Wersja/23.7.171

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 23.7.171.19006 została opublikowana w dniu 2023-07-29. Główne zmiany związane były z ulepszeniem komórki Wyczerpy.

Zmiany w edytorze RSF

Poprawione rysowanie szablonów w edytorze rozjazdów

Na dole rysunku rozjazdu dodana została skala wraz z opisem co 10m. Odcinek przediglicowy rysowany jest kolorem czerwonym. Przy okazji zostało poprawione odczytywanie szablonu "Rpd 190-1:9".

Poprawiony szablon rozjazdu 11m

Wektory kontrolne szablonu zostały przeliczone arkuszem kalkulacyjnym, z uwzględnieniem krzyżownicy prostej. Ze względu na zmianę długości odcinka przediglicowego konieczne będzie przejrzenie i naprawienie użytych rozjazdów.

Poprawiona obsługa przejazdów kolejowo-drogowych

Dla przejazdów kolejowo-drogowych eksportują się nazwy torów, do których przejazd jest przypisany (nadrzędny oraz bazowy). Przypisanie przejazdu do torów wykonuje się podobnie jak przypisanie ukresu, jednak tory te nie są używane do obliczeń i nie muszą się przecinać. Pozycjonowanie odbywa się względem toru nadrzędnego, a tor bazowy jest jedynie torem użytym w obsłudze przejazdu dla linii dwutorowej (nie musi być dla jednotorowej). Przejazdy dla większej liczby torów nie będą obsługiwane prawidłowo w ten sposób.

Poprawiony eksport toru obrotnicy

Przy naprawianiu obrotnicy wpisze się ona jako obiekt nadrzędny toru (zamiast niwelety) — założenie jest, że obrotnica powinna być umieszczona poziomo (jak również wywrotnica oraz most zwodzony), nie będzie więc potrzeby wyliczania pochylenia z niwelety. Przy eksportowaniu odcinek toru dostanie właściwość "turn" zamiast "normal". Rozważane jest jeszcze użycie obiektu podwójnego dla obrotnicy (podobnie jak dla zwrotnicy), co by pozwoliło na zapisanie dodatkowych informacji. Gdyby wstawianie obrotnicy jako obiekt nadrzędny sprawiało problemy, połączenie zostanie zmienione, np. będzie łączona zamiast tekstury podsypki.

Dwa kąty obrotu dla obiektów z obrysem

W parametrach pliku INC dla obiektów z obrysem (w tym dla bramek) zostały rozdzielone kąty obrotu. Osobno jest dodatkowy kąt obracający obrys (np. gdy obrócony obrys bardziej odpowiada kształtowi budowli), a osobno jest kąt doliczany podczas eksportowania (pozwala na użycie modeli o nieunormowanym obrocie. W szczególności jest to ważne dla półbramek trakcyjnych, które nie są symetryczne i nie mają ustalonego kierunku umieszczenia dźwigara.

Poprawka usuwania trójkątów terenu

Dotychczas usuwanie trójkąta było wykonywane identycznie jak dla pozostałych obiektów. Działał mechanizm przełączenia obiektu nadrzędnego na sąsiedni, jeśli usuwany jest obiekt nadrzędny. W przypadku trójkątów prowadziło to do przełączenia wskaźnika na inny trójkąt. Obecnie dla trójkątów dodany został wyjątek i usunięcie trójkąta doprowadzi do wyzerowania wskaźników w sąsiednich.

Możliwość wyłączenia zerowania przechyłek

Zmienione zostało działanie opcji z menu Automaty, dotyczącej zerowania przechyłek w odcinkach prostych. Zwykle zagubione przechyłki stwarzają więcej problemów niż wnoszą użyteczności i powinny być wyzerowane, jeśli nie są na łuku. Natomiast jeśli ktoś chce wymodelować zużyty tor, to automatyczne zerowanie przechyłek będzie przeszkadzać. Po zmianie ustawienia należy zapisać do pliku RSF, aby ponowne uruchomienie edytora nie włączyło zerowania przechyłek.

Korekta wczytania fundamentów CityGML

Przy wczytywaniu fundamentów brył CityGML do pliku RSF wyszukiwane są punkty w zasięgu 1cm od podanych w pliku GML. Jednak przystające do siebie bryły mogą się różnić wysokością, co po dodaniu trójkątów terenu mogło dawać widoczne dziury, które należałoby uzupełnić pionowymi trójkątami. Aby uprościć tworzenie terenu w ten sposób, priorytetowy jest punkt o większej wysokości. Dzięki temu ewentualnie bryły posadowione niżej będą zagłębione w trójkątach terenu stanowiących skosy. Jeśli zostanie znaleziony punkt w warstwie 0x12 o dobrych współrzędnych w planie, to ewentualnie zostanie mu zmieniona współrzędna pionowa na większą.

