Wersja/20.9.152

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 20.9.152 jest aktualnie wersją roboczą, w której dokonywane są bieżące zmiany. Po osiągnięciu stabilnego poziomu zmian i upewnieniu się, że nie ma poważnych błędów, zostanie udostępniona do pobrania dla wszystkich.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 151.

Zmiany w edytorze RSF

Sprytniejsze dodanie linii kierunkowej

Dodawanie linii kierunkowej do odcinka mającego sąsiednie odcinki proste obecnie wpisuje powiązania do linii kierunkowej również w te odcinki. Usprawnia to dodawanie linii kierunkowej do plików RSF utworzonych z formatu SCN (np. lnia 139) albo przygotowanych bez użycia linii kierunkowych. Dodatkowo sprawdzana jest współliniowość odcinków — przy wstępnym układaniu torów w postaci łamanej linia kierunkowa powinna zakończyć się na wyraźnym kącie (wcześniej zawsze znajdowany był skrajny odcinek prosty).

Usprawnienie przyklejania do kierunkowej z odległością 0

Często się zdarza tak, że wtórna kierunkowa jest tworzona rozjazdem i ciąg dalszych torów jest na tej kierunkowej (odległość zero). Dotychczas trzeba było obliczyć odległość od kierunkowej, wyzerować liczbę i ustawić nową odległość. Obecnie te operacje da się wykonać jednym przyciskiem. Zakres przypisania kierunkowej zależy od tego, czy zaznaczona jest grupa, czy tylko jeden tor. Z jednej strony przypisanie kierunkowej z zerową odległością jest teraz wygodniejsze, z drugiej strony przypadkowe naciśnięcie przycisku może bardzo dużo zepsuć. Funkcjonalność będzie obserwowana i w razie potrzeby zostaną dodane dodatkowe ograniczenia (np. konieczność przytrzymania klawisza [Ctrl]).

Zmiany w starterze do MaSzyny

Przyciski zmiany typu odcinka

W związku z porządkowaniem informacji o odcinkach do edytora SCM dodane zostały przyciski zmiany znaku promienia [±R] oraz ustawienia flagi krzywej przejściowej [P:]. Sens tych działań jest taki, że operacje edycyjne będą bazować na założeniach, że informacje o odcinku są prawidłowe. To znaczy, jeśli promień jest dodatni i ma zgodne przechyłki, oznaczać to będzie odcinek okręgu — łuk posiadający symetrię — i ta symetria będzie zachowana przy przeliczaniu wektorów kontrolnych. Natomiast ujemna wartość promienia oznacza brak symetrii, np. gdy jest to krzywa przejściowa albo łuki odwrotne "S" albo ewentualnie inna przypadkowa geometria. Z kolei ciąg odcinków: prosty, ujemny promień, dodatni promień (może wystąpić więcej niż raz), ujemny promień, prosty — będzie traktowany jako łuk z przechyłką i krzywymi przejściowymi. Znak promienia jest zapisywany w pliku, natomiast informacja o krzywej przejściowej jest gubiona (krzywa przejściowa pomiędzy prostym a łukiem ma punkty kontrolne współliniowe z punktem od strony prostego, a wektory kontrolne są tej samej długości co odległość między punktami kontrolnymi).

Zmiany w starterze do ATS

Zmiany w instalatorze dodatków

Zmiany w serwerze ruchu

Katalog obiektów

Inne


Rok Rainsted - wersje
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151152 • ...
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 • ... • 91
2008 37 • ... • 73
2007 ... • 36