Wersja/17.3.125

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 17.3.125.12648 została wydana w dniu 2017-05-04. Prace nad tą wersją związane były głównie z przygotowaniami scenerii do użycia skryptów sterujących dla stacji.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 124.

Zmiany w edytorze RSF

Dosuwanie rozjazdu do łuku

Jeśli szablon rozjazdu łączy się bezpośrednio z łukiem od strony punków 1 albo 2, dotychczas konieczne było wstawienie bardzo krótkiego odcinka toru pomiędzy łukiem a rozjazdem. Obecnie, po ustawieniu promienia łuku można ten krótki odcinek usunąć, a naprawienie rozjazdu dosunie go do łuku. Rozwiązanie przetestowane w Gnaszynie, Kochanowicach oraz Kalinie. Ustawianie promienia łuku bez tego dodatkowego odcinka nie działa prawidłowo, więc konieczne jest jego tymczasowe wstawienie na moment ustawienia promienia.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Odwracanie odcinka toru

Podgląd terenu (edytor SCM) umożliwia teraz odwrócenie odcinka toru (zamianę końców). Dodatkowo powinny odwracać się eventy oraz odświeżać linie połączeń z sygnałami. Funkcjonalność przydatna do drobnych korekt torowiska.

Wyłączenie tworzenia $.SCN

W pliku RAINSTED.INI, w sekcji [MASZYNA] można wpisać pozycję $.scn=0, której istnienie spowoduje brak załączonego ptaszka przy opcji Zapis pliku tymczasowego. Dla przywrócenia należy zmienić na $.scn=1.

Generator wpisów blokad liniowych

Poprawiony został generator wpisów blokad liniowych na zakładce Blokady zakładki Debugger. Domyślne kierunki torów są teraz prawidłowe (1 dla nieparzystych, 2 dla parzystych). Eventy ustawiające kierunek blokady nie wpisują zajętości, są obecnie opcjonalne i domyślnie pomijane (sterowanie ich nie wykorzystuje, wpisując kierunek jawnie przy próbie rezerwacji). Dla SBL wpisy blokady służą do ustalenia kierunku świecenia SBL oraz zliczania pojazdów na szlaku — kierunek SBL można zmienić gdy licznik pojazdów będzie zerowy. Jednocześnie SBL nie może być pojedynczym odcinkiem izolowanym, więc nie generuje się event :free (zwykle i tak zbędny, gdy używa się licznika pojazdów zamiast odcinka izolowanego).

Wstawianie blokad liniowych

Ponieważ zgadywanie numeru toru dla blokady liniowej nie działało poprawnie, obecnie można numer toru wpisać jawnie. Uwaga! W większości przypadków stacje są połączone tymi samymi torami i blokady mają nazwy np. CzS1-Gn1, CzS2-Gn2, ale w szczególnych przypadkach (np. łącznice) połączone będą inne tory (np. Kln3-HrS4, Tar2-Myd1), co wymaga ręcznych poprawek nazw. Numer w blokadzie jest numerem toru stacji, na który wjeżdża się jadąc prosto po rozjazdach (ale np. Kln3 to żeberko ochronne). Wstawianie blokad liniowych może być jeszcze przerobione na odczytywanie numeru toru z izolacji, jednak w takim przypadku wstawienie blokady będzie wymagać wcześniejszego uzupełnienia izolacji.

Wyświetlanie opisów na podglądzie terenu

Wpis include z plikiem rsftext.inc jest traktowany w specjalny sposób. Pierwszy argument jest używany jako pole tekstowe (spacje muszą być zamienione na znaki podkreślenia), kolejne trzy są współrzędnymi lewego górnego rogu, a piąty parametr jest rozmiarem. Jeśli piąty parametr jest dodatni, wskazuje on rozmiar tekstu w metrach, a gdy jest ujemny — rozmiar tekstu w pikselach (stały, niezależnie od powiększenia). Dla wartości 0 używana jest domyślna wielkość czcionki (jak dla innych napisów). Funkcjonalność ta pozwala zamieszczać na scenerii dodatkowe opisy, w szczególności nazwy stacji.

Pokazywanie powiązań sygnałów

Pokazywanie powiązań sygnałów na podglądzie terenu (edytorze SCM) jest teraz przeliczane przy przesuwaniu końców odcinków torów. Ponadto jest teraz prawidłowo pokazywane po przyklejeniu sygnału do toru.

