Wersja/18.5.136

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 18.5.136.13740 została wydana w dniu 2018-06-09. Zmiany raczej o charakterze porządkującym.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 135.

Zmiany w edytorze RSF

Przemieszczanie przyklejonych wysięgników

W przypadku przesunięcia w inne miejsce bramki, która ma przyklejone wysięgniki (zwisy), zostaną one również przemieszczone o ten sam wektor. Równoczesne przesuwanie można wyłączyć za pomocą zaptaszenia. Funkcja przydatna przy dostosowaniu stacji do stanu po remoncie, jeśli przesuwano bramki, albo gdy pojawią się bardziej czytelne ortofotomapy i można coś ustawić precyzyjniej. Przesuwanie wysięgników nie przesuwa jeszcze sygnałów przyklejonych do nich (wskaźniki We), ale jest to w planach.

Powielanie informacji o pliku

Dotychczas dodanie nowego pliku (INC, tekstury) wymagało wskazania go na dysku, ewentualnie poprzez wycofanie się z wyboru i rezygnację z usunięcia pustego rekordu. Ponieważ w pewnych sytuacjach prostsze jest skopiowanie nazwy już istniejącego pliku, dodana została taka opcja.

Poprawione rysowanie profilu pionowego

Rysowanie torów i dróg na podglądzie profilu pionowego było niedopracowane, co objawiało się dużą liczbą poziomych linii. Obecnie zostało to naprawione, aczkolwiek nadal niektóre tory rysują się z zawijasami. Dalsze prace nad tym widokiem będą prowadzone w miarę potrzeb.

Lepsze wyświetlanie komór

Przy pokazywaniu sygnalizatorów świetlnych uwzględniane jest obecnie odchylenie komór względem masztu. Przy okazji pokazywane są komory tarcz ostrzegawczych przejazdowych, a generator komór ustawia również ikonki wskaźnikom.

Usuwanie automatycznych kopii roboczych

Z menu Plik można wybrać, po jakim czasie będą usuwane automatyczne kopie, tworzone przez edytor RSF. Pliki te są potrzebne rzadko, w szczególności w przypadkach awarii zasilnia, zawieszenia edytora bądź systemu, albo wykonania jakiejś destrukcyjnej operacji w edytorze, której skutki nie będą warte naprawiania. Automatyczne kopie robocze są tworzone co 5 minut, a każda jest zapisywana w pod osobną nazwą pliku. Usuwanie plików można też wyłączyć i ewentualnie usuwać je ręcznie w miarę potrzeby.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Poprawione wyświetlanie słupów i bramek

Wysięgniki sieci trakcyjnej do MaSzyny mają wariant lewy oraz prawy, a każdy z nich w edytorze SCM musi być wyświetlany w inny sposób (mimo tego samego kąta we wpisie, mocowanie wysięgnika znajduje się z przeciwnej strony). Podobnie jedna z półbramek jest skierowana w inną stronę niż pozostałe. Dotychczas wyświetlało się to błędnie (nie były rozpoznawane wszystkie przypadki) i mogło prowadzić do błędów przy poprawianiu sieci (słup od nieodpowiedniej strony, kolizja zwisów w bramce). Obecnie tylko dwustronna półbramka wyświetla się nieprawidłowo (kropka oznaczająca nogę powinna być na środku prostokąta). Jest to krok w kierunku usprawnienia edycji sieci, jak również uruchomienia katalogu obiektów (w zakresie słupów).

Wybór mapy podkładowej 4px/m

Analogicznie do edytora RSF wprowadzony został wybór wersji mapy podkładowej o rozdzielczości 4px/m (4000px/km). Można wybrać pomiędzy ortofotomapami 2003, 2009, 2013, 2015 i 2018 (zależnie od obszaru Polski, niektóre z nich są identyczne, a najstarsze mogą pobierać się jako białe). Głównym celem tej operacji jest korekta sieci trakcyjnej w Herbach Nowych, ponieważ nie da się tego edytować na poziomie RSF, a konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej najlepiej są widoczne na ortofotomapie z 2003.

Większa odporność na błędy w T3D

Próba wczytania błędnego pliku T3D mogła zakończyć się zawieszeniem programu podczas wyświetlania drzewka submodeli, np. przy braku dwukropka po słowie "NumVerts". Obecnie w takiej sytuacji submodel zostanie dodany do hierarchii i pokazany na drzewku.

Informacja o braku dodatków

Ponieważ ekipa z eu07.pl zlikwidowała publikowanie dodatków, na zakładce Dodatki została umieszczona informacja o tym. Obecnie z tej zakładki można jedynie zaktualizować pliki linii 61.

Poprawki edytora składów

Edytor składów na scenerii został zabezpieczony przed błędami wynikającymi z niewybrania scenerii. Trochę sztuka dla sztuki, ale można teraz przeglądać tekstury pojazdów (o ile nie są przerobione na MAT) bez konieczności wybierania scenerii.

Zmiany w serwerze ruchu

Pomijanie plików tymczasowych

Edytor zapisuje kopie robocze w plikach RSF ze znakiem $ na początku. Ponieważ są one potrzebne tylko w szczególnych sytuacjach (awaria zasilania, zawieszenie edytora), nie ma potrzeby, aby wybierać je do sterowania ruchem.

Inne

Warstwa ortofotomapy pl4k'18

W związku z aktualizacją ortofotomapy (przynajmniej w okolicy Wrocławia) warstwa pl4k'15 pobiera teraz mapy podając sygnaturę czasową 2015, natomiast warstwa pl4k'18 pobiera najnowszą. Przełączanie warstw i pobieranie działa obecnie zarówno w edytorze RSF, jak i SCM.

Poprawka generatora pobierania map pl1topo

Mapy topograficzne są jako pliki w siatce kilometrowej, dlatego w nazwach plików czwarty i ósmy znak powinny być zerami (xxx0yyy0.jpg). Generator nazw plików został naprawiony.


Rok Rainsted - wersje
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147148 • ...
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 • ... • 91
2008 37 • ... • 73
2007 ... • 36