YouTube/Sceneria w Rainsted

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Na przełomie lipca i sierpnia 2019 został opublikowany cykl filmów, przedstawiających tworzenie linii kolejowej nr 2 na odcinku Mińsk Mazowiecki — Mrozy (ok. 20km). Filmy nie mają dźwięku (z wyjątkiem jednego), trzeba pamiętać o włączeniu napisów. Autor wykazuje wysoki poziom zaawansowania i poprawności obsługi edytora. Na filmach widać też pewne niedoskonałości edytora, które zostały już naprawione.

Opis odcinków

Poniżej uwagi do poszczególnych odcinków. Autor używa Rainsted 19.7.145.14766.

Sceneria w Rainsted #1

https://www.youtube.com/watch?v=yUAMTJWtMKc

 •  :00:05 Ustalanie początku scenerii w układzie współrzędnych 1992.
 •  :00:36 Zapis scenerii z edytora i sposób na odzyskanie po awarii.
 •  :00:54 Pobieranie map podkładowych.
 •  :01:13 Tymczasowe wczytanie torów z UMP dla automatu do map.
 •  :01:43 Wczytały się tylko do kwadratów bez ustawionej komórki (AAA). W nowszych wersjach Rainsted domyślne wczytanie pomija podział na komórki.
 •  :02:48 Dodawanie pojedynczych odcinków do grupy (żółtej).
 •  :03:38 Ustawienie pobierania ortofotomap dla grupy.
 •  :04:25 Powrót do pliku bez torów wczytanych z UMP.
 •  :04:45 Dodawanie odcinków do grupy (żółtej) poprzez rozlanie.
 •  :04:58 Pobieranie map topograficznych.
 •  :05:55 "Mińsk Mazowiecki nie posiada torów z UMP" = trzeba by powtórzyć wczytanie z wybraniem komórki MMZ.
 •  :06:11 Demonstracja przesuwania odcinków.
 •  :07:02 Pomysł na wykorzystanie terenu Polski do stworzenia scenerii fikcyjnej.

Sceneria w Rainsted #2

https://www.youtube.com/watch?v=sm0giGKS38c

 •  :00:11 Opis linii kierunkowych.
 •  :01:10 Przestawianie końców odcinka na przykładzie linii kierunkowej.
 •  :01:35 Nowsze wersje Rainsted nie wyświetlają komunikatów, gdy do kierunkowej nie są przyklejone tory.
 •  :01:42 Wstawianie linii kierunkowej z uzależnieniem od innej.
 •  :01:55 Ustawianie kąta względnego zostało poprawione w nowszych wersjach Rainsted.
 •  :03:14 Wstawiona trzecia linia kierunkowa z zależnością od drugiej.
 •  :03:46 Zmiana nazwy w tym miejscu nie działała dla kierunkowych, zostało to naprawione. Nazwę można także zmienić na karcie Własności.
 •  :04:10 Usunięcie powiązania linii kierunkowych.
 •  :04:48 Układanie linii kierunkowych na szlaku.
 •  :04:56 Ustawianie linii kierunkowej na szynie wymaga doliczania połowy rozstawu podczas ustawiania torów.
 •  :10:10 Wstępne dodanie torów.
 •  :10:28 Przyklejanie toru do linii kierunkowej.
 •  :10:53 W nowszych wersjach Rainsted dane ustawiają się domyślnie.
 •  :11:54 Dodanie nowej tekstury szyny poprzez wybranie pliku z dysku.
 •  :12:22 Kopiowanie własności obiektu do sąsiedniego.
 •  :12:38 Dodanie nowej tekstury szyny poprzez wpisanie nazwy pliku. W nowszych wersjach Rainsted parametry kopiują się.
 •  :13:02 Dodanie kolejnego odcinka toru.
 •  :14:02 Nadanie unikalnych nazw i eksport do MaSzyny.

Sceneria w Rainsted #3

https://www.youtube.com/watch?v=Jk8K9iOQRIg

 •  :00:07 Dodawanie kolejnego odcinka wzdłuż.
 •  :00:19 Prezentacja listy dwukierunkowej na przykładzie odcinków toru.
 •  :01:07 Podział odcinka na dwa.
 •  :01:13 Opis tworzenia łuku.
 •  :03:05 Wstawianie obiektów parametrów łuku (potrzebne do wyliczenia krzywych przejściowych).
 •  :07:24 Wstawianie łuku na drugim torze.
 •  :09:40 Wstawianie kolejnej pary łuków z parametrami.
 •  :10:18 Zmiana położenia kierunkowej z szyny na oś toru.

Sceneria w Rainsted #4

https://www.youtube.com/watch?v=y_6lShxehv4 - napisy

https://www.youtube.com/watch?v=Ec6PxpP9nfQ - audio

 •  :00:17 Wstawianie rozjazdu.
 •  :00:32 Usuwanie pomocniczego odcinka toru nie jest potrzebne, edytor powinien wstawiać rozjazd między odcinki.
 •  :00:55 Opis skutków uwolnienia na przykładzie odcinka toru.
 •  :01:23 Łącznie odcinków torów z wykorzystaniem zapamiętania końca.
 •  :02:07 Zmiana rozjazdu lewego na prawy.
 •  :02:38 Zmianę szablonu przy przesuwaniu można wyłączyć zaptaszeniem pola Blokada długości.
 •  :03:42 Niepotrzebne usuwanie odcinka przed wstawieniem rozjazdu.
 •  :04:06 Tor powinien być wydłużony aż do kozła, pod zasypem osobny odcinek z zerową prędkością.
 •  :04:53 Ustawianie łuku dla bocznicy (prawie koszowego).
 •  :05:21 Dodatkowe kafle ortofotomapy można pobrać używając klawisza [G].
 •  :05:45 Używanie samo-kierunkowych jest zalecane raczej dla dróg, gdy chcemy zablokować tylko jeden odcinek.
 •  :05:52 Można od razu dodać linię kierunkową do odcinka, nie potrzeba wtedy ustawiać odległości.
 •  :13:02 Kolejny łuk z parametrami.
 •  :13:26 Przyklejenie toru do nieodpowiedniej kierunkowej i naprawienie tego.
 •  :16:07 Przesunięcie nieodpowiedniego końca kierunkowej i naprawienie.
 •  :19:08 Wydłużanie toru do kolejnego łuku.
 •  :19:45 Wstawianie kolejnego łuku.
 •  :24:21 Wstawianie linii kierunkowej na stacji.
 •  :25:05 Niepotrzebnie zrobiony samo-kierunkowy, można od razu dodać linię kierunkową.
 •  :25:47 Kolejny łuk z parametrami.
 •  :26:23 Krzywa przejściowa zachodzi na rozjazd.
 •  :26:50 Dodatkowy łuk, nie zauważony wcześniej.
 •  :27:40 Znów nieptrzebnie samo-kierunkowy.
 •  :28:13 Nie ma większego sensu wstawianie łuków o większym promieniu niż 4000m.
 •  :31:05 Niepotrzebne usuwanie odcinka przed wstawieniem rozjazdu.
 •  :31:20 Kierunkowa nie jest na środku toru i dlatego rozjazd "nie pasuje".

