Wersja/17.12.131

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 17.12.131.13320 została opublikowana w dniu 2017-12-31. Zmiany dotyczyły edytora RSF.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 130.

Zmiany w edytorze RSF

Wyświetlanie wysokości punktów

Po wybraniu warstwy trójkątów terenu wyświetlana jest wysokość punktów, stanowiących wierzchołki trójkątów. Wysokość wyświetlana jest dla rozdzielczości 2px/m i większych.

Komunikat o braku załomu

Przy przeliczaniu łuku pionowego może wystąpić sytuacja, że zmiana pochylenia jest tak niewielka, że wstawianie łuku pionowego nie będzie miało sensu. W takim przypadku pojawi się komunikat. Należy ewentualnie zadbać o to, żeby łączenie odcinków nie wypadało bardzo blisko tego poprzecznego (ponad 2m powinno wystarczyć).

Wysokości zablokowanych poprzecznych

Po wejściu we własności przekroju poprzecznego na liście poprzecznych będzie informacja, jaką wysokość mają poszczególne poprzeczne z zablokowaną wysokością. Pozwala to łatwiej porównać wysokości np. z profilem pionowym wyliczonym w arkuszu kalkulacyjnym.

Odświeżenie listy plików

W razie problemów z dodawaniem nowych plików na listę (wynikających z wprowadzenia sortowania), można teraz odświeżyć listę plików. Polega to na wpisaniu na listę wszystkich plików tego samego typu (z pominięciem definicji profilu poprzecznego, które mają inne sortowanie). Lista taka jest nieposortowana.

Pokazywanie generowania terenu przez niweletę

Po wejściu w podgląd profilu pionowego poprzecznym należącym do wybranej niwelety ustawia dodatkowa grupa wyświetlania (+8). Grupa ta została obecnie wykorzystana do narysowania linii łączących przekroje poprzeczne, aby zobrazować generowany niweletą teren. Poprzeczne oznaczone jako pomijane oraz jako nazwa miejsca są pomijane przy łączeniu poprzecznych. Poprzeczne kończące nie są połączone z kolejnym.

Tabliczki dla powtarzaczy

Zgodnie z konwencją nazewnictwa powtarzacze powinny być oznaczane Xyz_ISp*, Xyz_IISp* oraz Xyz_IIISp*, natomiast tabliczki są bez rzymskiego numerka. Do eksportowania nazw tabliczek wprowadzony został wyjątek, usuwający litery "I", jeśli po nich występuje "Sp".

Pokazywanie połączenia poprzecznego

Zaznaczenie odcinka poprzecznego (do niwelety) pokazuje teraz połączenie do następnego, pomijając poprzeczne nietworzące terenu. Połączenie nie jest pokazywane dla poprzecznych kończących, pomijanych oraz zawierających nazwę.

Wyszukiwarka rozjazdów bez szablonów

W związku z problemami w zakresie powiązania rozjazdów z szablonami zdefiniowanymi w RSF, do menu Błędy została dodana wyszukiwarka rozjazdów, które nie mają przypisanego szablonu. Podaje ona też liczbę takich rozjazdów na górnym pasku okna. Po ich ewentualnym naprawieniu trzeba co jakiś czas uruchamiać tę wyszukiwarkę, żeby móc określić, w jakich sytuacjach uszkadzają się wskaźniki na szablony.

Dodatkowe informacje na liście obiektów

Po wejściu we Własności odcinka na liście po lewej stronie wyświetlają się teraz oprócz nazw obiektów dodatkowe o nich informacje. Dla łuków i krzywych przejściowych podawany jest promień, a w przypadku niezgodności końców z sąsiednim dodawane są człony typu XY1!, Z1!, XY2!, Z2!. Dla sieci trakcyjnej podawana jest nazwa INC.

Rozróżnianie typów napędów rozjazdów

Oprócz strony umieszczenia napędu względem rozjazdu można obecnie dla poszczególnych typów napędów przypisać jeden z 8 kolorów. Pozwala to łatwiej zorientować się, czy wstawiony jest napęd elektryczny, pędniowy czy ręczny. Operacja z menu domyślnie ustawia kolor żółty dla plików z fragmentem "aut" albo "eea5", a biały dla fragmentu "wzm". W razie potrzeby zostaną dodane inne automatyzacje ustawienia kolorów.

