Wersja/20.3.149

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 20.3.149.15532 została opublikowana w dniu 2020-04-07 i dołączona do paczki MaSzyna 20.04, udostępnionej w dniu 2020-04-30. Z racji czasowego zawieszenia prac w kwietniu 2020 nie została w programie Rainsted uzupełniona lista zmian o poniższe.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 148.

Zmiany w edytorze RSF

Komunikat o braku aktywnej linii kierunkowej

Operacje obliczania odległości od kierunkowej oraz ustawiania nowej odległości wymagają wskazania linii kierunkowej. Obecnie przy próbie ich wykonania pojawi się komunikat, jeśli aktywna linia kierunkowa nie jest wskazana.

Optymalizacja słupów podwójnych

Jeśli dodany słup jest ostatnim w pliku, to zrobienie z niego słupa podwójnego zarezerwuje kolejny rekord. Dotychczas słupy podwójne były robione w taki sposób, że na końcu pliku były rezerwowane dwa rekordy, do nich zawartość rekordu słupa była kopiowana, a pierwotna lokalizacja — zerowana. Obecnie takie rozwiązanie stosowane jest tylko w przypadku, gdy kolejny rekord za słupem jest zajęty.

Dodany szablon Rz 760-1:14

Do wbudowanych szablonów został dodany Rz 760-1:14, aby można było wykonać jego łukowanie. Nie działa jeszcze łukowanie szablonów dodanych w pliku RSF, jedynie wbudowane można łukować dostępnymi narzędziami.

Usunięty błąd obracający semafory

W wersji 18.12.140 zostało dodane wyliczanie kilometrażu (Id) dla poprzeczki na podstawie zawartości tabliczki hektometrowej. Na skutek błędu w bloku warunkowym zmiana kilometrażu wykonywała się nie tylko dla poprzeczek z konkretnym początkiem nazwy, ale także dla innych obiektów. Prowadziło to do zmiany Id na wartość dodatnią, co w efekcie mogło skutkować np. obróceniem semaforów o 180° w osi pionowej. Sprawdzanie warunków zostało naprawione.

Wyszukiwarka błędów: synchronizacja wysokości

Dla usprawnienia synchronizacji niwelet na odgałęzieniach torów wprowadzana jest możliwość pobierania wysokości z innej poprzeczki (wskaźnik do poprzeczki zastępuje definicję słupka). Obecnie można jedynie ustawić synchronizację zamiast słupka i wybrać poprzeczkę. Do wyszukiwarki błędów dodane zostało sprawdzenie, czy zgodna jest wysokość z wybraną poprzeczką oraz czy nie utworzyło się błędne połączenie do obiektu innego typu. Docelowo wysokość będzie pobierana automatycznie, jednak póki co edytor zbyt często tworzy błędne połączenia w tym zakresie, przez co zdanie się tylko na automat mogłoby spowodować więcej szkód niż korzyści.

Wyszukiwarka błędów: weryfikacja indeksów semaforów

Jeśli semafor ma podane indeksy w nazwie (po minusie, np. -12m), to sprawdzana jest zgodność tych indeksów z dostępnymi komorami świateł. Przykładowo, jeśli w indeksie jest cyfra 4, to wymagana jest obsługa pomarańczowego pasa w semaforze, a jeśli semafor ma zielony pas, to indeks powinien zawierać cyfrę 3.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Wstawianie parametrów łuków

Obiekty parametrów łuku, analogiczne do tych w edytorze RSF, można wstawić teraz operacją z menu. Sprawdzane jest, czy dla odcinka łuku (o promieniu większym od 0) istnieją skrajne odcinki będące krzywymi przejściowymi (o promieniu mniejszym od zera). Głównym celem tej operacji jest eksport do RSF łuków od razu z obiektami parametrów łuku, co pozwoli sprawniej naprawić tory na poziomie RSF. Tylko pewna niewielka liczba łuków będzie wymagała ręcznego dodania parametrów łuku, wraz z wpisaniem długości krzywych przejściowych oraz przechyłki. Dla większości będą gotowe dane, odczytane z pliku SCM. Operacja głównie na potrzeby scenerii "Linia 139".

Przyklejanie słupa do toru na łuku

Dotychczas działało tylko dla odcinków prostych, gdyż te było najprościej znaleźć. Obecnie dla każdego odcinka łuku wyliczany jest środek z przecięcia linii prostopadłych do stycznych w końcach (wektorów kontrolnych). Wymagane jest, aby promień dla odcinka łuku symetrycznego miał dodatnią wartość, co można ustalić wykonaniem odpowiedniej operacji z menu. Na początek pokazywany jest najbardziej pasujący odcinek, w kolejnych wersjach Rainsted pozwoli to skorygować pozycję słupa względem łuku, ustalać wysokość zawieszenia sieci oraz eksportować scenerie do RSF w taki sposób, że słupy trakcyjne będą przyklejone do najbliższych odcinków torów.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36