektoriami zarówno poprzez odległość (współrzędna H) oraz wysokość (współrzędna V). Za pomocą flag w kodzie obiektu można było zablokować lub nie odległość od trajektorii, natomiast wysokość była powiązana zawsze. Wraz z powstaniem scenerii Tarniowo2 zaistniała potrzeba powiązania obiektów z trajektorią poprzez odległość, natomiast bez powiązania wysokości, ponieważ niektóre obiekty były umieszczane na trójkątach terenu. W związku z tym wprowadzona została osobna blokada powiązania wysokości z trajektorią, z wykorzystaniem bitu w kodzie obiektu, który na ogół był zerowy. W efekcie większość obiektów w plikach RSF straciła powiązanie wysokości z trajektorią i pojawiła się konieczność ręcznego przywracania tego powiązania w przypadku potrzeby przeliczania wysokości niwelety. Ponieważ ze względu na liczbę obiektów mogło to być uciążliwe, do menu Operacje dodana została funkcja globalnego zablokowania wysokości obiektów punktowych, które są przypisane do trajektorii i mają już zablokowaną odległość. Wykonanie tej operacji jest nieodwracalne i dlatego możliwe dopiero po odblokowaniu niebezpiecznych operacji. Ewentualnie po wykonaniu tej operacji należy ręcznie odblokować obiekty, które mają stać na trójkątach terenu, zamiast na wysokości określonej niweletą.

Definiowalne mapowanie dla poprzecznych

We wczesnych wersjach mapowanie trawą terenu generowanego profilami poprzecznymi było powtarzane co 10m. Po doświadczeniach z przeróbką stacji Mydelniczka zostało zmienione na 5m (oryginalnie było tam 2.5m). Jednak dalsze prace pokazały, że zwiększenie odległości mapowania do 30÷40m daje lepszy efekt graficzny (mniej zauważalna powtarzalność wzoru). W związku z tym do tekstury mapującej teren z przekrojów dodane zostały dwie liczby, określające mapowanie w poziomie i w pionie (tzn. rozmiar tekstury w metrach). W przypadku otwarcia pliku RSF, w którym te liczby były zerowe, są one domyślnie zmieniane na 25m, jako najbardziej "okrągłą" do zgodności na krawędziach kwadratów kilometrowych (i najbliższą sugerowanej odległości 30m, która jednak nie da dobrych efektów na łączeniach co 1000m).

Szycia niwelet jako trójkąty

Dotychczas szycia niwelet były eksportowane jako triangle_strip (ewentualnie triangle_fan). Taka postać trójkątów miała mniej wierzchołków, jednak sprawiała problemy przy optymalizacji trójkątów w kwadracie kilometrowym oraz w wiązaniu szyć z terenem generowanym z SRTM. Zdarzały się też problemy z widocznością szyć od spodu zamiast od góry. Obecnie eksport szyć został zmieniony na listę trójkątów. Pozwoliło to również sprawdzić wektor normalny generowanych trójkątów i w razie potrzeby odwrócić je (poprzez zamianę dwóch pierwszych wierzchołków i zmianę znaku wektora normalnego). Również został zastosowany mechanizm mapowania teksturą z użyciem parametrów podanych we własnościach tekstury, podobnie jak dla terenu generowanego przekrojami.

Wskazanie wspólnego katalogu gisdata

W przypadku użytkowania kilku katalogów zawierających Rainsted, mapy z Geoportalu i inne dane były pobierane do podkatalogu gisdata, osobno w każdym z nich. Obecnie istnieje możliwość umieszczenia w pliku RAINSTED.INI w sekcji [RAINSTED] zmiennej gisdata, której wartość będzie wskazywać wspólny katalog. Dzięki temu mapy i inne dane będą pobierane w jedno miejsce i dostępne we wszystkich katalogach, w których RAINSTED.INI będzie zawierał odpowiedni wpis.

[RAINSTED]
gisdata=E:\EU07\gisdata

Jeśli zmienna zawierać będzie dwukropek, to zostanie skopiowana do rejestru Windows (jeśli wcześniej nie było), a uruchomienie Rainsted w innym katalogu odczyta ją z rejestru. Wartość w RAINSTED.INI ma wyższy priorytet niż ta zapisana w rejestrze.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Możliwość zmiany kolorystyki

Na zakładce Ustawienia można zmienić kolorystykę Rainsted. Domyślnie dostępne są dwa schematy kolorów plus kolory systemowe (zmieniane w ustawieniach systemu). Jeśli jednak komuś nie odpowiada żaden z dostępnych zestawów, można wpisać własne kody kolorów w pliku RAINSTED.INI w sekcji [RAINSTED] jako:

  • color0 – kolor ciemniejszy (tło)
  • color1 – kolor jaśniejszy (listy, edytory)
  • color2 – kolor pól informacyjnych (nieedytowalnych)

W związku z fazą przejściową nie wszystkie kontrolki mogą reagować na zmianę koloru — będzie to sukcesywnie poprawiane. Problemy również sprawiają niektóre kontrolki, które nie mają jawnej własności koloru (np. suwaki) — zmiana ich koloru będzie widoczna dopiero po ponownym uruchomieniu programu.

Usuwanie logo.dds i logo.tga

Rainsted generuje losowe ekrany startowe do pliku logo.bmp, wykorzystując dostępne zestawy obrazków. Jednak wyższy priorytet wczytywania mają tekstury z rozszerzeniami TGA oraz DDS. Jeśli przypadkiem zostaną utworzone pliki logo.tga albo logo.dds, to mechanizm losowania ekranu startowego przestanie działać. Obecnie takie pliki są usuwane zaraz po zapisaniu logo.bmp.

Zmiany w serwerze ruchu

Generowanie uproszczonego RSF do sterowania

Aby sterować ruchem z Rainsted potrzebny jest plik RSF scenerii (można by też każdorazowo wczytywać całą scenerię, ale trwało by to dosyć długo, znacznie dłużej niż trwa wczytanie RSF). Generowanie pełnego RSF do celów edycyjnych jest czasochłonne, szczególnie że łączone są przy tym trójkąty terenu (znajdowanie wspólnych wierzchołków). Aby przyspieszyć tworzenie RSF na potrzeby sterowania ruchem, na zakładce Debugger dodany został osobny przycisk — procedura ta pomija trójkąty terenu, drzewa oraz inne nieistotne obiekty. Również automatycznie doczytuje potrzebne pliki oraz łączy tory.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36