Wersja/17.10.129

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 17.10.129 jest aktualnie wersją roboczą, w której dokonywane są bieżące zmiany. Po osiągnięciu stabilnego poziomu zmian i upewnieniu się, że nie ma poważnych błędów, zostanie udostępniona do pobrania dla wszystkich.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 128.

Zmiany w edytorze RSF

Poprawka pobierania map

W związku z dodaniem obsługi wielu wersji ortofotomapy 4px/m zmienione też być musiało pobieranie wielu map. Poprzednia wersja nieprawidłowo generowała listę plików do pobrania. Zostało to naprawione. Pobieranie map uruchamia się z okna Własności toru, gdzie można wybrać typ map oraz czy do wyznaczenia ich zakresu ma być użyta aktualna lista torów, czy tory dodane do grupy.

Poprawka eksportowania rozjazdów

Dla rozjazdów 41594 oraz 64818 nieprawidłowo generowało się przesunięcie punktu wstawienia podsypki względem iglic. Przeliczanie zostało uzupełnione, jednak nie jest to rozwiązanie uniwersalne i dla innych rozjazdów przesunięcie nadal nie będzie wyliczane.

Ze względu na wprowadzoną możliwość definiowania szablonów rozjazdów wewnątrz pliku RSF, potrzebna jest przebudowa edytora w stronę bardziej bezpośredniego używania tak zdefiniowanych szablonów. Konieczne jest też ustalenie zasad funkcjonowania szablonów rozjazdów łukowych.

Poprawka eksportowania prędkości

Dotychczas prędkość 0 wpisana w tory nie eksportowała się, tzn. tor eksportował się bez parametru prędkości. Poza tym wpis prędkości nie tworzył się dla prędkości 160. Obecnie wpis prędkości nie będzie dodawany jedynie po wpisaniu prędkości -1 we Własności toru.

Wyszukiwarka prędkości <10

Ponieważ liczba torów z małymi prędkościami powinna być niewielka i powinna podlegać weryfikacji, w górnym menu Błędy dodana została opcja wyszukania toru z podaną prędkością pomiędzy 0 a 9 [km/h].

Korekcje dla ortofotomapy

Ponieważ ortofotomapy z różnych lat są przesunięte względem siebie, korzystanie z nich do rysowania się komplikuje. Konieczne jest ustalenie ortofotomapy bazowej, do której edytowane tory zostaną dostosowane dokładnie. Jeśli ortofotomapy wcześniejsze bądź późniejsze są przesunięte i nie pasują do już ułożonych torów, można dla nich zdefiniować osobne przesunięcia. Dla wybranej ortofotomapy dodawany jest rekord w pliku RSF z kodem 0x2120, zawierający nazwę ortofotomapy oraz przesunięcie w metrach (dokładność 1mm).

Uwaga! Po edycji przesunięcia na karcie Własności konieczne jest ponowne wybranie wersji ortofotomapy, aby zmienione przesunięcie zostało uwzględnione. Nie ma obecnie możliwości, aby zaktualizowało się to samoczynnie.

Poprawka do szablonu rozjazdów dwustronnych

W ramach porządkowania spraw związanych z rozjazdami, do pierwszego rozjazdu w podwójnym dwustronnym wpisuje się teraz kod -8027. Dla kodu tego pojawia się odpowiedni opis szablonu na oknie Własności rozjazdu.

Wyszukiwanie rozjazdów z błędnymi przediglicowymi

Do menu Błędy dodana została opcja wyszukania rozjazdu, który nie ma prawidłowego odcinka przediglicowego. Sprawdzane jest podłączenie odcinka punktem 1 oraz jego długość. Dla krzyżowych prawidłowa długość jest odpowiednio większa. Opcja znajduje pierwszy rozjazd, który nie spełnia kryteriów, a kolejne jej uruchomienie pokaże następny. Zasadniczo tylko w wyjątkowych przypadkach konstrukcja rozjazdu nie będzie zgodna z wytycznymi.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Zmiany w starterze do ATS

Zmiany w instalatorze dodatków

Zmiany w serwerze ruchu

Katalog obiektów

Inne


Rok Rainsted - wersje
2017 124125126127128129 • ...
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 • ... • 91
2008 37 • ... • 73
2007 ... • 36