Wersja/16.10.121

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 16.10.12266 została wydana dnia 2016-10-28. Wprowadzone zmiany dotyczyły głównie edytorów scenerii, zarówno w formacie SCN jak i RSF.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 120.

Zmiany w edytorze RSF

Promień łuku pionowego

W poprzeczny, który ma zablokowaną wysokość, można wpisać promień łuku pionowego w [km]. W takiej sytuacji nie jest możliwe ustawienie kąta obrotu, nawet jeśli poprzeczny nie ma słupka. Zostały poprawione warunki uwzględniania kąta (wcześniej poprzeczny z zablokowaną wysokością mógł zostać uznany za posiadający kąt). Domyślnie promień łuku pionowego ustawia się na 10km (inne typowe wartości to 5km oraz 20km). Promień ten nie jest jeszcze uwzględniany w przeliczaniu torów ani ustalaniu ich długości. Docelowo odcinki torów znajdujące się pod poprzecznym z zablokowaną wysokością będą miały wyliczaną długość zależnie od promienia łuku pionowego. Pewnym problemem jest podział takiego odcinka (analogicznie do podziału krzywej przejściowej). Odcinki torów z łukiem pionowym muszą też być specjalnie oznaczone.

Pobieranie UMP.INI

Plik UMP.INI określa nazwy tekstur i parametry torów dla poszczególnych typów linii, pochodzących z UMP-pcPL. Dzięki niemu wczytane linie można od razu użyć w symulacji (ale raczej orientacyjnie, ze względu np. na konieczność poprawienia promieni łuków). Niestety konfiguracja serwera rainsted.com została zmieniona tak, że nie są dopuszczalne pliki o rozszerzeniu INI. Z tego powodu plik nie pobierał się. Obecnie nazwa pliku na serwerze jest zmieniona na ump.txt.

Poprawiony eksport znaków drogowych

Znaki drogowe, wstawione jako modele T3D, po ostatnich zmianach w eksporcie sygnałów będących ozdobami, eksportowały się z nieprawidłową składnią. Zostało to naprawione. Znaki takie w dużej liczbie były wstawione w scenerii Tarniowo 2. Znaczna większość znaków drogowych ma charakter ozdobny (nie przekazują żadnej treści dla AI sterującego samochodem).

Zerowanie nieużywanych cyfr kilometrażu

Przy eksporcie słupków hektometrowych z jedną albo dwiema cyframi określającymi kilometr, powtarzana była pierwsza cyfra znacząca na nieużywanych miejscach (np. 1 1 2 3 zamiast 0 1 2 3 dla 12.3). Obecnie wstawiane są zera, dzięki czemu wpisy są bardziej czytelne.

Ręczne wpisywanie nazwy eventu do toru

Prowizorycznie została wprowadzona możliwość przypisania eventu do toru jako Event1 albo Event2. Po wybraniu opcji "edit" w typie sygnału można wpisać tekst zamiast wybierać z listy. Rozwiązanie to będzie ulepszane w przyszłych wersjach po lepszym zorientowaniu się w potrzebach i możliwościach. Np. tworzenie blokady liniowej zliczającej pojazdy na szlaku.

Testowo uruchomione obliczanie łuków pionowych

Do górnego menu Linie zostały dodane opcje dla łuku pionowego. Opcja testowania pokazuje za pomocą dwóch kropek miejsca, w których łuk pionowy powinien się zaczynać i kończyć. Jest to istotne, ponieważ czasem łuki pionowe wychodzą bardzo krótkie albo bardzo długie (wtedy podział odcinków może z czymś kolidować). Aby przetestować odcinek musi on być przecinać poprzeczny z zablokowaną wysokością (takie poprzeczne są obecnie rysowane jako pogrubione). Opcja wykonania łuku pionowego modyfikuje zaznaczony odcinek, dosuwając jego końce do pokazywanych podczas testu punktów. Obecnie nie jest możliwe składanie łuku pionowego z kilku odcinków.

Eksportowanie łuków pionowych

Dla łuków pionowych przewidziana została własność we wpisie torów o nazwie vradius. Ponieważ nie jest ona jeszcze obsługiwana przez symulator MaSzyna (przynajmniej 16.08), eksportowana jest jako komentarz. Dla odcinków prostych promień łuku pionowego podawany jest jako zwykły promień. Jeśli jednak łuk pionowy występuje na łuku w planie, to w obecnie dostępnej wersji symulatora MaSzyna (przynajmniej 16.08) będzie to źle działało: łuk pionowy będzie miał taki promień, jak łuk w planie, przez co zamiast łagodzić załom, wystąpi tam silniejsze bujnięcie.

Wyłączone sortowanie definicji profili poprzecznych

Definicje plików typu INC, tekstur itd. są sortowane, dzięki czemu listy tych obiektów wypełniają się szybciej. Jednak w definicjach profili poprzecznych listy dwukierunkowe są używane inaczej i nie mogą one być sortowane standardową metodą (tzn. definicje profili są kolejno w ramach zestawu, a w przypadku częściowych definicji ostatnia może wskazywać na inny zestaw). Wykonanie sortowania mogło zepsuć kolejność definicji. Sortowanie tych obiektów zostało wyłączone jako wyjątek (rozważana też jest zmiana kodu). Definicje profili są nadal w fazie eksperymentalnej i nie należy ich używać w plikach RSF (poza testami), gdyż wykonana praca może zostać zniweczona przez poprawki w przyszłych wersjach.

