Wersja/16.7.119

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 16.7.119.12083 została wydana w dniu 2016-07-31.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 118.

Zmiany w edytorze RSF

Kopiowanie kilometrażu do SCN

Przy przesyłaniu torów z RSF do SCN kopiowany do wpisów jest również kilometraż. We wpisach torów kilometraż zastępuje używaną wcześniej długość odcinka toru. Długość i tak jest liczona przy wczytywaniu scenerii, a wartość kilometrażu pozwoli w przyszłości na to, by AI orientowało się we własnym położeniu na linii kolejowej. Ze względu na niedokładności ułożenia torów kilometraż może się nieznacznie różnić od geometrycznych odległości w scenerii (rzędu 1m/1km).

Edycja definicji profilu poprzecznego

Rozpoczęte zostały prace nad definicjami profili poprzecznych. Dotychczas zapisana na stałe definicja przekroju będzie funkcjonować jako profil domyślny ("default"), który będzie można dodać do pliku RSF, a następnie edytować. Będzie można w ten sposób utworzyć definicje dla zakończenia rowów i wypłaszczenia pod stacją z rowami we wskazanych miejscach (a nie tylko tam, gdzie nasyp/przekop przecina teren).

Zmiany w starterze do MaSzyny

Eksport torów do Train Driver 2

Wczytaną scenerię można wyeksportować do pliku scenery.sc w formacie Train Driver 2. Po dodaniu wymiarowych szablonów w wersji 0.8.4 możliwe jest eksportowanie scenerii bez większych błędów. Nie są jeszcze prawidłowo eksportowane rozjazdy krzyżowe oraz krzywe przejściowe: konieczne jest ich usunięcie w edytorze Train Driver 2, a następnie wstawienie rozjazdu krzyżowego z menu albo czy toru typu "flex". Umieszczanie rozjazdów na pochyleniu nie było jeszcze sprawdzane w ostatniej wersji, a we wcześniejszych nie było możliwe, przez co eksportowanie scenerii z profilem pionowym (jak np. Linia 61 po przeróbce) maiało niewielką wartość użytkową.

Podział przęsła sieci trakcyjnej na dwa

W Herbach Nowych niektóre przęsła sieci trakcyjnej były zbyt długie i zamiast wykorzystywać dotychczasowe mechanizmy (usunięcie i wstawienie dwóch) wygodniej było uruchomić podział przęsła na dwa. Podział jest wykonywany w połowie długości. Następnie można skopiować słup/wysięgnik z którejś strony do miejsca podziału.

Zmiana kąta i długości bramki

Obecnie po włączeniu edycji sieci trakcyjnej można przestawiać bramki (ustawienie punktu 1 po zaznaczeniu) oraz zmieniać kąt ustawienia bramki i jej długość (ustawienie punktu 2). Długość bramki jest zaokrąglana do pełnych metrów, więc jeśli jedna z podpór znajduje się pomiędzy torami, to powinien to być punkt wstawienia.

Regulacja wysokości drutu

Na zakładce Druty można wpisać wysokość zawieszenia drutu nad torem (domyślnie 5.25m). Jeśli wysokość będzie wpisana i większa niż 2m, to przy przyklejaniu zostanie skorygowana współrzędna pionowa przęseł oraz słupa, o ile znaleziony zostanie tor prosty. Jeśli tor prosty nie zostanie znaleziony (np. na łuku), wysokość zostanie określona jako średnia z drugiego końca przęsła i końca sąsiedniego przęsła. Pozostawienie pustego pola pozostawi wysokości bez zmian.

Paczki: skrypt instalacyjny dla wielu paczek

W skrypcie instalacyjnym można weryfikować stan będący rezultatem wypakowania kilku paczek bezpośrednio po sobie (z nadpisaniem plików). Należy w pierwszej kolejności wybrać paczkę bazową, a następnie paczki aktualizujące, które powinny nadpisać pliki. Rozwiązanie zostało przetestowane na skrypcie instalacyjnym modyfikacji scenerii "Linia 61" z dnia 2016-06-11: na paczkę bazową powinna być wypakowana paczka dzienna oraz paczka z nowym terenem. Wcześniej przy łączeniu paczek wpisy weryfikacyjne plików się dublowały, przez co nie można było przeprowadzić jednoznacznej weryfikacji.

