Wersja/18.9.138

Z Rainsted
(Przekierowano z Wersja/18.8.138)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 18.9.138.14000 została udostępniona w dniu 2018-10-03.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 137.

Zmiany w edytorze RSF

Sklejanie bramek trakcyjnych ze sobą

Podobnie jak obiekty typu moduły ogrodzenia, możliwe jest obecnie sklejanie (łańcuchowanie) bramek sieci trakcyjnej. Rozwiązanie to ma umożliwiać budowanie bramek o wielu nogach, ale w taki sposób, by każde przęsło było osobnym obiektem, do którego przyklejone są wysięgniki. O ile bramki kratownicowe są na ogół współliniowe i możliwe jest wstawienie nogi w środek bramki (w symulatorze nieistotne są obciążenia), to wieże sieci podwieszanej nie muszą stać na jednej linii (Jaworzyna Śląska). Łańcuchowanie działa w taki sposób, że pierwsza z bramek ma wpisaną szerokość (stoi w poprzek toru, a długość jest liczona wzdłuż nich) i dokładnie w tej odległości będzie następna, natomiast jej kąt jest określony przez punkt wstawienia drugiej bramki (a nie uzależniony od kąta toru). Kąt drugiej (ostatniej bramki) jest albo prostopadły do toru, albo ustawiany ręcznie na dowolną wartość.

Rozdzielenie słupa podwójnego na dwa

Do menu Operacje (Prowizoryczne poprawki sieci) dodana została opcja, której wykonanie rozdzieli słup podwójny na dwa osobne słupy. Ma to na celu likwidację słupa podwójnego bez potrzeby usuwania go i wstawiania zwykłego.

Poprawione przestawianie poprzeczek

Po odklejeniu poprzeczki od kilometrażu teoretycznie możliwe się stało ustawienie słupka hektometrowego w dowolnym miejscu. Jednak działał przy tym mechanizm zapamiętania odległości słupka od odcinka niwelety, przez co przestawianie słupka musiało być robione w dwóch krokach (najpierw wykonywało się jedynie przesunięcie wzdłuż niwelety z zapamiętaniem odległości od niej, a dopiero następnie możliwa była zmiana odległości od niwelety). Obecnie mechanizm zapamiętania odległości słupka od niwelety został wyłączony dla poprzeczek odklejonych od kilometrażu. Raz ustawiona pozycja słupka nie powinna się zmieniać wraz z modyfikacjami niwelety (słupek jest zawsze w tym samym miejscu ortofotomapy).

Przy okazji zostało poprawione ustawianie słupka (albo zaczepu bez słupka) dla poprzeczek z zablokowaniem XY. W tym przypadku błędnie działał mechanizm unikania nieznacznych modyfikacji położenia słupka (ze względu na eksport w formacie tekstowym i porównanie z poprzednią wersją przez SVN niewskazane są drobne zmiany w położeniu słupków, wynikające z nieznacznej korekty niwelety). Dla zablokowania XY zamiast dotychczasowej pozycji słupka/zaczepu używany był punkt przecięcia poprzeczki z niweletą.

Pozycjonowanie wysięgnika nad rozjazdem

W oknie Własności wysięgnika obok wskazania na obiekt nadrzędny (tor) można wpisać 2 zamiast 0, jeśli wskazanie będzie na rozjazd. W takim przypadku wysięgnik będzie pozycjonowany względem drugiego toru rozjazdu. Dzięki temu będzie lepiej wyglądać w edytorze i lepiej wyliczy się ułożenie drutu. Tak przypisany wysięgnik nie przesunie się sam na sąsiedni tor — ograniczenie wprowadzone przynajmniej tymczasowo. Nie jest to jeszcze rozwiązanie docelowe — obliczenia sieci trakcyjnej będą nadal udoskonalane.

Współrzędne geograficzne w osobnym polu

Dotychczas współrzędne geograficzne były wpisywane w pole wysokości, a po włączeniu SRTM zastępowane wysokością. Obecnie współrzędne geograficzne są pokazywane w osobnym polu, opisanym jako WGS84. Ponadto wklejenie albo wpisanie w to pole współrzędnych geograficznych spowoduje przeniesienie środka okna edycyjnego we wskazane miejsce, o ile współrzędne geograficzne przeliczą się na wartości prawidłowe dla PUWG 1992.