Sceneria w Rainsted #5

https://www.youtube.com/watch?v=i9C3H0kv4Xg

 •  :03:42 Odległość pomiędzy krzywą przejściową a rozjazdem powinna mieć minimum 6m.
 •  :04:06 Wstawianie torów i rozjazdów na stacji.
 •  :05:20 Demonstracja powiązanych rozjazdów skosem tworzonym przez jeden z nich.
 •  :07:51 Można by zapamiętać P4 nowego rozjazdu i ustawić P2 wstawki z pamięci, po czym naprawić rozjazd.
 •  :09:56 Grupa torów wymagająca osobnej linii kierunkowej.
 •  :13:42 Wyrzuty łuków zostały już zablokowane w nowszych wersjach, zamiast tego pojawią się kolorowe punkty.
 •  :24:42 Znowu tor nie dociągnięty do kozła.
 •  :30:54 Tworzenie łuków odwrotnych na poszerzeniu rozstawu torów przy peronie.
 •  :33:15 Po wpisaniu prędkości 120km/h w tory nie trzeba by poprawiać każdych parametrów łuku.
 •  :34:08 Uzupełnianie drugiego toru.

Sceneria w Rainsted #6

https://www.youtube.com/watch?v=zAR-sQlp7KQ

Dalsze rysowanie Mińska Mazowieckiego.

 •  :12:29 W takim przypadku można użyć odcinka samo-kierunkowego. Użycie linii kierunkowej to większa gwarancja "sztywności".
 •  :26:11 Znowu brak toru pod zasypem.
 •  :27:13 Zmiana odległości od kierunkowej dla grupy (żółtej) odcinków.
 •  :33:01 Ustawianie toru idącego górą wiaduktu.
 •  :35:24 Wstawianie pary rozjazdów na torach, które nie są równoległe.

Sceneria w Rainsted #7

https://www.youtube.com/watch?v=1vPJ2yl9uVI

Tory na terenie ZNTK.

 •  :00:22 Ortofotomapy podkładowe można pobrać używając klawisza [G].
 •  :09:39 Na terenach np. lokomotywowni zdarzają się krótkie rozjazdy, wyglądające na łukowe (np. Suwałki, Częstochowa).
 •  :10:18 Przebitka na listę szablonów rozjazdów z instrukcji Id-4.
 •  :10:55 Tworzenie nowego szablonu rozjazdu w edytorze szablonów. Prefiks "k." (=kopia) powinien być usunięty.
 •  :20:00 Nazwa jest zbyt długa, może mieć maksymalnie 19 znaków, "k.k." na początku jest zbędne.
 •  :31:06 Uruchomiona wyszukiwarka błędów.
 •  :40:08 Przełączenie ortofotomapy na pochodzącą z innego okresu w celu obejrzenia torów zasłoniętych przez tabor.
 •  :48:39 Nadanie unikalnych nazw nowym torom.
 •  :48:44 Wejście z wyszukiwarki błędów na wadliwy obiekt.
 •  :49:05 Po naprawieniu wyszukiwarka błędów nie znajduje błędów.

Sceneria w Rainsted #8

https://www.youtube.com/watch?v=sAYSfZStHqY

 •  :00:12 Demonstracja wstawiania rozjazdów krzyżowych z menu (można je też składać z elementów).
 •  :01:43 Demonstracja wstawiania rozjazdów podwójnych z menu.
 •  :01:58 Demonstracja wstawiania rozjazdów symetrycznych.
 •  :02:14 Dwie wtórne kierunkowe, tworzone przez rozjazd symetryczny.

Sceneria w Rainsted #9

https://www.youtube.com/watch?v=FEMUST7C3zo

 •  :00:00 Dalsze układanie torów na terenie ZNTK.
 •  :20:49 Rozpoczęta budowa łącznicy.
 •  :28:35 Usuwanie przechyłki po usunięciu parametrów łuku (nie mieściły się krzywe przejściowe). Edytor jeszcze nie obsługuje łuków koszowych.
 •  :34:47 Połączenie łącznicy z górnym torem.

Sceneria w Rainsted #10

https://www.youtube.com/watch?v=2f-h0qD0JxI

 •  :02:42 Budowa kolejnej łącznicy.
 •  :07:03 Ortofotomapy mogą też być zdeformowane, ze względu na różnice wysokości terenu.
 •  :22:06 Wydłużanie szlaku na wschód (na Mrozy).
 •  :24:49 Zaczęta stacja Mrozy.
 • 1:04:33 Uzupełnianie drugiego toru.
 • 1:08:46 Użycie wyszukiwarki błędów do naprawienia niespójności w torach.

Sceneria w Rainsted #11

https://www.youtube.com/watch?v=Xe_5TN0aZcU

 •  :00:11 Opis użycia niwelety.
 •  :01:25 Wstępne ułożenie odcinków w okolicy torów.
 •  :03:09 Przyklejanie odcinków prostych niwelety do linii kierunkowej, na łukach wstawianie przejściowych.
 •  :13:15 Wydłużanie toru za stację Mrozy. Szlak powinien być kończony odcinkiem z punktem 1 na zewnątrz, to nie skopiuje się tam kozioł.
 •  :21:49 Wydłużanie niwelety do nowego toru.
 •  :23:10 Dodawanie poprzeczek kotwiących kilometraż.
 •  :24:02 Długość niwelety można przeliczyć już po dodaniu pierwszej poprzeczki. Dodanie przeciwległej poprzeczki służy do równomiernego rozprowadzenia ewentualnych błędów, wynikających z odwzorowania wypukłej powierzchni Ziemi na płaszczyźnie oraz braku szczegółowej wiedzy o przebiegu linii, wg której naliczano kilometraż.
 •  :24:37 Przebitka na tabelę kilometrażu stacji, wyszukanie potrzebnych stacji do zgrubnego ustawienia kilometrażu.
 •  :25:12 Przeliczenie długości niwelety pomiędzy ustawionymi poprzeczkami — błąd wyszedł 11682m.
 •  :26:07 Dodanie poprzeczki z kilometrażem stacji Mińsk Mazowiecki.
 •  :29:26 Użycie odcinka toru do pomiaru odległości pomiędzy pierwszą poprzeczką a semaforami wjazdowymi — wyszło 787m.
 •  :30:34 Wyliczenie kilometrażu pierwszej poprzeczki. Błąd kilometrażu wynosi teraz około 800m.
 •  :31:12 Dodanie poprzeczek wg kilometrażu peronów na przystankach osobowych.
 •  :32:07 Zmiana kilometrażu na końcowej poprzeczce o 1000m zmieniła błąd na -316m.
 •  :32:24 Kolejna modyfikacja kilometrażu końcowej poprzeczki — błąd -5m.
 •  :32:45 Po kolejnym kroku błąd wynosi -16cm.
 •  :33:13 Weryfikacja poprzeczek związanych z peronami i poprawka.
 •  :36:11 Finalna poprawka pozycjonowania skrajnych poprzeczek.
 •  :36:57 Weryfikacja poprzez dodanie kolejnych poprzeczek.
 •  :38:26 Czas pracy zarejestrowany przez edytor to 5h 42m 30s.

