Wersja/16.8.120

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 16.8.120.12148 została udostępniona w dniu 2016-09-01. Zawiera głównie zestaw poprawek wypracowanych podczas ulepszania linii 181 (odcinek Herby Nowe – Wieluń – Wieruszów).

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 119.

Zmiany w edytorze RSF

Zapamiętywanie ustawień w menu

Ustawienia przełączników (ptaszków) w górnym menu są teraz zapisywane do pliku RSF i odtwarzane przy otwarciu pliku. Uwaga! Domyślnie wszystkie opcje będą odznaczone i należy sobie zaznaczyć potrzebne.

Poprawione przypisywanie ukresów

Opcją z menu [Punktowy] -> [Przypisz do zaznaczonego toru] można przypisać tor do ukresu jako obiekt nadrzędny albo bazowy. W pierwszej kolejności ustawiany jest obiekt nadrzędny, potem zmieniany jest tylko obiekt bazowy. Ukres wpisuje się pomiędzy linie będące obiektem nadrzędnym oraz obiektem bazowym.

Dodawanie przęseł naprężania

Dla przęseł naprężania o 4 słupach można teraz uprościć wstawianie przęsła. Należy wstawić słup początkowy (1), przedostatni (3) i ostatni (4), następnie użyć przycisku [Kotwienie]. Ostatni (4) słup zostanie zamieniony na kotwę i będzie to koniec sekcji naprężania. W miejscu słupa (1) zostanie wstawiona kotwa nowej sekcji naprężania, dalej będzie wstawiony kolejny słup (2) w odległości jak pomiędzy (3) i (4). Następny słup zostanie wstawiony w miejscu (4), a jeszcze następny (5) będzie można ustawić sobie samodzielnie w potrzebnym miejscu. Jako kotwy wyszukiwane są pliki zawierające tekst "kotwap" i "kotwak". Przęsła naprężania o 6 słupach (jak pomiędzy Wieluniem i Wieruszowem) będą zautomatyzowane w kolejnych wersjach.

Naprawione przyklejanie wysięgnika do bramki

Na skutek zmian kodów obiektów uszkodził się mechanizm przemieszczania wysięgników tak, by znajdowały się one w osi bramki. Zostało to teraz naprawione. Funkcjonalność przetestowana podczas prac nad linią 181.

Przyklejanie sygnału do słupa

Operację [Przyklej] można wykonać również na obiektach sygnałów (głównie chodzi o wskaźniki W6a, W8, W13). W promieniu 4m poszukiwany jest słup, a następnie pozycja sygnału zostaje przeliczona tak, aby znajdował się on 20cm przed pozycją słupa. Docelowo rozmiar słupa będzie pobierany z własności pliku słupa, a sygnały będą mogły być mocowane do słupów i razem z nimi będą przemieszczane.

Dodawanie wskaźników do słupów

Z górnego menu [Dodaj] można po zaznaczeniu słupa dodać wskaźniki W6a oraz W13. Powinno to usprawnić uzupełnianie linii o te wskaźniki.

Zmiana w eksporcie wskaźników

Dotychczas nazwa obiektu wstawionego jako sygnał typu "ozdoba" (kod 0x9nn0) była powielana w parametrze 8 (w przypadku braku znaku podkreślenia w niej; jeśli był znak podkreślenia, to do parametru 8 trafiały tylko znaki znajdujące się po nim). W przypadku W9 parametr ten jest używany do tworzenia eventu PutValues. Okazało się, że podanie ciągu tekstowego niebędącego liczbą powoduje nieprzewidywalne zachowanie symulacji, objawiające się dziurami w torach i ponadstandardowym trzęsieniem kabiny. W związku z tym został zmieniony eksport tego typu obiektów. Jeśli nazwa obiektu nie zawiera znaku podkreślenia, w parametrze 8 znajdzie się wartość liczbowa zamiast nazwy.

Ogólnie obsługa wskaźników wymaga ujednolicenia i opisania. O ile z poziomu tekstowej edycji scenerii można wpisać dowolną treść argumentów, to z edytora binarnego, którego pliki również mają być używane do sterowania ruchem, taka dowolność jest niedopuszczalna.

Ograniczenia dla czoła pociągu

Ograniczenia prędkości dla czoła pociągu (zwykle na przejazdach) należy wstawiać jako znak stały (kod 0x9nn4). W parametry trzeba wpisać prędkość w miejscu wskaźnika oraz za nim (typowo drogową). W przyszłości może się to zmienić w związku z przebudową systemu określania prędkości. Na razie, na potrzeby rozwiązania, został utworzony plik pkp/w9.inc, zawierający event PutValues. Ograniczenia dla całego składu należy wpisywać w tory, natomiast jednokierunkowe (zwykle kwestia widoczności) z użyciem pkp/w9p.inc oraz pkp/w9k.inc. Pliki INC znajdują się w paczkach przerabianej linii 61.

Domyślna wysokość podsypek i napędów

Jakiś czas temu zostało ustalone, że modele podsypek oraz rozjazdy będą wstawiane na poziomie podstawy szyny. Do takiej wysokości dostosowane są pliki INC z katalogu scenery\2-5-13, ale mogą nie być te ze scenery\6-9-9, ponieważ były opracowane wiele lat wcześniej. Zmieniony też został eksport rozjazdów: obecnie pliki include wstawiane są na wysokości podstawy szyny, przy czym wysokość szyny jest określona w parametrach tekstury szyny.

Zmiana eksportu rozjazdów

Oprócz wysokości wstawienia podsypek rozjazdów zmieniona została też kolejność parametrów. Obecnie parametr (p7) określa pochylenie rozjazdu. Eksport został dostosowany do zgodności z podsypkami scenery\2-5-13, użytymi na Linii 61. Pliki z scenery\6-9-9 zostały dostosowane. Edytor SCM ma funkcję przeliczenia pochyleń i również dotyczą one parametru (p7).

Zmiany w starterze do MaSzyny

Jazda jako pasażer

Prowizorycznie została dodana opcja wyboru jazdy w wagonie, jako pasażer. Po zaznaczeniu ptaszka na dole zamiast lokomotywy wyszukiwana jest nazwa wagonu, posiadającego obsadę passenger i z taką nazwą pojazdu uruchamiana jest symulacja. Funkcjonalność ta będzie dopracowywana w kolejnych wersjach, na pewno w zakresie ustalenia składów, które taką opcję posiadają.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36