Wersja/22.7.161

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 22.7.161.17676 została opublikowana w dniu 2022-07-31.

Zmiany w edytorze RSF

Przeliczenie wysokości jednej niwelety

Ponieważ przeliczenie całości wg niwelet może zajmować zbyt wiele czasu, wprowadzone zostało przeliczenie obiektów powiązanych z wybraną niweletą. Można to uruchomić z menu Niweleta. Przeliczone tory zostaną oznaczone na żółto, a poprzeczki niwelety będą się wyświetlały połączone, podobnie jak po wejściu w podgląd profilu pionowego.

Szablon rozjazdu 34m

Dla zachowania zgodności ze sceneriami stworzonymi do MaSzyny w 3ds Max dodany został szablon rozjazdu fikcyjnego 34m. Z założenia szablon ten będzie się pojawiał jedynie jeśli plik RSF będzie zawierał zwrotnice utworzone na bazie tego szablonu (przeniesione z SCM). Dla nowo tworzonych scenerii nie będzie można go wybrać. Szablon ma pozwalać na wykonanie drobnych korekt układów torowych bez konieczności uwzględnienia zmiany skosu. Dotychczas działał mechanizm automatycznej zamiany tych rozjazdów na inny szablon, jest on teraz wyłączony.

Rysowanie skrajni

Na podglądzie słupa jest obecnie rysowany zarys skrajni. Docelowo skrajnia będzie mogła być definiowana w RSF osobno dla każdej warstwy i będzie używana również do wykrywania kolizji np. sygnalizacji. Przy okazji poprawione rysowanie słupów: dla obiektu mocowania sieci (pliku INC) można podać dwie szerokości — mocowania oraz skrajni — szerokość mocowania będzie używana do przyklejania mocowań sieci bez własnego elementu pionowego, a szerokość skrajni dotyczy przestrzeni poniżej zawieszenia drutu jezdnego.

Usuwanie obiektów z komórki

Dotychczas była możliwość usunięcia obiektów poza wybraną komórką. Ponieważ jest to mało przydatna funkcjonalność, a dopracowany został ostatnio eksport komórek, bardziej przydatna będzie opcja podzielenia większego pliku RSF na mniejsze poprzez pozbycie się jedynie zbędnych komórek. Ponieważ operacja usuwania jest potencjalnie niebezpieczna (można usunąć coś przypadkiem, a zauważyć zbyt późno), do jej wykonania wymagane jest dodatkowo wyłączenie blokady. Usuwane są trajektorie ruchu (tory, drogi, rzeki), obiekty punktowe oraz punkty i trójkąty terenu. Nie są usuwane linie kierunkowe, niwelety ani poprzeczki. Nie są też usuwane obiekty mające gwiazdkę w nazwie (nawet jeśli gwiazdka będzie w komentarzu — po dwóch ukośnikach).

Jeśli usuwana komórka graniczy bezpośrednio z komórką, która ma pozostać, to bezpieczniejszym rozwiązaniem może być tymczasowa zmiana kodów dla kwadratów kilometrowych najbliższych połączeniu i następnie usunięcie pozostałych obiektów ręcznie, z zachowaniem ostrożności.

Odklejanie mocowań sieci

W 2017 roku (podczas zmian w edytorze w zakresie sieci trakcyjnej) można było przykleić mocowania sieci do innych mocowań. Obecnie takie powiązania generują problemy (np. przeskakiwanie mocowań w inne miejsca), ale docelowo pewnie będzie to jeden ze sposobów tworzenia sieci. Dodana została operacja odklejająca wszystkie mocowania od innych mocowań (nie od bramek). Dotychczas można było znaleźć takie przyklejenia przez wyszukiwarkę błędów i odklejać je pojedynczo. Przyklejone mocowanie jest wyświetlane kolorem purpurowym zamiast pomarańczowym.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Poprawki przeliczania niweletami

Dodana została obsługa kolejnych typów wpisów: dźwięki, kamery. Zakładka przeliczania jest domyślnie pusta i wypełniana danymi zapamiętanymi w programie (była niespójność danych zapisanych w oknie oraz wpisywanych przez listę wyboru konfiguracji dla scenerii).

