Wersja/16.11.122

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 16.11.122.12399 została wydana w dniu 2016-12-05. Główną zmianą jest uruchomienie wizualnego katalogu obiektów.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 121.

Zmiany w edytorze RSF

Przebudowa eksportowania scenerii

Eksport jest przebudowywany do takiego stanu, w którym będzie możliwość eksportowania obiektów do wielu plików. W szczególności ma to na celu eksportowanie każdej komórki osobno z przeliczeniem jej środka. W mniejszym stopniu rozdzielenie obiektów (np. sieć trakcyjna w osobnym pliku). Po lewej stronie okna eksportowania będzie lista plików z możliwością zaznaczenia pozycji. Eksportowanie będzie wykonywane tylko do zaznaczonych plików. Dla każdego pliku będzie można wybrać komórkę (bądź wszystkie) oraz zakres eksportowanych obiektów (w celu rozdzielenia tematycznego). Dla każdej komórki będzie można określić wektor przesunięcia, przemieszczający jej zawartość bliżej środka. Funkcjonalność będzie testowana przede wszystkim na scenerii Tarniowo 2, gdzie istnieje potrzeba oddzielenia Tarniowa od linii Strzęsowiec – Czerwice – Karpice, które znajdują się we wspólnym pliku RSF.

Poprawka kopiowania z RSF do SCN

W przypadku łuku pionowego na prostym odcinku toru wektory kontrolne były wyzerowane. Dodany został warunek zgodności wysokości wektorów kontrolnych (dla łuku pionowego nie sumują się na zero). Błąd został wykryty przy poprawianiu łuków pionowych w Lisowie.

Korekcja nazwy nowego pliku RSF

Przy tworzeniu nowego pliku RSF został dodany mechanizm zabezpieczający, który zamienia nieodpowiednie znaki w nazwie na znaki podkreślenia.

Korekcja liczby rekordów na obiekt

We wczesnych wersjach, jeśli była zaznaczona zwrotnica, to liczba dwóch rekordów na obiekt (standardowa dla zwrotnicy) kopiowała się do nowych obiektów. Po zmianie rozpoznawania zwrotnic okazało się, że błędne liczby rekordów na obiekt mogą doprowadzić do ukrycia innych obiektów podczas eksportowania, a także do nieprawidłowego eksportowania zwrotnic. W ramach naprawienia sytuacji został uruchomiony poprawiacz. Jednak modyfikował on tylko liczbę rekordów dla torów — obecnie modyfikowane są wszystkie rekordy z wyjątkiem pustych, zwrotnic i szablonów rozjazdów. (W przyszłości planowane kolejne obiekty używające wielu rekordów, jak słupy trzymające wiele drutów oraz parametry łuków koszowych.)

Wyświetlanie wierzchołków trójkątów

Po wybraniu warstwy trójkątów będą wyświetlane również punkty będące wierzchołkami trójkątów. Ma to umożliwić dodawanie nowych trójkątów po zaimportowaniu punktów z NMT-100 (albo innych danych wysokościowych).

Wczytywanie punktów NMT-100

W górnym menu edytora zostało dodane wczytywanie punktów z plików NMT-100. Dostępne są dwie opcje wczytania, obie z nich wczytują tylko w obszar widoczny na ekranie (więc trzeba odpowiednio ustawić rozdzielczość), a jedna z nich dodatkowo sprawdza odległość punktu od najbliższego przekroju poprzecznego. Zwykle najpierw układa się tory, następnie dodaje niweletę i w końcowym etapie przekroje poprzeczne. Wczytanie punktów NMT-100 wokół przekrojów poprzecznych pozwoli w kolejnym etapie wyliczyć skarpy nasypów i przekopów. Zasadniczo można wczytać dowolny zestaw punktów, jeśli tylko format pliku będzie zgodny z tym dla NMT-100. Uwaga! Na razie wczytywane są jedynie punkty, a do wyliczania wysokości terenu trzeba jeszcze pomiędzy nimi rozpiąć trójkąty.

Kopiowanie trójkąta do SCM

Aktualnie działa to tak, że trzeba mieć trójkąty w pliku RSF (obojętnie, czy zrobione z NMT-100, czy jakoś inaczej). Po wczytaniu terenu do edytora SCM należy wybrać edycję trójkątów i zaznaczyć trójkąt. Następnie w edytorze RSF trzeba wybrać warstwę trójkątów, zaznaczyć trójkąt i użyć kopiowania do SCM z górnego menu (albo skrótu [Ctrl]+[A]). W zaznaczonym trójkącie w pliku SCM zmienią się współrzędne, jednak trzeba mu jeszcze przeliczyć wektory normalne oraz mapowanie tekstury. W razie potrzeby trzeba namnożyć trójkąty mechanizmem podziału na dwa i następnie kopiować współrzędne po jednym. Powyższy mechanizm powinien być wystarczający do skorygowania terenu na linii 61 (odcinek Liswarta – Lisów).

