Wersja/18.2.133

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 18.2.133.13511 została opublikowana w dniu 2018-02-26. Większość z nich dotyczyła edytora scenerii z formatem binarnym. Zmiany w obsłudze rowów mają obecnie przełożenie na wygląd rowów w okolicy stacji Herby Stare na scenerii "Linia 61".

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 132.

Zmiany w edytorze RSF

Ograniczenie listy sygnałów powiązanych

Dotychczas jako sygnał powiązany (w sensie ustawiania tarczy ostrzegawczej przez semafor) można było wybrać dowolny inny element sygnalizacji. Obecnie wybór ten został ograniczony: pierwsze 4 typy sygnałów można powiązać tylko z sygnałami tych typów, a drugie 4 typy również też tylko z nimi. Zakresy te mogą być jeszcze modyfikowane w przyszłości. Wprowadzona zmiana ma na celu łatwiejsze wiązanie semafora z tarczą ostrzegawczą, gdyż na liście sygnałów nie pojawią się rezonatory ani wskaźniki W4 czy W5.

Kopiowanie nazwy powtarzalnej

Przy dodawaniu obiektów sygnalizacji metodą powielania istniejących, automatyczne nazwy dla nich nie będą generowane jeśli nazwa zaznaczonego obiektu zaczyna się od znaku # — nowy obiekt otrzyma taką samą nazwę, jak zaznaczony. Nazwy obiektów (różne od none) muszą być unikalne, chyba że zaczynają się od znaku # — jest to tymczasowe rozwiązanie, pozwalające uniknąć osobnej obsługi mniej istotnych sygnałów jak rezonatory SHP czy wskaźniki W6a.

Przejście rowu na inną niweletę

We własnościach poprzeczki (o ile zrezygnuje się ze słupka hektometrowego) można wybrać połączenie rowu do poprzeczki na innej niwelecie. Można wybrać, czy połączenie ma obustronne czy jednostronne. Wstępnie takie połączenie jest pokazywane w edytorze, jak również przekrój poprzeczny eksportuje się odpowiednio. Rozwiązanie dotyczy rowu zewnętrznego, rowy wewnętrzne zbiegających się torów trzeba będzie zrobić inaczej.

Ikonki dla wskaźników

Eksperymentalnie zostało dodane wyświetlanie ikonek dla wskaźników. We Własnościach pliku INC sygnału można wybrać z obrazka jedną z ikonek, następnie po wejściu we Własności sygnału odwołującego się do tegoż INC ustawi się dla niego wybrana ikonka, która będzie od tego momentu wyświetlana w edytorze zamiast czarnego kółka. Wyświetlanie ikonek będzie dopracowywana w kolejnych wersjach, jak również planowana jest automatyzacja ich przypisania do plików INC.

Zapis ustawienia ikonek

Do menu Operacje została dodana opcja zapisu powiązania ikonek z plikami INC. Ustawione powiązania zapisują się do pliku, a jeśli jakiś plik nie miał ustawionej ikonki, to ustawi się ona wg danych z pliku. Można dzięki temu przenosić ustawienia pomiędzy różnymi plikami RSF — ustawić w jednym, zapisać, a następnie wczytać w innym.

Pobieranie izolacji z SCN do RSF

Izolowanie torów na linii 61 zostało przeprowadzone wyłącznie na poziomie plików tekstowych (SCM), a plik RSF był używany tylko pomocniczo do ustalenia przeliczeń profilu pionowego oraz miejscowej korekty ułożenia niektórych odcinków. W efekcie tory w pliku RSF nie odpowiadają stanowi scenerii w plikach SCM, w szczególności nie posiadały informacji o odcinkach izolowanych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych scenerii, gdzie plik RSF był używany tylko pomocniczo, a zmiany były wprowadzane w plikach SCM (Manewrowo 3, Quark, Drawinowo). Obecnie możliwe jest pobranie informacji o odcinkach izolowanych w oparciu o zgodność nazw odcinków w plikach RSF i SCM. Zostało to przetestowane na linii 61, wykazując tylko kilka odcinków, dla których niezbędne będą ręczne poprawki.

Okręgi dla W4 i W32

Po zaznaczeniu wskaźnika W4 będą się pokazywać okręgi zależnie od ustawionych parametrów, analogicznie jak ma to miejsce w edytorze SCN. Parametry określające długość są podane w dziesiątkach metrów, natomiast cyfra jedności ma inne znaczenie (w pierwszym parametrze: nieparzysta oznacza czekanie przy peronie na sygnał z semafora; w drugim: strona otwarcia drzwi).

  • Pierwszy parametr ujemny - okrąg żółty - preferowane zatrzymanie czoła składu (np. przed przejściem).
  • Pierwszy parametr dodatni - okrąg niebieski - preferowane zatrzymanie środka składu (np. przy wiacie, przejściu podziemnym).
  • Drugi parametr ujemny - okrąg zielony - wskazanie zatrzymania dla krótszych składów (W32).
  • Drugi paramer dodatni - okrąg czerwony - długość peronu (W4).

Ostrzeżenie dla parametrów łuku

Dla łuków o promieniach od 4km nie stosuje się przechyłek ani krzywych przejściowych. Dlatego przy dodawaniu parametrów łuku do łuku o promieniu od 4km pojawia się pytanie, wymagając potwierdzenia tej operacji. Dodatkowo komunikat wyświetlany jest również we Własnościach parametrów łuku.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Podwyższanie podsypki dla grupy torów

Analogicznie do usuwania stukotu w zaznaczonej żółtej grupie torów, można teraz w takiej grupie zmienić wysokość podsypki na 0.6m. Zostało to wykorzystane na scenerii Linia 61, gdzie wcześniej wygenerowane zostały nowe profile poprzeczne, w związku z obniżeniem torów oraz ulepszeniem układania rowów. Docelowo, zamiast stałej wysokości podsypki powinna być mierzona odległość torów od trójkątów terenu, co pozwoli uniknąć powstawania torów wiszących oraz nadmiernie zagłębionych w terenie.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36