Wersja/22.5.159

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 22.5.159.17523 została opublikowana w dniu 2022-06-01. Wprowadzone zmiany były związane głównie z przeliczeniem odcinka Lubliniec – Ozimek na Linii 61 oraz domknięciem pętli Herby – Fosowskie – Tarnowskie Góry przez linię 144.

Zmiany w edytorze RSF

Poprawka dla niwelet uproszczonych

Nie działało poprawnie pozycjonowanie na pierwszym odcinku toru niwelety uproszczonej (z przypisaną poprzeczką, stanowiącą blokadę kilometrażu). Obecnie pozycjonowanie jest wykonywane wg kolejnego odcinka, więc zalecane jest, aby kolejny odcinek miał tę samą geometrię (również był prostym — kotwienie kilometrażu na łuku nie było testowane). Odcinek przypisany do poprzeczki może nie mieć przypisanej niwelety. Nie był przetestowany przypadek, gdy odcinek toru przypisany do poprzeczki ma zwrot przeciwny do niwelety — dotychczas w takim przypadku liczenie niwelety mogło nie działać poprawnie (w tym naliczenie kilometrażu robiło się w przeciwną stronę niż powinno).

Przesyłanie słupka do SCM

Jeśli w edytorze SCM otwarty jest plik zawierający słupki hektometrowe, to można je przestawiać z poziomu RSF, o ile mają ten sam kilometraż i odległość do pozycji przesyłanej z edytora RSF nie jest większa niż 300m. Wyszukiwany jest najbliższy słupek z danym kilometrażem, aby można było ustawiać słupki na liniach biegnących blisko siebie.

Poprawka wysokości na wyliczaniu profilu

W zakładce wyliczania profilu z danych DBF podawane były wysokości z uwzględnieniem łuków pionowych, co mogło być pewną niejasnością. Obecnie łuk pionowy nie jest uwzględniany.

Podgląd profilu z CSV

W zakładce ustawiania załomów profilu pionowego z danych CSV dodana została opcja zapamiętania profilu jako linia jednego z trzech kolorów. Dzięki temu można porównać np. profile dla każdego toru osobno albo profile z różnych lat czy różnych źródeł. Każdą linię można niezależnie wyłączyć. Jeśli dla danego koloru nie ustawiono danych, włączenie wyświetlania nie będzie aktywne.

Eksportowanie z nazwami wewnętrznymi

Dla wpisów node bez ustalonej nazwy (np. przęseł sieci trakcyjnej) można wygenerować nazwy wewnętrzne. Nazwa wewnętrzna składa się ze znaku większości oraz numeru rekordu w RSF, np. >40764. Pozwala to znaleźć rekord w pliku RSF i np. zlokalizować zmienione obiekty szybciej niż poprzez ustalanie współrzędnych (zwłaszcza w sytuacji eksportowania komórek z wyśrodkowanymi obiektami).

Zmiany parametrów dla odcinków w grupie

Jeśli okno Własności zostanie otwarte po zaznaczeniu grupy obiektów, można zaznaczyć opcję modyfikowania obiektów w grupie. Wtedy zmiana parametrów oznaczonych gwiazdką spowoduje również zmianę w obiektach dodanych do grupy, które mają ten sam typ. Takimi parametrami są tekstury szyn i podsypki, nazwa izolacji oraz maksymalna prędkość.

Eksportowanie do 3 komórek do jednego pliku

W polu komórek do eksportowania można wpisać trzy kody. Jest to rozwiązanie prowizoryczne, docelowo będzie można wybrać komórki z listy. Aby było możliwe wybieranie z listy, potrzebny jest algorytm wyszukujący komórki z obiektami, a ten będzie dodany później.

Sortowanie warstw przy eksporcie

Na potrzeby porównywania zmian w eksportowanych plikach SCM dodane zostało sortowanie obiektów wg warstw. Dzięki temu można zwrócić większą uwagę na bloki torów czy sygnalizacji, a przewinąć bloki z siecią trakcyjną czy słupkami hektometrowymi. Bez sortowania obiekty różnych typów będą wymieszane razem. Sortowanie należy wyłączyć w przypadku tworzenia RSF z SCM i synchronizowania SCM do eksportu.

Usuwanie duplikatów odcinków

Do menu Operacje dodana została funkcja usunięcia zdublowanych odcinków. Zdublowane odcinki mogą powstać np. poprzez podwójne wczytanie danych UMP albo sklejenie dwóch RSF, zawierających te same odcinki. Badana jest zgodność warstwy oraz współrzędne XY końców.

