Wersja/23.1.167

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 23.1.167.18510 została opublikowana w dniu 2023-01-31. Główny zakres zmian dotyczy algorytmów przeliczenia scenerii "Kaliska" do zgodności z mapami.

Zmiany w edytorze RSF

Pokazywanie ścian lasów

Analogicznie do edytora SCM, edytor RSF pokazuje ściany lasów w rzucie na płaszczyznę poziomą. Pozwala to lepiej zorientować się, od której strony będzie widoczna ściana lasu oraz czy ma ustawioną teksturę.

Wyszukiwarka blokad liniowych

Do okna generatora skryptów sterowania stacjami dodana została zakładka obsługi blokad liniowych. W pierwszym kroku rozwoju funkcjonalności uruchomiona została wyszukiwarka blokad liniowych, która pozwala sprawdzić, jakie blokady liniowe są zdefiniowane w RSF. W kolejnym kroku będzie możliwe sprawdzenie, czy blokada liniowa zliczająca pojazdy ma komplet eventów, a następnie będzie możliwość ich uzupełnienia.

Rejestracja edycji RSF na serwerze

Na serwerze rainsted.com została dodana obsługa rejestracji plików RSF. Ma to służyć głównie ustaleniu, która wersja pliku jest na daną chwilę ostatnia, szczególnie w przypadku plików, nad którymi pracuje wiele osób. Rejestracją będą objęte przede wszystkim pliki dostępne publicznie (np. Wyczerpy, Ozimek, Toruń, Linia 181). Korzystanie z rejestracji przez autorów innych tras jest i pozostanie dobrowolne. Docelowo będzie utworzona strona na serwerze, która będzie umożliwiała sprawdzenie, jakie pliki są dostępne publicznie, jaka jest intensywność prac w ostatnim czasie, ewentualnie będzie można pobrać ostatnią wersję.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Ulepszenia przeliczeń Kaliskiej

Poprawiona została obsługa przeliczeń w Etapie 3 dla Wariantu F scenerii "Kaliska". Wykonywana jest automatycznie normalizacja wektorów normalnych trójkątów terenu. Ustawiana jest domyślnie pozycja obiektów pliku względem PUWG 1992, co pozwala włączyć podgląd map. Jeśli plik został wczytany z podkatalogu kaliska1/ (domyślny w Rainsted dla plików po obróceniu o 180°, ale nie używany oficjalnie), to zostanie zapisany w kaliska2/ (przynajmniej dla Wariantu F). Poprawione też zostało przeliczanie dźwięków, komórek pamięci, wyzwalaczy zdarzeń oraz punktów zasilania sieci trakcyjnej.

Wstępnie została przygotowana paczka kaliska3f-220417.7z [1], wymaga ona przetestowania i być może drobnych korekt dla uzyskania przejezdności.

Zmiany w instalatorze dodatków

Pomijanie sprawdzania plików do usunięcia

Jeśli plik jest umieszczony na liście [VERIFY], a jednocześnie znajduje się na liście [DELETE], to nie będzie sprawdzany ani uwzględniany przy wyliczeniu procentu zainstalowania — lista [DELETE] ma teraz wyższy priorytet. Właściwie to powinno się pojawić ostrzeżenie o błędzie w skrypcie, jak również powinno to być obsługiwane na poziomie generatora skryptów instalacyjnych. Problem objawił się przy okazji pliku scenery/linia61/l61_towarowy1_hn.scm, który niepotrzebnie trafił do paczek (został zastąpiony plikiem CTR l61_towarowy1.ctr).


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36