Wersja/17.7.127

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 17.7.127.12751 z dnia 2017-07-10 została dołączona do pacza MaSzyna 17.07, lecz nie zostały w niej wystarczająco dobrze przetestowane zmiany dotyczące skalowania ekranów startowych oraz modyfikacji ustawień w RAINSTED.INI. Poprawki zostały dokonane w wersji 17.7.127.12754 z dnia 2017-07-19 — została ona udostępniona w związku z tymczasowym zawieszeniem dalszych prac, mimo nieuzupełnienia listy zmian, widocznej po uruchomieniu startera.

W planach na najbliższą przyszłość jest uruchomienie obrysów dla katalogu dodatków, przeliczenie Linii 61 od Lublińca do Fosowskich, usprawnienie generatora skryptów sterujących oraz dodawanie trójkątów powierzchni terenu pomiędzy ścianą lasu a przekrojami poprzecznymi generowanymi przez niweletę.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 126.

Zmiany w edytorze RSF

Poprawka odwracania odcinka

Przy odwracaniu odcinka (zamiana miejscami punktu 1 z punktem 2) nie były poprawnie obsługiwane przechyłki (zamiana wraz ze zmianą znaku). Zostało to naprawione.

Kopiowanie odcinka do SCM

Jeśli zaznaczony odcinek w edytorze RSF nie ma nazwy, to jego współrzędne zostaną skopiowane do wybranego odcinka w edytorze SCM. Pozwala to kopiować odcinki, które nie mają nazw. Dotychczas kopiowanie odcinków działało tylko przy zgodności nazw.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Poprawiony zapis T3D

Nie działało prawidłowo rozdzielanie koloru na składowe, przez co psuł się zapis T3D w przypadku, gdy kolor nie był szary. Przy okazji dorobiony skrót klawiszowy dla przycisku resetowania skalowania. Należy używać Lewy Alt z podkreśloną literą.

Wymiana INC również dla rozjazdów 65m

Głównie na potrzeby przeróbek scenerii Drawinowo została dodana masowa wymiana wpisów podsypek rozjazdów również dla rozjazdów 65m. Wcześniej dotyczyło to tylko rozjazdów 34m, które stanowią większość w sceneriach. W związku z tym do profilu 2-5-13 dodane zostały pliki l65000.inc oraz r65000.inc, natomiast podsypki typu 64818 zostały przeliczone na dokładniejsze wartości. Modyfikacja scenerii została przeprowadzona i obecnie możliwa jest wymiana typu napędu rozjazdu niezależnie od jego podsypki.

Ograniczenie skalowania ekranów startowych

Dotychczas ekrany startowe wczytywane z JPG były skalowane do rozmiarów będących całkowitą potęgą liczby 2 (przeważnie 1024×1024) w celu zachowania zgodności wstecznej z pierwotnym logo.bmp. Obecnie sprawdzany jest parametr logosafesize z sekcji [RAINSTED] pliku RAINSTED.INI. Domyślnie parametr ten ma wartość -1, co oznacza sprawdzenie rozmiaru pliku logo.bmp — i jeśli nie wygląda na to, że ma boki będące potęgą liczby 2, to skalowanie JPG jest pomijane i zapisany logo.bmp będzie miał takie rozmiary jak JPG. Jeśli wartość zostanie jawnie ustawiona na 0, to skalowanie zostanie całkowicie wyłączone, a dla wartości 1 będzie wykonywane zawsze. Skalowanie nie może być domyślnie wyłączone, ponieważ mogłoby powodować problemy w dotychczasowych paczkach.

Renumeracja słupków hektometrowych

Na potrzeby scenerii Drawinowo przygotowana została funkcja zmiany numeracji na słupkach hektometrowych. Potrzebne to było do odwrócenia kilometrażu na linii pomiędzy Lubniewem a Włodowicami, na której kilometraż pierwotnie był naliczony od Włodowic. Funkcja ta została przygotowana wyłącznie na potrzeby tej scenerii i nie jest uniwersalna. W razie potrzeby przeliczania słupków na innych sceneriach autor prosi o kontakt — funkcja zostanie albo dostosowana do konkretnej potrzeby, albo przerobiona na bardziej uniwersalną.

Zapis usuniętych obiektów

Uproszczone zostało wykonanie podziału geograficznego pliku SCM. Po zaznaczeniu obszaru prostokątnego i dodaniu obiektów wewnątrz do grupy (co można powtarzać wielokrotnie), można było usunąć z pliku obiekty niedodane do grupy. Obecnie takie obiekty są dodatkowo zapisywane do pliku scenery\!wydzielone.scm. Dotychczas chcąc podzielić plik trzeba było wykonywać to dwukrotnie, co mogło prowadzić do zdublowania obiektów. Obiekty nie są zapisywane z zachowaniem kolejności w pliku (jest to planowane na kolejne wersje i będzie testowane na Linii 61).

Inne

Propozycje modyfikacji RAINSTED.INI

W pliku download\rainsted.fix można w formacie pliku INI zamieścić sugerowane zmiany w ustawieniach zapisywanych do RAINSTED.INI. Bezpośrednią inicjatywą tej zmiany było wyłączenie skalowania losowanych obrazków startowych, zapisywanych do pliku textures\logo.bmp. W przypadku każdej propozycji wyświetlane jest pytanie o zgodę użytkownika.

  • W wersji 17.7.127.12751 dołączonej do MaSzyna 17.07 nie działa to zbyt dobrze — po przyciśnięciu przycisku [OK] kolejne zapytanie pojawia się na spodzie okien. Najprościej wybrnąć z tego przełączając inne okno na pierwszy plan przez [Alt]+[Tab], a następnie ponownie okno Rainsted.

Rozbudowa generatora skryptów sterujących

Wstępna wersja generatora potrafi stworzyć szkielet skryptu sterującego, aczkolwiek nie będzie on poprawnie działał. Niemniej dużo łatwiej jest uruchomić taki skrypt poprzez wprowadzenie ręcznych poprawek do wygenerowanego szkieletu niż tworząc w całości od zera albo kopiując z innej stacji. Szkielet taki został wykorzystany dla stacji Grabówek na scenerii Drawinowo oraz Kochanowice na scenerii Linia 61. W dalszej kolejności generator będzie udoskonalany, a wynik jego pracy porównywany ze skryptami stworzonymi ręcznie (scenerie Quark, Linia 61).


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36