Wersja/23.2.168

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 23.2.168.18609 została udostępniona w dniu 2023-03-04.

Zmiany w edytorze RSF

Rejestracja RSF na serwerze: grupy

Aby plik RSF był rejestrowany na serwerze rainsted.com, musi zostać dodany do "grupy autorów". Obecnie grupa jest ustalana dla niektórych nazw plików. Zdefiniowane zostały trzy grupy, w przyszłości mogą powstać kolejne:

  • Grupa 0 to pliki nie podlegające rejestracji. W tej grupie mogą być pliki, nad którymi pracuje tylko jedna osoba oraz gdy plik RSF nie jest udostępniany publicznie.
  • Grupa 1 to pliki RSF, które mają swój początek w sceneriach utworzonych do MaSzyny innymi narzędziami, np. Linia 61, Kaliska, Linia 139 oraz przygotowane w RSF i udostępnione publicznie innym autorom (np. Linia 181, Toruń). Pliki te mogą być udoskonalane przez wszystkich chętnych bez ograniczeń, a celem rejestracji zmian jest uniknięcie zagubienia wartościowych zmian.
  • Grupa 2 obejmuje scenerię Tarnowskie Góry. Udostępniane publicznie są pliki SCM wygenerowane z RSF, natomiast nie ma ostatecznej decyzji, czy pliki RSF będą dostępne publicznie.
  • Grupa 3 jest przygotowana do ewentualnego wykorzystania, ale nie została jeszcze przydzielona.

Zarejestrowane pliki można obejrzeć pod adresem http://rainsted.com/rsfdata/. Jeśli nazwy plików się powtarzają (tzn. różnią się numerem wersji), to oznacza, że zostały wysłane z różnych komputerów, a plik z niższym numerem wersji został wysłany później. W takim przypadku trzeba zwrócić uwagę na czas pracy, w skrajnych przypadkach trzeba porównać zawartość plików i ewentualnie zintegrować zmiany do jednego pliku. Przy poszukiwaniu najnowszej wersji pliku należy najpierw wysłać na serwer informacje o plikach zapisanych (póki wysyłanie nie jest automatyczne) i następnie sprawdzić stronę na serwerze, gdzie wyświetlony zostanie największy numer wersji.

Zmiana wyświetlania zasięgów nazewnictwa

Dodany został wyjątek na zakres wyświetlania dla obiektów w warstwach 0xA7 oraz 0xAF. Obiekty te są teraz widoczne we wszystkich zakresach rozdzielczości mapy. Ustawienie to może być jeszcze zmienione dla obiektów komentarzy (błędów), ale dla zasięgów nazewnictwa pewnie już tak zostanie.

Ograniczenie pobierania zasięgów nazewnictwa

Przy wczytywaniu i tworzeniu obiektów zasięgu nazewnictwa uwzględniane są rozmiary scenerii, określone przez skrajne wartości współrzędnych odcinków (torów, dróg, rzek, natomiast ignorowane są wystające niwelety). Dotychczas nie było takiego warunku i np. do pliku BYT.RSF dodawały się wszystkie zasiegi nazewnictwa z Linii 139 (a powinny tylko Katowice).

Wyłączanie kopii roboczych RSF

Dodana została opcja wyłączenia tworzenia kopii roboczych dla plików RSF. Nie powinna być ona używana w przypadku normalnego używania edytora. Można ją ustawić na tych komputerach, na których pliki RSF nie są edytowane (np. służy za archiwum), a tymczasowe pliki będą jedynie niepotrzebnie zajmowały miejsce.

Wyszukanie zasięgów nazewnictwa

Dodana została operacja, która w pliku RSF wyszukuje obiekty sygnalizacji oraz rozjazdy z przedrostkami z wielkiej litery. Wstawiany jest obiekt w warstwie 0xA7 ze znalezionym przedrostkiem (przedrostki nie są uzupełnione o nazwy z W4). Znalezione zasięgi nazewnictwa wraz ze współrzędnymi środka oraz promieniami są zapisywane do pliku zasiegi.txt, skąd można je następnie przenieść do gisdata/puwg1992.txt (domyślny plik wczytania zasięgów). Celem użycia zasięgów nazewnictwa jest weryfikacja przedrostków obiektów (zdarzają się czasem literówki) oraz unikanie powtórzenia przedrostka dla różnych lokalizacji (unikalność nazw). Ponadto, automatycznie generowane nazwy mogą czerpać przedrostki z zasięgów nazewnictwa zamiast z nazwy komórki.

Weryfikacja i naprawa blokad liniowych

W oknie generatora skryptów sterujących stacjami dodana została zakładka obsługi blokad liniowych zliczających pojazdy. Co do zasady blokada zliczająca działa w taki sposób, że za semaforem wjazdowym, ale przeciwnie do niego (i przed W5) jest zdarzenie zwiększające licznik, a na sąsiednim torze jest zmniejszenie licznika. Zdarzenia się wykonują dla każdego pojazdu, tak więc zbiegnięcie taboru również zostanie uznane za zajęcie blokady. Liczniki pojazdów powinny być również na szlakach z SBL i ich celem w takim przypadku jest weryfikacja zwolnienia wszystkich odstępów, np. przed odwróceniem kierunku pracy SBL. Dodanie liczników (zawierających nazwę blokady) jest niezbędne dla poprawnego działania generatora skryptów sterujących (potrzebuje on nazw blokad).

