Wersja/22.6.160

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 22.6.160.17608 została udostępniona w dniu 2022-07-11. Główne zmiany dotyczyły obsługi mocowań sieci trakcyjnej w związku z przeliczeniem do map i dodaniem profilu pionowego w zachodniej części scenerii "Linia 61".

Zmiany w edytorze RSF

Obsługa parametru railprofile

Pierwotnie profil szyny miał być podawany po dwukropku, umieszczonym po nazwie tekstury (np. Rail_screw_used1:UIC60), co nie wymagałoby zmian w obsłudze składni ani uruchamiania dodatkowej funkcjonalności w edytorach. W kodzie MaSzyny zostało dawno temu wprowadzone obcinanie tekstury na dwukropku, ponieważ i tak dwukropek nie może być zawarty w nazwie pliku. W ustawieniach eksportowania można jednak włączyć przeniesienie ciągu po dwukropku do osobnego parametru railprofile.

Zmiana średnika na spacje dla słupków

Na początku działania Rainsted parametry we wpisach były oddzielane średnikami. Jednak ponieważ ciąg średników jest tożsamy z ciągiem spacji i jest pojedynczym odstępem, co może wprowadzać w błąd, zostały zastąpione spacjami. Od niedawna średnik w nazwach plików INC pełni rolę separatora, umożliwiając podanie wielu nazw w jednej pozycji. W plikach RSF utworzonych dość dawno temu dodawane były wzorce dla słupków ze średnikami, które następnie były w takiej postaci eksportowane. Obecnie średniki te są zamieniane na spacje, a automat zostanie wyłączony w wersji 17.

Poprawianie słupów lewych

Przy tworzeniu plików RSF z plików SCM nie była jasna kwestia obsługi słupów lewych z tr/. Podstawowym typem słupa w RSF są słupy prawe (ustawiane po prawej stronie toru 1, patrząc ze wzrostem kilometrażu i mające wysięgnik na lewą, ujemną stronę). Obecnie zostało ustalone, że słupy lewe mają mieć jedynie dodatkowy obrót o 180° podczas eksportu, natomiast nie zmienia się sposób zawieszenia drutu (ujemne współrzędne H, podobnie jak w prawych). Do menu Operacje dodana została opcja naprawienia słupów lewych, która dodaje obrót 180° do plików INC oraz zmienia współrzędną H z dodatniej na ujemną.

Zmiany w rekordzie pliku dla słupa

Niedawno wprowadzona została opcja podania dwóch plików INC (oddzielonych średnikiem) dla słupa podwójnego w ramach jednej nazwy podpiętej do słupa. Jest to rozwiązanie przejściowe do całkowitej przebudowy systemu mocowań. Obecnie dodatkowo miejsce na nazwę zostało skrócone do 71 albo 55 bajtów, aby zmieścić dodatkowe parametry. Skrócenie do 71 bajtów dotyczy wszystkich plików INC słupa, natomiast skrócenie do 55 bajtów jest włączane poprzez wpisanie średnika po nazwie pliku (ale niezależne, więc jest możliwe, że w przyszłych wersjach będzie realizowane osobnym zaptaszeniem, a nie wykrywaniem średnika). Zasadniczo słupy podwójne mają dwa osobne wskaźniki na plik INC, więc być może opisywane tu rozwiązanie zostanie zastąpione innym.

Ponadto w rekordzie pliku INC dla mocowania można ustawić, czy mocowanie jest zakotwieniem (może być użyte na końcu sekcji naprężania). Osobne flagi są dla umieszczenia na początku oraz na końcu listy mocowań, osobne także, jeśli kotwy są jako drugi rekord w słupie podwójnym. Planowane jest użycie słupów potrójnych i poczwórnych, a także słupów podwójnych jako parasolowe (bez kotwienia).

Dwie szerokości dla mocowania sieci

Dotychczasowa szerokość (jest definiowana jako wymiar widziany przy patrzeniu wzdłuż toru) była określona liczbą 4-bajtową. Jednak w przypadku słupów nie ma to zastosowania, a bardziej potrzebne będzie podanie osobno szerokości dla skrajni oraz dla mocowania wysięgnika po przeciwnej stronie. Dlatego teraz w parametrach słupa można wpisać dwie szerokości. Zerowa szerokość skrajni będzie oznaczać, że np. zwis kończy się ponad skrajnią pantografu i nie potrzeba tej szerokości uwzględniać w obliczeniach. Dla mocowań pionowych o przekroju prostokątnym (zwisów, słupów) obie szerokości na ogół będą identyczne, różne będą tylko dla słupów, które np. zwężają się ku górze. Szerokość obecnie jest używana do wyliczenia osi słupa przy ustalaniu kąta naprężacza oraz jako wizualna pomoc do oceny, czy słup może kolidować ze skrajnią sąsiedniego toru.

Kotwy symetryczne

Dotychczas używane były dwa rodzaje kotw z naprężaczami: kotwaP i kotwaK, różniące się znakiem parametru T (we współrzędnych HVT zaczepienia drutu). Obecnie można plikowi ustawić, że zawiera kotwę symetryczną, w takim przypadku obiekt kotwy zostanie w razie potrzeby obrócony o 180° względem osi słupa. Używanie kotwień symetrycznych uprości wstawianie kotwień w Rainsted, ale może nie działać prawidłowo ze wszystkimi modelami (zwłaszcza jeśli są problemy z wyliczeniem osi słupa).

