Wersja/22.10.164

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 22.10.164.17863 została opublikowana w dniu 2022-10-31. Zmiany były związane głównie z przeniesieniem do formatu RSF plików SCM Ozimka.

Zmiany w edytorze RSF

Poprawka dodawania obiektów z obrysem

Jeśli przed dodaniem obiektu z obrysem nie był zaznaczony obiekt do skopiowania, wyskakiwał błąd wskaźnika. Błąd ten nie wpływał na działanie edytora, ponieważ jedynie dotyczył weryfikacji, czy nowy obiekt ma mieć zablokowaną odległość od trajektorii.

Edycja ręczna kąta obrotu

Zmienione są warunki dotyczące ręcznego ustawienia kąta obrotu obiektu z obrysem (np. bramki). Kąt obrotu można wpisać wyłącznie, jeśli obiekty nie są łańcuchowane (połączone w listę, np. przęsła ogrodzenia). Dla łańcuchowanych obiektów użycie przycisku [Przyklej] koryguje kąt poprzedniego tak, aby obrócił się on w stronę zaznaczonego, a następnie przemieszcza zaznaczony na odległość podaną w poprzednim, wzdłuż linii łączącej punkty wstawienia.

Aktywacja okna sprawdza pliki RSF

Dotychczasowe zabezpieczenie przed edycją nieaktualnego pliku polegało na sprawdzeniu plików w momencie otwarcia okna edytora. Było ono przygotowaniem na sytuację, gdy edytor ma zapamiętany ostatnio używany plik, a wrzucona zostaje nowsza wersja (np. przesłana przez inną osobę, która dokonała zmian). Jednak problem z edycją nieaktualnej wersji może wyniknąć również w sytuacji otwarcia tego samego pliku RSF w dwóch kopiach edytora, np. w celu porównania bieżącej sytuacji z ostatnio zapisaną. Wtedy zapisanie zmian powinno zostać zostać wykryte w drugiej kopii edytora, w momencie przełączenia okien. Powinno się to również sprawdzać w sytuacji wrzucenia nowszej wersji RSF przy otwartym edytorze. Aktywacja okna ma miejsce przy przełączeniu z innego okna, ale w ramach Rainsted (np. otwarcie okna własności obiektu), natomiast nie dotyczy to przełączenia aktywnego okna z innego programu.

Zapamiętanie wierzchołka trójkąta

Można zmienić organizację trójkątów poprzez zapisanie w pamięci współrzędnych wierzchołka i ustawienie z pamięci wierzchołka innego trójkąta. Na wszelki wypadek przestawianie wierzchołka odkleja trójkąt od sąsiednich i wymagane jest ponowne "poszukiwanie sąsiadów" (brak połączenia pokazywany jest grubszą linią boku trójkąta).

Naprawienie poprzeczki przelicza trójkąty

Zasadniczo wiązanie przekrojów poprzecznych z trójkątami terenu (np. NMT-100 w warstwie 0x31) powinno być wykonane "ścianami lasu bez elementu pionowego" (warstwa 0x79). Ponieważ nie da się w ten sposób połączyć wszystkiego (np. spiąć dwóch niwelet), wolne miejsca można wypełniać trójkątami szyjącymi (warstwy 0x37). Przy przeliczeniu niwelety poprzeczki mogą się przemieszczać, co wymaga również przemieszczenia wierzchołków szyjących (warstwy 0x37). Dodane zostało przeliczanie tych trójkątów podczas naprawiania poprzeczki. Przy okazji, do ogólnego naprawiania trójkątów (menu NMT), dodane zostało przenoszenie do warstwy 0x37 tych trójkątów, których wierzchołki nie są połączone z punktami warstwy punktów (0x10 do 0x1F), a z obiektami innych warstw (np. poprzeczki).

Poprawki eksportu z przesunięciem

Przy okazji przeniesienia stacji Ozimek do pliku RSF wykryte i naprawione zostały błędy przy eksporcie z przesunięciem. Dotyczyły np. nazwy zasilania przęsła (jeśli była dłuższa niż 19 znaków), szycia profili poprzecznych. Poprawki te mają też wpływ na sklejanie plików RSF. Przy okazji zostały też poprawione różne inne błędy, np. obsługa opisu pliku z dwiema szerokościami (kod 0x28A8).

Pobieranie z SCM współrzędnych obiektów z obrysem

Funkcjonalność może być przydatna, np. gdy ktoś skorygował SCM wyeksportowany z RSF. W przypadku obiektów z obrysem nie istnieją unikalne nazwy, dlatego każdorazowo należy zaznaczyć odpowiednie obiekty w obu edytorach. Po wybraniu warstwy obiektów z obrysem i zaznaczeniu obiektów należy wybrać opcję pobierania z menu SCM (sugeruje ona pobieranie wg nazwy, ale w przypadku obiektów z obrysem nie ma ona znaczenia).

Zmieniona jednostka wysokości liny nośnej

W danych przęsła było pole jednobajtowe bez znaku, w którym mogła być podana wysokość liny nośnej nad drutem jezdnym w najniższym punkcie przęsła. Jednostką tego rozmiaru była wartość [5cm]. Typową wartością jest 0.4m, co się przekładało na liczbę 8. Jeśli w przęśle wpisane było 0, wartość była pobierana z parametrów obiektu drutu (gdzie może być określona z rozdzielczością 1mm, ale jest wspólna dla wszystkich przęseł w sekcji naprężania). Obecnie została zmieniona jednostka na [1cm], a wartość 8 będzie zamieniana na 40 aż do wersji 17 pliku RSF. Wartość inna niż standardowa 0.4m ma zastosowanie w przypadku przęseł pod wiaduktami oraz ewentualnie dla kotwienia. W związku z pracami nad regulacją sieci trakcyjnej sens i zastosowanie tej wartości może ulec zmianie. Zamiast automatycznej zmiany może być dodana operacja przeliczająca jednostki.

  • Uwaga! Należy przejrzeć w wyeksportowanej scenerii sieć trakcyjną i ewentualnie skorygować minimalną wysokość liny nośnej nad drutem jezdnym.

Obsługa zasilaczy sieci trakcyjnej

W przypadku konwersji z SCM do RSF tworzone były niejawnie obiekty zasilania sieci w warstwie 0x7D (np. Wyczerpy, Ozimek). Obecnie możliwe jest też dodanie takich obiektów z zakładki Dodaj, a także wybranie obiektu zasilania na karcie własności przęsła. Jeśli obiekt taki miał zerowe współrzędne, zostanie przeniesiony w okolice pierwszego przęsła, do którego jest podłączony. Docelowo obiekty te będą się zachowywały jak linie, a jedynie nie da się ich przesunąć dalej poza zasięg podłączonych przęseł. Obiekty warstwy 0x7D będą widoczne tylko po wybraniu edycji warstwy sieci elektrycznych (dla większej czytelności są wtedy ukrywane linie kierunkowe). Prace nad zasilaniem sieci będą kontynuowane.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Zmiana kierunku przesuwania obiektów

Dotychczas kierunek przesuwania obiektów w grupie (bądź wszystkich) mógł nie być jasny. Dodatnie wartości przesunięcia współrzędnych przesuwały w prawo i w dół okna edycyjnego — we współrzędnych scenerii podane dx i dz były odejmowane od dotychczasowych współrzędnych (dy było dodawane). Obecnie w opisie zostały użyte znaki > oraz ^, co ma oznaczać, że dodatnie wartości przesuną w prawo i w górę okna edycyjnego (dx będzie odjęte, a dy i dz dodane).


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36