W pierwszej kolejności należy wybrać sposób wyszukania blokady. Aby móc wstawić nowe blokady, należy wyszukiwać semafory wjazdowe (pozostałe opcje służą raczej do sprawdzenia już istniejących blokad). Za blokadę liniową zostanie uznany odcinek zakończony semaforami o różniących się przedrostkach. Znalezione blokady (w tym propozycje) zostaną wpisane do listy po lewej stronie. Następnie można dokonać sprawdzenia prawidłowości topologii (czy jest komplet liczników). Obecność liczników potwierdzana jest ciągiem "--/++/++/--" — jeśli któregoś licznika będzie brakowało, będzie on wyglądał inaczej — w takim przypadku liczniki będzie wstawić przyciskiem poniżej. Jednym z możliwych efektów weryfikacji jest błąd polegający na znalezieniu rozjazdu pomiędzy semaforami — jeśli taki rozjazd prowadzi do bocznicy szlakowej, powinien mieć przedrostek z oznaczeniem linii kolejowej (badana jest obecność liter "LK" na początku nazwy). Ze względu na zapoczątkowanie funkcjonalności, wygenerowana nazwa blokady może wymagać poprawienia.

Postać blokady liniowej w RSF nie została jeszcze finalnie określona i może być realizowana na kilka sposobów:

  • Pierwsza wersja blokady (w tym obecna w plikach RSF tworzonych z SCM) polegała na wpisaniu licznika blokady jako "All edit", czyli ogólny event dowolnego przeznaczenia. Można w ten sposób stworzyć działającą blokadę, ale nie będzie ona osobnym obiektem. Jest to póki co jedyna efektywnie obsługiwana forma blokady w edytorze.
  • Druga wersja blokady polegała na wybraniu opcji zdarzeń "All ++" albo "All --" oraz utworzeniu obiektu nazwy blokady o kodzie 0x2B40 (ostatnia cyfra to warstwa torów). Da się w ten sposób zrobić działającą blokadę, ale algorytmy edytora nie obsługują w pełni tej wersji. Planowane jest przerobienie algorytmów na tę formę oraz dodanie operacji konwertującej pierwszą wersję na tę (z utworzeniem obiektów blokady).
  • Trzecia wersja blokady ma być obiektem łączonym do odcinków izolowanych (toru wyciągowego oraz np. izolacji odstępu SBL), a działanie licznika ma być opcją dla izolacji.
  • Rozważane jest również utworzenie obiektu blokady jako odcinka, który będzie można w miarę dowolnie umieścić obok torów oraz łączyć z odcinkami izolowanymi.

Obecnie planowane jest wstawienie blokad liniowych do plików RSF, z których są eksportowane komórki scenerii realistycznych. Najbardziej optymalne rozwiązanie będzie powstawało w miarę dalszego ulepszania edytora. Planowane jest też utworzenie zewnętrznej tabeli z nazwami blokad, co pozwoli również weryfikować łączenie blokady w sąsiednich plikach RSF oraz zapisać dodatkowe parametry (np. oznaczenie kanału radiowego).

Zmiany w starterze do MaSzyny

Przeliczanie obszarami: korekta promienia

Po przeliczeniu linii 131 na scenerii Kaliska okazało się, że o ile tor pokrywający się z niweletą wygląda dobrze, to już tor sąsiedni wykazuje znaczne zniekształcenia. Wprowadzona więc została korekta promienia dla sytuacji, gdy promień wpisany w odcinku różni się o ±10m od pierwotnego promienia przekształcenia (dotychczas zmiana wartości promienia dotyczyła tylko różnicy w zakresie ±1m). Jednocześnie różnica jest doliczana do nowej wartości promienia (o ile jest większa od ±1m). Wstępny test wykazał, że przeliczenie drugiego toru wygląda teraz lepiej. Być może zasięg korekty powinien być większy niż ±10m, gdyby przeliczany łuk znajdował się na stacji.

Zmiany w instalatorze dodatków

Domyślna metoda: raw

Pierwotna koncepcja polegała na tym, że w skrypcie instalacyjnym jest sekcja o nazwie paczki, a metoda rozpakowania jest określona przez gwiazdkę. W przypadku instalacji składanych z wielu paczek (np. aktualizacja Linii 61) tworzy to konieczność dodawania i usuwania sekcji w kolejnych wersjach skryptu instalacyjnego. Obecnie dodane zostały dwa mechanizmy, upraszczające skrypt instalacyjny. Jeśli sekcja z nazwą archiwum nie zostanie znaleziona, zostanie domyślnie przyjęta metoda "raw" (czyli wypakowanie z zachowaniem struktury katalogowej — właściwa struktura musi wtedy być w paczce). Metodę wypakowania "raw" można również dodać jako kolejny parametr, zaraz po dacie paczki — nie będzie wtedy szukana sekcja z nazwą paczki. Również w generatorze skryptów instalacyjnych dodane zostało domyślne dopisywanie "raw" w parametrach paczki (generowanie sekcji z nazwą paczki na razie nie będzie wyłączane).


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36