Wersja/18.10.139

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 18.10.139.14042 została opublikowana w dniu 2018-11-07.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 138.

Zmiany w edytorze RSF

Wyłączanie ograniczenia odległości od kierunkowej

Obiekty oddalone o więcej niż 500m rzadko kiedy są powiązane ze sobą równoległością, dlatego zostało wprowadzone ograniczenie odległości od kierunkowej do 500m. Nie ma też praktycznego sensu przyklejanie do kierunkowej obiektu, który jest parę kilometrów dalej — w razie potrzeby korekty linii kierunkowej przesunie się coś, co ciężko będzie zauważyć. Blokada ma też zabezpieczać przed przed przypadkowym wyrzuceniem odcinka na wiele kilometrów. Jednak są sytuacje, kiedy większa odległość od kierunkowej może się przydać — w praktyce zdarzyło się to przy modelowaniu zajezdni tramwajowych. Obecnie można z menu Automaty wyłączyć blokadę. Docelowo zbyt duża odległość od kierunkowej będzie zgłaszana jako błąd — wartość graniczna będzie ustalona w oparciu o analizę istniejących scenerii.

Wyszukiwarka błędów: R=0

Do wyszukiwarki błędów dodane zostało sprawdzanie, czy odcinek oznaczony jako łuk ma niezerowy promień. Odcinki takie mogą powodować problemy, ponieważ mogą mieć wyzerowane wektory kontrolne, co przekłada się na błędy z ustaleniem styczności.

Poprawione pozycjonowanie przy rozjazdach łukowych

Poprawione zostało wyliczanie pozycji względem rozjazdu łukowego (obecnie raczej symetrycznego). Problem wynikał z tego, że do wyliczania środka okręgu używany był promień podany w torze, a w przypadku rozjazdu łukowego promień dla pierwszego toru znajduje się w drugim rekordzie rozjazdu (ze względu na to, że w pierwszym w tym miejscu jest odległość od linii kierunkowej).

Rozpinanie połączenia obiektu do samego siebie

Do wyszukiwarki błędów dodane zostały warunki likwidujące połączenia obiektu (toru, słupa) do samego siebie. Połączenia takie nie mają sensu, jednak należy zakładać, że przypadkiem mogą się zrobić albo mogły się zrobić w poprzednich wersjach edytora i są obecne w pliku RSF. Nie ma osobnego sygnalizowania tego typu błędów — po wyzerowaniu wskaźnika wykonywane są standardowe sprawdzenia poprawności.

Wyszukiwarka błędów: połączenie niwelet

Do wyszukiwarki błędów dodane zostało sprawdzenie, czy lista dwukierunkowa odcinków niwelet ma zachowany kierunek łączenia (analogicznie jak słupy). Punkt 1 odcinka niwelety powinien być zawsze od mniejszego kilometrażu, a połączenie ze sobą punktów 1 albo punktów 2 dwóch odcinków oznacza raczej osobne niwelety (sens takiego połączenia nie jest póki co kategorycznie określony). W związku z logowaniem takiej sytuacji zostaną sprawdzone pod tym kątem obecne scenerie i na tej podstawie będą określone bardziej szczegółowe zalecenia co do niwelet.

Zaznaczanie komórek blokuje przesuw ekranu

W trybie przydzielania kwadratów kilometrowych do komórek scenerii zablokowana jest możliwość przesuwania ekranu. Jest to pewne usprawnienie zaznaczania komórek, ponieważ przypadkowe przesunięcie ekranu dotychczas uniemożliwiało ustawienie przydziału kwadratu do komórki. Jednocześnie został zaktualizowany dostępny przez serwer rainsted.com plik PUWG1992.DEF o komórki województwa mazowieckiego, a także na linii 181 (od Herbów Nowych do Kępna). W najbliższym czasie spodziewane są dalsze aktualizacje tego pliku, jak również będą zmiany w EU07-424.DEF (przydział komórek dla połączonych scenerii fikcyjnych).

Zmiany w starterze do MaSzyny

Korekty wpisów torów

Podczas wczytywania odcinki torów są automatycznie poprawiane, jednak nie jest ustawiana flaga modyfikacji i zapisanie pliku nie spowoduje zmiany wpisu. Dopiero jakakolwiek edycja ustawi flagę modyfikacji i dopiero wtedy automatyczne modyfikacje zostaną zapisane.

  • Przyjmowane jest, że proste odcinki toru mają wyzerowane wektory kontrolne oraz promień, również nie mają promienia pionowego (vradius 0). Zerowe wektory kontrolne spowodują wyzerowanie obu promieni. Wykonanie weryfikacji styczności z odcinkami sąsiednimi może zmienić typ odcinka i ustawić wektory kontrolne, jednak obecnie nie jest dostępny taki algorytm.
  • Jeśli wektory kontrolne wskazują na 1/2 i 2/3 długości odcinka oraz nie ma promienia pionowego, to odcinek jest zmieniany na prosty, wektory kontrolne są zerowane, jak również promień. Wektory nie są zerowane, jeśli jest niezerowy promień łuku pionowego (vradius).
  • Sprawdzane jest, czy wektory kontrolne są symetryczne (tworzą trapez równoramienny). Jeśli nie, promień jest zmieniany na ujemny (krzywa przejściowa albo tzw. flex). Jeśli promień jest dodatni, to docelowo odcinek będzie traktowany jako odcinek łuku w przypadku przemieszczania jego końców (będzie zachowywana symetria odcinka i będzie wyliczany punkt styku z prostym).
  • Z kąta pomiędzy stycznymi oraz długości cięciwy wyliczany będzie promień. Jeśli będzie znacząco różny od podanego dodatniego, zostanie zmieniony na wyliczony. Ujemny zostanie zmieniony niezależnie od jego poprzedniej wartości. Wartość wyliczonego promienia (albo podanego dodatniego) zostanie użyta do obliczenia długości wektorów kontrolnych.

Zmiany te mają na celu jednoznaczne określenie typu odcinka, w celu zachowania własności danego typu podczas edycji (np. przemieszczanie końców, podział na dwa):

  • Prosty: zerowe wektory kontrolne i zerowe promienie (brak vradius).
  • Łuk pionowy na prostej: wektory kontrolne odpowiadają łukowi i promieniowi w pionie, jawnie podany vradius, promień w planie wyzerowany.
  • Łuk w planie na płaszczyźnie bądź spirali: wektory kontrolne odpowiadają łukowi w planie z uwzględnieniem pochylenia na współrzędnej pionowej, brak vradius, wartość promienia jest dodatnia.
  • Łuk w planie z łukiem w pionie: wektory kontrolne odpowiadają łukowi w planie z uwzględnieniem pochylenia na współrzędnej pionowej, promień łuku pionowego podany jako vradius, wartość promienia jest dodatnia.
  • Krzywa dowolna: wektory kontrolne dowolne, wartość promienia ujemna.

W planach jest możliwość wyłączenia automatów poprawiających wpisy dyrektywą w pliku (//$a), jak również ustawienia bardziej rygorystycznych zasad (brak krzywych dowolnych, z wyłączeniem krzywych przejściowych w określonych sytuacjach). Również umieszczenie pewnego symbolu w nazwie toru będzie wyłączać przeliczanie, co ma umożliwiać tworzenie torów powykrzywianych z zamysłem.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36