Składy: zmiana ustawiania sprzęgów

Na zakładce konfiguracji pojazdów w edytorze składów został zmieniony sposób ustawiania sprzęgów. Zamiast dotychczasowych pojedynczych zaptaszeń dla poszczególnych typów sprzęgów została uruchomiona lista sprzęgów (z podaniem maski w formie liczby). Dzięki temu uproszczona będzie przyszła rozbudowa o kolejne typy sprzęgów, jak również na zakładce możliwe jest umieszczenie dodatkowego opisu sprzęgu oraz kilku najczęściej używanych wartości wraz z ich opisem.

Teren: korekcja kozłów

Kozły zbudowane z trzech odcinków toru mogą teraz zostać przeliczone. W odróżnieniu od kozłów będących wyłącznie modelami, potrafią one wykoleić tabor w "bardziej widowiskowy" sposób. Przeliczanie to jest konieczne w przypadkach przesuwania torów na scenerii. Pierwotnie kozioł był prawidłowy tylko po wstawieniu, a potem utrzymanie jego geometrii stawało się problematyczne. Aby przeliczenie zadziałało, tor przed kozłem powinien mieć własność velocity 0, natomiast dołączony do niego punktem 1 w punkcie 2 odcinek pochyły musi mieć ustawioną flagę uszkodzeń (wartość 128 albo więcej). Odcinki zostaną ułożone kolejno: długość 0.7m i 1.19m w górę, poziomy długości 0.4m, długość 0.9m i 1.19m w dół. Ewentualny czwarty odcinek będzie ułożony poziomo z długością 2m. Testowo zostały naprawione kozły na modyfikowanej linii 61. Parametry odcinków mogą się zmienić w przyszłości, w miarę pogłębiania wiedzy o kozłach.

Instalacja pacza 16.05

Do listy instalowanych dodatków został dodany pacz MaSzyna 16.05 w wersji odchudzonej (111MB). Powstała ona poprzez wypakowanie pełnego pacza do jednego katalogu, a wszystkich wcześniejszych dodatków do innego i następnie usunięcie z pełnego tych plików, które były identyczne jak we wcześniejszych dodatkach. Również zostały usunięte tekstury DDS, które nie były identyczne, ale różniły się jedynie narzędziem, którym wykonano konwersję z TGA (pliki TGA nie były modyfikowane pomiędzy wydaniem dodatku a wydaniem pacza). Z odchudzonej wersji usunięte zostały również pliki dotyczące scenerii "Linia 61", a których ostatnia zmiana była wykonana do pacza 15.04.26.

W przypadku wypakowania pełnego pacza (208MB, pobranego ze strony eu07.pl) skrypt instalacyjny powinien stwierdzić 100% zainstalowania. Jednak pliki zawarte w pełnym paczu uszkodzą scenerię "Linia 61", jeśli była pobierana wersja zmodyfikowana (nadpiszą starymi wersjami), co będzie wymagało następnie pobrania aktualizacji linii 61 do najnowszej wersji.

Zmiany w instalatorze dodatków

Uruchomienie sekcji [SUBSET]

Jeśli instalacja dodatku może być wykonana z pełnego archiwum o znacznej wielkości albo jako aktualizacja jakiejś wcześniejszej wersji z małego archiwum aktualizującego, a różnica wielkości archiwów jest istotna, to istnieje możliwość sprawdzenia, czy potrzebne jest małe, czy duże archiwum. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy w małym archiwum znajdują się te same pliki, co w dużym, ale nie wszystkie.

Wiele razy zdarzało się, że niedługo po wydaniu dodatku odkrywano błędy, które zostały szybko naprawione i można było albo pobrać dużą paczkę ponownie, albo wypakować tylko poprawione pliki. Innym zastosowaniem są prace nad scenerią "Linia 61", gdzie co jakiś czas tworzona jest zbiorcza paczka bazowa. Użytkownicy aktualizujący scenerię na bieżąco nie potrzebują pobierać paczki zbiorczej, bo mają wszystkie pliki pobrane już wcześniej.

W skrypcie instalacyjnym, w sekcji [VERIFY] należy podać, czy plik ma być wypakowany z dużej paczki, czy z paczki aktualizującej. W sekcji [SUBSET] zaś należy podać wpis o budowie:

[SUBSET]
mała.zip=duża.zip

W efekcie, jeśli brakujące pliki będą pochodzi tylko z paczki mała.zip, to tylko ta paczka zostanie pobrana i wypakowana, natomiast jeśli brakujące pliki wskażą na obie paczki, to w oparciu o powyższy wpis paczka mała.zip zostanie pominięta, a pliki będą wypakowane z "duża.zip".


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36