Wersja/17.10.129

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 17.10.129.12943 została udostępniona w dniu 2017-11-02. Zmiany dotyczyły głównie porządkowania edytora RSF.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 128.

Zmiany w edytorze RSF

Poprawka pobierania map

W związku z dodaniem obsługi wielu wersji ortofotomapy 4px/m zmienione też być musiało pobieranie wielu map. Poprzednia wersja nieprawidłowo generowała listę plików do pobrania. Zostało to naprawione. Pobieranie map uruchamia się z okna Własności toru, gdzie można wybrać typ map oraz czy do wyznaczenia ich zakresu ma być użyta aktualna lista torów, czy tory dodane do grupy.

Poprawka eksportowania rozjazdów

Dla rozjazdów 41594 oraz 64818 nieprawidłowo generowało się przesunięcie punktu wstawienia podsypki względem iglic. Przeliczanie zostało uzupełnione, jednak nie jest to rozwiązanie uniwersalne i dla innych rozjazdów przesunięcie nadal nie będzie wyliczane.

Ze względu na wprowadzoną możliwość definiowania szablonów rozjazdów wewnątrz pliku RSF, potrzebna jest przebudowa edytora w stronę bardziej bezpośredniego używania tak zdefiniowanych szablonów. Konieczne jest też ustalenie zasad funkcjonowania szablonów rozjazdów łukowych.

Poprawka eksportowania prędkości

Dotychczas prędkość 0 wpisana w tory nie eksportowała się, tzn. tor eksportował się bez parametru prędkości. Poza tym wpis prędkości nie tworzył się dla prędkości 160. Obecnie wpis prędkości nie będzie dodawany jedynie po wpisaniu prędkości -1 we Własności toru.

Wyszukiwarka prędkości <10

Ponieważ liczba torów z małymi prędkościami powinna być niewielka i powinna podlegać weryfikacji, w górnym menu Błędy dodana została opcja wyszukania toru z podaną prędkością pomiędzy 0 a 9 [km/h].

Korekcje dla ortofotomapy

Ponieważ ortofotomapy z różnych lat są przesunięte względem siebie, korzystanie z nich do rysowania się komplikuje. Konieczne jest ustalenie ortofotomapy bazowej, do której edytowane tory zostaną dostosowane dokładnie. Jeśli ortofotomapy wcześniejsze bądź późniejsze są przesunięte i nie pasują do już ułożonych torów, można dla nich zdefiniować osobne przesunięcia. Dla wybranej ortofotomapy dodawany jest rekord w pliku RSF z kodem 0x2120, zawierający nazwę ortofotomapy oraz przesunięcie w metrach (dokładność 1mm).

Uwaga! Po edycji przesunięcia na karcie Własności konieczne jest ponowne wybranie wersji ortofotomapy, aby zmienione przesunięcie zostało uwzględnione. Nie ma obecnie możliwości, aby zaktualizowało się to samoczynnie.

Poprawka do szablonu rozjazdów dwustronnych

W ramach porządkowania spraw związanych z rozjazdami, do pierwszego rozjazdu w podwójnym dwustronnym wpisuje się teraz kod -9275. Dla kodu tego pojawia się odpowiedni opis szablonu na oknie Własności rozjazdu. Szablon został również wydłużony o 1.248m, ponieważ wcześniej jego długość została nieprawidłowo zaniżona.

Wyszukiwanie rozjazdów z błędnymi przediglicowymi

Do menu Błędy dodana została opcja wyszukania rozjazdu, który nie ma prawidłowego odcinka przediglicowego. Sprawdzane jest podłączenie odcinka punktem 1 oraz jego długość. Dla krzyżowych prawidłowa długość jest odpowiednio większa. Opcja znajduje pierwszy rozjazd, który nie spełnia kryteriów, a kolejne jej uruchomienie pokaże następny. Zasadniczo tylko w wyjątkowych przypadkach konstrukcja rozjazdu nie będzie zgodna z wytycznymi.

Włączanie widoczności torów

Po przełączeniu na warstwę torów z innej warstwy przywracana jest widoczność torów. Czasem wygodniej jest wyłączyć widoczność torów podczas ustawianiu linii kierunkowej i powrót do warstwy torów nie wymaga teraz wykonania dodatkowej akcji.

Porównanie z wcześniejszym plikiem RSF

Do menu Plik dodana została opcja wyboru innego pliku RSF, z zawartością którego porównywane są wszystkie linie pliku w pamięci. Odcinki różniące się punktami są dodawane do żółtej grupy. Pozwala to zorientować się, które miejsca zostały ostatnio zmodyfikowane.

Ostrzeżenie o próbie przesunięcia kierunkowej

Dotychczas przesuwanie końców zablokowanej linii kierunkowej nie było możliwe, potrzebne było wcześniejsze wyłączenie blokady (blokada ustawia się automatycznie w momencie przeliczenia parametrów linii kierunkowej). Obecnie przy próbie przestawienia końca zablokowanej kierunkowej pojawia się pytanie o zdjęcie blokady i po zatwierdzeniu możliwe jest przestawienie końca. Funkcja wprowadzona w związku z dostępem do ortofotomapy o lepszej jakości, która umożliwia dokładniejsze ułożenie torów.

