Wersja/18.1.132

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 18.1.132.13429 została udostępniona w dniu 2018-01-30. Kontynuowane są prace nad edytorem RSF, w pewnym zakresie w kierunku ulepszenia nasypów na scenerii "Linia 61".

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 131.

Zmiany w edytorze RSF

Naprawione poprzeczne na przejściowych

Jeśli niweleta była liczona po torze (uproszczona), a poprzeczny wypadał na krzywej przejściowej skierowanej odwrotnie do niwelety, to mógł on być obrócony o 180° w osi pionowej i w efekcie nie działało poprawnie generowanie profili poprzecznych. Obecnie dodatkowo uwzględniany jest znak Id (kilometrażu) krzywej przejściowej (odcinki niwelety liczone po własnych odcinkach mają zawsze dodatnie Id i muszą być skierowane w tę samą stronę).

Skos dla kierunkowych z uzależnieniem

Zbudowanie np. rozjazdu krzyżowego wymaga istnienia dwóch kierunków pod odpowiednim kątem. Najprościej jest taką sytuację uzyskać poprzez użycie linii kierunkowej oraz rozjazdu, który zapewni odpowiedni skos. Jeśli jednak nie ma odpowiedniego rozjazdu, można było wstawić rozjazd tymczasowo, wyprowadzić z niego tor, a następnie zmienić mu typ na typ linii kierunkowej (0x7001). Kolejnym ulepszeniem było dodawanie linii kierunkowej z uzależnieniem od innej linii kierunkowej. Dodanej linii należało wpisać odpowiedni kąt, który trzeba było wyliczyć. Obecnie, oprócz kąta, dostępne jest we Własnościach pole skosu (cotangensa). Zmiana kąta powoduje wyliczenie skosu, a zmiana skosu dopasowanie kąta.

Statystyki dodania izolacji torów

Wykonanie automatycznej izolacji torów powoduje wyświetlenie na górnym pasku, ile odcinków torów miało już izolację zgodną z automatyczną, ile uzyskało dodaną izolację, a ile jest odcinków, których izolacja jest konfliktowa (np. pojedynczy odcinek łączący rozjazdy uzyska izolację z jednego z rozjazdów — odcinek taki należałoby podzielić na dwa, aby każdy miał izolację najbliższego rozjazdu).

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem szablonu

Informacja o szablonie rozjazdu znajduje się w drugim torze zwrotnicy, w miejscu, gdzie w pierwszym torze jest nazwa. Niektóre operacje na torach próbowały pobrać nazwę z drugiego toru, a po wykryciu, że znajdująca się tam informacja o szablonie nie spełnia kryteriów poprawnej nazwy, pole to było zerowane. Obecnie dodane zostały zabezpieczenia przed traktowaniem drugiego toru jako rekordu zawierającego nazwę (ewentualna próba pobrania nazwy zwróci "none", a ustawienie nazwy będzie ignorowane).

Zatrzymanie automatycznego zapisu

Automatyczny zapis kopii roboczej w pliku tymczasowym jest wykonywany co 5 minut. Odliczanie jest włączane poprzez odświeżenie zawartości ekranu edycyjnego, a wyłączane przez wykonanie autozapisu. Obecnie również autozapis zostanie wyłączony poprzez zapisanie kolejnej wersji pliku (również do czasu odświeżenia ekranu).

Automatyczna kopia robocza jest przydatna w następujących przypadkach:

  • przypadkowe wyjście z edytora bez zapisania zmian
  • zawieszenie się edytora bądź systemu
  • zresetowanie się komputera
  • awaria zasilania
  • wykonanie operacji uszkadzającej zbyt wiele obiektów

Aby odzyskać edytowany plik należy wejść do katalogu rsfdata i odszukać najnowszy plik z nazwą rozpoczynającą się od $. Trzeba zmienić nazwę tego pliku, aby dało się go otworzyć w edytorze. Następnie należy sprawdzić, w jakim jest on stanie — ze względu na zapis co 5 minut, może on nie zawierać kilku ostatnich zmian i łatwiej jest je wykonać ponownie, gdy się robiło chwilę wcześniej. Jedynie w przypadku operacji uszkadzającej przydatne jest sięganie do wcześniejszych plików. Można też wykorzystać mechanizm porównania edytowanego pliku z innym plikiem RSF — różniące się tory wyświetlane są na żółto, a dodane na różowo.