Weryfikacja list dwukierunkowych sieci trakcyjnej

W oknie Wyszukiwarki błędów można zaznaczyć opcję sprawdzenia połączeń pomiędzy słupami. Nieprawidłowo połączone słupy są wpisywane do okna. Drut musi być przeprowadzony konsekwentnie od jednego kotwienia do drugiego, najlepiej to robić zgodnie z kierunkiem kilometrażu. Teoretycznie możliwe jest zaczęcie drutu na dwóch kotwieniach i spotkanie gdzieś po środku, ale będzie to raportowane jako błędne. W najbliższym czasie będzie też zmienione łączenie słupów — dołączenie do słupa już połączonego z innym spowoduje rozerwanie dotychczasowego połączenia (analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku torów).

Wybranie obiektu z wyszukiwarki błędów

Okno Wyszukiwarki błędów tworzy listę obiektów, które nie przechodzą weryfikacji zależności. Obecnie można wybrać obiekt z listy i zobaczyć jego położenie w edytorze.

Wyszukiwanie błędnej geometrii

Do Wyszukiwarki błędów zostało dodane wypisywanie torów, które są krzywymi Béziera (nieaproksymującymi wycinka okręgu). Krzywe takie są dopuszczalne, ponieważ obsługuje je symulator MaSzyna, natomiast nie są poprawnymi konstrukcjami torów. Dzięki temu możliwe jest wczytanie do edytora RSF scenerii z MaSzyny zawierającej krzywe Béziera i dokonanie wybiórczych poprawek. Krzywe Béziera mogą powstawać również przy niektórych operacjach edycyjnych, jak np. zmiana odcinka prostego w łuk. Ze względu na niski priorytet nie jest dokończone pozycjonowanie obiektów przy krzywych Béziera, przez co będą problemy z ustawianiem przy nich słupów czy sygnalizacji.

Naprawianie błędnej izolacji

Do menu Operacje została dodana opcja weryfikująca, czy znajdujące się w torach wskazanie na izolację wskazuje faktycznie na rekord odpowiedniego dla izolacji typu. Jeśli wskazanie jest na nieprawidłowy rekord, zostanie wyzerowane. Problem taki może powstać jeśli tor zostanie utworzony jako klon albo zmiana typu np. odcinka niwelety — będzie miał odwołanie do wzorca słupków hektometrowych zamiast nazwy izolacji.

Poprawka przypisania obiektu do linii

Jeśli zaznaczony był słup albo ukres, to mając w pamięci poprzeczkę (zablokowaną XY) nie dało się podłączyć odcinka niwelety do niej, ponieważ przypisanie słupa/ukresu miało większy priorytet. Obecnie obiekty punktowe tego typu da się przypisać tylko do odcinków torów, dróg i rzek, a złączenie poprzeczki z odcinkiem niwelety powinno już działać bezproblemowo.

Poprzeczki z nazwą miejsca

Jeśli dodawana poprzeczka ma kilometraż niepodzielny przez 20m ani 25m, to będzie domyślnie uznawana za nazwę miejsca (np. stacja, przejazd, początek rozjazdu, słup z tabliczką hektometrową do kalibracji kilometrażu) zamiast definicji przekroju poprzecznego. W razie potrzeby typ poprzeczki można łatwo zmienić (aczkolwiek zmiana nazwy na przekrój psuje nazwę, a zmiana przekroju na nazwę uszkadza definicję przekroju). Dotychczas nasypy i przekopy były najczęściej tworzone z odcinków długości 25m (4 na 100m), czasem 20m (5 na 100m). W razie potrzeby będą w przyszłości uwzględnione wielokrotności 10m albo 5m, albo będzie możliwość konfiguracji, dla jakich "okrągłych" wartości dawać raczej definicję przekroju niż nazwę.