Sceneria w Rainsted #12

https://www.youtube.com/watch?v=sH-1TLFPb-Q

 •  :00:20 Weryfikacja kilometrażu dodatkowymi poprzeczkami.
 •  :05:01 Dodanie poprzeczek co 100m, aby wstawić słupki hektometrowe.
 •  :05:53 Wybranie wzorca dla słupków (tzn. generatora wpisów dla MaSzyny).
 •  :07:23 Wczytanie punktów wysokościowych z danych NMT-100 w okolicy poprzeczek.
 •  :09:15 Różowe punkty symbolizują wczytane wysokości.
 •  :12:12 Niwelety dla pozostałych linii kolejowych jako uproszczone — liczone po torach.
 •  :26:58 Doczytanie punktów wysokościowych w obszar ekranu, aby objąć cały teren.

Sceneria w Rainsted #13

https://www.youtube.com/watch?v=_nE-SvLOunw

 •  :00:13 Dodawanie trójkątów terenu w celu kalibracji profili pionowych. Metoda trochę prowizoryczna, ale skuteczna.
 •  :03:53 Podgląd profilu pionowego niwelety w celu sprawdzenia, czy są wszystkie potrzebne trójkąty.
 •  :04:12 Wskazane by było naprawienie trójkątów opcją z menu NMT.
 •  :04:57 Wstępne ustawienie profilu wg wysokości wczytanych punktów.
 •  :09:08 Podgląd wstępnie ustawionego profilu względem terenu.
 •  :09:45 Poprzeczki mają albo nazwę (miejsca) albo zawierają współrzędne przekroju poprzecznego. Nie ma wymogu, by przekroje robić na załomach, wręcz czasem trzeba trochę wypłaszczyć, aby tor z łukiem pionowym nie lewitował ani nie był zalany terenem.
 •  :10:08 Generowanie przekrojów poprzecznych na poprzeczkach.
 •  :10:47 Porównanie poprawności przekrojów poprzecznych do widoku ortofotomapy. Widać np., że węzeł siatki (punkt wysokościowy) 143.82m pomiędzy 39.0km a 39.1km wypada na nasypie i zakłóca poprawność generowania przekroju.
 •  :11:35 Zagęszczenie poprzeczek na łukach da bardziej estetyczne wrażenia.
 •  :16:28 Ponowne wygenerowanie przekrojów, w tym dla nowych poprzeczek.
 •  :17:42 Poszerzenie skrajni na niwelecie, aby uzyskać większą szerokość podtorza na stacji.
 •  :19:26 Błędy w trójkątach terenu spowodowały utworzenie skarpy do poziomu 0 na 60.56km.
 •  :20:04 Naprawienie błędnych przekrojów.
 •  :20:36 Korekta kolizji łuku pionowego z łukiem w planie.
 •  :21:14 Korekta kolizji łuku pionowego z rozjazdami.
 •  :23:57 Poszerzanie profili typu "płasko pod stacją".
 •  :25:10 Tworzenie przerwy w nasypie na obiekt inżynieryjny ("profil kończący").
 •  :26:48 Test innej niwelety względem terenu.
 •  :27:36 Ustawianie różnicy wysokości na wiadukcie.
 •  :28:16 Błędny widok przekroju i ustawianie skrajni na niwelecie uproszczonej.
 •  :28:43 Edytor szablonów: utworzenie domyślnych profili. Szablon "default-e" jest zakończeniem rowu, tworzonego przez "default"!
 •  :29:07 Opcja "25 na raz" przelicza przekroje, ale nie kopiuje szablonu do kolejnych.
 •  :36:41 Synchronizacja wysokości niwelet.
 •  :40:19 Czas pracy zarejestrowany przez edytor to 6h 48m 37s.

Sceneria w Rainsted #14

https://www.youtube.com/watch?v=AkvFDuYH0jY

 •  :00:05 Przypisanie torów do niwelet.
 •  :01:14 Nie trzeba zaznaczać odcinka niwelety, wystarczy zaznaczyć dowolną poprzeczkę na nim.
 •  :01:20 Tory się przypisują do odcinka niwelety tylko do pewnej ograniczonej odległości od jego końców. Zabezpieczać ma to tory przed przypisaniem do niwelety znajdującej się zbyt daleko, co potem może być trudne do wykrycia, gdyż mogą nie być widoczne kreski obrazujące powiązanie. Niemniej należy wybrać odcinek niwelety albo poprzeczkę, które znajdują się w pobliżu żółtych torów, aż żółte zaznaczenie zniknie.
 •  :03:10 Przeliczenie torów do niwelet. Przeliczone tory uzyskają żółte zaznaczenie. Niwelety uproszczone przypisują się do torów podczas przeliczania ich długości i nie ma potrzeby przypisywać ich odrębnie. Trzeba tylko zadbać o to, aby nie były w grupie (żółtej) przy przypisywaniu innych niwelet, gdyż w przeciwnym razie konieczne będzie przeliczenie niwelet uproszczonych, albo wystąpią niezrozumiałe różnice wysokości.
 •  :03:25 Tworzenie łuków pionowych.
 •  :04:38 Włączone wyświetlanie łuków w planie kolorem niebieskim, aby unikać kolizji z łukami pionowymi.
 •  :05:35 Jeśli łuk pionowy wychodzi krótki, można zwiększyć mu promień do 20km.
 •  :06:42 Tor wyciągowy często ma inne pochylenie niż tory szlakowe (jest bardziej poziomy) i powinien mieć własną niweletę.
 •  :07:12 Ponowne przeliczenie wysokości torów po modyfikacjach końców likwiduje ewentualne niespodzianki.
 •  :07:40 Tory przypisane do niwelety wyświetlą się na podglądzie profilu.
 •  :08:39 Łuki pionowe na niwelecie uproszczonej.
 •  :10:13 Skutkiem przeliczenia niwelety uproszczonej było niespodziewanie znaczne przesunięcie poprzeczek (błąd 125m).
 •  :11:03 Odzyskanie wersji sprzed zmian z automatycznej kopii bezpieczeństwa.
 •  :11:21 Ponowne wejście do edytora wykrywa obecność pliku z większym numerem i nowszą datą niż poprzednio używany.
 •  :11:32 Usunięcie poprzeczek z blokadą XY, podejrzanych o wpływ na obliczanie długości niwelety.
 •  :12:07 Ponowne wczytanie odzyskanego pliku.
 •  :12:26 Zablokowanie XY załomu na wiadukcie i ponowne usunięcie zbędnych poprzeczek z blokadami XY.
 •  :13:04 Podgląd torów na przekroju podłużnym toru na wiadukcie.
 •  :16:37 Próba przeliczenia "ogonka" sygnalizuje, że natrafiono na tor zwrotny rozjazdu.
 •  :17:46 Po zmianach wysokości ostatniej porzeczki wcześniejsza blokada Z nie tworzy już łuku pionowego.
 •  :18:35 Wyszukiwarka błędów nie znajduje problemów.
 •  :18:53 Tworzenie niwelety dla ostatniej łącznicy.
 •  :20:11 Uproszczoną niweletę można zrobić za ostatnim rozjazdem — naliczenie kilometrażu na wschód nie ma większej użyteczności, chyba że ma wstawiać słupki w stacji.
 •  :45:27 Eksport scenerii w celu uruchomienia (wcześniejsze uruchomienia nie były pokazywane). Konieczne jest usunięcie pliku SBT.
 •  :46:23 Ponieważ zostały wyeksportowane trójkąty NMT-100, zasłaniają tory w przekopach.
 •  :48:04 Tory ZNTK nie mają jeszcze niwelety, są więc na poziomie zero.
 •  :48:25 Uzupełnianie dziur w trójkątach.
 •  :49:46 Wstawianie uproszczonej niwelety bez poprzeczki końcowej.
 •  :51:48 W tym momencie dobrze by było doczytać fundamenty budynków CityGML i dostosować do nich tory.
 • 1:13:55 Tym razem eksport scenerii bez trójkątów terenu.
 • 1:15:09 Błędnie wyliczone wektory kontrolne odcinka toru.
 • 1:15:45 Tory powinny być przypisane do niwelety uproszczonej.
 • 1:17:13 Użycie wcześniejszej wyszukiwarki błędów (pod przyciskiem) znajduje błędy, których jeszcze nie obejmuje nowa (w osobnym oknie, z listą kategorii).
 • 1:17:52 Przypisanie bocznicy do głównej niwelety jest rozwiązaniem prowizorycznym.
 • 1:18:09 Dodanie drugiego toru na wschód od Mrozów.
 • 1:20:17 Przypisanie poprzeczkom wzorców dla słupków hektometrowych.
 • 1:21:53 Ostatni eksport scenerii w tym odcinku i obejrzenie rezultatów w MaSzynie.

