Wersja/19.4.143

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 19.4.143.14494 została opublikowana w dniu 2019-05-04.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 142.

Zmiany w edytorze RSF

Ustawienie rozstawu odbojnic

W parametrach tekstury szyny można teraz również ustawić rozstaw odbojnic. Dla wartości dodatnich mają być tworzone dwie odbojnice, a dla ujemnych tylko jedna, od strony wewnętrznej szyny łuku.

Przeliczenie torów po przesunięciu kierunkowej

W przypadku próby przestawienia końca zablokowanej linii kierunkowej pojawi się pytanie, czy przeliczyć tory. Możliwe jest wybranie jednej z trzech odpowiedzi:

  • Tak. Wykona przeliczanie torów zależnych od przesuwanej kierunkowej. Pozwala to szybciej korygować głowice, np. do bardziej czytelnych ortofotomap, bez konieczności poprawiania po jednym torze. Funkcjonalność nie jest jeszcze w pełni dopracowana, między innymi nie przelicza łuków pomiędzy przesuniętymi torami prostymi. Powiązane z kierunkową tory są zaznaczane na żółto, a łuki wymagające korekty stają się różowe. Wyliczany jest rzut dotychczasowego końca na nowo ustaloną linię, a otrzymany wektor przesunięcia punktu końcowego następnie aplikowany proporcjonalnie do odległości od przeciwległego końca. Linia kierunkowa zostanie ponownie zablokowana.
  • Nie. Kierunkowa zostanie odblokowana, będzie można przesunąć końce, ale nie wywoła to natychmiastowych skutków. Tory będą się przesuwać przy naprawianiu ich, a jeśli nie zostanie to wykonane, pokażą się w wyszukiwarce błędów, jako posiadające niespóją odległość od kierunkowej. Linia kierunkowa pozostanie odblokowana.
  • Anuluj. Kierunkowa pozostanie zablokowana, a przesuwanie końca przerwane.

Wyszukiwarka błędów: sprawdzanie styczności

Dla każdej pary połączonych logicznie (w listę dwukierunkową) odcinków torów sprawdzana jest współliniowość wektorów kontrolnych oraz przeciwność ich zwrotu. Pozwala to wyeliminować sytuacje np. połączenia dwóch odcinków prostych pod kątem. Na razie uruchomione tylko dla warstwy 0x40 — tory tramwajowe i drogi będą zgłaszać zbyt wiele błędów, a nie ma jeszcze dobrych rozwiązań.

Poprawiony szablon rozjazdu podwójnego dwustronnego

Uruchomienie sprawdzania styczności ujawniło błąd w szablonie rozjazdu podwójnego dwustronnego. Rozjazdy te sprawiały różne problemy wcześniej, ale nie było jednoznacznego wskazania, że przyczyną jest błąd w szablonie. Błąd dotyczył wektora kontrolnego drugiego toru.

Korekta szablonów rozjazdów symetrycznych

Mechanizm poprawiania wczytanego pliku RSF wymusza obecnie, aby współrzędna Y w drugim rekordzie szablonu miała wartość dodatnią. Opracowane kiedyś szablony rozjazdów symetrycznych miały to odwrotnie. Tory z takimi rozjazdami będą wymagały ręcznych poprawek — z uwagi na rzadkie występowanie i pokazywanie w wyszukiwarce błędów nie będzie tworzony automat naprawiający. Należy się też upewnić, czy szablon ma wpisane promienie, ponieważ kiedyś nie były one wymagane i były dostępne do pobrania pliki ADD, które nie miały wpisanego promienia (zmieniło się to wraz z wprowadzeniem łukowania rozjazdów).

Ograniczone łączenie słupów w podwójne

Mechanizm, który miał na celu poprawianie zepsutych słupów podwójnych, potrafił złączyć dwa sąsiednie słupy w podwójny (tzn. dodane jeden po drugim i ustawione w tym samym miejscu, np. zwisy na dwóch sąsiednich torach w przypadku równoczesnego dodawania kolejnego przęsła na zmianę na obu torach). Dodane zostało ograniczenie, aby pierwszy ze słupów zawierał słowo "kotwa" w nazwie INC, natomiast drugi nie może zawierać słowa "zwis".

Korekta sklejania plików RSF

Dla drugiego toru rozjazdu nie były przeliczane prawidłowo wskaźniki na poprzedni, następny oraz na niweletę, przez co połączenie dwóch plików przez doklejenie doprowadzało do błędów w połączeniach rozjazdów.

Naprawiony błąd z odwracaniem odcinków

Jeśli odwracany odcinek był połączony z drugim torem rozjazdu, to połączenie logiczne odcinków dostawało błędną informację, w efekcie czego wyszukiwarka błędów znajdowała rozbieżność pomiędzy połączeniem logicznym a współrzędnymi końców. Odwracanie odcinków zostało poprawione i uwzględnia również drugi tor rozjazdu, natomiast nadal mogą być problemy z podłączeniem do skrzyżowania dróg.

Usuwanie zbędnego szablonu rozjazdu

Aby usunąć zbędny szablon, należy mu nadać nazwę "none" i zapisać. Okno edycji szablonów zostanie w tym przypadku zamknięte. Rekordy używane przez szablon będą dostępne do innych celów. Warunkiem usunięcia jest, aby szablon nie był używany dla żadnego rozjazdu.

Zmiany w starterze do MaSzyny

CityGML: opcja budynków na wysokości 0

Przy imporcie brył CityGML można zaznaczyć opcję przeliczenia fundamentów na wysokość 0. Tak przeliczone bryły mogą być przydatne np. do wygodniejszego ustalenia wysokości budynku, albo jako baza do wykonania bardziej szczegółowego modelu. Przy zapisie do SCM używany jest dodatkowo przedrostek "zero" w nazwie pliku.

Inne

CityGML: ograniczenie rekurencji

Dotychczas moduł obsługi plików XML był wykorzystywany w bardzo niewielkim zakresie (bodajże tylko do pierwszej wersji pobierania map z Geoportalu, około 2008 roku). Po uruchomieniu konwersji brył CityGML okazało się, że nie chcą się przetworzyć pliki o rozmiarze większym od 40MB. Jedną z przyczyn było użycie rekurencji, która nie miała znaczenia w przypadku niewielkich plików. Obecnie analiza tagów XML została przerobiona tak, aby rekurencja była użyta tylko do tagów potomnych oraz atrybutów tagu, natomiast nie była używana do kolejnych tagów tego samego poziomu. Pierwsze próby wykazały, że można już przetworzyć pliki, których wcześniej się nie dało.

CityGML: poprawki ścian z kątami wklęsłymi

Udoskonalony został algorytm podziału wielokątów na trójkąty, w przypadku gdy wielokąty posiadają kąty wklęsłe. Budynki wyglądają już dużo lepiej. Mimo to nadal mogą się zdarzyć takie wielokąty, które zostaną nieprawidłowo podzielone.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36