Wersja/19.1.141

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 19.1.141.14308 została opublikowana w dniu 2019-02-09.

Wersja 19.1.141.14216 została dodana do paczki MaSzyna 19.01. Z uwagi na niewielki zakres zmian względem wersji 18.12.140, dalsze prace były kontynuowane w ramach tego samego numeru miesiąca.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 140.

Zmiany w edytorze RSF

Eksport blokad liniowych

Blokady liniowe nie mają jeszcze dobrego rozwiązania w edytorze RSF. Prowizoryczne rozwiązanie polega na odpowiednim wpisaniu ++blokada albo --blokada jako nazwę eventu w tory na styku pomiędzy W5 a semaforem wjazdowym. Eventy te będą następnie eksportowane jako EventAll* (dokładniej EventAll1, o ile W5 i semafor wjazdowy będą jako Event2 i nie będzie dodatkowego toru pomiędzy nimi). Ciągiem charakterystycznym jest podwójny plus albo podwójny minus na początku nazwy. Przetestowane na linii 181 w ciągu stacji Janinów – Pątnów Wieluński — Wieluń Dąbrowa — Czastary.

Wyszukanie źle połączonych rozjazdów

Do wyszukiwarki błędów zostało dodane sprawdzanie, czy drugi tor rozjazdu ma styk z podłączonym tam odcinkiem. Wcześniej takie sprawdzanie było pomijane — sprawdzany był tylko pierwszy tor. Na podstawie szybkiej analizy kilku plików RSF można stwierdzić, że takowe błędy mogły się robić dosyć często. Trudno powiedzieć, czy takie błędy miały na coś wpływ — wydaje się, że miały tylko charakter formalny, a błędny byłby dopiero ruch po takich torach (być może pozycjonowanie ukresów). Aby je naprawić, wystarczy zaznaczyć tor za rozjazdem i użyć przycisku [Napraw wybrany obiekt]. W związku z tym wyszukiwarka błędów wskazuje na tor za rozjazdem, a nie na na rozjazd.

Pytanie o zmianę podłączonego drutu

Po wybraniu opcji łączenia słupa drutem z innym i wskazaniu słupa może się pojawić pytanie, czy rozłączyć dotychczas podłączony drut, jeśli wskazany słup był już połączony z poprzednim. Można wybrać zmianę dotychczasowego połączenia na nowe, albo anulować nowe połączenie. Dotychczas łączenie do już podłączonego słupa prowadziło do błędów, które trzeba było znajdować wyszukiwarką błędów i na ogół naprawiać poprzez rozłączenie błędnych słupów i ponowne wykonanie połączeń.

Sprawdzanie połączeń słupa

Po wybraniu słupa sprawdzane są jego połączenia z poprzednim i następnym. Jeśli nie będą to poprawne listy dwukierunkowe, to mogą pojawić się pytania o rozłączenie błędnych połączeń. Potwierdzenie rozłączenia jest potrzebne po to, aby można było prześledzić ułożenie drutu i rozłączyć dopiero po zapoznaniu się z sytuacją. Rozwiązanie to pozwala na usunięcie błędów już na etapie wstawiania sieci, podczas gdy dotychczas potrzebne było uruchomianie wyszukiwarki błędów i domyślanie się, w jaki sposób listy dwukierunkowe mogą być zepsute.

Poprawione ustawianie łuku pionowego

Ustawianie łuku pionowego na łuku w planie zostało naprawione i obecnie przelicza punkty końcowe i wektory kontrolne z uwzględnieniem promienia łuku, nawet dla łuków bez parametrów. Użyty został ten sam mechanizm, co przy przestawianiu końca odcinka łuku, który od niedawna również przelicza łuk z uwzględnieniem promienia w planie.

Podgląd szablonu rozjazdu

W edytorze szablonów rozjazdów uruchomiony został podgląd graficzny szablonu. W zależności od długości rozjazdu używane jest jedno z czterech powiększeń. Podgląd ma służyć szybkiej ocenie wizualnej, czy wprowadzone współrzędne szablonu są prawidłowe, w szczególności dla łuków.

Łukowanie szablonów wbudowanych

W edytorze szablonów rozjazdów, po wybraniu jednego z szablonów wbudowanych z torem prostym, można przyciskiem [Łukowanie] utworzyć szablon pochodny, w którym następnie można zmieniać promień pierwszego toru, a współrzędne szablonu zostaną przeliczone po użyciu przycisku [Łukowanie]. Wyłukowany szablon można następnie przypisać do rozjazdu i ów rozjazd wpisać w łuk. Działa również wpisywanie ujemnego promienia, w efekcie uzyskuje się szablon dwustronny (z łukami w różne strony). Wstawianie rozjazdów łukowych jest obecnie w fazie testów i może nie działać prawidłowo w każdej sytuacji ich umieszczenia. Na początek uruchomione zostało umieszczanie rozjazdu jednostronnego w łuku bez parametrów.