Sceneria w Rainsted #15

https://www.youtube.com/watch?v=NpCweeQXbhM

 •  :00:13 Wymiana domyślnego modelu słupka na model z fundamentem. Kwestia obsługi słupków jest w planach do przerobienia.
 •  :02:59 Uruchomienie MaSzyny w celu obejrzenia słupków z fundamentem.
 •  :03:40 Wyszukanie schematu stacji w serwisie semaforek.kolej.org.pl.
 •  :04:21 Dodawanie ukresów. Najpierw trzeba dodać jakiś jeden do jednego z rozjazdów i ustawić mu parametry.
 •  :05:08 Dodanie pliku INC dla modelu ukresu.
 •  :05:34 Dodanie torów do grupy i kopiowanie ukresu w okolice innych rozjazdów.
 •  :05:53 Sprawdzanie, czy automat poprawnie rozstawił ukresy. Poprawianie zagubionego ukresu.
 •  :06:42 Błędny ukres nadal źle się przeliczył i wyskoczył daleko od torów. Wskazane by było ponowne użycie [Napraw obiekt]. Czasem pomaga przypisanie torów w odwrotnej kolejności.
 •  :07:01 Wyszukanie błędnych ukresów w wyszukiwarce błędów.
 •  :07:57 Tymczasowe wyzerowanie rozstawu szyn, aby ustawić ręcznie ukres bez przypisywania do toru.
 •  :08:31 Dalsze przeglądanie ukresów wstawionych automatem.
 •  :09:08 Zapisanie RSF i eksport w celu obejrzenia rezultatów w MaSzynie.
 •  :09:35 Okazało się, że ukresy powinny zostać obniżone.
 •  :09:54 Edycja własności INC ukresu, policzenie obiektów.
 •  :10:13 Modyfikacja przesunięcia pionowego i ponowne sprawdzenie w MaSzynie.
 •  :12:25 Dopiero przeliczenie wysokości torów uwzględniło korektę ukresów. Od połowy 2021 to przesunięcie pionowe jest doliczane przy eksporcie, a pozycja obiektu w RSF nie zmienia się.
 •  :12:45 Zwrócenie uwagi na brak semaforów wjazdowych, sprawdzenie schematu, korekta końca toru i dodanie semafora.
 •  :14:27 Przygotowanie od razu INC semaforów świetlnych z obydwiema wersjami odchylenia głowicy.
 •  :14:53 Ustawienie semafora w odpowiednim miejscu (wg śladu na ortofotomapie).
 •  :15:05 Ustawienie drogi ochronnej dla semafora jako informacji pomocniczej (pomaga pozycjonować obiekty przy ortofotomapie o słabej jakości, typowe wartości to 200m, 100m, 50m, 25m).
 •  :15:34 Alternatywny sposób pozycjonowania semaforów przy słabej orotofotomapie — można ręcznie wpisać kilometraż odczytany ze schematu stacji.
 •  :16:03 Kopiowanie semafora na sąsiedni tor.
 •  :16:34 Kopiowanie kilometrażu semafora w celu ustawienia w tej samej linii. Od 2021 semafory powinny pozycjonować się do oryginału przy kopiowaniu.
 •  :16:56 Dalsze kopiowanie semaforów z dodaniem kolejnego INC.
 •  :18:38 Brak INC dla semafora z W24 — wstawienie innego typu. Typy semaforów SSw i SSo nie są prawidłowo uporządkowane, typy SSd to semafory drogowskazowe, w których górne światło jest ustawiane przez kolejny semafor.
 •  :19:00 Utworzenie INC dla semafora z prostą głowicą.
 •  :19:35 Kolejne dodane semafory.
 •  :22:47 Dodanie tarcz manewerowych (Tm) świetlnych (ms*.inc), kolejnych semaforów oraz powtarzaczy świetlnych.
 •  :32:35 Zmiana nazewnictwa rozjazdów z automatycznego na zgodne ze schematem. W 2020 została uruchomiona opcja szybszej zmiany przez wpisanie numeru, w trakcie prac jest korzystanie z zasięgów przedrostków.
 •  :34:48 Nazewnictwo dla wykolejnicy. Tor pod wykolejnicą powinien mieć około 0.5m długości, aby ewentualne wykolejenie nastąpowało w jej pobliżu.
 •  :37:09 Położenie i nazwa odcinka toru z odczytem semafora pod kątem wstawiania taboru. Dzielenie odcinków i zmiana nazw torów.
 •  :40:16 Przeliczenie wysokości torów i obiektów przy nich, sprawdzenie wyszukiwarki błędów, dodawanie jeszcze jednego semafora, eksport i uruchomienie MaSzyny.
 •  :43:23 Okazało się, że sygnalizatory nie zostały obniżone o wysokość szyny i podsypki.
 •  :43:43 Ukresy miały wpisane obniżenie -0.5m i są zbyt nisko. Powinno być raczej -0.38m (szyna 0.18m i pierwotna podsypka 0.20m).