Wybranie sygnału przełącza warstwę

Przed wprowadzeniem warstw wybieranych z menu aktywna warstwa zależała od wybranej zakładki. Wystarczyło więc wybrać zakładkę z listą sygnałów, aby można było edytować sygnały, ale przestało to działać. Obecnie wybranie sygnału poprzez dwukrotne kliknięcie na liście wybiera również warstwę sygnałów.

Poprawione przyklejanie wskaźnika do słupa

Dotychczas działało wyszukiwanie pierwszego słupa, którego odległość od wskaźnika była mniejsza niż 4m. Nie sprawdzało się to w przypadku przęseł naprężania w okolicy Wrocławia, które mają dwa słupy blisko siebie. Obecnie sprawdzane są wszystkie słupy i wybierany jest najbliższy.

Tm karzełkowe bez nóżki

Tarcze manewrowe wstawiane jako MS2nbk.inc (tylko) są wyświetlane bez nóżki. Widok odświeży się po naprawieniu obiektu. Docelowo wyświetlanie komór ma być rozbudowane o dodatkowe opcje wizualizacji.

Odczepianie powiązanego sygnału

Dotychczas nie było możliwości usunięcia powiązania sygnalizatora z innym (w semaforze powinno być powiązanie do tarczy ostrzegawczej albo pierwszego powtarzacza, a dla powtarzacza powiązanie z kolejnym albo z tarczą ostrzegawczą). Dodany został przycisk [X] usuwający błędnie zrobione powiązanie. Usuwanie powiązania nie jest konieczne, jeśli trzeba je naprawić — wystarczy wybrać właściwy sygnalizator z listy.

Ustawianie kolorów dla warstw

Dodane zostało okno konfiguracyjne, na którym można ustalać kolory obiektów w poszczególnych warstwach. Zmienione kolory są zapisywane do pliku RSF. Możliwe jest również nadanie warstwom własnych nazw. Docelowo będzie możliwość ustalania również grubości linii. Obecnie na zmieniony kolor reagują tylko tory, kolejne obiekty będą przełączane sukcesywnie w miarę potrzeby. Główną intencją wprowadzenia tej zmiany było wyświetlanie innym kolorem torów przełożonych do warstwy 0x4F ze względu na rozebranie linii (aby nie usuwać z pliku RSF i móc kiedyś je wykorzystać).

Wyszukiwarka nieprzyklejonych wskaźników

Na zakładce Inne jest dodany przycisk [Ws.], który znajduje pierwszy nieprzyklejony wskaźnik. Nie sprawdza, czy słup jest w okolicy ani nie przykleja. Jest to pierwsze podejście do masowego przyklejania wskaźników do konstrukcji sieci trakcyjnej. Docelowo powinna być możliwość wyboru wersji wskaźnika w zależności od tego, czy jest przyklejony, czy nie.

Wyszukiwanie obiektów danego INC

Na zakładce parametrów INC został dodany przycisk wyszukania wszystkich egzemplarzy korzystających z danego pliku. Znalezione obiekty wpisywane są na listę (co nie oznacza, że są one połączone — ten tryb wyświetlania listy wyjątkowo jest inny). Następnie można sprawdzić parametry znalezionych obiektów, a klikając dwukrotnie na listę znaleźć ich pozycję w edytorze. Pozwoli to sprawdzić np. gdzie zostały użyte jakieś nietypowe obiekty. Przed użyciem wskazane jest uruchomienie zliczania użycia, aby było wiadomo, czy w ogóle egzemplarze występują.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Teren: odcinanie trójkątów z agregatów

Na potrzeby edycji przekrojów poprzecznych z rowami dodane zostało odcinanie trójkątów z agregatu, łączącego wiele trójkątów w jednym wpisie (tak są generowane profile poprzeczne z RSF). Funkcjonalność wstępnie przetestowana na rowach w Herbach na Linii 61.

Tworzenie listy brakujących plików

Na zakładce Pliki wg typu dodany został przycisk, który uruchamia sprawdzenie pliku errors.txt pod kątem brakujących plików. Nazwy tych plików są następnie wpisywane bez powtórzeń do pliku missed.txt. Listę taką można następnie użyć z programem 7-Zip na paczce, która owe pliki powinna zawierać. Pewne problemy może sprawiać dodanie rozszerzeń do plików tekstur. Funkcjonalność będzie poprawiana w miarę potrzeby.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36