Wersja/18.5.136

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 18.5.136 jest aktualnie wersją roboczą, w której dokonywane są bieżące zmiany. Po osiągnięciu stabilnego poziomu zmian i upewnieniu się, że nie ma poważnych błędów, zostanie udostępniona do pobrania dla wszystkich.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 135.

Zmiany w edytorze RSF

Przemieszczanie przyklejonych wysięgników

W przypadku przesunięcia w inne miejsce bramki, która ma przyklejone wysięgniki (zwisy), zostaną one również przemieszczone o ten sam wektor. Powiązania przesuwania można wyłączyć za pomocą zaptaszenia. Funkcja przydatna przy dostosowaniu stacji do stanu po remoncie, jeśli przesuwano bramki, albo gdy pojawią się bardziej czytelne ortofotomapy i można się ustawić precyzyjniej. Przesuwanie wysięgników nie przesuwa jeszcze sygnałów przyklejonych do nich, ale jest to w planach.

Powielanie opisu pliku

Dotychczas dodanie nowego pliku wymagało wskazania go na dysku, ewentualnie poprzez wycofanie się z wyboru i rezygnację z usunięcia pustego rekordu. Ponieważ w pewnych sytuacjach prostsze jest skopiowanie nazwy już istniejącego pliku, dodana została taka opcja.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Poprawione wyświetlanie słupów i bramek

Wysięgniki sieci trakcyjnej do MaSzyny mają wariant lewy oraz prawy, a każdy z nich w edytorze SCM musi być wyświetlany w inny sposób (mimo tego samego kąta we wpisie, mocowanie wysięgnika znajduje się z przeciwnej strony). Podobnie jedna z półbramek jest skierowana w inną stronę niż pozostałe. Dotychczas wyświetlało się to błędnie (nie były rozpoznawane wszystkie przypadki) i mogło prowadzić do błędów przy poprawianiu sieci (słup od nieodpowiedniej strony, kolizja zwisów w bramce). Obecnie tylko dwustronna półbramka wyświetla się nieprawidłowo (kropka oznaczająca nogę powinna być na środku prostokąta). Jest to krok w kierunku usprawnienia edycji sieci, jak również uruchomienia katalogu obiektów (w zakresie słupów).

Wybór mapy podkładowej 4px/m

Analogicznie do edytora RSF wprowadzony został wybór wersji mapy podkładowej o rozdzielczości 4px/m (4000px/km). Można wybrać pomiędzy ortofotomapami 2003, 2009, 2013 i 2015 (zależnie od obszaru Polski, niektóre z nich są identyczne). Głównym celem tej operacji jest korekta sieci trakcyjnej w Herbach Nowych, ponieważ nie da się tego edytować na poziomie RSF, a konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej najlepiej są widoczne na ortofotomapie z 2003.

Zmiany w starterze do ATS

Zmiany w instalatorze dodatków

Zmiany w serwerze ruchu

Katalog obiektów

Inne

Warstwa ortofotomapy pl4k'18

W związku z aktualizacją ortofotomapy (przynajmniej w okolicy Wrocławia) warstwa pl4k'15 pobiera teraz mapy podając sygnaturę czasową 2015, natomiast warstwa pl4k'18 pobiera najnowszą. Przełączanie warstw i pobieranie działa obecnie zarówno w edytorze RSF, jak i SCM.


Rok Rainsted - wersje
2018 132133134135136 • ...
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 • ... • 91
2008 37 • ... • 73
2007 ... • 36