Wersja/23.3.169

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 23.3.169 została opublikowana w dniu 2023-03-31. Zmiany były związane z uruchamianiem południowej części scenerii "Tarnowskie Góry".

Zmiany w edytorze RSF

Szybka izolacja torów głównych zasadniczych

Aby szybko przygotować scenerię do sterowania ruchem, można dodać do grupy tor linii kolejowej jako ścieżkę (ciągłość), a następnie wybrać z menu Grupa izolację It1 albo It2. Dla wszystkich semaforów przy torach dodanych do grupy będzie poszukiwany semafor przeciwległy i jeśli przedrostki będą się zgadzać, to odcinki toru pomiędzy tymi semaforami dostaną izolację o nazwie utworzonej z przedrostka oraz wybranego oznaczenia izolacji (It1 albo It2). Dodanie tych izolacji jest niezbędne, aby można było użyć generatora skryptów sterujących (inaczej stacje nie zostaną rozpoznane).

Usuwanie zagubionych nazw obiektów

Do menu Operacje została dodana opcja sprawdzenia rekordów z nazwami obiektów pod kątem tego, czy są używane. Nazwy, do których odwołania nie zostaną znalezione, będą usunięte. Dodatkową zmianą jest zapisywanie w rekordzie z nazwą wskaźnika do obiektu, który danej nazwy używa — dzięki temu kolejne sprawdzenie nieużywanych nazw przebiega dużo szybciej.

Zmiana przedrostków obiektów

Przy pomocy obiektu zasięgu nazewnictwa można zmienić przedrostki w nazwach obiektów. Należy w nazwie obiektu zasięgu nazewnictwa wpisać obydwa przedrostki jako rozdzielone znakiem "=" — "stary=nowy" i wybrać pozycję z menu Operacje -> Zasięgi nazewnictwa. Następnie należy zmienić nazwę obiektu zasięgu nazewnictwa tak, a by po znaku "=" była nazwa używana we wskaźniku W4. Przedrostki będą zmieniane tylko w okręgu określonym zasięgiem nazewnictwa.

Poprawki obsługi blokad liniowych

We własnościach odcinków, blokady liniowe (kod 0x2B40) mogą być wybrane jak semafory. Wcześniej wybranie blokady tworzyło obiekt o kodzie 0x2E40 (czyli event wpisywany ręcznie).

Generator blokad liniowych został ulepszony o wyszukanie nazwy blokady w istniejących, aby nie tworzyć nowego obiektu nazwy blokady (0x2B40) przy każdym uzupełnieniu brakujących liczników. Ewentualnie należy wejść w listę blokad i usunąć zdublowane nazwy (na razie nie będzie tworzony automat usuwający zdublowania).

Zmiana nazwy rozjazdu z użyciem zasięgu nazewnictwa

Dotychczasowy mechanizm zmiany nazwy rozjazdów pozwalał w łatwy sposób zmienić wygenerowaną automatycznie nazwę na inną (odczytaną ze schematu). Jednak przedrostek pozostawał bez zmian albo nie był dodawany. Obecnie w takim przypadku poszukiwany jest najbliższy obiekt zasięgu nazewnictwa i z niego zostanie pobrany przedrostek.

Ulepszone wstawianie rozjazdu krzyżowego

Podczas wstawiania rozjazdu krzyżowego z menu przeszukiwane są odcinki w kierunku skośnym. Jeśli zostanie znaleziony odcinek pasujący do skosu, to środek rozjazdu krzyżowego zostanie wpasowany w przecięcie odcinków. Jeśli dodatkowo znaleziony odcinek będzie przypisany do linii kierunkowej, to ustawienia linii kierunkowej zostaną skopiowane do skośnych torów rozjazdu. Dzięki temu nie ma potrzeby przypisywania tych odcinków w ramach osobnej operacji, wykonywanej zaraz po wstawieniu. Pozostaje jedynie podłączyć skośne tory rozjazdu krzyżowego.

Sugerowanie numeru rozjazdu

Mechanizm zmiany nazwy rozjazdu (z automatycznej) został rozszerzony o propozycję numeru. Wyszukiwane są rozjazdy w okolicy i znajdowany jest pierwszy numer, który nie został użyty.

Poprawione kopiowanie niwelety

Przy kopiowaniu niwelety z innego RSF nie były dla poprzeczek tworzone obiekty wypełnienia przekroju ani danych słupka, przez co mogły się pojawić błędy kopiowania. Obecnie potrzebne nazwy są dodawane do RSF, aczkolwiek nie skopiują się zaawansowane definicje przekrojów. Również obiekt danych słupka hektometrowego będzie powielony, gdyż nie ma sprawdzania, czy istnieje wcześniejszy. Potrzeba kopiowania niwelety do innego RSF jest na tyle rzadka, że ulepszanie tego algorytmu ma bardzo niski priorytet.

Inne

Poprawka generatora skryptów sterujących

Poprawka obejmuje lepsze rozpoznawanie przebiegów dla bardziej skomplikowanych głowic (np. Bytom). Przy okazji ulepszone usuwanie przebiegów slalomowych. Dla usprawnienia testów dodane opcje wyświetlania przebiegów, które nie napotkały na blokady liniowe oraz wyłączenie mechanizmów wykrywania jazdy slalomem. Opcje te powinny przyczynić się do wykrycia błędów w grupowaniu rozjazdów.

Przy okazji, przypisanie izolacji rozjazdów do grup jest wczytywane po wybraniu stacji, a nie dopiero przy wyszukiwaniu przebiegów. Podkatalog z plikiem izolacje.txt jest wybierany odpowiednio do wczytanego pliku SCM (generator nie pobiera danych z RSF).

Pobieranie rozkładów w formacie Timegraph

W oknie edycji rozkładów uruchomiona została zakładka Timegraph. Po wskazaniu ścieżki można uruchomić sprawdzenie katalogu pod kątem istnienia plików TAB. Znalezione pliki TAB zostaną wyświetlone w lewym okienku. Wybranie jednego z plików TAB spowoduje pobranie z niego nazw stacji oraz nazw rozkładów pociągów.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36