Automatyczny zapis w nowych plikach

W związku z upowszechnieniem się dużych dysków nie ma obecnie problemów z brakiem miejsca i nie szkoda go na zapisywanie kopii. Zamiast dotychczasowych automatycznych zapisów w pliku $.RSF używane są nazwy plików z zakodowanym czasem w postaci cyfr i liter (system o podstawie 36), ze znakiem $ na początku. Jeśli zapisanie stanu prac przebiegło prawidłowo, pliki RSF o nazwach zaczynających się od $ można usunąć. Automatyczny zapis chroni przed utratą wykonanej pracy w przypadku nieplanowanego zamknięcia edytora bez zapisania pliku oraz wykonania zbyt destrukcyjnej operacji. W takich sytuacjach należy sprawdzić ostatnie pliki autozapisu i zmienić któremuś nazwę na normalną.

Eksperymentalny generator izolacji

W menu Operacje dodany został eksperymentalny generator izolacji rozjazdów (bez dzielenia odcinków pomiędzy rozjazdami). Najpierw sprawdzana jest zgodność nazwy rozjazdu z konwencją: dwa albo trzy znaki kodu posterunku, podkreślenie, numer, opcjonalnie litera zwrotnicy rozjazdu krzyżowego. Istniejące izolacje zgodne z konwencją oznaczają się na żółto, nowe dodane na różowo, a odcinki kontrowersyjne na czerwono. Zrobiona w ten sposób izolacja nie tworzy grup i nie nadaje się do sterowania z rezerwacją półgłowic. Po ręcznych poprawkach możliwe będzie użycie programu SCS. W planach jest dzielenie dłuższych odcinków pomiędzy rozjazdami oraz wypełnianie izolacją wielu odcinków między rozjazdami, jeśli nie mają one tarcz manewrowych zamykających tor z obu stron.

Wysięgniki na bramkach innym kolorem

Wysięgniki przyklejone do bramki są teraz wyświetlane w takim kolorze, jak bramka. Jest to wizualna informacja, że wysięgnik ma informacje o konstrukcji, do której się powinien dostosować.

Sprawdzanie nowszych plików

Przy otwarciu okna edytora sprawdzane są sygnatury czasowe innych plików RSF o podobnym początku. Ma to na celu ostrzeżenie o istnieniu nowszego pliku w przypadku uruchomienia edytora ze starszym. Starszy plik może zostać zapamiętany jako ostatnio otwarty w przypadku sprawdzania czegoś we wcześniejszej wersji. Nowszy plik może również się pojawić w przypadku współpracy wielu osób nad jednym plikiem i w takim przypadku kontynuowanie pracy od ostatniej zapamiętanej wersji może prowadzić do utraty wykonanej już pracy.

Izolacja przy podziale odcinka

Przy dzieleniu odcinka na dwa, każdy z tych odcinków będzie miał ten sam przydział izolacji (przypisanie nazwy odcinka izolowanego). Jeśli jednak odcinek przylega do rozjazdu, który ma ustawioną izolację, izolacja zostanie przejęta z tego rozjazdu. Jest to przydatne przy dzieleniu odcinka łączącego rozjazdy oraz dzieleniu odcinka pomiędzy semaforem wyjazdowym a rozjazdem.

Szycie niwelet tylko w warstwie niwelet

Szycia niwelet są teraz wyświetlane tylko po wybraniu warstwy niwelet, ponieważ zaciemniały obraz. Dodatkowo zawsze wyświetlane bez uproszczenia.

Poprawione łuki pionowe

Nie wszystkie wartości promienia łuku były obsługiwane. Obecnie są to: 2.5km oraz z zaokrągleniami zakres od 5km do 100km (poza tym wartość 0, oznaczająca brak łuku pionowego). Jeśli w jakimś miejscu łuk pionowy nie chce się zrobić, trzeba sprawdzać, czy czasem promień łuku pionowego nie jest wpisany w sąsiednie odcinki. Obecnie nie działa składanie łuków pionowych z wielu odcinków.

Naprawianie parametrów wysięgników

Na skutek prowizorycznego wprowadzenia obsługi sieci trakcyjnej oraz niespójnej koncepcji przyczepiania zwisów do bramek mogła powstać sytuacja, że zwisy mają nieodpowiednie parametry. Dotyczy to nieprawidłowego znaku Id (kilometrażu) oraz kąta obrotu (azymutu) zwisu względem kąta (azymutu) bramki. Jeśli jadąc ze wzrostem kilometrażu wysięgnik jest umocowany po prawej stronie i wystaje na lewą, to powinien mieć dodatnie Id. Znak Id jest związany z niweletą (przy braku niwelety — np. na torze łączącym dwie różne — powinien być powiązany z orientacją toru). W zwisach podłączonych do bramek Id mogło się źle wyliczać, przez co zwisy się obracały przy próbie przyklejenia do bramki. Obecnie zgodność kąta z bramką ma większy priorytet niż znak Id. Do menu Punktowy została dodana operacja naprawienia parametrów (jest ona również wykonywana przy uruchomieniu przyklejania zwisów do bramek). Jej wykonanie powinno pokazać na górnym pasku liczbę poprawionych zwisów, a kolejne uruchomienia powinny już pokazywać 0.

