Wersja/18.4.135

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 18.4.135.13651 została udostępniona w dniu 2018-04-30.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 134.

Zmiany w edytorze RSF

Usuwanie duplikatów plików INC

Po sklejeniu plików RSF ze sobą informacja o wielu plikach INC oraz teksturach będzie zdublowana (jeśli te same odwołania były używane w obu). Aby usunąć zdublowanie dodana została opcja w menu Operacje. Obecnie dotyczy ona tylko plików INC dla słupów. W miarę potrzeby i testowania będzie to rozbudowywane o kolejne pliki (np. podsypki).

Poprawione dodawanie latarń

Przy dodawaniu latarń podstawowym mechanizmem wstawiania obiektów przez zakładkę Dodaj (bo można jeszcze klonować obiekty przyciskiem [Dodaj nowy] na zakładce Inne) dostawały one zawsze kod obiektu 0x8000 (albo 0x80C0, czyli z flagami zablokowania względem linii), niezależnie od warstwy, z której pochodził plik INC. Domyślnie dla latarń została przeznaczona warstwa 0x8E (kod obiektu od 0x8E00 do 0x8EFF). Obecnie kod obiektu uwzględnia warstwę, z której pochodzi plik INC.

Szybkie dodawanie i usuwanie tabliczki hm

Na zakładce Inne edytora został dodany przycisk [hm]. którego naciśnięcie po wybraniu słupa dodaje bądź usuwa tabliczkę hektometrową. Obecność tabliczki jest pokazywana w formie białej kropki. Tabliczki działają tylko na słupach, dla bramek rozwiązanie jeszcze nie powstało (problemem jest to, że obiekt bramki ma tylko jedną nogę).

Szybkie usuwanie słupków hektometrowych

Po zaznaczeniu odcinka niwelety albo poprzeczki można wybrać z menu Niweleta opcję usunięcia słupków hektometrowych z poprzeczek połączonych z tym odcinkiem. Funkcja przydatna do odtwarzania odcinków zmodernizowanych, na których podczas modernizacji usuwane są kamienie hektometrowe, wstawione przed elektryfikacją, a pozostają jedynie tabliczki na słupach sieci trakcyjnej.

Lista poprzeczek: tylko zablokowana wysokość

Na karcie Własności poprzeczki (przekroju poprzecznego mocowanego do niwelety) można ograniczyć listę poprzeczek tylko do takich, które mają wpisaną wysokość. Dzięki temu łatwiej jest weryfikować profil pionowy z danymi pomocniczymi (typu arkusz kalkulacyjny z wyliczeniem profilu).

Zmiany w starterze do MaSzyny

Poprawka generatora blokad liniowych

Dla blokad liniowych na linii z SBL została wprowadzona zmiana zawartości głównej komórki blokady. Celem tej komórki jest pamiętanie kierunku ustawienia SBL oraz zliczanie pojazdów na całym szlaku pomiędzy stacjami (wyzerowanie tego licznika pozwala na zmianę kierunku SBL). W związku z tym zawartość pola tekstowego komórki pamięci jest ustawiana na ciąg "SBL1" albo "SBL2", zależnie od preferowanego kierunku jazdy. Nazwa blokady liniowej zawiera numery torów na stacjach, co w niektórych przypadkach może nie określać jednoznaczne preferowanego kierunku. Jednocześnie dla tego typu blokad usunięta jest zmiana wartości tekstowej na "free" przy wyzerowaniu licznika pojazdów, ponieważ blokada jako całość nie jest rezerwowana (wyjazd na szlak wymaga tylko zgodności kierunku i niezajętości pierwszego odstępu). Zgodnie z tą zmianą zostały dostosowane blokady liniowe na scenerii Drawinowo.

Zmiana typu napędów w grupie

Po zaznaczeniu grupy torów (np. stacji albo szlaku jako ciągłej ścieżki) można z menu Grupa na Podglądzie terenu (w edytorze SCM) wybrać opcję wymiany napędów z latarnią na EEA-5. Wcześniej muszą być oddzielone podsypki od napędów, zgodnie z systemem opracowanym w 2017 roku. Operacja została przetestowana na sceneriach Drawinowo i Quark, a główną intencją było ulepszenie scenerii Drawinowo.

Rozbudowa składni event...sound

Wprowadzenie kolejnego parametru do eventu sound wymagało dostosowania analizatora składni. Jeśli nie będzie podanego kanału radiowego, wartością domyślną jest -1.

Inne

Pytanie o zmiany w RAINSTED.INI plikiem

Aby zmienić ustawienia w RAINSTED.INI przy pomocy pliku zawartego w spakowanej paczce, należy listę zmian zamieścić w pliku download/rainsted.fix. Dotychczas pojawiało się pytanie o potwierdzenie każdego klucza zawartego w tym pliku. Obecnie pytanie nie pojawi się, jeśli nie było klucza o podanej nazwie albo aktualna wartość jest identyczna z ustawianą plikiem. Będzie to miało zastosowanie szczególnie w przypadku instalowania nowej paczki całościowej, która nie powinna zawierać pliku RAINSTED.INI (plik ten powinien być tworzony przy pierwszym uruchomieniu Rainsted).

Skomplikowanie sytuacji wynika z tego, że Rainsted ma działać prawidłowo na wszystkich paczkach MaSzyny, których format scenerii nie odbiega od aktualnego (w praktyce od PC2009), również na paczkach niestandardowych, stworzonych na własne potrzeby przez użytkowników. Nie może przez to wymuszać ustawień, które obsługiwane są tylko w nowszych paczkach.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36