Wersja/17.9.128

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 17.9.128.12830 została udostępniona w dniu 2017-09-30. Zmiany dotyczą głównie edytora RSF.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 127.

Zmiany w edytorze RSF

Rozjazd podwójny jednostronny

Dodana została obsługa rozjazdu podwójnego jednostronnego o skosach 1:9. W pierwszej kolejności należy wpasować w geometrię rozjazd 33230, następnie odłączyć ewentualny odcinek toru za torem zbocznym i zmienić mu szablon na Rpj(1). Do toru zbocznego dodać rozjazd tak, aby odcinek przediglicowy był zgodny kierunkiem z rozjazdami (dla standardowego szablonu jest on odwrotnie, czyli punkty 1 stykają się). Przy naprawieniu pierwszego z rozjazdów będzie automatycznie naprawiany drugi. Drugim z rozjazdów można ustawić odpowiednie linie kierunkowe (naprzemiennie, wybrany kąt jest pokazywany pogrubioną linią).

Schemat rozjazdu bazuje na czterech stycznych długości 10523mm: styczna - kąt atan(1/9) - styczna - styczna - kąt atan(1/9) - styczna. Środkowy tor ma zaś długość 8936+16615=25551 [mm] od środka geometrycznego (ten jest 16615mm od początku).

Rozjazd został wstępnie przetestowany na wschodniej głowicy stacji Toruń Główny.

Eksport napędów rozjazdów

W związku z oddzieleniem modeli podsypek rozjazdów od napędów zmieniony został warunkowy eksport w taki sposób, że po wyłączeniu eksportowania podsypek rozjazdów nadal są eksportowane wpisy dla napędów. Dzięki temu same tory wyeksportowane bez podsypek powinny nadal być przejezdne (w sensie obsługi napędów rozjazdów).

Osobne katalogi na różne ortofotomapy

Została uruchomiona opcja zmiany podkatalogu z ortofotomapami o rozdzielczości 4000px/km (ze względu na ograniczenia rozmiaru pobieranych obrazków na kilometr kwadratowy przypada 10×10=100 obrazków po 400px×400px każdy). Obecnie działa to w taki sposób, że do podkatalogu gisdata\pl4000px pobierają się ortofotomapy buforowane (pochodzące z różnych lat), a do gisdata\pl4k'15px najnowsze ortofotomapy bezpośrednio z Geoportalu. Do podkatalogów pl4k'96px, pl4k'03px, pl4k'09px i pl4k'13px będą się pobierały ortofotomapy archiwalne z Geoportalu bez buforowania (aczkolwiek niektóre mogą być identyczne). Tymczasowo został zablokowany przełącznik buforowania map (przełącza się wraz z wyborem wersji mapy 4000px/km, jednocześnie mając wpływ na wybór źródła innych map — topograficznej i poglądowej 500px/km).

Poprawiony eksport rozjazdów

Dla długich rozjazdów (41m, 65m) nie były prawidłowo generowane wpisy podsypek. Zostało to naprawione. Eksport podsypek będzie jeszcze przebudowywany, co jest konsekwencją prac nad profilem 2-5-13 i wydzielenia napędów do osobnych plików INC.

Kody komórek w przęsłach sieci

Dotychczas sieć trakcyjna była eksportowana z nazwą pwr01. Przy dużych sceneriach powodowało to problemy z wydajnością zasilania. Obecnie do nazwy tej dodawany jest kod komórki, co ogranicza obszar zasilany z jednego źródła. Nie jest to rozwiązanie docelowe i będzie przerabiane w przyszłych wersjach na bardziej sensowne.

Poprawianie kodu łuku

Dla odcinków będących łukami (typy 2 oraz 3) dodane zostało obliczanie kierunku zwrotu łuku przy jego naprawianiu. Dotychczas łuki miały głównie kod 2, zmieniany na 3 jedynie przy zamianie końców odcinka. Modyfikacja ma charakter porządkujący.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Edytor SCN: górne menu

Na oknie edytora SCN (podglądzie terenu) zostało dodane górne menu. Sukcesywnie będą do niego przenoszone opcje, które obecnie poupychane są po zakładkach i niekoniecznie widać ich wzajemne powiązania, a część z nich niepotrzebnie zajmuje miejsce. W pierwszej kolejności dodany został zapis pliku bezpośrednio z edytora (zapisać można tylko główny plik, wybrany do wczytania, więc na ogół trzeba wybierać plik SCM z obiektami, które się chce edytować) oraz wybór warstwy edycyjnej (obecnie jednej z trzech). Dla równowagi usunięty został dolny pasek przewijania, którego użyteczność była niewielka.

Inne

Informacja o semaforach

Na oknie generatora skryptów sterujących (na razie) dodana została karta informacji o semaforach. W zależności od sposobu wejścia do okna pobierane są dane albo z edytora RSF, albo SCN. Po wybraniu semafora wyświetlane są takie informacje, jak nazwa pliku INC, współrzędne, nazwa toru z jego odczytem, nazwa izolacji na tym torze. Docelowo planowane jest zamieszczenie innych informacji o charakterze topologicznym i geometrycznym (odległość do ukresu za semaforem, nazwa przeciwnego semafora, długość toru pomiędzy semaforami, poprawność izolacji). Planowana jest również edycja własności, co pozwoli efektywnej korygować nazewnictwo, a nawet ustawiać izolację.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36