Przełożenie latarń do warstwy 0x8E

Ponieważ latarnie wstawia się (a przynajmniej można) analogicznie do sieci trakcyjnej, w razie pomyłki może się zdarzyć zakotwiczenie na nich sieci (tramwajowej może i tak, ale kolejowej to już niekoniecznie poprawne). Do menu operacje została dodana opcja przełożenia wpisów latarni do warstwy 0x8E (kolejowa sieć trakcyjna powinna być w 0x80). Jednocześnie dla obiektów warstwy 0x8E "wysięgniki" wyświetlają się kolorem szarym, żeby łatwiej było odróżnić od sieci trakcyjnej, a jednocześnie aby był widoczny kąt wstawienia.

Aktywacja podglądu profilu pionowego

Po wejściu w podgląd profilu pionowego z menu Niweleta można wybrać jeden z poprzecznych i wejść w jego Własności, będzie on też wybrany i wyśrodkowany w głównym oknie edytora.

Informacja o przyklejeniu na liście sygnałów

Lista sygnałów, oprócz dowiązanego toru zawiera również nazwę obiektu, do którego sygnał jest przyklejony, w nawiasach kwadratowych. Zwykle przykleja się wskaźniki W13 i W6a do słupów sieci trakcyjnej.

Tabliczki hektometrowe na słupach

Rozpoczęte zostały prace związane z generowaniem tabliczek hektometrowych na słupach sieci trakcyjnej. Słupy z tabliczkami powinny mieć znak # w nazwie i są wyświetlane z białą kropką w miejscu słupa. Na początek możliwe jest wpisanie ciągu "#0", który docelowo będzie generował wpisy tabliczek na podstawie naliczenie kilometrażu. W razie potrzeby będzie można wprowadzić wartości ręcznie. Dodany jest też automat, który dla każdego pełnego hektometra niwelety znajduje najbliższy słup i włącza na nim wyświetlanie tabliczki (działa w zasięgu 5km od zaznaczonego obiektu).

Zliczanie użycia plików

We Własnościach pliku dodany przycisk uruchamiający zliczanie użycia każdego pliku z listy (tekstury oraz modele jako INC albo T3D). Liczby są dopisywane wizualnie do nazw z listy i znikną w razie jej odświeżenia. Funkcjonalność pozwala się zorientować, które pliki nie są używane albo które powielone pozycje można usunąć.

Dodawanie rozjazdów jednostronnych z menu

W górnym menu Dodaj zostały uruchomione opcje wstawienia rozjazdów podwójnych jednostronnych (lewy i prawy osobno). Rozjazd dodawany jest do punktu 2 zaznaczonego odcinka toru. Dodanie takiego rozjazdu jest również możliwe dotychczasową metodą, czyli poprzez utworzenie odpowiedniej topologii rozjazdów i ustawienie im szablonów.

Okrąg informujący o łuku pionowym

Na załomach profilu pionowego będą wyświetlane okręgi obrazujące promień łuku pionowego (o ile załomy te mają wpisany promień łuku pionowego). Łuk pionowy nie powinien kolidować z rozjazdem ani krzywą przejściową. Typowy promień łuku pionowego zależy od kategorii linii: na liniach magistralnych powinno być 20km, na liniach miejscowych i bocznicach może być 5km, a nawet 2.5km.

Wyszukiwarka nieprzypisanych słupów

W menu Błędy uruchomiona została wyszukiwarka nieprzypisanych słupów. Dotychczas działała tylko wyszukiwarka błędów na zakładce Napraw, ale ona pokazywała też wszelkie inne nieprzypisane obiekty. Wyszukiwarka z menu pomija obiekty z warstwy latarni 0x8E, więc ewentualnie można przełożyć je tam (opcją z menu Operacje).

Uruchomiony podgląd miniaturek obiektów

Analogicznie do edytora SCM również w edytorze RSF uruchomiony został podgląd obrazka mini wskazanego obiektu. Aby obrazki się wyświetlały, konieczne jest pobranie paczek z obrazkami. Pobieranie można uruchomić wybierając z menu Plik opcję Katalog obiektów i uruchamiając instalację obrazków tamże (instalacja jest wspólna dla obu edytorów).


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36