Wersja/16.2.115

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 16.2.115.11652 została wydana w dniu 2016-02-20. Większość zmian związana była z dalszymi przeróbkami scenerii "Linia 61", głównie z dostosowaniem odcinka Stradom – Herby Stare do zgodności z mapami.

Zmiany w edytorze RSF

Dodatkowe dane toru przesyłane do SCN

Dodane zostało przesyłanie do SCN również promienia toru oraz przechyłek. Wcześniej przesyłane były tylko współrzędne końców i wektory kontrolne, przez co problematyczna okazała się być zmiana funkcji odcinka (np. gdy prosty stawał się krzywą przejściową). Funkcjonalność przetestowana podczas regulacji łuków na odcinku Stradom – Herby Stare linii 61.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Przyklejanie słupa do toru

Dotychczas do automatycznego ustawienia końca przęsła drutu w odległości 30cm od osi toru należało zaznaczyć przęsło i wybrać jego koniec. Obecnie wystarczy zaznaczyć słup, co jest wygodniejsze. Jednak aby słup połączył się z przęsłem drutu, trzeba wcześniej zaznaczyć przęsło (przęsła łączą się ze sobą oraz ze słupami w momencie ich zaznaczenia).

Wyszukiwanie odwróconych trójkątów

Podobnie do używanego kiedyś oznaczania zbyt dużych trójkątów terenu uruchomione zostało oznaczanie trójkątów widocznych od dołu. Trójkąty te wyświetlane są kolorem czerwonym zamiast zielonego. Z wyjątkiem np. tuneli takie trójkąty można usunąć. Mechanizm przetestowany podczas usuwania nadmiarowych trójkątów z terenu linii 61 (po skróceniu odcinka za Blachownią zrobiły się tam zakładki z trójkątami widocznymi od spodu).

Przeliczenie odcinka Stradom–Blachownia

Dobierane zostały parametry przeliczenia odcinka Linii 61 pomiędzy stacjami Częstochowa Stradom i Blachownia. W rezultacie odcinek od Stradomia do Blachowni ma być również ułożony zgodnie z ortofotomapą. Działanie tej funkcji można było sprawdzić po wczytaniu plików Linii 61 wg stanu z przełomu stycznia i lutego 2016, wejściu w Podgląd terenu i użyciu przycisku Transf. obszar. — obiekty w poszczególnych obszarach przemieszczą się. Funkcjonalność ta jest przeznaczona do wykonania tylko tego przeliczenia i po jego wdrożeniu na scenerii zostanie usunięta (tzn. parametry zostaną dostosowane do innych potrzeb). Obecnie odcinek jest już przeliczony.

Debuglog: flagi logowania

Kiedyś zmienną debuglog w EU07.INI ustawiało się na yes albo no, co włączało albo wyłączało logowanie. Potem oddzielną zmienną można było wyłączyć tworzenie okienka z logiem. Aby to uprościć, zmieniłem znaczenie parametru dla debuglog: +1 załącza logowanie do pliku, +2 wyświetla w oknie, a dotychczasowe yes odpowiada wartości 3. Zapisywanie do logu nazw wczytywanych torów uzależniłem od flagi +4, ponieważ te nazwy zwiększają znacznie log, a potrzebne to jest bardzo rzadko. Obecnie do Rainsted dodana została możliwość ustawienia pojedynczych flag logowania.

Odświeżanie rozjazdów 34m

Ponieważ po przesuwaniu i obracaniu Linii 61 pojawiły się dziury pomiędzy podsypkami rozjazdów 34m a dalszymi torami, wskazane było przeliczenie tych rozjazdów do zgodności z szablonem, na podstawie którego powstał model podsypki pod rozjazd. W oknie Podgląd terenu na zakładce Napraw dodany został przycisk Odśwież rozjazdy 34m, który uruchamia tę czynność.

Pokazywanie obszarów transformacji

Przed użyciem przycisku Transf. obszar. można zaznaczyć znajdujący się obok niego kwadrat, który załącza wyświetlanie prostokątów obrazujących transformowane obszary. Można dzięki temu sprawdzić, czy obszary prawidłowo obejmują obiekty scenerii. Obszary są pokazywane różnymi kolorami. Na razie nie ma możliwości edycji obszarów bezpośrednio z Rainsted.

Ulepszone zaznaczenie prostokątne

Na zakładce Komórki okna Podgląd terenu dodane zostały dwa przyciski LG oraz PD do ustawienia lewego górnego oraz prawego dolnego rogu. Przyciski te są szczególnie przydatne przy zaznaczaniu prostokąta pod ujemnym kątem. Obecnie są cztery przyciski dla każdego rogu zaznaczenia.

Dodawanie przęseł drutu

Jeśli zaznaczone przęsło sieci trakcyjnej nie jest połączone z innym z którejś strony, użycie przycisku Dodaj utworzy nowe przęsło od tej strony. Funkcjonalność przetestowana przy łataniu dziur w sieci trakcyjnej na Linii 61 pomiędzy Stradomiem a Blachownią, powstałych po przesuwaniu torów do zgodności z mapą. Dodawanie przęseł nie dodaje nowych słupów.

Kopiowanie słupa

Jeśli od jednej strony przęsła sieci trakcyjnej znajduje się słup, a nie ma go po drugiej stronie, można taki słup przekopiować na drugą stronę. Na łukach będzie to poprawne natomiast na prostej skopiowane słupy nie będą odpowiednie do zygzakowania. Póki co typ słupa można zmienić tylko na poziomie pliku tekstowego.

Inne

Wysyłanie informacji do autora

Eksperymentalnie dodana możliwość wysłania wiadomości do autora programu. Uruchamia się to za pomocą ikonki "Ra". Ikonka ta została dodana w starterze MaSzyny oraz ATS. W edytorze RSF jest możliwość uruchomienia z menu Plik. Na razie nie ma możliwości uzyskania indywidualnej odpowiedzi.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36