Wersja/20.6.150

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 20.6.150.15596 została opublikowana w dniu 2020-07-10. Główną zmianą jest uporządkowanie kwestii ścian lasów.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 149.

Zmiany w edytorze RSF

Usprawnione usuwanie trójkątów terenu

We wczesnych wersjach Rainsted trójkąty były umieszczone w warstwie 0x30, a punkty wysokościowe w 0x10. Do tych warstw zostało dostosowane masowe usuwanie trójkątów — używane przy pracach nad sceneriami Quark oraz Tarniowo2 (po każdym poprawieniu terenu w SCM poprzednie dane trójkątów terenu były usuwane z RSF, a doklejane poprawione w celu dostosowania przekrojów poprzecznych na niweletach). Po wprowadzeniu importowania CityGML weszły w użycie warstwy 0x31/0x11 oraz 0x32/0x12. Usuwanie trójkątów zostało prowizorycznie dostosowane do użycia wielu warstw.

Poprawka nazewnictwa warstw

W oknie edycji warstw został zmieniony sposób wyświetlania ich nazw. Ponieważ nazwy warstw są już globalnie wbudowane w Rainsted, a zmiana nazwy jest tylko opcją, globalne nazwy są przyjmowane domyślnie, a później jest wykonywane sprawdzanie, czy użytkownik zmienił nazwę. Wcześniej niektóre warstwy miały sztywne nazwy, a dla pozostałych nazwy domyślne były ustawiane tylko wtedy, gdy nie było nazwy ustalonej przez użytkownika.

Wyjaśnienie przy okazji: warstwy 0x4F (tory), 0x8F (słupy), 0x9F (sygnały) przeznaczone są dla zlikwidowanych obiektów infrastruktury, które widoczne są na historycznych ortofotomapach i starych zdjęciach. Obiekty te można dodać jako orientacyjne albo zmienić kod obiektu wstawionym wcześniej przy aktualizacji infrastruktury do nowszego stanu (dla podkreślenia świadomości dokonanej przebudowy lub ewentualnie mając planach stworzenie wersji historycznej). Wyjątkiem jest warstwa 0x5F (drogi), która jest używana dla peronów i innych ciągów pieszych, uzależnionych od niwelety torów i mających określoną różnicę do wysokości torów (np. peron 30cm ponad główką szyny).

Eksport wektorów kontrolnych zwrotnicy

Zmienione zostały warunki wpisania wektorów kontrolnych 0 0 0 dla pierwszego toru zwrotnicy. Ustawienie flagi 0x0020 w kodzie typu spowoduje, że wektory kontrolne zostaną podane jawnie.

Zmiana w koncepcji ścian lasów

Po przeanalizowaniu generowanych trójkątów oraz możliwości użycia triangle_strip jako zapisu ścian w scenerii, zmienione zostało znaczenie linii tworzących ściany lasów. Obecnie ściany będą widoczne od przeciwnej strony niż wcześniej. Aby usprawnić proces dostosowania RSF do nowych wytycznych, do menu Operacje dodana została opcja odwracająca wszystkie ściany i przeliczająca mapowanie.

Użycie triangle_strip nie oznacza, że zapisane w ten sposób trójkąty muszą być wyświetlane "jako strip". Jest to tylko sposób zapisu, pomijający powtórzone wierzchołki. Ściana będzie się rozpoczynać od pierwszego dolnego punktu, poprzez górny punkt nad nim do drugiego dolnego punktu (po lewej stronie, patrząc na widoczną powierzchnię) i górnego punktu nad nim. Względem obecnego zapisu jako triangles, pomijane będą dwa przedostatnie wierzchołki. Łączenie ścian w dłuższe wpisy triangle_strip będzie realizowane później, jako opcje w konfiguracji ścian. Wymaga to też usprawnienia edycji w edytorze SCN, gdzie obecnie nie są możliwe modyfikacje obiektów typu triangle_strip, ponieważ nie były używane w sceneriach. Do edytora SCN są również wykonane (oraz planowane) narzędzia porządkujące dotychczas istniejące ściany do formatu uzyskiwanego z edytora RSF, co usprawni rozpoznawanie ich ciągłości oraz modyfikację.

Kopiowanie mapowania ścian lasów do SCM

Przenoszenie danych z edytora RSF do edytora SCM zostało rozszerzone o kopiowanie mapowania ścian lasów. Ponieważ jest to pierwszy etap tej funkcjonalności, należy wcześniej zaznaczyć odpowiadające sobie elementy w obu edytorach. Ściana lasu w SCM musi mieć dwa odpowiednio posortowane trójkąty w jednym wpisie, a pierwszy z nich musi mieć dolne wierzchołki. Docelowo jest planowane wyszukanie odpowiadającego elementu w edytorze SCM, kopiowanie również współrzędnych, a także kopiowanie całej listy ścian jednorazowo. Funkcjonalność pozwoliła na poprawienie mapowania ścian lasów w okolicy Liswarty.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Zmiana wysokości podsypki na 0.6m

W menu Grupa okna edytora SCM uruchomiona została operacja zmiany wysokości podsypki dla zaznaczonej grupy torów. W nagłówku okna podawana jest liczba zmienionych torów. Tory z podsypką o wysokości 0.6m nie są oznaczane jako zmienione. Uwaga! Definicja przekroju podsypki dotyczy punktu 1 odcinka, natomiast w punkcie 2 będzie taka sama, albo będzie brana z punktu 1 odcinka podłączonego w punkcie 2. Aby zmiana wysokości podsypki była wyświetlana jako ciągła, tory muszą być połączone w tę samą stronę, czyli 1-21-2. Zmiana będzie skokowa, jeśli tory będą do siebie odwrotnie, czyli 1-22-1 albo 2-11-2.

Przeliczenie Drawinowa dodane do menu

Ponieważ w paczce MaSzyna 20.04 nadal jest wersja Drawinowa z 2018 roku, której pliki są poprawiane niezależnie, w Rainsted została zabezpieczona możliwość przeliczenia plików (obrót wschodniej części o kąt 27.106°). Normalnie można jeszcze nadal użyć przycisku [Transf. obszar.], który uruchamia przeliczenie, jednak jest to rozwiązanie, które ma być w miarę uniwersalne (a obecnie jest dostosowane do Drawinowa) i w razie potrzeby jego działanie zostanie zmienione. Opcja z menu ma na stałe zapisane parametry obrotu dla Drawinowa i powinna również działać identycznie w przyszłości. Należy tylko uważać, aby nie wykonywać jej wielokrotnie na tym samym pliku (przycisk blokuje się po użyciu).

Sortowanie wierzchołków w ścianach lasów

W związku z porządkowaniem kwestii ścian lasów, do edytora SCM dodane zostało sortowanie wierzchołków w pionowych trójkątach. Wyliczany jest środek ciężkości trójkąta, a następnie sprawdzane, ile wierzchołków znajduje się pod nim, a ile nad. W zależności od tego ustalana jest kolejność wierzchołków. Operacja działa również na wpisach zawierających dwa trójkąty, eksportowanych wcześniej z RSF (pierwotnie była inna koncepcja). Jest to przygotowanie w kierunku reorganizacji ścian lasów do postaci triangle_strip, rozciągających się w lewą stronę (patrząc na widoczną powierzchnię) od punktu początkowego na dole. Operacje łączenia trójkątów w pary, a następnie wymiany na triangle_strip poprzez usunięcie dwóch przedostatnich punktów, są planowane do dodania w przyszłości — ułatwi to edycję na poziomie SCN, w szczególności przemieszczanie końców, przemapowanie i podział na dwa.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36