Łukowanie dwustronne

Aby zrobić łukowanie dwustronne, należy wpisać ujemny promień dla pierwszego toru. Można wpisać przy tym jeden z dwóch potrzebnych promieni, zależnie od tego, jaki promień chcemy mieć na pierwszym torze (dla łukowania jednostronnego pierwszy tor ma zawsze większy promień). Edytor szablonów ma zabezpieczenie przed wyłukowaniem rozjazdu na prawą stronę (promień pierwszego toru nie może być w przedziale od ujemnego promienia drugiego toru szablonu bazowego do zera). Można współrzędne dla takiego szablonu wpisać ręcznie, ale nie będzie on prawidłowo łukował rozjazdów — założenie jest, że drugi tor szablonu zawsze odchyla w lewo.

Kopiowanie nazw do pliku SCM

Po zaznaczeniu w edytorze SCN toru, który nie ma nazwy (czyli ma nazwę none), można przesłać nazwę z zaznaczonego toru w edytorze RSF, opcją z menu SCN. W ten sposób zostały w pliku l61_drogi.scm nadane nazwy drogom, dzięki czemu ich współrzędne mogły być przekopiowane do pliku RSF. Przygotowana jest w ten sposób baza do stworzenia brakujących skrzyżowań w edytorze RSF.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Ukierunkowanie sieci trakcyjnej

Do menu Sieć na Podglądzie terenu (w edytorze SCN) dodana została opcja porządkowania kierunku przęseł sieci w sekcji naprężania. Ukierunkowanie przęseł sieci nie ma znaczenia dla symulacji, jednak jest potrzebne do eksportu scenerii do RSF, gdzie każde przęsło jest powiązane tylko z jednym słupem, będącym na jego początku. Oprócz porządkowania sąsiednich przęseł wskazanego, dodane zostało wyszukanie przęseł połączonych punktami 1 albo punktami 2 (zamiast 1 do 2) oraz możliwość odwrócenia zaznaczonego przęsła. W następnej kolejności będą porządkowane przęsła na sceneriach: Linia 61, Drawinowo, Quark, aby eksport do RSF nie skutkował brakami w sieci. Docelowo zostanie dodany automat porządkujący sieć przed wykonaniem eksportu do RSF.

Linia 61 z paczki MaSzyna 19.01

Z zakładki Dodatki można uruchomić skrypt przywracający stan plików linii 61, jak w paczce MaSzyna 19.01. Służy to przywróceniu poprzedniego stanu w razie awarii. W zasadzie dla posiadaczy paczki MaSzyna 19.01. Na wcześniejszych paczkach może to nie działać dobrze, ponieważ są zmienione ścieżki do plików dźwiękowych. Pozostawiony został również skrypt przywracający pliki, jak w paczce MaSzyna 18.12, przeznaczony dla wcześniejszej paczki.

Płaski podgląd pionowych trójkątów

Edycja np. ścian lasów była utrudniona, ponieważ zwykle dwa wierzchołki trójkąta pokrywają się i nie było wiadomo, który jest na dole, a który na górze. Obecnie, po zaznaczeniu pionowego trójkąta, wyświetlany jest dodatkowo jego rzut na płaszczyznę edytora. Pozwala to lepiej zorientować się w układzie wierzchołków, bez potrzeby odczytywania współrzędnych. Dodatkowo został naprawiony podgląd współrzędnych, który dotychczas działał tylko dla trójkątów, które nie były jeszcze edytowane. W ramach testów ponaprawiane zostały ściany lasów pomiędzy Herbami a Liswartą.

Inne

Poprawiony generator skryptów sterujących ruchem

Gdy za semaforem wyjazdowym był kolejny odcinek z izolacją toru, to ten semafor wyjazdowy był traktowany jako semafor wjazdowy zza głowicy. Obecnie taki semafor jest pomijany i rozpoznawanie wjazdowego aktywuje się dopiero po napotkaniu na izolację głowicy. Problem zauważony przy tworzeniu skryptu dla Pątnowa Wieluńskiego — mijanka uruchomiona po kilku ręcznych poprawkach.

Poprawione ustalanie kierunku na głowicach oraz na blokadach liniowych. W zasadzie wygenerowany skrypt wymaga już tylko drobnych poprawek. Nadal nie ustala się prawidłowy sygnał na semaforze ani nie generują się przebiegi manewrowe. Będzie to rozwijane w miarę potrzeby.

Zrobiona wstępnie obsługa grupowania rozjazdów. W pliku izolacje.txt utworzy się lista rozjazdów, którym można następnie przypisać grupę. Dzięki temu skrypt dla Pluder zrobił się bez konieczności tymczasowej zmiany izolacji rozjazdów na izolację grup. Wstępna przymiarka do Lublińca też wygląda dobrze.

Zmieniony sposób sprawdzania rezerwacji szlaku bez SBL. Dotychczas po wpisaniu do komórki blokady identyfikatora toru rezerwującego nie była sprawdza liczba pojazdów na blokadzie. W efekcie (o ile do komórki blokady nie została pobrana nazwa rozkładu) tor był w stanie wysłać kolejny pociąg, ponieważ identyfikator był ten sam. Obecnie, po rezerwacji blokady identyfikatorem toru, sprawdzane jest również, czy liczba pojazdów jest zerowa.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36