Wersja/18.7.137

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 18.7.137 jest aktualnie wersją roboczą, w której dokonywane są bieżące zmiany. Po osiągnięciu stabilnego poziomu zmian i upewnieniu się, że nie ma poważnych błędów, zostanie udostępniona do pobrania dla wszystkich.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 136.

Zmiany w edytorze RSF

Błąd obliczania końców łuku pionowego

Przy rysowaniu zawartości okna edycyjnego występował błąd obliczenia promienia okręgu dla poprzeczki z ustawioną wysokością, jeśli różnica wysokości była większa niż naliczenie kilometrażu. Tzn. jeśli dwie poprzeczki na niwelecie są odległe od siebie o np. 200m, to różnica wysokości pomiędzy nimi nie może być np. 450m. Jednak sytuacja taka może mieć miejsce podczas ręcznego wpisywania wysokości w kolejne poprzeczki. Obecnie taki błąd zostanie ominięty i okrąg nie będzie rysowany.

Pokazywanie kilometrażu

Dla słupków na poprzeczkach niwelety oraz słupów z tabliczkami hektometrowymi wyświetlana jest wartość kilometrażu. Pozwala to na szybsze odnalezienie konkretnego miejsca na linii kolejowej.

Naprawianie słupów podwójnych

Na skutek przeróbek dotyczących agregatów (obiektów zajmujących więcej niż jeden rekord) mogło się zdarzyć tak, że drugi rekord w agregacie był traktowany jako wolne miejsce i mógł być ponownie rezerwowany dla innego obiektu. Do operacji "Napraw kotwienia na słupach podwójnych" zostało dodane również korygowanie możliwych błędów tego typu (kod obiektu jest kopiowany do drugiego rekordu). Poprawiona jest też rezerwacja miejsca dla agregatu — typ obiektu jest teraz od razu wpisywany do wszystkich rekordów, a nie tylko do pierwszego.

Ikonki na podglądzie niwelety

Wyświetlanie ikonek wskaźników zostało uruchomione również na podglądzie profilu pionowego. Przy okazji poprawione zostało pokazywanie kolorów komór sygnalizatorów.

Edycja tabliczek hektometrowych

Tabliczki hektometrowe na słupach sieci trakcyjnej mogą być obecnie ręcznie edytowane. Zawartość tabliczki ma postać KKKK.H±MM.D, gdzie KKKK.H to kilometr i hektometr, a ±MM.D to przesunięcie słupa w metrach względem miejsca, gdzie powinien być kamień hektometrowy. Ręczna edycja tabliczek jest potrzebna ze względu na to, że w rzeczywistości tabliczki mogą być przesunięte o więcej niż 50m (co w przypadku użycia automatu spowoduje niezgodne z rzeczywistością zaokrąglenie wartości) albo umieszczone na niewłaściwym słupie.

Jednostronne tabliczki hektometrowe

Wprowadzona została możliwość ustawienia jednostronnej tabliczki poprzez użycie nawiasów kwadratowych — [ (widoczna od strony mniejszego kilometrażu) oraz ] (od większego) — zamiast znaku #. Przy słupie rysowana jest dodatkowo biała kreska, oznaczająca stronę tabliczki.

Poprzeczki odpięte od kilometrażu

Kilometraż obiektu określany jest przez pole Id w jego Własnościach. Kilometraż ten może być zablokowany i wtedy obiekt będzie przemieszczany do wskazanego kilometrażem miejsca, albo odblokowany, co spowoduje przeliczanie kilometrażu bez zmiany miejsca. Dotychczas wszystkie poprzeczki (przekroje poprzeczne na niwelecie) miały kilometraż zablokowany i przesuwały się wzdłuż niwelety przy jej zmianach. W niektórych przypadkach jest jednak potrzebne, aby poprzeczki się nie przemieszczały. Na przykład przy tworzeniu przyczółków mostów, wstawia je się tam, gdzie są one widoczne na ortofotomapie, z uwzględnieniem dostępnego modelu mostu. Wskazane jest, aby przy korektach naliczenia kilometrażu mosty nie przesuwały się w inne miejsca (korekty mogą sięgać wartości kilku metrów). Podobnie jest w przypadku słupków hektometrowych widocznych na ortofomapie, zwłaszcza gdy słupki te są przesunięte względem prawidłowego miejsca. Poprzeczki nieprzesuwające się są przydatne również do tworzenia prowizorycznego profilu pionowego, który nie jest oparty na załomach określonych kilometrażem, a na ustalonych punktowo wysokościach terenu (np. na przejazdach).

Zmiany w starterze do MaSzyny

Zmiany w starterze do ATS

Zmiany w instalatorze dodatków

Zmiany w serwerze ruchu

Katalog obiektów

Inne


Rok Rainsted - wersje
2018 132133134135136137 • ...
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 • ... • 91
2008 37 • ... • 73
2007 ... • 36