Wersja/17.12.131

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 17.12.131 jest aktualnie wersją roboczą, w której dokonywane są bieżące zmiany. Po osiągnięciu stabilnego poziomu zmian i upewnieniu się, że nie ma poważnych błędów, zostanie udostępniona do pobrania dla wszystkich.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 130.

Zmiany w edytorze RSF

Wyświetlanie wysokości punktów

Po wybraniu warstwy trójkątów terenu wyświetlana jest wysokość punktów, stanowiących wierzchołki trójkątów. Wysokość wyświetlana jest dla rozdzielczości 2px/m i większych.

Komunikat o braku załomu

Przy przeliczaniu łuku pionowego może wystąpić sytuacja, że zmiana pochylenia jest tak niewielka, że wstawianie łuku pionowego nie będzie miało sensu. W takim przypadku pojawi się komunikat. Należy ewentualnie zadbać o to, żeby łączenie odcinków nie wypadało bardzo blisko tego poprzecznego (ponad 2m powinno wystarczyć).

Wysokości zablokowanych poprzecznych

Po wejściu we własności przekroju poprzecznego na liście poprzecznych będzie informacja, jaką wysokość mają poszczególne poprzeczne z zablokowaną wysokością. Pozwala to łatwiej porównać wysokości np. z profilem pionowym wyliczonym w arkuszu kalkulacyjnym.

Odświeżenie listy plików

W razie problemów z dodawaniem nowych plików na listę (wynikających z wprowadzenia sortowania), można teraz odświeżyć listę plików. Polega to na wpisaniu na listę wszystkich plików tego samego typu (z pominięciem definicji profilu poprzecznego, które mają inne sortowanie). Lista taka jest nieposortowana.

Pokazywanie generowania terenu przez niweletę

Po wejściu w podgląd profilu pionowego poprzecznym należącym do wybranej niwelety ustawia dodatkowa grupa wyświetlania (+8). Grupa ta została obecnie wykorzystana do narysowania linii łączących przekroje poprzeczne, aby zobrazować generowany niweletą teren. Poprzeczne oznaczone jako pomijane oraz jako nazwa miejsca są pomijane przy łączeniu poprzecznych. Poprzeczne kończące nie są połączone z kolejnym.

Tabliczki dla powtarzaczy

Zgodnie z konwencją nazewnictwa powtarzacze powinny być oznaczane Xyz_ISp*, Xyz_IISp* oraz Xyz_IIISp*, natomiast tabliczki są bez rzymskiego numerka. Do eksportowania nazw tabliczek wprowadzony został wyjątek, usuwający litery "I", jeśli po nich występuje "Sp".

Pokazywanie połączenia poprzecznego

Zaznaczenie poprzecznego pokazuje teraz połączenie do następnego, pomijając poprzeczne nietworzące terenu.

Wyszukiwarka rozjazdów bez szablonów

W związku z problemami w zakresie powiązania rozjazdów z szablonami zdefiniowanymi w RSF, do menu Błędy została dodana wyszukiwarka rozjazdów, które nie mają przypisanego szablonu. Podaje ona też liczbę takich rozjazdów na górnym pasku okna. Po ich ewentualnym naprawieniu trzeba co jakiś czas uruchamiać tę wyszukiwarkę, żeby móc określić, w jakich sytuacjach uszkadzają się wskaźniki na szablony.

Dodatkowe informacje na liście obiektów

Po wejściu we Własności odcinka na liście po lewej stronie wyświetlają się teraz oprócz nazw obiektów dodatkowe o nich informacje. Dla łuków i krzywych przejściowych podawany jest promień, a w przypadku niezgodności końców z sąsiednim dodawane są człony typu XY1!, Z1!, XY2!, Z2!. Dla sieci trakcyjnej podawana jest nazwa INC.

Rozróżnianie typów napędów rozjazdów

Oprócz strony umieszczenia napędu względem rozjazdu można obecnie dla poszczególnych typów napędów przypisać jeden z 8 kolorów. Pozwala to łatwiej zorientować się, czy wstawiony jest napęd elektryczny, pędniowy czy ręczny. Operacja z menu domyślnie ustawia kolor żółty dla plików z fragmentem "aut" albo "eea5", a biały dla fragmentu "wzm". W razie potrzeby zostaną dodane inne automatyzacje ustawienia kolorów.

Automatyczny zapis w nowych plikach

W związku z upowszechnieniem się dużych dysków nie ma obecnie problemów z brakiem miejsca i nie szkoda go na zapisywanie kopii. Zamiast dotychczasowych automatycznych zapisów w pliku $.RSF używane są nazwy plików z zakodowanym czasem w postaci cyfr i liter (system o podstawie 36), ze znakiem $ na początku. Jeśli zapisanie stanu prac przebiegło prawidłowo, pliki RSF o nazwach zaczynających się od $ można usunąć. Automatyczny zapis chroni przed utratą wykonanej pracy w przypadku nieplanowanego zamknięcia edytora bez zapisania pliku oraz wykonania zbyt destrukcyjnej operacji. W takich sytuacjach należy sprawdzić ostatnie pliki autozapisu i zmienić któremuś nazwę na normalną.

Eksperymentalny generator izolacji

W menu Operacje dodany został eksperymentalny generator izolacji rozjazdów (bez dzielenia odcinków pomiędzy rozjazdami). Najpierw sprawdzana jest zgodność nazwy rozjazdu z konwencją: dwa albo trzy znaki kodu posterunku, podkreślenie, numer, opcjonalnie litera zwrotnicy rozjazdu krzyżowego. Istniejące izolacje zgodne z konwencją oznaczają się na żółto, nowe dodane na różowo, a odcinki kontrowersyjne na czerwono. Zrobiona w ten sposób izolacja nie tworzy grup i nie nadaje się do sterowania z rezerwacją półgłowic. Po ręcznych poprawkach możliwe będzie użycie programu SCS. W planach jest dzielenie dłuższych odcinków pomiędzy rozjazdami oraz wypełnianie izolacją wielu odcinków między rozjazdami, jeśli nie mają one tarcz manewrowych zamykających tor z obu stron.

Wysięgniki na bramkach innym kolorem

Wysięgniki przyklejone do bramki są teraz wyświetlane w takim kolorze, jak bramka. Jest to wizualna informacja, że wysięgnik ma informacje o konstrukcji, do której się powinien dostosować.

Sprawdzanie nowszych plików

Przy otwarciu okna edytora sprawdzane są sygnatury czasowe innych plików RSF o podobnym początku. Ma to na celu ostrzeżenie o istnieniu nowszego pliku w przypadku uruchomienia edytora ze starszym. Starszy plik może zostać zapamiętany jako ostatnio otwarty w przypadku sprawdzania czegoś we wcześniejszej wersji. Nowszy plik może również się pojawić w przypadku współpracy wielu osób nad jednym plikiem i w takim przypadku kontynuowanie pracy od ostatniej zapamiętanej wersji może prowadzić do utraty wykonanej już pracy.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Zmiany w starterze do ATS

Zmiany w instalatorze dodatków

Zmiany w serwerze ruchu

Katalog obiektów

Inne


Rok Rainsted - wersje
2017 124125126127128129130131 • ...
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 • ... • 91
2008 37 • ... • 73
2007 ... • 36