Sortowanie poprzeczek po dodaniu

Ponieważ sortowanie poprzeczek wykonuje się od razu w całym pliku, a do tego usuwa błędnie powiązane poprzeczki, dotychczas konieczne było ręczne uruchomienie sortowania, a automatycznie uruchamiało się tylko przy przeliczaniu niwelety. Obecnie sortowanie jest wykonywane po każdym dodaniu poprzeczki, a można je wyłączyć z menu Automaty — przy dodawaniu poprzeczek co 100m na trasie długości kilkudziesięciu kilometrów sortowanie po dodaniu każdej wydaje się być zbyteczne, a może niepotrzebnie spowalniać pracę na słabszym sprzęcie.

Pogrubiony drut zaznaczonego słupa

Przęsła sieci trakcyjnej są jednoznacznie związane ze słupami, od których się zaczynają. Ponieważ kierunek wychodzącego przęsła nie był dotychczas czytelny, a ważne jest, aby cała sekcja naprężania miała ten sam kierunek, przęsło powiązane z zaznaczonym drutem jest rysowane grubszą linią. Pozwala to też lepiej określić miejsce zakończenia przęsła, zwłaszcza w gęsto odrutowanych głowicach.

Pytanie o odklejenie poprzeczki

Przy przesuwaniu punktu P[1] poprzeczki (tzn. pozycji słupka), o ile poprzeczka nie ma blokad XY ani Z, wyświetli się zapytanie o odklejenie poprzeczki od kilometrażu. W przypadku blokad XY albo Z należy ewentualnie odkleić poprzeczkę ręcznie, na karcie Własności. Odklejanie poprzeczek od kilometrażu jest wskazane w przypadku kalibracji niwelety przy pomocy słupków albo dostosowania słupków do punktów widocznych na ortofotomapie w przypadku gdy ustawienie słupków ma duży rozrzut względem prawidłowych pozycji (po remontach linii zelektryfikowanych na ogół słupki są wstawiane dosyć dowolnie).

Informacja o błędzie niwelety

Po przeliczeniu długości niwelety w nagłówku okna wyświetla się informacja, na jakim odcinku została niweleta przeliczona (od jakiego kilometra do jakiego kilometra i jaka to była długość), a także jaki jest błąd w [m] i w którą stronę należałoby przestawić poprzeczki zakotwione XY (przybliż albo oddal). Dotychczas do otrzymania informacji o błędzie konieczne było kliknięcie na odcinek niwelety, a znak błędu nie dawał jasnej informacji co do przemieszczenia poprzeczek, jak również trudno było określić, ile mniej więcej to przesunięcie powinno wynosić, aby zminimalizować błąd niwelety.

Podsumowanie całej niwelety

Do menu Niweleta dodane została opcja zapisu błędów poszczególnych odcinków do pliku niweleta.txt. Dla każdego ciągu odcinków pomiędzy poprzeczkami z blokadą XY podawany jest początkowy i końcowy kilometraż, długość odcinka w kilometrach (różnica poprzednich), błąd w procentach oraz w metrach. Do tego wyliczana jest długość narastająco, błąd w procentach oraz metrach tego całego odcinka. Zestawienie to pozwala się zorientować, jak rozkładają się błędy w różnych miejscach niwelety i ewentualnie który fragment należałoby korygować.

Weryfikacja odległości od kierunkowej

Do wyszukiwarki błędów dodana została opcja sprawdzenia, czy odcinki proste przyklejone do linii kierunkowej są faktycznie w ustawionej im odległości. Błędy tego typu pojawiają się w sytuacji korekty położenia układów torowych w związku z bardziej czytelnymi ortofotomapami — jeśli od przemieszczanej kierunkowej uzależnione są bardziej odległe tory, mogą zostać one pominięte przy poprawkach, a błąd ujawni się dużo później. Błędy odległości od kierunkowej mogą również występować w bardzo starych plikach RSF, w których używano starszych szablonów rozjazdów, dających nieznacznie inny skos toru odchylonego. Błędy mogą się też pojawić po łączeniu plików o różnych początkach. W większości przypadków wystarczające jest wybranie obiektu i użycie przycisku naprawiania. Można też użyć Napraw wszystkie rozjazdy z menu Operacje, jednak może to prowadzić do powstania innych błędów (przesunięcia rozjazdów bez odcinków przediglicowych, zepsucie zwrotnic tramwajowych).