Wyszukiwanie i korekcja odcinków przed sygnałami

Na zakładce Sygnały edytora SCM dodane zostały dwa przyciski. Pierwszy służy do wyszukania toru z przypisanym sygnałem, którego punkt 1 jest odległy od sygnału bardziej niż 18m. Użycie drugiego przycisku koryguje tę odległość, ale tylko w przypadku odcinków prostych. W przypadku łuku oraz gdy wymagany byłby podział odcinka, należy użyć innych rozwiązań.

W zasadzie jest to przydatne głównie dla semaforów wyjazdowych, Tm oraz W4, ponieważ przy wstawianiu taboru na szlakach odległość od semafora nie jest bardzo istotna. W związku z tym automatyzacja tego mechanizmu nie będzie dalej rozwijana. W przypadku Tm rozważane jest skrócenie odległości do 5m.

Wstawianie torów dla kozłów

Mechanizm przeliczania torów dla kozłów został rozbudowany o dodawanie takowych odcinków, jeśli zaznaczony odcinek nie posiada podłączenia od strony punktu 2. Prędkość dla zaznaczonego odcinka (velocity) jest zmieniana na 0, dlatego ewentualnie może być potrzeba wcześniejszego podzielenia go na dwa, jeśli jest długi, a na tor mogą wyjeżdżać manewrujące lokomotywy.

Zmienione przeliczanie torów dla kozłów

W związku z analizą dostępnych materiałów na temat budowy kozła oraz dostępnych modeli kozłów zostało skorygowane przeliczanie wyginania torów pod kozłem. Obecnie pierwszy odcinek jest podnoszony na wysokość 0.66m pod kątem 45°, następnie jest 0.32m poziomego oraz powrót do poprzedniego poziomu, również pod kątem 45°. Łączna długość wygięcia w rzucie na płaszczyznę to 1.64m. Czwarty, opcjonalny, poziomy odcinek jest ustawiany na długość 1.74m. Łącznie daje to 3.4m od końca toru, do którego doczepiony jest kozioł. Wstępnie wykorzystano to do przeliczenia kozłów stacji Wielki Kac Dolny na scenerii Quark. Kozły zostały również przeliczone na Linii 61.

Poprawka przypisywania sygnałów

Naprawione zostało rozpoznawanie W4 i W5, dla których event odczytujący musi się nazywać inaczej niż dla sygnalizatorów.

Pokazywanie kolejnych zaników napięcia

Na Podglądzie terenu, po wczytaniu zaników napięcia z errors.txt można tym samym przyciskiem przeskakiwać do kolejnych miejsc, gdzie wystąpił kolejny zanik. Pozwala to odnaleźć problematyczne miejsca bez potrzeby szczegółowego przeglądania całej scenerii.

Zwiększona dokładność zapisu torów

Współrzędne torów są obecnie zapisywane z dokładnością do 1/10mm. Wynika to z chęci ujednolicenia z edytorem RSF, który posługuje się zapisem stałoprzecinkowym z dokładnością 1/8192m, czyli około 1/8mm. Podczas wymiany układu torowego stacji Wielki Kac Dolny okazało się, że dokładność 1mm daje zbyt duże błędy w przypadku przekształceń. Dodatkowo zwiększona została dokładność dla plików INC podsypek rozjazdów.

Nazwa rozkładu przed zestawieniem składu

Ponieważ obecnie wiele składów ma przypisane rozkłady, a także są scenerie z wieloma składami do wyboru, to przed zestawieniem składu do wyboru w starterze dodana jest teraz nazwa rozkładu. Ścieżka do pliku jest obcinana.

Inne

Generator skryptów sterujących ruchem

Generator skryptów sterujących nadal nie jest gotowy, ale postęp prac nad nim pozwala zweryfikować poprawność zaizolowania stacji oraz wstawienia blokad liniowych dla torów w formacie SCN (dla RSF nie został jeszcze opracowany sposób wstawiania blokad). Dla wybranej stacji można wygenerować listę przebiegów i następnie porównać ją ze schematem. Jeśli stacja nie jest prawidłowo przygotowana, pojawią się np. braki semaforów albo nazwy rozjazdów z sąsiedniej stacji. Obecnie wskazane jest wstawianie sygnalizatorów (bądź wykolejnic) na końcach torów, aby możliwe było podawanie sygnałów dla AI.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36