Wyszukiwarka błędów używa nazw wewnętrznych

Dla obiektów, które nie posiadają unikalnej nazwy, w wyszukiwarce błędów będzie wyświetlona nazwa wewnętrzna, czyli numer rekordu z obiektem poprzedzony znakiem ">". Nazwy takie rozpoznaje np. wyszukiwarka obiektów. Możliwy jest też eksport do SCN, który zamiast nazw pustych wstawi nazwy wewnętrzne — dzięki czemu łatwiej odnaleźć obiekty do poprawienia.

Importowanie dróg UMP z wyznaczeniem wysokości

Do importowania dróg z UMP_pcPL dodana została opcja sprawdzenia, czy plik RSF posiada informację o wysokości w danym punkcie (wg metody wybranej z menu, czyli z jawnych trójkątów albo z samych punktów). Po wybraniu opcji odcinek zostanie dodany tylko jeśli da się ustalić wysokość dla jednego z końców. Jednocześnie od razu wysokość zostanie wpisana do odcinka. W razie braku wysokości dla jednego z końców zostanie ustawiona mu wysokość przeciwległego końca.

Poprawione liczenie przekrojów poprzecznych

Poprawiona została obsługa wyliczania przekroju poprzecznego, który ma nie mieć odniesienie do wysokości terenu (np. z jednej strony, dla obu stron będzie odpowiednikiem ręcznego generatora "płasko pod stacją"). Aby utworzyć taki szablon przekroju, należy dodać nowy zestaw definicji i w ramach niego dodać wariant przekroju bez warunku wysokości (np. <10000) — jeśli ma być tylko z jednej strony, należy wskazać tę stronę i następnie wybrać np. "default" do kontynuacji wyszukiwania. W zestawie definicji zaznaczyć opcje nieprzesuwania końców oraz pobierania wysokości z innej niwelety. Brak wybrania innej niwelety będzie oznaczał użycie własnej niwelety przekroju. W definicji wariantu przekroju można tabelkę wypełnić wpisując tę samą minimalną odległość od skrajni dla wszystkich kolumn, pozostałe wiersze powinny pozostać zerowe. Funkcjonalność przetestowana na pliku Wyczerpy_314.RSF, gdzie takie profile zostały użyte na posterunku odgałęźnym. Profile poprzeczne następnie są do połączenia przy użyciu szycia niwelet albo trójkątów łączących (warstwa 0x37).

Opcja ignorowania punktów wysokościowych

Jeśli punkt wysokościowy (warstwy 0x10 do 0x17) znajduje się w obszarze nasypu albo przekopu, będzie on uwzględniał wysokość tej deformacji i zaburzał ustalanie powierzchni terenu do wyliczenia skarp. Zaburzenie takie jest widoczne w postaci zmniejszenia skarp, które nie odpowiada widokowi na filmach z trasy. Punkt taki można usunąć, ale można też załączyć mu flagę ignorowania przy ustalaniu wysokości.

Ulepszony podgląd odcinków izolowanych

W trybie kolorowania odcinków izolowanych włączone zostało wyświetlanie semaforów i tarcz manewrowych (tylko typy 5 i 7). Pozwala to lepiej ocenić, gdzie odcinki izolowane powinny się kończyć.

Centrowanie na błędnym obiekcie

Wybranie obiektu z wyszukiwarki błędów spowoduje umieszczenie tego obiektu na środku okna edycyjnego. Dotychczas centrowanie było uruchamiane wyłącznie wtedy, gdy obiekt znajdował się poza widocznym obszarem.

Poprzeczki jako obiekt podwójny

Przy dodawaniu poprzeczki można zaznaczyć opcję "Rozwidlenie (zwrotnica)", co zarezerwuje dwa rekordy na dane poprzeczki. Pierwszym zastosowaniem ma być generowanie trójkątów profilu w obie strony, dzięki czemu łatwiej będzie tworzyć podtorza dla rozwidlenia torów. W takim przypadku należy w poprzedniej poprzeczce ustawić "profil kończący", a w drugim rekordzie poprzeczki podwójnej połączyć jeden z końców do poprzeczki innej niwelety. Dodatkowe zastosowania poprzeczek jako obiektów podwójnych to dodanie nazwy do poprzeczki z przekrojem, łatwiejsze rozpoczynanie rowów.

Zmieniony sposób eksportowania przekrojów

W związku z dodaniem podwójnych poprzeczek, które mogą generować przekroje w obie strony, dopracowane zostało generowanie przekroju na rozwidleniu niwelet. Obecnie 12 punktów przekroju poprzecznego (10 punktów względnych i 2 skrajne jako P[0] i P[3] poprzeczki) jest przeliczane na 18 punktów. Dodatkowe punkty są w środku przekroju i służą do łączenia dwóch równoległych podtorzy sąsiednich poprzeczek różnych niwelet. W przypadku zwykłych przekrojów na tej samej niwelecie wewnętrzne punkty są ignorowane.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36