Inne

Obsługa Sz w skryptach sterujących

Do generatora skryptów sterujących dodana została opcja zawieszenia pracy głowic. Na potrzeby całej stacji dodana jest komórka pamięci, np. Fo_Sz, której stan można przestawić przy pomocy eventów ++Fo_Sz oraz --Fo_Sz. Chcąc wykorzystać skrypt do podawania sygnałów zastępczych, należy najpierw zwiększyć licznik w komórce, eventem np. ++Fo_Sz, po czym uruchomić pętlę oczekującą na wpisanie odpowiedniego przebiegu do komórki głowicy. Jednak zawieszona głowica nie poda odpowiedniego sygnału zezwalającego na jazdę. Po spełnieniu wymaganych warunków (odpowiednia rezerwacja głowicy, bliskość pociągu względem semafora, czas odjazdu) można podać sygnał zastępczy na semaforze. Jednocześnie należy wtedy uruchomić pętlę, która po wygaśnięciu Sz zdejmie blokadę głowic, eventem np. --Fo_Sz. Odwieszona głowica poda sygnał zezwalający na jazdę, chyba że jej rezerwacja została skasowana przez zajęcie i zwolnienie izolacji. W przypadku wyjazdu na szlak zajęty można podać Sz po uruchomieniu organizacji przebiegu wjazdowego, który nie sprawdzi zajętości blokady liniowej.

Przykładowy kod podawania Sz (reakcja na pociąg w pobliżu semafora wjazdowego Fo_D):

//zawieszenie głowic i ułożenie przebiegu przelotowego torem 4
event fos1.4 multiple 1.0 none ++Fo_Sz Fo_It4=Pld1 Fo_It4:loop Fo_It4-D_Sz_czekaj endevent
//a następnie oczekiwanie z podaniem Sz, aż głowica dostanie rezerwację przebiegu
event Fo_It4-D_Sz_czekaj multiple 10 Fo_Ig11
 Fo_D_Sz1 Fo_It4-D_Sz_odblok
else
 Fo_It4-D_Sz_czekaj
condition memcompare It4-Pld1 1 1 endevent
//Sz wygaśnie po 90 sekundach, więc po 100 można odwiesić głowice, wyjazd zostanie podany normalnie
event Fo_It4-D_Sz_odblok multiple 100 none --Fo_Sz endevent

W powyższym przykładzie nie jest uwzględnione sprawdzenie, czy pociąg wjechał. Jeśli pociąg nie zdążyłby wjechać na Sz, zostanie podany sygnał zezwalający na semaforze Fo_D chwilę po odwieszeniu głowic eventem --Fo_Sz. Alternatywnym rozwiązaniem może być powtórzenie podania Sz w takiej sytuacji. Użycie ++Fo_Sz oraz --Fo_Sz ma ewentualnie pozwolić na obsługę wielu przebiegów w tym samym czasie — każdy zwiększa licznik przy rozpoczęciu i zmniejsza po zakończeniu.

Pomijanie torów w skryptach sterujących

Do listy torów dodane zostały kwadraty zaptaszenia. Odznaczenie toru spowoduje pominięcie go przy generowaniu skryptu, co może być pomocne w ograniczeniu wielkości skryptu dla dużych stacji, które nie muszą mieć obsługi wszystkich torów.

Osobne pliki izolacji w podkatalogach

Przy reorganizacji plików Linii 61 wraz przyległościami informacje o grupowaniu izolacji zostały rozdzielone na podkatalogi poszczególnych linii kolejowych (lk1/, lk61/, lk144/). Ma to na celu łatwiejsze odnalezienie przetwarzanej stacji i śledzenie zmian przez SVN bez mieszania danych z różnych projektów. Pierwotnie był używany plik izolacje.txt w głównym katalogu (tam, gdzie Rainsted.exe).

Poprawka głowicy startowej w skryptach

Jeśli przebieg przechodzi przez więcej niż jedną półgłowicę, to pierwsza półgłowica z listy będzie startową dla przebiegów wyjazdowych, natomiast dla wjazdowych i przelotowych będzie ostatnia półgłowica. Ewentualna izolacja toru wyciągowego będzie pominięta. Wcześniej skrypty generowały zawsze start pierwszej półgłowicy, co wymagało ręcznych poprawek dla wjazdów ze zmianą toru.

Pomijanie jazdy slalomem w skryptach

Podczas wykrywania kolejnych rozjazdów od danego toru (izolacji) zapisywane są kolejne izolacje półgłowic. Jeśli kolejny rozjazd znajduje się na izolacji, która nie jest ani nowa ani ostatnio użyta, to przebieg zostanie pominięty. Czyli np. jeśli wyjazd z toru It1 będzie przez półgłowicę Ig11, a następnie Ig12, to będzie poprawny przebieg. Ale gdyby w kolejnym kroku pojawiło się ponownie Ig11, to taki przebieg zostanie pominięty.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36