YouTube/Sceneria w Rainsted

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Na przełomie lipca i sierpnia 2019 został opublikowany cykl filmów, przedstawiających tworzenie linii kolejowej nr 2 na odcinku Mińsk Mazowiecki — Mrozy (ok. 20km). Filmy nie mają dźwięku (z wyjątkiem jednego), trzeba pamiętać o włączeniu napisów. Autor wykazuje wysoki poziom zaawansowania i poprawności obsługi edytora. Na filmach widać też pewne niedoskonałości edytora, które zostały już naprawione.

Opis odcinków

Poniżej uwagi do poszczególnych odcinków. Autor używa Rainsted 19.7.145.14766.

Sceneria w Rainsted #1

https://www.youtube.com/watch?v=yUAMTJWtMKc

 •  :00:05 Ustalanie początku scenerii w układzie współrzędnych 1992.
 •  :00:36 Zapis scenerii z edytora i sposób na odzyskanie po awarii.
 •  :00:54 Pobieranie map podkładowych.
 •  :01:13 Tymczasowe wczytanie torów z UMP dla automatu do map.
 •  :01:43 Wczytały się tylko do kwadratów bez ustawionej komórki (AAA). W nowszych wersjach Rainsted domyślne wczytanie pomija podział na komórki.
 •  :02:48 Dodawanie pojedynczych odcinków do grupy (żółtej).
 •  :03:38 Ustawienie pobierania ortofotomap dla grupy.
 •  :04:25 Powrót do pliku bez torów wczytanych z UMP.
 •  :04:45 Dodawanie odcinków do grupy (żółtej) poprzez rozlanie.
 •  :04:58 Pobieranie map topograficznych.
 •  :05:55 "Mińsk Mazowiecki nie posiada torów z UMP" = trzeba by powtórzyć wczytanie z wybraniem komórki MMZ.
 •  :06:11 Demonstracja przesuwania odcinków.
 •  :07:02 Pomysł na wykorzystanie terenu Polski do stworzenia scenerii fikcyjnej.

Sceneria w Rainsted #2

https://www.youtube.com/watch?v=sm0giGKS38c

 •  :00:11 Opis linii kierunkowych.
 •  :01:10 Przestawianie końców odcinka na przykładzie linii kierunkowej.
 •  :01:35 Nowsze wersje Rainsted nie wyświetlają komunikatów, gdy do kierunkowej nie są przyklejone tory.
 •  :01:42 Wstawianie linii kierunkowej z uzależnieniem od innej.
 •  :01:55 Ustawianie kąta względnego zostało poprawione w nowszych wersjach Rainsted.
 •  :03:14 Wstawiona trzecia linia kierunkowa z zależnością od drugiej.
 •  :03:46 Zmiana nazwy w tym miejscu nie działała dla kierunkowych, zostało to naprawione. Nazwę można także zmienić na karcie Własności.
 •  :04:10 Usunięcie powiązania linii kierunkowych.
 •  :04:48 Układanie linii kierunkowych na szlaku.
 •  :04:56 Ustawianie linii kierunkowej na szynie wymaga doliczania połowy rozstawu podczas ustawiania torów.
 •  :10:10 Wstępne dodanie torów.
 •  :10:28 Przyklejanie toru do linii kierunkowej.
 •  :10:53 W nowszych wersjach Rainsted dane ustawiają się domyślnie.
 •  :11:54 Dodanie nowej tekstury szyny poprzez wybranie pliku z dysku.
 •  :12:22 Kopiowanie własności obiektu do sąsiedniego.
 •  :12:38 Dodanie nowej tekstury szyny poprzez wpisanie nazwy pliku. W nowszych wersjach Rainsted parametry kopiują się.
 •  :13:02 Dodanie kolejnego odcinka toru.
 •  :14:02 Nadanie unikalnych nazw i eksport do MaSzyny.

Sceneria w Rainsted #3

https://www.youtube.com/watch?v=Jk8K9iOQRIg

 •  :00:07 Dodawanie kolejnego odcinka wzdłuż.
 •  :00:19 Prezentacja listy dwukierunkowej na przykładzie odcinków toru.
 •  :01:07 Podział odcinka na dwa.
 •  :01:13 Opis tworzenia łuku.
 •  :03:05 Wstawianie obiektów parametrów łuku (potrzebne do wyliczenia krzywych przejściowych).
 •  :07:24 Wstawianie łuku na drugim torze.
 •  :09:40 Wstawianie kolejnej pary łuków z parametrami.
 •  :10:18 Zmiana położenia kierunkowej z szyny na oś toru.

