Wersja/17.2.124

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 17.2.124.12565 została udostępniona w dniu 2017-03-04. Wprowadzone w poprzednich dwóch miesiącach zmiany związane były z pracami nad obsługą sterowania ruchem.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 123.

Zmiany w edytorze RSF

Dodawanie odcinków izolowanych

Dotychczas wejście w edycję listy odcinków izolowanych bez wybranego odcinka izolowanego we Własnościach toru powodowało niepotrzebne zapytanie o nazwę pliku. Zostało to wyłączone, obecnie nazwa odcinka izolowanego zostanie utworzona z nazwy toru poprzez dodanie członu "_It1". Nadal jest to rozwiązanie tymczasowe, prace nad ulepszeniem izolowania torów będą kontynuowane.

Korektor nazw odcinków izolowanych

Jeśli w nazwie odcinka izolowanego po znaku podkreślenia zostanie użyta mała litera "L" zamiast wielkiej litery "i" (jak izolowany), a następną literą będzie małe "t" (tor), "z" (rozjazd) albo "g" (grupa rozjazdów), to zostanie wymieniona na wielką literę "i". Taka błędna zamiana liter może być niezauważalna przy domyślnym foncie w Windows. Korekcja obecnie jest umieszczona w wyszukiwaniu stacji na potrzeby generatora skryptów sterujących ruchem.

Tekstury dla sygnalizatorów

Tabliczki dla sygnalizatorów mogą być tworzone na dwa sposoby. Jednym jest utworzenie zestawu tekstur (np. A-12, C-1m, D-2m, i wybieranie tekstury z listy dla każdego sygnalizatora. Drugim jest umieszczenie informacji o tabliczce w nazwie sygnalizatora, która następnie przy eksporcie do SCN zostanie rozdzielona na właściwą nazwę sygnalizatora oraz nazwę tabliczki (np. Pr_C-2 zostanie rozdzielone na nazwę właściwą Pr_C oraz tabliczkę C-2). Problemem było zastosowanie drugiego sposobu po wybraniu tekstury wg pierwszego sposobu, ponieważ tekstura wybrana z listy jest ważniejsza, a nie dało się wyboru tekstury usunąć. Obecnie do listy tekstur została dodana pozycja o nazwie [none], którą należy wybrać w przypadku korzystania z drugiego sposobu.

Powiększenie okna przekroju

Okno z podglądem przekroju poprzecznego można obecnie powiększyć, a rysunek przekroju będzie znajdował się na jego środku. Ułatwi to tworzenie wysokich nasypów albo głębokich przekopów.

Odwracanie trójkątów

Jeśli wczytane trójkąty terenu będą miały wierzchołki w prawo (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara), to nie będą się nadawały do ustalenia wysokości. W takim przypadku można z menu {Operacje} wywołać opcję odwracającą trójkąty (zamieniającą wierzchołki 2 i 3). Operacja ta jednak zniszczy ustawienie tych trójkątów, które specjalnie ustawiono na widoczność od spodu.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Poprawka wyliczania masy składu

Zostały poprawione współczynniki przeliczeniowe dla różnych rodzajów ładunku. Rozwiązanie jest zbliżone do zastosowanego w EU07.EXE.

Zaznaczanie torów bez podanego kilometrażu

Po uruchomieniu wyliczania długości odcinka toru w EU07.EXE długość podana we wpisie toru stała się bezużyteczna. Została więc zmieniona definicja tego parametru i teraz reprezentuje on kilometraż [m] odcinka toru na linii kolejowej (jeśli jest dodatni, jest to kilometraż punktu 1, a wartość ujemna oznacza kilometraż punktu 2 dla toru ułożonego przeciwnie do wzrostu kilometrażu). Kilometraż może nie być zgodny z długością geometryczną ze względu na zniekształcenia odwzorowania scenerii realistycznych albo drobne korekty scenerii fikcyjnych (np. dodanie krzywych przejściowych).