Sceneria w Rainsted #16

https://www.youtube.com/watch?v=J_YsMa9lz-o

 •  :00:00 Kontynuacja dodawania sygnalizatorów wg schematu stacji. Sygnalizatory nadal nie są prawidłowo obniżone.
 •  :04:44 Dodawanie i nazewnictwo W4 (zatrzymanie przy peronie).
 •  :05:35 Wpisywanie parametrów peronu do W4: długość, strona otwarcia drzwi, sugerowana pozycja zatrzymania oraz oczekiwanie na podanie semafora.
 •  :11:23 Kolejne semafory.
 •  :15:19 Semafor przypisał się do nieodpowiedniego toru, trzeba usunąć powiązanie. Można wybrać z menu [Przypisz do bliższego toru]. Błąd taki znajdzie wyszukiwarka błędów.
 •  :15:19 Przygotowanie do wstawienia wykolejnicy i porządkowanie nazewnictwa rozjazdów.
 •  :18:25 Wstawianie tarcz manewrowych świetlnych.
 •  :21:30 Dodawanie tarcz ostrzegawczych przejazdowych (TOP).
 •  :22:00 Dla tarcz ostrzegawczych przejazdowych zalecane jest nazewnictwo typu LK2_TOP_430N (natomiast 2_430N może kolidować z SBL).
 •  :22:39 Dalsze wstawianie semaforów wjazdowych.
 •  :22:54 Wstawianie semaforów SBL.
 •  :25:02 SBL z przyrotkiem "pierwszy" steruje górnym światłem semafora wyjazdowego, który prawdopodobnie powinien być typu SSd albo SSo. Jednak, że jeden semafor nie może sterować wieloma, musiałoby to być rozwiązane inaczej.
 •  :25:53 Widoczny jest konflikt nazewnictwa SBL z TOP — ta sama nazwa dla różnych urządzeń. Niemniej w MaSzynie może to działać, gdyż mają różne sterowanie.
 •  :29:03 Dodawanie rezonatorów. Od 2020 możliwe jest dodanie rezonatora z menu (o ile jest naliczony kilometraż niweletą). Również można ta dodawać W11a dla To.
 •  :29:33 Podobno w 2021 symulacja została już przerobiona tak, że nie jest potrzebne dostosowywanie toru z odczytem rezonatora.
 •  :30:03 Ustawienie punktu wstawienia rezonatora na oś toru. Stosowane jest także ustawienie 1m od osi toru, niwelowane na zero w parametrach INC. Poprawia trochę czytelność.
 •  :31:27 Ustawienie rezonatora przy semaforze wymaga trochę kombinowania z torami.
 •  :32:45 Po dzieleniu torów i przestawianiu końców wskazane jest przeliczenie wysokości obiektów.
 •  :32:51 Eksport do SCN i sprawdzenie w MaSzynie.
 •  :34:16 Model TOP jest obrócony i można to skorygować przy eksporcie.
 •  :35:31 Modele rezonatorów powinny być obniżone — we własnościach INC trzeba dopisać -0.38.
 •  :36:12 Modele sygnalizatorów powtarzających mają źle ustawione kolory komór, ale z daleka punkty świetlne są prawidłowe (nie jest to związane z edytorem).
 •  :37:06 Ponowny eksport obrócił TOP, ale nie zostały przeliczone wysokości rezonatorów. Od 2021 korekty wysokości są uwzględniane przy eksporcie i nie potrzeba przeliczać.
 •  :38:02 Przepisanie korekty eksportu do wszystkich obiektów. Takie coś powinno być wykonane na sygnalizatorach, ale nie na rezonatorach. Korekta przesunięcia pionowego rezonatora jest własnością modelu, określanego przez konkretny plik INC, natomiast dla sygnalizatorów zależy to od wysokości podsypki.
 •  :38:11 Lista obiektów korzystających z wybranego pliku INC pozwala np. sprawdzić i skorygować przesunięcia pionowe.
 •  :38:20 Przeliczenie wysokości torów skoryguje położenie rezonatorów. Eksport i sprawdzenie w MaSzynie.