Przeliczanie obiektów przyklejonych do łuku

Dotychczas naprawienie łuku przeliczało tylko sygnały z aktywnym odczytem. Obecnie naprawienie łuku sprawdza i poprawia wszystkie obiekty punktowe, które mogą być z odcinkiem połączone (w tym sieć trakcyjną). Jeśli jednak naprawianie torów powoduje zbyt dużą demolkę, to — aby przyklejone obiekty nie były zbytnio rozrzucane po okolicy — opcję można wyłączyć z menu Automaty.

Przeliczenie wysokości obiektów punktowych

Kiedyś w RSF było tak, że obniżenie obiektu względem główki szyny wpisać trzeba było w konfiguracji INC. W efekcie na różne wysokości podsypek trzeba było mieć osobne pliki INC. Potem dodana została opcja dowolnego wpisania różnicy wysokości względem główki szyny, przez co przesunięcie w parametrach INC potrzebne jest tylko w skrajnych przypadkach. Wobec istnienia plików RSF wg starej konfiguracji wskazane było uruchomienie automatu, który przeliczy obiekty i wyzeruje im przesunięcie w parametrach INC. Na karcie Własności pliku INC został dodany przycisk [Przepisz obniżenie do obiektów], aktywny jeśli przesunięcie jest ujemne. Po jego użyciu wszystkie obiekty tego typu zostaną przeliczone, a przesunięcie się wyzeruje.

Globalne dodanie kozłów

Po wybraniu kozła (obiekt z obrysem) na końcu toru można uruchomić z menu Operacje opcję globalnego dodania kozłów. Kozły zostaną dodane do odcinków torów wybranej warstwy, które od punktu 2 nie mają dalszego odcinka i nie posiadają jeszcze obiektu z obrysem blisko końca 2. Rozjazdy są pomijane. Wstawione masowo kozły można następnie zmieniać pojedynczo na inne konstrukcje. Dotychczas kozły można było masowo powstawiać jedynie przy eksporcie do MaSzyny, jako automatycznie generowane wpisy w pliku docelowym. Należy uważać, aby nie powielić tym mechanizmem obiektów niebędących kozłami, ponieważ naprawienie takiego stanu będzie wymagało dużo pracy albo cofnięcia się do wcześniejszej wersji.

Poprawione przestawienie punktu na łuku

Jeżeli przestawiany punkt jest na końcu odcinka łuku o ustalonym promieniu i dalej też jest odcinek łuku, to miejsce wskazane w oknie edytora zostanie zrzutowane na okrąg o tym promieniu. Jednocześnie przeliczone zostają punkty kontrolne odcinków, aby znalazły się na stycznej do okręgu w tym punkcie. Dotychczas przestawienie punktu na łuku często prowadziło do powstania zawijasów i wymagało ponownego ustawienia promienia dla obu odcinków, a nieprzeliczone punkty kontrolne mogły spowodować zniknięcie odcinków.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Zmiana nazwy MMD/FIZ na wielkie

Wielkość liter w plikach textures.txt jest istotna. Nazwa MMD/FIZ (pierwsza po znaku =) powinna być zapisana wielkimi literami (czyli EAOS, chociaż obecnie raczej jest to 401W). Dotychczas zmienianie MMD/FIZ na wielkie miało miejsce przy sprawdzaniu plików, natomiast po ręcznej edycji textures.txt (albo użyciu skryptu instalacyjnego) mogły się pojawić małe litery, powodujące problemy. Obecnie została dołożona dodatkowe zmiana na wielkie przy przetwarzaniu textures.txt.

Z kolei podana nazwa obrazka mini (po pierwszym przecinku) powinna być zgodna z zasadami nazewnictwa taboru, czyli np. Eaos nie powinno być zapisywane EAOS ani eaos — jest ona używana również do przedstawienia składu w formie tekstowej. Wielkość liter w trzeciej nazwie nie ma już znaczenia (obrazek mini odpowiadający konkretnej teksturze).

!=E,Eaos
401W-AXBENET1.TGA=401W,Eaos
401W-BALT1.TGA=401W,Eaos,EAOSBLUE

Namnażanie plików scenerii

Scenerie z modyfikacjami zapisywane są teraz w plikach o nazwach utworzonych z oryginalnej nazwy z dodanym znakiem $ na początku — dotychczas były zapisywane zawsze w $.SCN. Funkcjonalność można wyłączyć wpisując do RAINSTED.INI $sceneryfile=0 w sekcji [MASZYNA].

[MASZYNA]
$sceneryfile=0

Usuwanie pustych linii z textures.txt

Przy sprawdzaniu taboru i odbudowie informacji o taborze usuwane są puste linie z plików textures.txt. Mechanizm powstawania pustych linii nie został rozpoznany, podejrzenia są kierowane w stronę błędnych skryptów instalacyjnych (pusta linia w sekcji aktualizującej informację o teksturach w textures.txt). Nie wiadomo też jeszcze, czy to puste linie były przyczyną znikania taboru w niektórych misjach.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36