Przyciskiem [Kilometraż] można dodać do grupy wszystkie odcinki, dla których wartość ta jest mniejsza od 500, a większa lub równa zero. Wartości w przedziale od 0 do do 500 mogą reprezentować długość odcinka (na pierwszych 500m linii kolejowej nie ma pewności co do znaczenia tego parametru). Funkcja ta jest krokiem w kierunku korekcji naliczenia kilometrażu na sceneriach, które nie są w całości eksportowane z RSF (gdzie kilometraż powinien być poprawny po dodaniu niwelet).

Usuwanie zbędnych plików

Na zakładce Dodatki został umieszczony przycisk pozwalający na usunięcie zbędnych plików. Przy tworzeniu pacza MaSzyna 16.08 zmieniono rozszerzenia nazw plików INC na SCM albo CTR. Po wypakowaniu tego pacza pliki INC stały się zbędne. Ponieważ na użytek katalogu dodatków sporządzona została lista pomijanych plików INC, które nie są obiektami wstawianymi punktowo, można było tę listę wykorzystać również do usunięcia plików zbędnych. Przy usuwaniu sprawdzana jest obecność pliku o tej samej nazwie ale z rozszerzeniem SCM lub CTR, tak więc w przypadku niewgrania pacza żaden plik nie będzie usunięty.

Eksport sygnalizacji do Train Driver 2

Używany jest obecnie plik z konwersjami o nazwie incnatd2.txt. Jeśli plik nie będzie znaleziony w głównym katalogu z programem, używana będzie wbudowana tablica konwersji. Plik ten można sobie zapisać odpowiednim przyciskiem na zakładce TD2, a następnie dodawać w nim brakujące pozycje. Naprawione jest wyliczanie kąta sygnalizatora. Sygnalizator posiada też numer powiązanego toru.

Własność overhead w torach

Własność overhead ustala ograniczenie prędkości dla pojazdów zasilanych z sieci trakcyjnej, może również wymuszać opuszczenie pantografu. Dotychczas nie była obsługiwana i tory ją zawierające nie były rozpoznawane ani prawidłowo zapisywane.

Pokazywanie odczytu sygnałów

Podgląd scenerii został rozbudowany o pokazywanie odczytu sygnału również od strony toru. Dotychczas zakładana była prawidłowość scenerii w tym zakresie i odczyt pokazywany był wyłącznie od strony sygnału, rysując kreskę tylko do jednego toru. Nie dawało to pełnej informacji w przypadku błędnego umieszczenia odczytów w wielu torach. Zmiana ta ma na celu przejrzenie i naprawienie odczytów sygnalizacji w scenerii Drawinowo.

Poprawione spłaszczanie scenerii

Spłaszczanie torów przelicza ich wysokość na 0.2m (podstawa szyny). Dotychczas również ustawiało na 0.2 wysokość wektora kontrolnego. Działało to być może kiedyś prawidłowo, gdy zamiast wektorów kontrolnych były pamiętane punkty kontrolne. Jednak dla wektorów powinno być wstawiane 0. Zostało to naprawione.

Odczyt sygnału przy dzieleniu toru na 2

Dotychczas odczyty sygnałów pozostawały przy pierwotnym torze (od strony punktu 1, nowy tor był tworzony od strony punktu 2). Obecnie wyliczana jest odległość sygnału od każdego z torów i jego odczyt jest przenoszony do bliższego toru. Pozwala to np. na szybkie utworzenie "neutralnego" odcinka toru w przypadku gdy do toru były przypisane Tm w obu kierunkach. Podział takiego toru na 3 i odpowiednie nazewnictwo ułatwia wstawianie taboru przed Tm. Przy okazji dodana została aktualizacja linii wskazujących na sygnał.

Inne

Generator skryptów sterujących ruchem

Na potrzeby zarówno scenerii w formacie tekstowym SCN, jak i dla plików RSF uruchamiany jest generator skryptów sterujących. W pierwszej kolejności będzie uruchamiane wyszukiwanie stacji na podstawie obecności odcinka izolowanego, o nazwie zakończonej na _It1. Przedrostek będzie traktowany jako identyfikator stacji. Przed użyciem generatora stacja powinna mieć założoną izolację wg opisu pod hasłem Odcinki izolowane.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36