Sceneria w Rainsted #17

https://www.youtube.com/watch?v=Mv56dk5iHb0

 •  :00:00 Wstawianie W5.
 •  :00:18 Zamiast przedrostka PL-D29- wskazane jest używanie krótszej postaci LK (dla linii realistycznych w Polsce). Edytor RSF będzie wymieniał te przedrostki. Nazwy W5 nie są chyba analizowane przez AI w symulacji — powinno mieć wpływ np. na zapalanie Pc2 zamiast Pc1.
 •  :00:27 Zalecane jest wstawianie niewidocznych W5, aby informować AI o wyjechaniu na szlak. Automatyczne wykrywanie końca głowicy może nieprawidłowo działać na stacjach z bardzo długimi torami.
 •  :01:33 Przypisanie do najbliższego toru można obecnie wywołać z menu.*
 •  :03:00 Uzupełnianie modeli wykolejnic. Poszukiwanie właściwego INC.
 •  :04:00 Wykolejnicę wstawia się tak, aby odczyt był z toru (prowadzącego na ochraniany rozjazd) — wykolejnica potrafi przekazać sygnał ruszający tabor z miejsca. Przypisanie od przeciwnej strony nie jest potrzebne, ochronną rolę pełni tak samo nazwany tor, któremu zmienia się właściwość na "uszkodzony" — tabor zostanie wykolejony, a AI będzie widzieć to jako koniec toru.
 •  :04:35 Zmiana nazewnictwa rozjazdów nieuwzględnionych na schemacie stacji. Wobec braku danych można stosować numerację od 100 czy 200.
 •  :04:57 Dzielenie na dwa odcinków łączących rozjazdy pod katem utworzenia odcinków izolowanych.
 •  :07:43 Uzupełnianie nazewnictwa rozjazdów w oparciu o dostępne schematy.
 •  :09:52 Przygotowanie do kolejnej wykolejnicy, dalsza zmiana nazewnictwa, dzielenie odcinków.
 •  :12:33 Dodanie automatem odcinków izolowanych przy rozjazdach.
 •  :12:47 Odcinki z konfliktami izolacji mają kolor czerwony. Wskazane jest ich podzielenie na 2, aby każdy był przypisany do bliższego rozjazdu.
 •  :13:41 Sprawdzanie liczby odcinków toru przypisanych do poszczególnych odcinków izolowanych. Próba znalezienia powtórzonej nazwy rozjazdu.
 •  :16:45 Generowanie odcinków izolowanych po zmianie nazwy rozjazdu pokazuje konflikt nazwy rozjazdu z nazwą odcinka izolowanego.
 •  :17:17 Usunięcie odcinka izolowanego zepsuło listę.
 •  :17:53 Ponowne użycie automatu do tworzenia odcinków izolowanych naprawiło izolację rozjazdów o zmienionych nazwach, naprawiło też listę odcinków izolowanych.
 •  :18:30 Półautomatyczne uzupełnienie izolacji na odcinkach nieprzylegających do rozjazdów oraz pozbywanie się izolacji po podzieleniu zbyt długich odcinków torów.
 •  :23:00 Problematyczny ukres, przyczepiony do jednego toru, znowu gdzieś odleciał przy przeliczaniu.
 •  :25:30 Rozciągnięcie izolacji na wykolejnicę. Wykolejnica ewentualnie powinna mieć swoją własną izolację, aby móc ją bezpiecznie zamknąć.
 •  :28:48 Widoczne na ortofotomapie puszki, które mogą pełnić rolę wskaźników W23 (o ile są pomalowane na żółto). O ile sceneria nie ma być dokumentacją techniczną, izolację należy robić pod kątem ruchu AI...
 •  :30:36 Wg stanu na październik 2021 nie jest jeszcze możliwe dzielenie krzywych przejściowych na krótsze odcinki.
 •  :34:20 Dodawanie kolejnych W4 przy peronach.
 •  :37:13 Dodanie ograniczenia jednokierunkowego.
 •  :40:19 Wstawianie wykolejnic na przygotowanych odcinkach.
 •  :41:47 Próba wykorzystania wzorca eksportowania w sytuacji, gdy domyślny układ parametrów z Rainsted nie jest odpowiedni. Wzorzec nie zadziałał, ponieważ w czasie tworzenia filmu eksportowanie sygnałów nie obsługiwało wzorców. Zostało to poprawione w Rainsted później, jak również w 2021 dodane są schematy eksportowania (można wybrać jeden ze schematów zamiast tworzyć wzorzec). Zadziałało dodanie tekstury, ponieważ tekstura wybrana dla sygnału zastępuje tworzoną automatycznie nazwę tekstury tabliczki (można to też stosować do semaforów, aby np. mimo wpisania indeksów tabliczka ich nie zawierała).
 •  :47:10 Uruchomienie symulacji i kontrola eksportu wykolejnicy oraz wskaźników ograniczenia prędkości.
 •  :48:45 Izolowanie odstępu SBL. Automat nieprawidłowo nie zatrzymał iz
 •  :50:19 Wyzerowanie izolacji na torze poprzez kopiowanie pustej do kolejnych odcinków torów z listy. Ale w nieodpowiednią stronę... kontynuowanie edycji od ostatniej zapisanej wersji pliku RSF.
 •  :51:54 Drugie podejście: ręczne kopiowanie izolacji do sąsiednich odcinków torów.
 •  :52:13 Ustawienie osobnej izolacji dla przejazdu.
 •  :54:58 Rozpoczęcie izolowania torów stacyjnych na podstawie oznaczeń torów ze schematu.
 •  :56:55 Izolowanie torów wyciągowych (przy semaforach wjazdowych).
 •  :57:58 Dodawanie kozłów oporowych.
 •  :58:54 Informacja o podglądzie (miniaturkach) obiektów z katalogu obiektów.
 •  :59:00 Konfiguracja punktu wstawienia dla obiektu z obrysem prostokątnym.
 •  :59:22 Przyklejanie obiektu do końca P2 toru.
 •  :59:47 Skopiowanie kozła do wszystkich odcinków torów bez podłączonego kolejnego odcinka na P2. Z założenia, jeśli nie ma być kozła, wolny koniec powinien być od P1.
 • 1:00:00 Zapis, eksport i ocena sytuacji w MaSzynie (pliki INC powinny mieć korektę wysokości, są też w złą stronę obrócone — parametry były widoczne w poradniku PDF).
 • 1:02:14 Ręczne wpisywanie obniżenia w obiekty. Obniżenie powinno być w parametrach INC, by w razie wymiany INC konkretnego kozła nie ustalać mu korekty wysokości.
 • 1:02:29 Kolejne sprawdzenie w MaSzynie. Błędy w nieprzeliczonych niweletach uproszczonych (kilometraż jest naliczany po odcinkach torów) po edycji odcinków torów.
 • 1:03:44 Przesunięcie w bok powinno być w parametrach pliku INC, a nie w poszczególnych obiektach. W zasadzie należałoby naprawić INC.
 • 1:04:04 Ponowne przeliczenie niwelet uproszczonych, aby nie było błędów wysokości na odcinkach torów.
 • 1:04:13 Sprawdzanie poprawności wyliczenia wysokości końców rozjazdu. Jest różnica około 58cm, co jest błędne.
 • 1:04:30 Rozjazd się błędnie rzutuje przy przeliczaniu wysokości (jasnoniebieska linia), co może wskazywać na błędnie naliczony kilometraż niweletą. Podobnie źle rzutuje się odcinek po lewej...