Sceneria w Rainsted #4

https://www.youtube.com/watch?v=y_6lShxehv4 - napisy

https://www.youtube.com/watch?v=Ec6PxpP9nfQ - audio

 •  :00:17 Wstawianie rozjazdu.
 •  :00:32 Usuwanie pomocniczego odcinka toru nie jest potrzebne, edytor powinien wstawiać rozjazd między odcinki.
 •  :00:55 Opis skutków uwolnienia na przykładzie odcinka toru.
 •  :01:23 Łącznie odcinków torów z wykorzystaniem zapamiętania końca.
 •  :02:07 Zmiana rozjazdu lewego na prawy.
 •  :02:38 Zmianę szablonu przy przesuwaniu można wyłączyć zaptaszeniem pola Blokada długości.
 •  :03:42 Niepotrzebne usuwanie odcinka przed wstawieniem rozjazdu.
 •  :04:06 Tor powinien być wydłużony aż do kozła, pod zasypem osobny odcinek z zerową prędkością.
 •  :04:53 Ustawianie łuku dla bocznicy (prawie koszowego).
 •  :05:21 Dodatkowe kafle ortofotomapy można pobrać używając klawisza [G].
 •  :05:45 Używanie samo-kierunkowych jest zalecane raczej dla dróg, gdy chcemy zablokować tylko jeden odcinek.
 •  :05:52 Można od razu dodać linię kierunkową do odcinka, nie potrzeba wtedy ustawiać odległości.
 •  :13:02 Kolejny łuk z parametrami.
 •  :13:26 Przyklejenie toru do nieodpowiedniej kierunkowej i naprawienie tego.
 •  :16:07 Przesunięcie nieodpowiedniego końca kierunkowej i naprawienie.
 •  :19:08 Wydłużanie toru do kolejnego łuku.
 •  :19:45 Wstawianie kolejnego łuku.
 •  :24:21 Wstawianie linii kierunkowej na stacji.
 •  :25:05 Niepotrzebnie zrobiony samo-kierunkowy, można od razu dodać linię kierunkową.
 •  :25:47 Kolejny łuk z parametrami.
 •  :26:23 Krzywa przejściowa zachodzi na rozjazd.
 •  :26:50 Dodatkowy łuk, nie zauważony wcześniej.
 •  :27:40 Znów nieptrzebnie samo-kierunkowy.
 •  :28:13 Nie ma większego sensu wstawianie łuków o większym promieniu niż 4000m.
 •  :31:05 Niepotrzebne usuwanie odcinka przed wstawieniem rozjazdu.
 •  :31:20 Kierunkowa nie jest na środku toru i dlatego rozjazd "nie pasuje".

Sceneria w Rainsted #5

https://www.youtube.com/watch?v=i9C3H0kv4Xg

 •  :03:42 Odległość pomiędzy krzywą przejściową a rozjazdem powinna mieć minimum 6m.
 •  :04:06 Wstawianie torów i rozjazdów na stacji.
 •  :05:20 Demonstracja powiązanych rozjazdów skosem tworzonym przez jeden z nich.
 •  :07:51 Można by zapamiętać P4 nowego rozjazdu i ustawić P2 wstawki z pamięci, po czym naprawić rozjazd.
 •  :09:56 Grupa torów wymagająca osobnej linii kierunkowej.
 •  :13:42 Wyrzuty łuków zostały już zablokowane w nowszych wersjach, zamiast tego pojawią się kolorowe punkty.
 •  :24:42 Znowu tor nie dociągnięty do kozła.
 •  :30:54 Tworzenie łuków odwrotnych na poszerzeniu rozstawu torów przy peronie.
 •  :33:15 Po wpisaniu prędkości 120km/h w tory nie trzeba by poprawiać każdych parametrów łuku.
 •  :34:08 Uzupełnianie drugiego toru.

Sceneria w Rainsted #6

https://www.youtube.com/watch?v=zAR-sQlp7KQ

Dalsze rysowanie Mińska Mazowieckiego.