Pokazywanie połączeń trójkąta

Po przełączeniu na warstwę trójkątów ze środka wybranego trójkąta rysowane są kreski do wierzchołków oraz środków sąsiednich trójkątów kolejno kolorami RGB. Połączenie trójkątów jest potrzebne do dodawania nowych trójkątów w oparciu o punkty wczytane z danych geodezyjnych (np. NMT-100). Mogą też usprawnić wyznaczanie wysokości.

Naprawianie połączeń trójkątów

Dotychczas trójkąty w pliku RSF były używane jako doklejone z pliku RSF, wyeksportowanego z pliku SCM (Tarniowo 2, Linia 61). Okazało się, że trójkąty doklejane w ten sposób nie miały prawidłowo przeliczonych wskaźników na punkty w wierzchołkach. Dodany został mechanizm naprawiający te wskaźniki, jak również usuwający zdublowane punkty.

Przebudowa okna pobierania danych

W oknie służącym do pobierania danych UMP, jak również tworzenia nowego pliku RSF, wprowadzony został podział na zakładki. Będzie dzięki temu miejsce na konfigurację ortofotomap z różnych lat.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Podgląd graficzny obiektu

W oknie Podgląd terenu dodany został obrazek reprezentujący obiekt wstawiany punktowy (plik INC), na bazie tworzonego aktualnie katalogu obiektów. Kliknięcie na obrazek umożliwia wejście do katalogu, gdzie można wybrać inny plik INC.

Zmiana pliku INC

W oknie Podgląd terenu, zarówno przez obrazek podglądu obiektu, jak i przez przycisk [Zmień INC] na zakładce Druty można wejść do katalogu obiektów, gdzie można wybrać inny plik INC. Zostało to przetestowane na stacji Herby Nowe, gdzie po reorganizacji sieci trakcyjnej wiele słupów znalazło się pod bramkami. Poprawianie tego dotychczasowymi metodami (z użyciem edytora tekstowego) było zbyt uciążliwe.

Poprawka podziału odcinka na dwa

Liczba pustych linii po wpisie jest teraz przenoszona do drugiego, nowo utworzonego odcinka (wcześniej sklejał się on z następnym). W skróconym pierwotnym odcinku liczba pustych linii jest ograniczana (jedna pusta linia, jeśli było więcej, albo bez pustej linii, jeśli nie było wcale). Nazwa nowego odcinka nie dostaje końcówki "a", jeśli nazwą dzielonego było "none" (nie tworzy się "nonea").

Geograficzne sortowanie torów

Dla usprawnienia unifikacji misji "spalinowy" z pozostałymi torami, uruchomione zostało sortowanie obiektów we wczytanym pliku. Obecnie sortowane są tylko tory, wg rosnącej współrzędnej X punktu 1 toru. W razie potrzeby sortowanie będzie rozszerzone również na inne obiekty, np. sieć trakcyjną (umieszczanie słupów pomiędzy przęsłami, tworzenie ciągłej listy połączonych przęseł).

Poprawiona edycja składów

Na skutek zgłoszeń problemów z edytorem składów zostały dodane dwa mechanizmy korygujące obsady w pojazdach. Pierwszy z nich usuwa kolejne wystąpienia headdriver, zostawiając tylko pierwsze napotkane od początku składu. Usprawnia to wstawianie lokomotyw wieloczłonowych oraz EZT (wcześniej obsada musiała być zmieniana ręcznie). Drugi mechanizm przywraca jedną obsadę headdriver, jeśli pierwszy mechanizm nie wykrył aktywnej obsady w całym składzie. Problem pojawiał się po wstawieniu lokomotywy na drugie miejsce do składu z samymi wagonami. Obsada była nieprawidłowo "przywracana" w przypadku wagonów. Jest to naprawione.

Poprawiony zapis wpisów modeli

Zmienione wpisy modeli zapisywały się błędnie, najczęściej ze słowem ERROR zamiast endmodel. Niedopracowanie tego zapisu było związane z rzadkim występowaniem wpisów modeli bezpośrednio w sceneriach (w większości są wstawiane z pośrednictwem plików INC). Jest to obecnie naprawione (z wyjątkiem zapisu stanu świateł modelu, który bezpośrednio w sceneriach praktycznie nie jest używany).