Sceneria w Rainsted #18

https://www.youtube.com/watch?v=j58jtpgkovo

 •  :00:00 Dodawanie W8 do W9.
 •  :00:54 Ustalanie pozycji W8 względem W9 przy pomocy niwelety i blokady wpisanego ręcznie kilometrażu (po wykonaniu odejmowania).
 •  :01:50 Dodawanie podwójnego W27a... Powinien być chyba wstawiony jako ograniczenie jednokierunkowe, aczkolwiek Rainsted nie obsługuje eksportowania z końcówką _speedinfo1. Wskaźniki W27 funkcjonowały w MaSzynie w dwóch wersjach, obróconych o 180°, przez co ciągle były problemy, że są obrócone, w zależności od tego, kto miał którą wersję...
 •  :05:28 Ostatecznie wstawienie dwóch osobnych wskaźników.
 •  :06:53 Zapis, eksport i podgląd zmian w MaSzynie.
 •  :08:40 Ustalenie prędkości dla odcinka toru i ręczne kopiowanie do sąsiednich.
 •  :08:57 Ustalenie prędkości dla odcinka toru i półautomatyczne kopiowanie do sąsiednich.
 •  :09:28 Kopiowanie kozła z innego toru opcją [Dodaj nowy].
 •  :10:26 Dodawanie peronu w postaci modelu. Rozstaw torów przy perony z przejściem podziemnym bądź nadziemnym powinien być 11m, jednak perony w MaSzynie zostały dostosowane do rozstawu 10m.
 •  :12:05 Wprowadzanie wymiarów obiektu z obrysem.
 •  :13:39 Dodawanie sieci trakcyjnej.
 •  :13:40 Pusta lista będzie, gdy do RSF nie są dodane pliki INC mocowań sieci. Najlepiej ją skopiować z innego RSF, gdzie już pliki są dodane.
 •  :13:55 Przełączenie na warstwę sieci trakcyjnej i podstawowe operacje na słupach.
 •  :14:22 Pole Min. w zwisie [m] określa wysokość liny nośnej nad drutem jezdnym w najniższym punkcie (zwykle na środku przęsła). Zaś Odsunięcie drążka [m] jest przygotowaniem edytora RSF do regulacji sieci w planie, żeby zarówno drut jezdny był we właściwym miejscu, jak również aby była zachowana skrajnia słupa. Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej w MaSzynie wymagają przebudowy, aby możliwa była regulacja w planie. Od 2006 roku bądź 2005 ciągle ktoś obiecuje "nową sieć trakcyjną wkrótce", jednak wg stanu na październik 2021 nadal niespecjalnie widać postępy w tym zakresie.
 •  :14:41 Obiekty drutu ustalają grupowo parametry przęseł i częściowo są przygotowane pod badanie poprawności naprężania, jednak wg stanu na październik 2021 nie jest to jeszcze dokończone. Każda sekcja naprężania powinna osobny obiekt drutu.
 •  :14:59 Dodawanie plików INC mocowania sieci trakcyjnej.
 •  :16:45 Dodanie kolejnego słupa i przęsła pomiędzy nimi. Po dodaniu kolejnego mocowania edytor jest w trybie ustawienia obiektu punktowego we wskazanym miejscu.
 •  :16:59 Zmiana typu wysięgnika, aby uzyskać zygzakowanie sieci. Edytor będzie kopiował przedostatni słup. Można to wyłączyć z menu Automaty.
 •  :17:45 Miejsce wstawienia naprężania. Od 2020 roku można zmienić słup na podwójny, a następnie dodać dwa kolejne słupy, skorygować pozycję ostatniego do położenia kotwiącego na ortofotomapie i użyć przycisku [Napraw kotwienie]. Wymieni to typy wysięgników na krzyżowe, a kotwiącym dopisze kotwę oraz zmieni je na podwójne. Słup podwójny zajmuje 2 rekordy, pierwszy rekord obsługuje drut jezdny poprzez wysięgnik, a drugi może służyć jako kotwienie (albo dwa kotwienia z różnych stron, ale rzadko jest taka potrzeba).
 •  :18:07 Korekta wysięgników przy wiadukcie na takie z obniżoną lina nośną (1m zamiast 1.65m).
 •  :18:45 Uzupełnienie tekstur poprzez półautomatyczne kopiowanie wzdłuż listy.
 •  :19:30 Wybranie INC dla słupa krzyżowego. Edytor RSF jest przystosowany do używania przyrostka "-3krS", ewentualnie "-3krK" oraz "-3krD".
 •  :20:30 Z założenia słupy stoją po prawej stronie prawego toru, więc "-kotwap" będzie początkiem kotwienia, a "-kotwak" końcem. Ze względu na kierunek dodawania słupów prezentowana jest budowa sieci na lewym torze ze słupami po lewej stronie, więc kotwy będą zamienione — z tego wynika, że właściwą kotwą kończącą listę słupów będzie "-kotwap".
 •  :21:07 Eksport i oglądanie rezultatów w MaSzynie.
 •  :23:00 Weryfikacja ułożenia toru przy pomocy opcji [Łuki niebieskim] pozwala się szybko zorientować, które odcinki są prostymi. Należy jednak wyłączyć podgląd map. Wysięgniki na łuku mają inne zasady zygzakowania.
 •  :24:01 Rozpoczęcie kolejnej sekcji naprężania od kotwienia przy pomocy ręcznego kopiowania zablokowanego kilometrażu. Nie są w tym przypadku używane słupy podwójne, ponieważ ich zastosowanie w MaSzynie trzeba deczko dopracować.
 •  :24:58 Patrząc po grubości cieni słupów, kilometraż do kotwienia został skopiowany z nieodpowiedniego słupa, a naprężacze znajdują się w innych miejscach. Bezpieczniej w takim przypadku jest wspierać się filmem z przejazdu (trzeba też porównać daty powstania filmu oraz ortofotomapy).
 •  :26:17 Przygotowanie mocowania do półbramki.
 •  :27:34 Pozycjonowanie mocowania względem drugiego toru zwrotnicy.
 •  :28:00 Słup przy rozjeździe stoi 4m od osi toru. Normalnie powinno być tu kotwienie sekcji nad rozjazdem.
 •  :29:20 Układanie sieci bez podglądu na film z przejazdu może skutkować powstaniem wielu błędów.
 •  :30:11 Wstawianie pominiętego słupa: kasowanie połączenia drutem, dodanie słupa i naprawienie połączenia.
 •  :32:06 Ustawianie słupów na łuku wymaga więcej uwagi w zakresie dostosowania długości wysięgników.
 •  :32:46 Cień okazuje się być cieniem słupa, a nie powtarzacza. Kolejny argument za odwoływaniem się do filmów z przejazdu.
 •  :33:07 Na łukach z przechyłką potrzebna jest opcja regulacji sieci w planie, aby słupy zachowywały skrajnię...
 •  :39:37 Zmiana warstwy ortofotomapy i pobranie zdjęć z innej warstwy dla porównania.
 •  :40:25 Korekta ustawienia powtarzacza wg innej ortofotomapy.
 •  :41:18 Eksportowanie i podgląd rezultatów w MaSzynie.
 •  :46:37 Wejście w podgląd sieci na profilu niwelety. Rainsted źle wyznacza wysokości obiektów na łuku pionowym.
 •  :47:01 Prowizoryczna korekta mocowania na łuku pionowym. Trzeba by odznaczyć pole [Domyślna wysokość zawieszenia], inaczej wartość może się przypadkiem przywrócić.

Sceneria w Rainsted #19

https://www.youtube.com/watch?v=H_vPAGvUZgQ

 •  :00:00 Podgląd mapy Polski z opcją wyznaczania środka scenerii. Obszar edycyjny edytora RSF jest ograniczony do ±262km względem OXYZ, w MaSzynie był ograniczony do ±250km względem 0XZ.
 •  :00:14 Przedstawienie tworzenia terenu przy pomocy programu TerenEU07.
 •  :00:20 Przycinanie pliku z punktami NMT-100.
 •  :06:40 Eksportowanie trójkątów przekroju poprzecznego i uruchamianie TerenEU07. Można przewinąć kolejne 10 minut.
 •  :17:00 Dodawanie dróg (z niweletą torów — przejazdy).
 •  :17:37 Przełączenie drogi na warstwę 0x5F, która umożliwia regulację względem niwelety (zwykle na potrzeby tworzenia peronów).
 •  :17:54 Dodawanie tekstury nawierzchni oraz pobocza drogi.
 •  :22:24 Dodawanie tekstury chodnika (może być powyżej asfaltu i mapowany jest proporcjonalnie — może mieć różną szerokość).
 •  :23:51 Przykład chodnika tylko z jednej strony.
 •  :27:34 Dodanie przechyłki (parametrów łuku) do łuku drogi.
 •  :27:44 Zmiana bazy dla przechyłki — dla torów jest to rozstaw szyn, liczony w ich osi (1500mm dla toru 1435mm).
 •  :29:14 Wpisywanie wysokości drogi ponad bazową niweletę.
 •  :30:36 Dopisywanie dołączania terenu do pliku SCN.
 •  :31:22 Uruchomienie symulacji z dodanym terenem i podziwianie...