 •  :12:29 W takim przypadku można użyć odcinka samo-kierunkowego. Użycie linii kierunkowej to większa gwarancja "sztywności".
 •  :26:11 Znowu brak toru pod zasypem.
 •  :27:13 Zmiana odległości od kierunkowej dla grupy (żółtej) odcinków.
 •  :33:01 Ustawianie toru idącego górą wiaduktu.
 •  :35:24 Wstawianie pary rozjazdów na torach, które nie są równoległe.

Sceneria w Rainsted #7

https://www.youtube.com/watch?v=1vPJ2yl9uVI

Tory na terenie ZNTK.

 •  :00:22 Ortofotomapy podkładowe można pobrać używając klawisza [G].
 •  :09:39 Na terenach np. lokomotywowni zdarzają się krótkie rozjazdy, wyglądające na łukowe (np. Suwałki, Częstochowa).
 •  :10:18 Przebitka na listę szablonów rozjazdów z instrukcji Id-4.
 •  :10:55 Tworzenie nowego szablonu rozjazdu w edytorze szablonów. Prefiks "k." (=kopia) powinien być usunięty.
 •  :20:00 Nazwa jest zbyt długa, może mieć maksymalnie 19 znaków, "k.k." na początku jest zbędne.
 •  :31:06 Uruchomiona wyszukiwarka błędów.
 •  :40:08 Przełączenie ortofotomapy na pochodzącą z innego okresu w celu obejrzenia torów zasłoniętych przez tabor.
 •  :48:39 Nadanie unikalnych nazw nowym torom.
 •  :48:44 Wejście z wyszukiwarki błędów na wadliwy obiekt.
 •  :49:05 Po naprawieniu wyszukiwarka błędów nie znajduje błędów.

Sceneria w Rainsted #8

https://www.youtube.com/watch?v=sAYSfZStHqY

 •  :00:12 Demonstracja wstawiania rozjazdów krzyżowych z menu (można je też składać z elementów).
 •  :01:43 Demonstracja wstawiania rozjazdów podwójnych z menu.
 •  :01:58 Demonstracja wstawiania rozjazdów symetrycznych.
 •  :02:14 Dwie wtórne kierunkowe, tworzone przez rozjazd symetryczny.

Sceneria w Rainsted #9

https://www.youtube.com/watch?v=FEMUST7C3zo

 •  :00:00 Dalsze układanie torów na terenie ZNTK.
 •  :20:49 Rozpoczęta budowa łącznicy.
 •  :28:35 Usuwanie przechyłki po usunięciu parametrów łuku (nie mieściły się krzywe przejściowe). Edytor jeszcze nie obsługuje łuków koszowych.
 •  :34:47 Połączenie łącznicy z górnym torem.

Sceneria w Rainsted #10

https://www.youtube.com/watch?v=2f-h0qD0JxI

 •  :02:42 Budowa kolejnej łącznicy.
 •  :07:03 Ortofotomapy mogą też być zdeformowane, ze względu na różnice wysokości terenu.
 •  :22:06 Wydłużanie szlaku na wschód (na Mrozy).
 •  :24:49 Zaczęta stacja Mrozy.
 • 1:04:33 Uzupełnianie drugiego toru.
 • 1:08:46 Użycie wyszukiwarki błędów do naprawienia niespójności w torach.

Sceneria w Rainsted #11

https://www.youtube.com/watch?v=Xe_5TN0aZcU

 •  :00:11 Opis użycia niwelety.
 •  :01:25 Wstępne ułożenie odcinków w okolicy torów.
 •  :03:09 Przyklejanie odcinków prostych niwelety do linii kierunkowej, na łukach wstawianie przejściowych.
 •  :13:15 Wydłużanie toru za stację Mrozy. Szlak powinien być kończony odcinkiem z punktem 1 na zewnątrz, to nie skopiuje się tam kozioł.
 •  :21:49 Wydłużanie niwelety do nowego toru.
 •  :23:10 Dodawanie poprzeczek kotwiących kilometraż.
 •  :24:02 Długość niwelety można przeliczyć już po dodaniu pierwszej poprzeczki. Dodanie przeciwległej poprzeczki służy do równomiernego rozprowadzenia ewentualnych błędów, wynikających z odwzorowania wypukłej powierzchni Ziemi na płaszczyźnie oraz braku szczegółowej wiedzy o przebiegu linii, wg której naliczano kilometraż.
 •  :24:37 Przebitka na tabelę kilometrażu stacji, wyszukanie potrzebnych stacji do zgrubnego ustawienia kilometrażu.
 •  :25:12 Przeliczenie długości niwelety pomiędzy ustawionymi poprzeczkami — błąd wyszedł 11682m.
 •  :26:07 Dodanie poprzeczki z kilometrażem stacji Mińsk Mazowiecki.
 •  :29:26 Użycie odcinka toru do pomiaru odległości pomiędzy pierwszą poprzeczką a semaforami wjazdowymi — wyszło 787m.
 •  :30:34 Wyliczenie kilometrażu pierwszej poprzeczki. Błąd kilometrażu wynosi teraz około 800m.
 •  :31:12 Dodanie poprzeczek wg kilometrażu peronów na przystankach osobowych.
 •  :32:07 Zmiana kilometrażu na końcowej poprzeczce o 1000m zmieniła błąd na -316m.
 •  :32:24 Kolejna modyfikacja kilometrażu końcowej poprzeczki — błąd -5m.
 •  :32:45 Po kolejnym kroku błąd wynosi -16cm.
 •  :33:13 Weryfikacja poprzeczek związanych z peronami i poprawka.
 •  :36:11 Finalna poprawka pozycjonowania skrajnych poprzeczek.
 •  :36:57 Weryfikacja poprzez dodanie kolejnych poprzeczek.
 •  :38:26 Czas pracy zarejestrowany przez edytor to 5h 42m 30s.

Sceneria w Rainsted #12

https://www.youtube.com/watch?v=sH-1TLFPb-Q

 •  :00:20 Weryfikacja kilometrażu dodatkowymi poprzeczkami.
 •  :05:01 Dodanie poprzeczek co 100m, aby wstawić słupki hektometrowe.
 •  :05:53 Wybranie wzorca dla słupków (tzn. generatora wpisów dla MaSzyny).
 •  :07:23 Wczytanie punktów wysokościowych z danych NMT-100 w okolicy poprzeczek.
 •  :09:15 Różowe punkty symbolizują wczytane wysokości.
 •  :12:12 Niwelety dla pozostałych linii kolejowych jako uproszczone — liczone po torach.
 •  :26:58 Doczytanie punktów wysokościowych w obszar ekranu, aby objąć cały teren.

Sceneria w Rainsted #13

https://www.youtube.com/watch?v=_nE-SvLOunw

 •  :00:13 Dodawanie trójkątów terenu w celu kalibracji profili pionowych. Metoda trochę prowizoryczna, ale skuteczna.
 •  :03:53 Podgląd profilu pionowego niwelety w celu sprawdzenia, czy są wszystkie potrzebne trójkąty.
 •  :04:12 Wskazane by było naprawienie trójkątów opcją z menu NMT.
 •  :04:57 Wstępne ustawienie profilu wg wysokości wczytanych punktów.
 •  :09:08 Podgląd wstępnie ustawionego profilu względem terenu.
 •  :09:45 Poprzeczki mają albo nazwę (miejsca) albo zawierają współrzędne przekroju poprzecznego. Nie ma wymogu, by przekroje robić na załomach, wręcz czasem trzeba trochę wypłaszczyć, aby tor z łukiem pionowym nie lewitował ani nie był zalany terenem.
 •  :10:08 Generowanie przekrojów poprzecznych na poprzeczkach.
 •  :10:47 Porównanie poprawności przekrojów poprzecznych do widoku ortofotomapy. Widać np., że węzeł siatki (punkt wysokościowy) 143.82m pomiędzy 39.0km a 39.1km wypada na nasypie i zakłóca poprawność generowania przekroju.
 •  :11:35 Zagęszczenie poprzeczek na łukach da bardziej estetyczne wrażenia.
 •  :16:28 Ponowne wygenerowanie przekrojów, w tym dla nowych poprzeczek.
 •  :17:42 Poszerzenie skrajni na niwelecie, aby uzyskać większą szerokość podtorza na stacji.
 •  :19:26 Błędy w trójkątach terenu spowodowały utworzenie skarpy do poziomu 0 na 60.56km.
 •  :20:04 Naprawienie błędnych przekrojów.
 •  :20:36 Korekta kolizji łuku pionowego z łukiem w planie.
 •  :21:14 Korekta kolizji łuku pionowego z rozjazdami.
 •  :23:57 Poszerzanie profili typu "płasko pod stacją".
 •  :25:10 Tworzenie przerwy w nasypie na obiekt inżynieryjny ("profil kończący").
 •  :26:48 Test innej niwelety względem terenu.
 •  :27:36 Ustawianie różnicy wysokości na wiadukcie.
 •  :28:16 Błędny widok przekroju i ustawianie skrajni na niwelecie uproszczonej.
 •  :28:43 Edytor szablonów: utworzenie domyślnych profili. Szablon "default-e" jest zakończeniem rowu, tworzonego przez "default"!
 •  :29:07 Opcja "25 na raz" przelicza przekroje, ale nie kopiuje szablonu do kolejnych.
 •  :36:41 Synchronizacja wysokości niwelet.
 •  :40:19 Czas pracy zarejestrowany przez edytor to 6h 48m 37s.