Skalowanie fragmentu scenerii

Po zaznaczeniu prostokątnym (boki równoległe do osi albo prostokąt obrócony o podany kąt) można obiekty wewnątrz prostokąta dodać do grupy. Jednocześnie zapamiętywane są wierzchołki prostokąta. Można wtedy zmienić zaznaczenie prostokąta (w tym kąt) i włączyć podgląd skalowania. W podglądzie skalowania pokazywane są tory, drogi i rzeki, a także trójkąty — kolorem białym. Po dobraniu zaznaczenia prostokąta tak, aby podgląd przeskalowanych obiektów pasował (np. do mapy), można wykonać właściwe skalowanie, które przeliczy obiekty scenerii. W przypadku obiektów długich (tory, trójkąty), skalowane będą tylko te fragmenty obiektu (końce, wierzchołki), które były wewnątrz pierwotnego zaznaczenia prostokątnego, a znajdujące się na zewnątrz pozostaną w dotychczasowym położeniu.

Jednym z przeznaczeń skalowania jest korekcja stacji scenerii realistycznych, które nie były budowane w oparciu o ortofotomapy (np. zmiana długości całej stacji, zmiana rozstawu torów). W przypadku skalowania torów trzeba mieć na uwadze, że skalowanie rozjazdów będzie prowadzić do ich deformacji. O ile szablony rozjazdów można następnie odświeżyć (przynajmniej te 34m), to tory podłączone do nich mogą ulec jeszcze większym deformacjom. Skalowanie może również zdeformować zależności sieci trakcyjnej (np. nie zmieni się długość bramek, przez co ich podpory mogą kolidować z torami).

Rainsted: aktualności

Na głównym oknie została dodana ikona prowadząca do strony internetowej, na której zamieszczane są aktualności (tzw. "news feed") związane z Rainsted, w formacie Atom 1.0 (RSS). Link można dodać do dynamicznych zakładek przeglądarki albo preferowanego agregatora powiadomień. Głównym celem tych aktualności jest powiadamianie o wykonaniu pewnych prac, jak nowsza wersja modyfikacji linii 61, utworzenie nowych stron z dokumentacją, czy publikacje dodatków. Są też informacje o nowych wiadomościach w serwisie Facebook, które się nie wyświetlają wszystkim, którzy polubili stronę (dotarcie do wszystkich jest odpłatne).

Katalog obiektów

Rozpoczęte zostały prace nad katalogiem obiektów. Dane z katalogu będą dostępne zarówno w edytorze RSF, jak i edytorze SCN. Ponieważ edytor RSF może służyć do edycji scenerii realistycznych dla różnych symulatorów, planowana jest obsługa odrębnych katalogów obiektów.

Robocza nazwa katalogu obiektów dla MaSzyny została przyjęta jako o-eu07. Obecnie na katalog obiektów składają się obrazki obiektów o średniej rozdzielczości oraz miniaturki o szerokości 150 pikseli. W najbliższych planach jest utworzenie bazy danych z parametrami obiektów (opis, zastosowanie, tagi, rozmiary, kierunek przyklejania, kolejność parametrów).

Pomijanie błędnych plików

Ponieważ w paczce MaSzyna 15.04 było wiele plików z rozszerzeniem INC, które nie były obiektami, a np. częściami składowymi scenerii, została utworzona lista plików pomijanych przy wyszukiwaniu (na podstawie listy usuniętych plików). W paczu MaSzyna 16.08 pliki te mają inne rozszerzenia, ale wgranie tego pacza nie powoduje usunięcia plików zbędnych.

Pobieranie tagów

Testowo została uruchomiona możliwość pobrania tagów. Tagi są zapisane w pliku TAG.DBF, gdzie dla każdego tagu zapisany jest jego numer oraz nazwa (z opcją obsługi wielu języków). Plik ten można pobrać z serwera.

Inne

Zmiany w definicjach komórek

Obecny system podziału komórek pozwala podzielić obszar miliona kilometrów kwadratowych na 16383 komórki. Daje to około 61km² na komórkę, czyli po 4km od jej środka. W praktyce komórki robi się większe, a Polska zajmuje 1/3 dostępnego obszaru. W efekcie wiele trzyliterowych kodów komórek nie będzie wykorzystane. Wprowadzona zmiana polega na przypisaniu nieużywanych kodów do istniejących komórek. Przykładowo, w komórce HRB (Herby) są używane przedrostki stacji HrN_, HrS_, Kln_, Lsw_, przez co kody HRN, HRS, KLN i LSW można przypisać do komórki HRB.

Kwestia kodów komórek

Kody komórek są trzyliterowe. Obecnie każdy znak nie będący literą jest zamieniany na literę Q. Jeżeli litera Q występuje na drugim miejscu, jest zamieniana na znak + (plus), a gdy jest na trzecim, to na spację (kod jest wtedy dwuliterowy). Ponieważ zakres 26*26*26=17576 przekracza 2^14=16384, nie jest możliwe tworzenie komórek o nazwach zaczynających się na Z, a dla zaczynających się na Y dostępne jest 19% zakresu. W polskich warunkach nie ma nazw zaczynających się od Y, a ze względu na większą popularność litery Z niż X, kody komórek zaczynające się od X są wyświetlane jako zaczynające się od Z.Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36