Sceneria w Rainsted #20

https://www.youtube.com/watch?v=HvMaOyh-XMk

 •  :00:00 Dodanie izolatora w oparciu o dotychczasowe mechanizmy budowy sieci.
 •  :02:55 Przebudowa sieci trakcyjnej.
 •  :19:40 Eksport i oglądanie w MaSzynie.
 •  :22:07 Wymiana słupów i obniżenie sieci pod wiaduktem.
 •  :22:51 Wstawianie bramki trakcyjnej.
 •  :24:45 Bramka powinna być wstawiona na wysokości główki szyny (czyli niwelety, bez przesunięcia w pionie). Wg stanu na październik 2021 w opracowaniu jest wstawianie bramek na wysokości prześwitu (tzn. 7.7m), co pozwoli na regulację zwisów w pionie (np. gdy tory są na różnych wysokościach) i wymaga jeszcze dalszych testów.
 •  :25:22 Przyklejenie zwisu do osi bramki. Zwisy przyklejone będą ustawione w tej samej linii i będą się przesuwać razem z bramką. Przyklejenie jest również sprawdzane przez wyszukiwarkę błędów.
 •  :25:30 Wstawienie kolejnej bramki poprzez kopiowanie obiektu przyciskiem [Dodaj nowy].
 •  :26:02 Przyklejenie następnego zwisu.
 •  :26:21 Dodanie półbramki. Wobec braku obsługi kodów eksportu przed 2021 rokiem, współrzędne eksportowania określone są poprzez wzorzec (z gwiazdkami).
 •  :29:47 Uruchomienie symulacji. Bramki się okazały być dobrze, natomiast półbramka jest obrócona o 180°. Wiele modeli w MaSzynie nie jest spójnie zorientowana w zakresie kąta obrotu.
 •  :30:38 Korekta parametrów pliku INC dla półbramki oraz obrócenie obiektu.
 •  :30:58 Przęsła przy izolatorze wymagają korekty minimalnej wysokości liny nośnej ponad drutem jezdnym.
 •  :31:30 Umieszczenie bramek też wymaga korekty wysokości.
 •  :31:36 Korekta powinna być wpisana w parametry INC, a nie w poszczególne obiekty. W razie wymiany na inny INC będzie konieczność aktualizacji wszystkich obiektów...
 •  :32:34 Całkowita liczba określająca szerokość bramki wynika z tego, że używane są moduły po 1m. Niemniej jednak da się generować bramki o dowolnej długości, jedynie kratownica z jednej strony może wyglądać na dziwnie obciętą.
 •  :34:28 Przyklejenie bocznego mocowania do bramki.
 •  :34:33 Kolejny eksport i weryfikacja w symulacji.
 •  :36:44 Obrócenie bramki nie zaktualizowało przyklejonego zwisu, dlatego po kliknięciu obrócił się i wymagał naprawienia.
 •  :37:10 Kopiowanie obiektów drutu do innych sekcji naprężania nie jest dobrą praktyką i może w przyszłości być znajdowane jako błąd.
 •  :37:22 Korekta wysokości bramek, aby pasowały do zwisów.
 •  :38:22 Przykład słupa z odciągiem, zrealizowanego w sposób jawny w oparciu o dotychczas dostępne mechanizmy edycyjne.
 •  :42:40 Demonstracja uzyskanego efektu w symulacji i następnie sprawdzenie bramek.

Sceneria w Rainsted #21

https://www.youtube.com/watch?v=zzcc2hb6RZE

 •  :00:00 Eksport scenerii do programu Gmax oraz wczytanie.
 •  :01:59 Dołączenie do scenerii trójkątów terenu w celu eksportowania w formacie OBJ.
 •  :02:58 Zaznaczenie prostokątne obiektów w edytorze SCN (Rainsted).
 •  :03:13 Dodanie obiektów z zaznaczenia do grupy i usunięcie tych, które do grupy nie zostały dodane. Pliki powinny być połączone bezpośrednio, a nie przez include. Obiekty dołączane przez include nie dodają się do grupy.
 •  :05:25 Zapis trójkątów do OBJ.
 •  :05:50 Wczytanie zapisanego pliku OBJ do Blendera i obcięcie zbędnej części.
 •  :06:38 Zapisanie pliku 3DS z Blendera i wczytanie do Gmax.
 •  :07:31 Okazało się, że wczytany teren jest źle zorientowany.
 •  :08:42 Dalsze poprawki w Gmax.
 •  :11:00 Takie wypełnienie obszaru pomiędzy trójkątami z przekrojów poprzecznych można też uzyskać przy użyciu obiektów szycia niwelet.

Sceneria w Rainsted #22

https://www.youtube.com/watch?v=qzr6ELdkpFk

Demonstracja tworzenia obrotnicy. Dziwne, że nie wyświetla się okrąg, być może promień powinien być także wpisany w parametrach INC?

Sceneria w Rainsted #23

 •  :00:00 Kontynuacja układania dróg.

Widoczne błędy w obsłudze edytora

Są to na ogół niepotrzebnie wykonywane operacje, których rezultat nic nie wnosi, albo powoduje konieczność wrócenia w dane miejsce i wprowadzenia poprawek. W przedstawionych filmach są one regularnie powtarzane.

 • Wstawianie linii kierunkowej po uczynieniu odcinka samo-kierunkowym. Linię kierunkową można dodać od razu do odcinka, odcinek się do niej przyklei z zerową odległością. Działanie edytora zostało zmienione w tym zakresie, pojawia się od razu propozycja dodania linii kierunkowej, można też zmienić ustawienia w tym zakresie z menu.
 • Wstawianie rozjazdu po usunięciu odcinka. Rozjazd można wstawić po zaznaczeniu odcinka, wstawienie powinno skrócić sąsiedni odcinek.
 • Brak torów pod zasypem kozła. Kozły ustawiają się na końcu toru, poza tym na potrzeby AI przydatny jest odcinek (pod zasypem) o prędkości 0 (obecnie nie da się ustawić ani wykorzystać w symulacji własności "tor piaskowy").
 • Brak zmiany nazwy poprzeczek. Poprzeczki z "nieokrągłą końcówką" metrów dostają opis "słup=...", który domyślnie służy do pozycjonowania lub weryfikowania kilometrażu wg tabliczek hektometrowych z widocznym przesunięciem (montowanych na słupach) — widocznych na filmach z przejazdu. W przypadku dodawania poprzeczek dla stacji czy peronów, wskazane jest te poprzeczki od razu opisać, co ułatwia potem orientację. Automatyczne dodawanie "słup=..." można wyłączyć z menu, poprzeczki będą miały wtedy nazwę "none".Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować