Wersja/16.5.118

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 16.5.118.11910 została wydana w dniu 2016-05-23. Mimo niedokończonego panelu edycji pojazdów wersja została udostępniona ze względu na powtarzające się zgłoszenia "znikających składów", co było powodowane zmianą we wstawianiu pojazdów wieloczłonowych w poprzedniej wersji (usuwanie nadmiarowych headdriver).

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 117.

Zmiany w edytorze RSF

Zaznaczanie torów bez odpowiednika w SCM

Jeśli zostanie wczytana sceneria z plików tekstowych (SCM) można sprawdzić na poziomie RSF, które odcinki torów nie mają swojego odpowiednika (wg nazwy) — zostaną dodane do grupy (żółty kolor). Przyczyna braku odpowiednika może być różna, w przypadku poprawiania scenerii "Linia 61" była to na ogół zmiana nazwy odcinka toru na poziomie SCM, podczas gdy RSF został utworzony dużo wcześniej, przed zmianą nazewnictwa odcinków (np. odcinki przy semaforach mają taką samą nazwę, jak semafor).

Dosuwanie torów do obrotnicy

Średnica obrotnicy (typ 0xA4) powinna być wpisana w parametrach INC jako długość. Obrotnica musi być przypisana do toru, który będzie obracany — będzie mu regulować długość i nie będzie się przesuwała na inny tor (jako wyjątek wśród obiektów z obrysem). Mając zaznaczoną obrotnicę (warstwa obiektów punktowych) trzeba zapamiętywać punkt 1 i następnie ustawiać punkt 1 dochodzących torów w warstwie torów. Do punktu 2 nie da się przypisać, wszystkie tory muszą być punktem 1 do obrotnicy. W przypadku torów przyklejonych do kierunkowej odległość od kierunkowej nie przelicza się (może to się zmienić w przyszłości). Testowo wyedytowana obrotnica w Częstochowie Osobowej.

Blokada profilu poprzecznego

w przypadku dokonania ręcznych zmian w profilu poprzecznym można te zmiany zablokować, aby automatyczne przeliczanie nie uszkodziło ich. Jest to prowizoryczne rozwiązanie poprzedzające wprowadzenie definiowalnych przekrojów.

Numeracja wierzchołków trójkątów

Po zaznaczeniu trójkąta na warstwie trójkątów terenu wyświetlają się teraz numery wierzchołków. Numery te (od 1 do 3) są jednocześnie indeksami w tablicy współrzędnych obiektu (indeks 0 jest środkiem trójkąta i służy głównie do jego zaznaczenia). W tablicy współrzędnych można np. sprawdzić albo zmienić wysokość każdego z wierzchołków.

Unikalne tory w ramach komórki

Generowanie unikalnych nazw torów zostało rozszerzone o przedrostek komórki. Do nazwy dodawany jest przedrostek komórki. Dzięki temu numery torów mogą być mniejsze.

Naprawione dodawanie krzyżowych z menu

Po zmianach dotyczących długości rozjazdu w szablonie zepsuło się generowanie rozjazdu krzyżowego (z czterech zwrotnic i ośmiu odcinków toru). Generator został naprawiony i można już wstawiać krzyżowe z górnego menu Dodaj. Rozjazd krzyżowy jest zawsze wstawiany w punkcie 2 zaznaczonego odcinka (w razie potrzeby można odwrócić zaznaczony tor, stale albo tymczasowo).

Naprawione eksportowanie grupy torów

We wcześniejszych wersjach mogło się zdarzyć tak, że eksportowany był drugi tor zwrotnicy jako zwykły tor, jeśli były eksportowane tory dodane do grupy. Zostało to naprawione.

Eksportowanie wybranej komórki

Wprowadzony wcześniej mechanizm ograniczenia eksportu do wybranej komórki nie działał. Obecnie zostało to naprawione. Eksportowanie będzie ewoluowało w stronę listy zapisywanych plików, a dla każdego pliku będzie można wybrać zakres komórek, zakres obiektów, oraz współrzędne środka

Zmiany w starterze do MaSzyny

Pokazywanie nachylenia trójkątów

Na Podglądzie terenu (w edytorze SCN), po włączeniu edycji trójkątów będą widoczne kreski wychodzące ze środka trójkąta, wskazujące kierunek kierunek spadku. Jeśli trójkąt jest poziomy albo prawie poziomy, kółko w jego środku będzie puste. Dzięki temu łatwiej się zorientować, które trójkąty stanowią podtorze, a które są np. skarpami.

Naprawianie ciągłości dróg

Obecnie po zmianach w terenie można użyć korektora Mariusza1970 do przeliczenia wysokości dróg na poziom terenu. Przyjęte zostało, że przeliczanie nie jest wykonywane, jeśli w nazwie odcinka jest znak $ (np. drogi na przejazdach, perony). Ponieważ korektor nie uwzględnia połączeń odcinków, tworzą się różnice wysokości pomiędzy końcami odcinków przeliczanych oraz zablokowanych. Do Rainsted dodana została funkcja, która dociąga końce przeliczonych odcinków do końców odcinków zablokowanych.

Przebudowa panelu pojazdu

Ponieważ zwiększa się liczba parametrów, jakie można ustawić dla pojazdu, dotychczasowy panel przestał być wystarczający. Obecnie panel będzie miał zakładki, dzięki którym będzie można wykorzystać dostępne miejsce na bardziej szczegółowe opisy parametrów. W szczególności mało czytelne były parametry związane z ustawieniem hamulca.

Masowa korekcja podsypek rozjazdów

W przypadku wprowadzenia zmian w torach niezbędne jest dostosowanie podsypek rozjazdów do nowych pozycji torów. Teraz może być to zrobione masowo automatem, jednak wymaga pewnego ujednolicenia. Podsypki o nazwach zaczynających się od "zwr" nie są przemieszczane, ponieważ nie mają opcji pochylania. Inne podsypki (chodzi głównie o podkatalog "2-5-13" z podsypkami dla profilu 0.2 0.5 1.3) są wstawiane na wysokości podstawy szyny (obecnie wysokość toru). Dla plików niezawierających "wz" w nazwie (napędy) jest wykonywane przesunięcie pozycji, jeśli w punkcie 1 zwrotnicy dołączony jest punktem 1 odcinek bez tekstury podsypki (odcinek przediglicowy), również nie dotyczy to rozjazdów krzyżowych. Korygowany jest również kąt poziomy.

Rozpakowanie dodatków w RAR

Na zakładce Dodatki został umieszczony pakiet wprowadzający dodatkowe misje na scenerii "Linia 053". Jednak był on w formie archiwum RAR, podczas gdy dotychczas rozpoznawane były tylko archiwa 7Z. Sytuacja ta dotyczy braku skryptu instalacyjnego i bezpośredniego wypakowania archiwum. Zalecane jest tworzenie skryptów instalacyjnych.

Zmiany w instalatorze dodatków

Poprawka rozpoznawania posiadanych paczek

Na skutek błędu w porównaniu CRC32 posiadana już paczka mogła być pobierana ponownie. Zostało to poprawione.

Inne

Znak + w kodzie komórki

Rozpoznawanie trzyliterowych kodów komórek zostało rozszerzone o możliwość wpisania znaku + (plus) jako środkowego znaku, który zastępuje literę Q. Zostało to zastosowanie do komórek G+B (Gnaszyn i Blachownia) oraz L+K (Lisów i Kochanowice). Jednak cel tej zmiany jest głównie wizualny (kody komórek widoczne w edytorach), nazwy torów będą się eksportowały z literą Q (GQB, LQK).


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36