Wersja/18.5.136

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 18.5.136.13740 została wydana w dniu 2018-06-09. Zmiany raczej o charakterze porządkującym.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 135.

Zmiany w edytorze RSF

Przemieszczanie przyklejonych wysięgników

W przypadku przesunięcia w inne miejsce bramki, która ma przyklejone wysięgniki (zwisy), zostaną one również przemieszczone o ten sam wektor. Równoczesne przesuwanie można wyłączyć za pomocą zaptaszenia. Funkcja przydatna przy dostosowaniu stacji do stanu po remoncie, jeśli przesuwano bramki, albo gdy pojawią się bardziej czytelne ortofotomapy i można coś ustawić precyzyjniej. Przesuwanie wysięgników nie przesuwa jeszcze sygnałów przyklejonych do nich (wskaźniki We), ale jest to w planach.

Powielanie informacji o pliku

Dotychczas dodanie nowego pliku (INC, tekstury) wymagało wskazania go na dysku, ewentualnie poprzez wycofanie się z wyboru i rezygnację z usunięcia pustego rekordu. Ponieważ w pewnych sytuacjach prostsze jest skopiowanie nazwy już istniejącego pliku, dodana została taka opcja.

Poprawione rysowanie profilu pionowego

Rysowanie torów i dróg na podglądzie profilu pionowego było niedopracowane, co objawiało się dużą liczbą poziomych linii. Obecnie zostało to naprawione, aczkolwiek nadal niektóre tory rysują się z zawijasami. Dalsze prace nad tym widokiem będą prowadzone w miarę potrzeb.

Lepsze wyświetlanie komór

Przy pokazywaniu sygnalizatorów świetlnych uwzględniane jest obecnie odchylenie komór względem masztu. Przy okazji pokazywane są komory tarcz ostrzegawczych przejazdowych, a generator komór ustawia również ikonki wskaźnikom.

Usuwanie automatycznych kopii roboczych

Z menu Plik można wybrać, po jakim czasie będą usuwane automatyczne kopie, tworzone przez edytor RSF. Pliki te są potrzebne rzadko, w szczególności w przypadkach awarii zasilnia, zawieszenia edytora bądź systemu, albo wykonania jakiejś destrukcyjnej operacji w edytorze, której skutki nie będą warte naprawiania. Automatyczne kopie robocze są tworzone co 5 minut, a każda jest zapisywana w pod osobną nazwą pliku. Usuwanie plików można też wyłączyć i ewentualnie usuwać je ręcznie w miarę potrzeby.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Poprawione wyświetlanie słupów i bramek

Wysięgniki sieci trakcyjnej do MaSzyny mają wariant lewy oraz prawy, a każdy z nich w edytorze SCM musi być wyświetlany w inny sposób (mimo tego samego kąta we wpisie, mocowanie wysięgnika znajduje się z przeciwnej strony). Podobnie jedna z półbramek jest skierowana w inną stronę niż pozostałe. Dotychczas wyświetlało się to błędnie (nie były rozpoznawane wszystkie przypadki) i mogło prowadzić do błędów przy poprawianiu sieci (słup od nieodpowiedniej strony, kolizja zwisów w bramce). Obecnie tylko dwustronna półbramka wyświetla się nieprawidłowo (kropka oznaczająca nogę powinna być na środku prostokąta). Jest to krok w kierunku usprawnienia edycji sieci, jak również uruchomienia katalogu obiektów (w zakresie słupów).

Wybór mapy podkładowej 4px/m

Analogicznie do edytora RSF wprowadzony został wybór wersji mapy podkładowej o rozdzielczości 4px/m (4000px/km). Można wybrać pomiędzy ortofotomapami 2003, 2009, 2013, 2015 i 2018 (zależnie od obszaru Polski, niektóre z nich są identyczne, a najstarsze mogą pobierać się jako białe). Głównym celem tej operacji jest korekta sieci trakcyjnej w Herbach Nowych, ponieważ nie da się tego edytować na poziomie RSF, a konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej najlepiej są widoczne na ortofotomapie z 2003.

Większa odporność na błędy w T3D

Próba wczytania błędnego pliku T3D mogła zakończyć się zawieszeniem programu podczas wyświetlania drzewka submodeli, np. przy braku dwukropka po słowie "NumVerts". Obecnie w takiej sytuacji submodel zostanie dodany do hierarchii i pokazany na drzewku.

Informacja o braku dodatków

Ponieważ ekipa z eu07.pl zlikwidowała publikowanie dodatków, na zakładce Dodatki została umieszczona informacja o tym. Obecnie z tej zakładki można jedynie zaktualizować pliki linii 61.

Poprawki edytora składów

Edytor składów na scenerii został zabezpieczony przed błędami wynikającymi z niewybrania scenerii. Trochę sztuka dla sztuki, ale można teraz przeglądać tekstury pojazdów (o ile nie są przerobione na MAT) bez konieczności wybierania scenerii.

Zmiany w serwerze ruchu

Pomijanie plików tymczasowych

Edytor zapisuje kopie robocze w plikach RSF ze znakiem $ na początku. Ponieważ są one potrzebne tylko w szczególnych sytuacjach (awaria zasilania, zawieszenie edytora), nie ma potrzeby, aby wybierać je do sterowania ruchem.

Inne

Warstwa ortofotomapy pl4k'18

W związku z aktualizacją ortofotomapy (przynajmniej w okolicy Wrocławia) warstwa pl4k'15 pobiera teraz mapy podając sygnaturę czasową 2015, natomiast warstwa pl4k'18 pobiera najnowszą. Przełączanie warstw i pobieranie działa obecnie zarówno w edytorze RSF, jak i SCM.

Poprawka generatora pobierania map pl1topo

Mapy topograficzne są jako pliki w siatce kilometrowej, dlatego w nazwach plików czwarty i ósmy znak powinny być zerami (xxx0yyy0.jpg). Generator nazw plików został naprawiony.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36