Zmiany w starterze do MaSzyny

Sens znaku promienia łuku

Stare scenerie do MaSzyny zawierały promienie łuków dodatnie albo ujemne. Czasami znak określał, czy łuk z punktu 1 do punktu 2 jest w lewo, czy w prawo. Ale też zdarzało się, że końce łuku były zamieniane bez pilnowania zmiany znaku. Na pewnym etapie prac nad EU07.EXE promień podany we wpisie toru był podczas wczytywania zmieniany na wartość dodatnią (promień używany był do ustalenia długości segmentów na łuku). Ponieważ wpisy torów nie zawierają informacji, czy dany odcinek jest wycinkiem okręgu, czy dowolną krzywą Béziera, propozycja jest, aby wartości dodatnie promienia we wpisie wskazywały na wycinek łuku (tymczasowo również łuk pionowy na prostej aby uruchomić segmentowanie — docelowo promień łuku pionowego podawany jest jako vradius), natomiast ujemne świadczyły o dowolności krzywej i konieczności aproksymowania jej jako łamanej (EU07.EXE do 2015 roku traktowało tak wszystkie odcinki niebędące prostymi, ale były plany wydzielenia wycinków okręgu jako osobną kategorię trajektorii ruchu, w odróżnieniu od "dowolnych" krzywych Béziera, aby dzięki temu uzyskać wydajniejsze i dokładniejsze obliczenia ruchu pojazdów). Zgodnie z powyższymi wytycznymi będą wyliczane promienie w modyfikowanych wpisach torów edytorem SCM: odcinek spełniający warunki aproksymacji łuku krzywą Béziera otrzyma promień dodatni, a niespełniający — ujemny (np. krzywa przejściowa).

Zliczanie nieprawidłowych wysięgników

Oprócz wyszukania nieprawidłowego wysięgnika (w sensie krótki/długi — zależnie od kąta pomiędzy przęsłami sieci trakcyjnej) dodana została opcja policzenia takich wysięgników. Wymiana wysięgników musi być nadal wykonywana po jednym, ponieważ nie ma pewności, że automat zrobi to dobrze. Zwłaszcza w przypadku, gdy w jednym punkcie zbiegają się więcej niż dwa przęsła (tak ma Zwierzyniec dołączony do Quarka).

Konwersja brył budynków CityGML

Do menu okna Podgląd terenu Dodana została opcja konwersji brył budynków z formatu CityGML (opublikowanych w serwisie geoportal.gov.pl) na format trójkątów terenu scenerii. Zależnie od typu powierzchni (podstawa, ściana, dach) ustawiane są inne tekstury (tymczasowe). Wykonywane jest przeliczenie współrzędnych, zależnie od ustawień środka wczytanej scenerii (parametr //$g albo obecnie domyślnie w okolicy Herbów Nowych). Testowo zostały wczytane budynki w Lublińcu oraz Częstochowie i nadają się one do użycia w scenerii Linia 61. Nie są wyliczane współrzędne mapowania ani wektory normalne (ustawiane są wartości zerowe). W miarę możliwości będą prowadzone dalsze eksperymenty, w tym w zakresie wykorzystania podstaw budynków do zagęszczenia punktów powierzchni terenu.

Konwersja podstaw budynków CityGML

Osobną opcją można przekonwertować podstawy budynków z plików GML (tylko wielokąty z zakresu bldg:GroundSurface). Przeznaczeniem jest wyrównanie terenu pod budynki i zagęszczenie siatki NMT-100. Z otrzymanego pliku SCM można następnie odrzucić trójkąty znajdujące się daleko od torów, gdyż tam połączenia budynków z terenem będą słabo zauważalne i przez to mniej istotne. Węższy zakres importu pozwoli też lepiej sprawdzić działanie algorytmu dzielącego wielokąty na trójkąty. W odróżnieniu od importowania całych budynków, ich podstawy generowane są jako pojedyncze trójkąty, aby był lepszy dostęp do poszczególnych wierzchołków przy wszywaniu w teren.

