Wersja/16.3.116

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 16.3.116.11680 została wydania w dniu 2016-03-05. Główną zmianą było powiązanie z niedawno utworzoną stroną Rainsted w serwisie Facebook.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 115.

Zmiany w edytorze RSF

Pobieranie współrzędnych sygnałów z SCN

Oprócz torów można teraz również pobrać współrzędne sygnałów do pliku RSF z pliku SCN. Ułatwia to aktualizację pliki RSF, jeśli sygnały zostały przesunięte na poziomie SCN.

Przesyłanie współrzędnych sygnałów do SCN

Po ustawieniu sygnału w pliku RSF można przesłać jego współrzędne i kąt do wczytanej scenerii w wersji SCN. Funkcja ta pozwoli sprawniej wyregulować odległości semaforów i wskaźników względem torów (na poziomie edytora RSF jest mechanizm obliczający).

Zmiany w starterze do MaSzyny

Przesunięcie Liswarty

Mechanizm przesuwania fragmentu scenerii został tym razem użyty do przesunięcia Liswarty na scenerii "Linia 61". Przy przesuwaniu drzew było również testowane zaznaczenie prostokątne pod kątem, natomiast tory w większości były przesuwane z poziomu edytora RSF z pośrednictwem kopiowania pomiędzy RSF a SCN.

Link do strony w serwisie Facebook

Na dole okna startera został dodany przycisk, którego kliknięcie otworzy stronę w serwisie Facebook. Na owej stronie będą publikowane informacje o istotnych zmianach w programie Rainsted, a także raporty z postępów prac nad sceneriami tworzonymi w Rainsted. Jeśli ktoś chce być na bieżąco informowany, to wystarczy zezwolić na powiadomienia ze strony.

Usuwanie zdegenerowanych trójkątów

Uruchomienie opcji wyszukania i podświetlenia na czerwono trójkątów widocznych od spodu jednoczenie usuwa te trójkąty, których wierzchołki mają identyczne współrzędne. Trójkąty terenu widoczne od spodu zasadniczo nie powinny występować, ale są wyjątki np. w postaci tuneli, a także obiektów wymodelowanych trójkątami (np. suwnice), w których widoczne od spodu trójkąty muszą być obecne — więc nie można ich usuwać automatycznie.

Obracanie słupów

Na podglądzie terenu można obrócić słupy sieci trakcyjnej, o ile znajdują się w głównym wczytanym pliku. Wykonuje się to przyciskiem [Słup] po zaznaczeniu słupa. Ten sam przycisk po zaznaczeniu przęsła sieci powoduje skopiowanie słupa na drugą stronę przęsła, jeśli tam słup jest nieobecny (funkcja ta pozwoliła uzupełnić braki słupów na wydłużonych torach Linii 61).

Zmiany w starterze do ATS

Zapis numeru linii tramwaju

W danych wybranego tramwaju wyświetlał się numer linii, jednak nie działała zmiana tego numeru (nie zapisywała się). Zostało to poprawione.

Link do strony w serwisie Facebook

U góry okna startera został dodany przycisk, którego kliknięcie otworzy stronę w serwisie Facebook. Na owej stronie będą publikowane informacje o istotnych zmianach w programie Rainsted, a także raporty z postępów prac nad sceneriami tworzonymi w Rainsted. Jeśli ktoś chce być na bieżąco informowany, to wystarczy zezwolić na powiadomienia ze strony.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36