Wyszukiwarka błędów: niezakotwione przęsła

Ponieważ można już mocowaniom sieci ustawić flagi, czy są zakotwieniem, czy nie, do wyszukiwarki błędów dodany został algorytm sprawdzenia tych flag. Ewentualny błąd zakotwienia na granicy pliku RSF (komórki) można traktować jako nieistotny.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Sortowanie mocowań końcowych

Do operacji przeniesienia wpisów mocowań (słupów, wysięgników) przed odpowiadające im przęsła dodana zostało przeniesienie wpisów za przęsła, jeśli mocowanie nie rozpoczyna kolejnego przęsła (np. jest kotwieniem). Zasadniczo sekcja naprężania powinna się kończyć kotwieniem, chyba że jest niedokończona (nie zrobiona dalej) albo jest błąd styku pomiędzy przęsłami albo sekcja urywa się na granicy komórki. Nie są uwzględniane izolatory. Sortowanie jest głównie potrzebne przy przenoszeniu scenerii do RSF, żeby móc porównać eksportowane obiekty z pierwotną zawartością.

Zaznaczanie pełnych kilometrów

Przy zaznaczaniu obszaru prostokątnego przyciskami rogów: [LG], [PG], [LD], [PD] można przytrzymać klawisz [Ctrl] klikając na ekran, wtedy współrzędne zaznaczenia zostaną zaokrąglone do pełnych kilometrów. Usprawnia to np. dzielenie obiektów na komórki. Zaokrąglenie przy przytrzymaniu [Ctrl] może też działać na inne ustawianie punktów, ale przydatność może mieć tylko chyba przy ustawianiu wierzchołków trójkątów terenu.

Ulepszone obliczanie wysokości sieci

W razie nieznalezienia toru bezpośrednio pod mocowaniem (margines ±2m) sprawdzany jest tor przypisany do mocowania przeciwległego końca przęsła. W założeniu ma to wyliczać wysokość umieszczenia kotwienia względem toru, z uwzględnieniem tego, że kotwienie może być odsunięte w bok dalej niż mocowanie drutu jezdnego ponad torem.

Zmiana nazw rozjazdów, izolacji i sygnalizacji

Na zakładce Debugger i dalej zakładce Napraw zostało dodane pole do wklejenia listy zmian nazw obiektów oraz przycisk wykonujący zmianę. Operacja jest wykonywana tylko na obiektach głównego wczytanego pliku. Lista zmian ma postać pliku INI bez sekcji, gdzie w poszczególnych liniach jest podana zmiana nazw w postaci stara=nowa. Zmiany są wykonywane według podanej kolejności, należy się upewnić, że nazwa docelowa nie jest podana następnie jako nazwa do zmieny. Zmieniane są nazwy torów, a nazwy izolacji są tworzone automatycznie dla nazw rozjazdów (gdy jest cyfra po podkreśleniu). Zmieniane są nazwy w parametrach include dla rozjazdów. Można w ten sposób zmieniać również nazwy sygnalizacji o unikalnych nazwach, czyli semaforów, powtarzaczy, tarcz ostrzegawczych, manewrowych, wykolejnic. Algorytm w miarę potrzeby będzie również rozbudowany o zmiany nazw eventów powiązanych z torami i sygnalizacją. Zmiana nazw została wstępnie przetestowana dla stacji Fosowskie, gdzie nazewnictwo rozjazdów nie było zgodne ze schematem. Docelowo algorytm jest planowany również do wykorzystania w ramach ulepszenia nazewnictwa w scenerii "Kaliska".

Katalog obiektów

Poprawka listy plików INC

Po wejściu do okna katalogu obiektów z edytora SCM powielały się pliki INC. Utrudniało to np. zmianę typu mocowania sieci trakcyjnej.

Inne

Poprawki generatora skryptów sterujących

Poprawione zostało tworzenie eventów do programowania reakcji na zajęcie toru (brakowało znaku ">"). Do eventu zajęcia toru dodana została fraza departuredelay -30 (przebieg wyjazdowy będzie uruchamiany na 30 sekund przed czasem odjazdu, jeśli skład ma w rozkładzie postój).

Ulepszona konwersja rozkładów z Hafas

Konwerter rozkładów z formatu Hafas używa obecnie pomocniczo pliku szlaki.txt o strukturze pliku INI, zawierającego informacje o szlaku pomiędzy posterunkami. Wklejenie rozkładu z Hafas spowoduje utworzenie pliku z listą szlaków. Plik następnie można uzupełnić edytorem tekstowym. Planowane jest dodanie przeszukania istniejących rozkładów w celu pobrania tych informacji w dostępnym zakresie. Planowane jest również zapisanie numeru linii kolejowej, liczby torów, czasu przejazdu oraz uzupełnienie o posterunki pominięte. Przykładowa zawartość pliku:

Kalety:Koszęcin=R5,+,L,H,W24
Koszęcin:Rusinowice=R5,+,H,W24
Rusinowice:Lubliniec=R5,H
Lubliniec:Ciasna=R3,M,+,L,H,W24
Ciasna:Sieraków=R5,+,H,PP
Sieraków:Sowczyce=R5,M,+,L,H,W24
Sowczyce:Olesno Śląskie=R5,H,PP
Olesno Śląskie:Stare Olesno=R5,L,M,+,D,H,PP
Stare Olesno:Bąków=R5,H,PP
Bąków:Kluczbork=R5,H,PP

Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36