Wersja/17.11.130

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 17.11.130 jest aktualnie wersją roboczą, w której dokonywane są bieżące zmiany. Po osiągnięciu stabilnego poziomu zmian i upewnieniu się, że nie ma poważnych błędów, zostanie udostępniona do pobrania dla wszystkich.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 129.

Zmiany w edytorze RSF

Poprawione przełączanie torów

Dotychczas nie wykonywało się poprawnie łączenie toru z innym od strony, gdzie był już podłączony inny. Dokładniej, to podłączony wcześniej odcinek nie odłączał się prawidłowo. Ujawniało się to głównie przy bardziej skomplikowanych operacjach, jak zamiana stron rozjazdu podwójnego dwustronnego. Zostało to naprawione.

Zmiany w blokadach dla słupów

Planowane są zmiany w blokadach dla konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. Blokada wysokości innych obiektów punktowych dla słupów działa odwrotnie, jako "nie aktualizuj automatycznie". Na razie opcja z menu "Zablokuj wysokości obiektom punktowym" została zmodyfikowana tak, żeby nie ustawiała tej flagi "słupom". Z założenia sieć trakcyjna jest zawsze powiązana wysokością z torem, a blokada miała służyć do uniemożliwienia masowej zmiany domyślnej wysokości w wybranych przypadkach.

Globalne dodanie kozłów

Kozły nie dodadzą się do torów, które nie mając kolejnego od punktu 2 mają od punktu 1 zwrotnicę. Odcinki takie zwykle są odcinkami przediglicowymi i stan taki raczej reprezentuje rozjazd wycięty z torowiska albo coś niedokończonego, a nie koniec toru typowo zakończony kozłem.

Zliczanie obiektów

Dla operacji dodania do grupy albo zaznaczenia obiektów o pewnych własnościach dodana zostało ich zliczanie. Liczba obiektów jest wyświetlana w nagłówku okna. Między innymi jest to przydatne do zorientowania się, ile torów jest przyklejonych do linii kierunkowej w przypadku próby reorganizacji geometrii i wyboru innych linii kierunkowych.

Porównanie z innym plikiem

Porównanie zostało naprawione. Różnice współrzędnych równe 1/8192m nie są pokazywane (mogą się zdarzyć po przeliczeniu geometrii). Różnica wysokości jest pomijana, ponieważ głównym celem porównania jest przemieszczenie torów w planie. W razie potrzeby dodana będzie osobna opcja do porównania z uwzględnieniem wysokości. Ponadto w nagłówku okna wyświetlana jest informacja, ile zmienionych odcinków zostało wykrytych i ile doszło nowych.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Przerabianie stukotu rozjazdów krzyżowych

Operację można uruchomić na Podglądzie terenu, po wczytaniu pliku SCM z torami i połączeniu torów (w trybie dla trasopisarzy są one łączone automatycznie, w innych trybach trzeba to uruchomić ręcznie). Operacja działa tak, że zwrotnice o długości od 8.7m do 8.9 o nazwach zakończonych literami od "a" do "d" są uznawane za części składowe rozjazdu krzyżowego. Sprawdzana jest też długość odcinków przed iglicami, czy jest w zakresie od 6.0m do 6.2m, i jeśli tak, na tym odcinku jest ustawiany stukot na 2.25m (różnica pomiędzy odległością dziobu krzyżownicy 12.995m a styczną łuku 10.523m, pomniejszona jeszcze o połowę długości przerwy w szynie, przyjętą na 0.182m). Parametr stukotu dla zwrotnicy oraz torów po przeciwnej do iglic stronie przyjmuje wartość -1, co oznacza wyłączenie stukotu. Operację należy wykonać po usuwaniu stukotu dla zaznaczonej grupy, ponieważ usunie ona stukot również z odcinków należących do rozjazdu krzyżowego i trzeba go przywrócić na odcinkach przediglicowych (na których znajdują się krzyżownice rozjazdów krzyżowych).

Zmiany w starterze do ATS

Zmiany w instalatorze dodatków

Zmiany w serwerze ruchu

Katalog obiektów

Inne


Rok Rainsted - wersje
2017 124125126127128129130 • ...
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 • ... • 91
2008 37 • ... • 73
2007 ... • 36