Zapamiętanie obiektów od wybranego

Jednym z problemów przy pracy z plikami RSF jest sytuacja, gdy dwie osoby niezależnie edytują swoją kopię pliku. Planowana jest porównywarka, która pomoże zintegrować niezależnie zrobione zmiany. Jednak obecnie doszła możliwość dodania do grupy obiektów z końca pliku i przeklejenia ich do innego. Bazuje to na funkcjonalności kopiowania obiektów przy torach dodanych do grupy — dotychczasowa funkcjonalność pozwalała na dopracowanie łączenia sąsiednich obszarów. W pierwszej kolejności należy ustalić wersję pliku RSF, która była wspólna dla obu linii rozwojowych. Jeśli w jednej linii rozwojowej w większości dodane zostały obiekty, trzeba porównać z plikiem wspólnym i ustalić numer pierwszego dodanego obiektu (np. można rozmiar wspólnego pliku podzielić przez 128). Obiekt ten można wyszukać podając nazwę wewnętrzną (znak większości z numerem rekordu). Następnie wybrać z menu Grupa opcję zapamiętania kolejnych obiektów, wybrać plik RSF drugiej linii rozwojowej i wkleić obiekty dodane do grupy. Zmiany w obiektach można porównać eksportując pliki SCM i spisując istotne różnice (inne niż nieznaczna zmiana współrzędnych). W razie potrzeby można włączyć nazwy wewnętrzne, co pozwoli sprawniej odnaleźć obiekty w pliku RSF.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Poprawione przeliczenie kątów obiektów punktowych

Pierwsze testy przeliczania przy użyciu niwelet wykazały, że była błędna obsługa kątów dla obiektów punktowych (include). Obiekty tego typu podają do przeliczenia dwa punkty, przy czym pierwszy jest faktycznym punktem wstawienia, a drugi jest wyznaczany tymczasowo poprzez dodanie do pierwszego wektora utworzonego z kąta wstawienia. Pozwala to dokonać obrotu obiektu wyłącznie na podstawie współrzędnych punktów, bez wykonywania operacji na kątach.

Przeliczanie niweletami połączone z przeliczaniem obszarów

Opracowane wcześniej przeliczanie obszarów prostokątnych (które mogą być obrócone i przesunięte) zostało połączone z przeliczaniem wg niwelet. W pierwszej kolejności sprawdzane jest, czy punkt zawiera się w którymś z obszarów. Jeśli tak, będzie przeliczony algorytmem przypisanym do tego obszaru. Jeśli nie, zostanie przeliczony przy użyciu niwelet. Dzięki temu można uniknąć zniekształceń dla obiektów bardziej odległych od niwelety, albo w ogóle ich nie przeliczać. O ile jednak niwelety są pobierane z plików RSF, to obszary muszą być zdefiniowane na poziomie kodu, ponieważ nie ma jeszcze mechanizmów pobierania danych z plików.

Konfiguracje dla przeliczania niweletami

Ponieważ nie są jeszcze przeliczone wszystkie obiekty związane z linią 61 (np. dźwięki w plikach misji), a zaistniała potrzeba przeliczenia LK152 w oparciu o inny plik RSF, dodany został combobox z wyborem konfiguracji. Pozwalać on będzie na przełączenie ustawień zależnie od przeliczanej scenerii.

Tymczasowy podział agregatu trójkątów

Agregatem trójkątów jest wpis, który zawiera więcej niż jeden trójkąt. W edytorze podświetlają się one wszystkie jednocześnie, a możliwość modyfikacji agregatu jest dosyć ograniczona (np. można przykleić wierzchołki innych trójkątów do skrajnych 4 punktów agregatu, ewentualnie usunąć skrajne trójkąty agregatu). Najczęściej agregatami są profile poprzeczne podtorza, generowane przez niweletę oraz poprzeczki z edytora RSF. Zdarzają się przypadki, że taki agregat trzeba połączyć z terenem zrobionym w inny sposób. Podczas pracy nad Linią 61 agregaty były dzielone na trójkąty przy użyciu edytora tekstowego, ale jest to uciążliwe. Aby usprawnić ten proces, dodane zostało dzielenie agregatu na osobne trójkąty. Stają się one osobnymi obiektami, na których można wykonać te same operacje, co na zwykłych trójkątach. Zapisane w takim stanie utworzą osobne wpisy, po jednym trójkącie w każdym. Aby ponownie złożyć w agregat, trzeba ewentualnie wykonać operację scalania agregatu. Przygotowane obecnie rozwiązanie nie było testowane i może nie działać poprawnie. Będzie testowane i poprawiane w razie potrzeby wszywania profili w teren podczas pracy nad sceneriami wykonanymi hybrydowo (np. obecnie kwalifikuje się stacja Fosowskie, gdzie trzeba by skorygować teren w południowej części LK144).


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36