Przyklejanie obiektów z obrysem do siebie

Dla obiektów punktowych z obrysem uruchomiona została opcja [Przyklej], która służyć ma głównie do budowania płotów oraz innych zwartych konstrukcji. Przyklejanie polega na tym, że znajdowany jest inny najbliższy obiekt z obrysem, na którego końcu może znajdować się zaznaczony obiekt, wykonywane jest obrócenie znalezionego obiektu w stronę zaznaczonego oraz dosunięcie zaznaczonego na odległość równą długości znalezionego. Powstaje dzięki temu lista dwukierunkowa obiektów z obrysem. Obecność obiektu poprzedniego lub następnego wyłącza korekcję kąta związaną z przyklejeniem do trajektorii, czyli np. obiekt płotu połączony z następnym nie będzie się ustawiał równolegle do toru.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Pokazywanie zwarć sieci trakcyjnej

Łączące się ze sobą przęsła sieci trakcyjnej nie mogą należeć do dwóch różnych sekcji. Jeśli zachowana jest mechaniczna ciągłość drutu jezdnego, to musi je rozdzielać izolator. Miejsca styku przęseł należących do różnych sekcji są logowane w errors.txt. Obecnie punkty te pokazywane są również na Podglądzie terenu, podobnie jak złamania pantografów i utraty ciągłości zasilania.

Ustawianie odcinka izolowanego dla grupy

Po zaznaczeniu torów giętkich (ograniczników rozlania) na końcach i rozlaniu grupy pomiędzy nimi można podać nazwę odcinka izolowanego oraz użyć przycisk [Ustaw grupie]. Należy jednak bardzo uważać na obszar zaznaczonej grupy, gdyż łatwo w ten sposób zepsuć przypisanie odcinków izolowanych na dużym obszarze. Narzędzie zostało przetestowane w Gnaszynie oraz Blachowni.

Rozpoznawanie eventu friction

Event zmieniający tarcie został dodany w 2014 roku i nie był szerzej używany. Jego obsługa została dodana do reguł składniowych parsowania scenerii.

Poprawione zapisywanie słupów bez tekstury

Słupy z katalogu tr/ mogą nie mieć tekstury — zamiast tekstury jest end, kończące wpis. Dotychczas Rainsted zapisywał to jako end end, co powodowało problemy z wczytaniem scenerii. Obecnie wpisy kończone są na none end.

Przeliczanie profilu na zachód od Lublińca

Wpisane zostały parametry przeliczania obiektów dla profilu linii 61 na odcinku około 2.5km na zachód od Lublińca. Posłużyło to do przeliczenia scenerii.

Rozszerzone usuwanie podsypki

Dotychczas usuwanie podsypki z torów było ograniczone do torów przediglicowych. W związku z podniesieniem terenu pod "bocznicą złomu" w Herbach, pojawiła się potrzeba usunięcia podsypek na wielu torach. Warunek połączenia toru z rozjazdem został usunięty.

Poprawka przeliczania wysokości terenu

Usprawniony został mechanizm przeliczenia wysokości wierzchołków trójkątów. Przeliczane są wierzchołki znajdujące się wewnątrz zaznaczenia prostokątnego. Dodatkowo podaje się zakres wysokości od-do, a wierzchołki spoza tego zakresu będą pomijane. Wcześniej funkcja była używana do korekty terenu dla scenerii Tarniowo 2, teraz testowane było wyrównywanie terenu bocznicy pomiędzy stacjami Herby Stare i Herby Nowe.

Poprawianie nagłówków plików BMP miniaturek

Niektóre programy graficzne zapisują pliki BMP z nagłówkiem wielkości 122 bajtów zamiast 54 bajtów (dodana część zaczyna się od "BGRs"). Pliki BMP o tak zwiększonym nagłówku stanowią problem dla niektórych programów. Zgłoszone było, że również w pewnych przypadkach nie chcą się wyświetlać w Rainsted. W związku z tym rozbudowany został dotychczasowy poprawiacz plików BMP o opcję zmniejszenia nagłówka do 54 bajtów. Poprawiacz uruchamia się przyciskiem na zakładce Tabor posiadany -> Narzędzia. Poprawiacz jest przeznaczony do użycia przede wszystkim przez osoby, które tworzą miniaturki do tekstur.

Zmiany w instalatorze dodatków

Ograniczenie pobierania paczek

Przy instalacji wg skryptu wymienione w nim archiwa były zawsze pobierane, jeśli nie zostały znalezione na dysku. Również w sytuacjach, gdy po sprawdzeniu stanu zainstalowania jakieś archiwum okazywało się zbędne. Obecnie dodany został filtr dla pobieranych archiwów, a zbędne nie są pobierane.

Przykładowo, aktualizacja linii 61 z pliku linia61-160904.7z wymagała plików z paczki linia61-f1609.7z. Jeśli ktoś nigdy nie pobierał wcześniejszych wersji, to oba archiwa były pobierane (i to działało prawidłowo). Natomiast jeśli ktoś instalował aktualizację kilka dni wcześniej, w oparciu np. o paczki linia61-f1608.7z oraz linia61-160831.7z, to tym samym miał wszystkie pliki, znajdujące się w paczce linia61-f1609.7z i jej pobranie było zbędne. Mimo to dotychczas instalator działał tak, że ta paczka była pobierana, natomiast pomijane było już jej wypakowanie, jako niepotrzebne. Obecnie paczka taka nie będzie już pobierana.

Opcja reloadscn

Po umieszczeniu wpisu reloadscn=1 w sekcji [INFO] skryptu instalacyjnego zostanie odświeżona lista plików scenerii na zakładce Wczytanie. Jest to istotne w szczególności dla paczek zawierających nowe scenariusze. Brak takiego wpisu może skutkować wątpliwościami użytkownika co do instalacji, ponieważ nowe scenariusze nie pojawią się na liście wyboru aż do ponownego uruchomienia Rainsted.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36