Wyłączone automatyczne usuwanie trójkątów

Przy sprawdzaniu trójkątów terenu, czy są odwrócone płaszczyzną do góry wykonywane też było usuwanie trójkątów, dla których wyznacznik był zerowy. Ponieważ jednak przy liczeniu wyznacznika nie była uwzględniona współrzędna pionowa, usuwane były też pionowe ściany, będące poprawnymi trójkątami. Objawiło się to na scenerii Drawinowo, gdzie usuwane były ściany oporowe przy wjazdach do tunelu — funkcjonalność powstała głównie pod kątem Linii 61, gdzie podczas edycji tworzyły się odwrócone trójkąty, a pionowych ścian nie było. Obecnie usuwanie to jest wyłączone, ewentualnie zostanie ono przerobione w kierunku liczenia pełnego wyznacznika dla trójkąta.

Inne

Ulepszenie generatora skryptów sterujących

W związku z wprowadzeniem w EU07.EXE obsługi warunkowych eventów UpdateValues działających na wielu komórkach pamięci, do takiego rozwiązania został dostosowany generator skryptów sterujących ruchem na stacjach. Zamiast dotychczasowej jednej komórki w UpdateValues ma być możliwość podania wiele nazw, oddzielonych pionową kreską, a modyfikacja wszystkich komórek zostanie wykonana tylko wtedy, gdy warunek będzie spełniony dla każdej z nich. Zwykle warunkiem w skrypcie sterującym jest brak zajętości, testowany jako condition memcompare * * 0. Następnie wykonywany jest event Multiple, który sprawdza, czy do komórki została wpisana oczekiwana zawartość (rezerwacja przebiegu). Testowana w tym przypadku jest tylko jedna komórka, ponieważ pozostałe będą mieć tę samą wartość (wpisywanie do pozostałych ma zapobiec rezerwowaniu ich dla innych przebiegów), następnie pętla grupy jest uruchamiana dla grupy podającej sygnał do jazdy. Wygenerowany skrypt nadal będzie posiadł błędy i nie będzie się nadawał do bezpośredniego użycia — konieczne są dalsze prace i testy na sceneriach, dla których skrypty zostały już opracowane i przetestowane.

Modyfikatry środkowiska

Uporządkowana nieco została kwestia modyfikatorów środowiska, wpływająca na dźwięk w kabinie oraz parametry oświetlenia i wyglądu torów. Modyfikatorów należy używać tylko, jeśli są zauważalne zmiany w dźwięku i oświetleniu, modyfikatory nie oznaczają, że coś przy torze jest, np. przejazd czy most. Przyjęte znaczenia modyfikatorów:

flat

Otoczenie niewyróżniające się niczym szczególnym. Nie oznacza to jednak, że tor jest płaski ani że wokół nie ma drzew czy zabudowań.

mountains

Wysokie góry, w razie zatrąbienia będzie słychać echo odbite od gór. W sceneriach MaSzyny występuje również wersja mountain, która ma to samo znaczenie — należy zmienić na mountains. Wg stanu na 2014 rok w MaSzynie nie było to obsługiwane.

canyon

Oznacza pionowe ściany przy torze i światło padające jedynie z góry, np. wyjazd z tunelu. Odgłosy nieznacznie zmodyfikowane, ale dużo mniej niż dla tunelu. Nie używać dla przekopu o pochyłych zboczach (nie wpływa on na dźwięk ani na oświetlenie).

tunnel

Tunel: brak światła zewnętrznego, odbicie szumu całego składu od ścian, brak opadów. Dla torów pod wiaduktami używać covered!

bridge

Most bez podsypki, modyfikujący odgłosy taboru (dudnienie). Nie używać na budowlach z podsypką, po których jazda nie daje zmiany odgłosów. Dla przejazdów kolejowo-drogowych używać hardened!

bank

Póki co nieokreślone otocznie.

hardened

Przede wszystkim do zastosowania na przejazdach, gdzie droga powoduje odbicie dźwięku. Nazywając się "road" mogłoby budzić wątpliwości, ponieważ takie słowo jest użyte do określenia typu trajektorii.

covered

Do zastosowania dla torów w hali oraz pod wiaduktami. Ma powodować nieznaczną zmianę odgłosów (mniejszą niż canyon), lekkie przyciemnienie zewnętrznego światła (większe niż canyon) oraz brak opadów.Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36