Sceneria w Rainsted #14

https://www.youtube.com/watch?v=AkvFDuYH0jY

 •  :00:05 Przypisanie torów do niwelet.
 •  :01:14 Nie trzeba zaznaczać odcinka niwelety, wystarczy zaznaczyć dowolną poprzeczkę na nim.
 •  :01:20 Tory się przypisują do odcinka niwelety tylko do pewnej ograniczonej odległości od jego końców. Zabezpieczać ma to tory przed przypisaniem do niwelety znajdującej się zbyt daleko, co potem może być trudne do wykrycia, gdyż mogą nie być widoczne kreski obrazujące powiązanie. Niemniej należy wybrać odcinek niwelety albo poprzeczkę, które znajdują się w pobliżu żółtych torów, aż żółte zaznaczenie zniknie.
 •  :03:10 Przeliczenie torów do niwelet. Przeliczone tory uzyskają żółte zaznaczenie. Niwelety uproszczone przypisują się do torów podczas przeliczania ich długości i nie ma potrzeby przypisywać ich odrębnie. Trzeba tylko zadbać o to, aby nie były w grupie (żółtej) przy przypisywaniu innych niwelet, gdyż w przeciwnym razie konieczne będzie przeliczenie niwelet uproszczonych, albo wystąpią niezrozumiałe różnice wysokości.
 •  :03:25 Tworzenie łuków pionowych.
 •  :04:38 Włączone wyświetlanie łuków w planie kolorem niebieskim, aby unikać kolizji z łukami pionowymi.
 •  :05:35 Jeśli łuk pionowy wychodzi krótki, można zwiększyć mu promień do 20km.
 •  :06:42 Tor wyciągowy często ma inne pochylenie niż tory szlakowe (jest bardziej poziomy) i powinien mieć własną niweletę.
 •  :07:12 Ponowne przeliczenie wysokości torów po modyfikacjach końców likwiduje ewentualne niespodzianki.
 •  :07:40 Tory przypisane do niwelety wyświetlą się na podglądzie profilu.
 •  :08:39 Łuki pionowe na niwelecie uproszczonej.
 •  :10:13 Skutkiem przeliczenia niwelety uproszczonej było niespodziewanie znaczne przesunięcie poprzeczek (błąd 125m).
 •  :11:03 Odzyskanie wersji sprzed zmian z automatycznej kopii bezpieczeństwa.
 •  :11:21 Ponowne wejście do edytora wykrywa obecność pliku z większym numerem i nowszą datą niż poprzednio używany.
 •  :11:32 Usunięcie poprzeczek z blokadą XY, podejrzanych o wpływ na obliczanie długości niwelety.
 •  :12:07 Ponowne wczytanie odzyskanego pliku.
 •  :12:26 Zablokowanie XY załomu na wiadukcie i ponowne usunięcie zbędnych poprzeczek z blokadami XY.
 •  :13:04 Podgląd torów na przekroju podłużnym toru na wiadukcie.
 •  :16:37 Próba przeliczenia "ogonka" sygnalizuje, że natrafiono na tor zwrotny rozjazdu.
 •  :17:46 Po zmianach wysokości ostatniej porzeczki wcześniejsza blokada Z nie tworzy już łuku pionowego.
 •  :18:35 Wyszukiwarka błędów nie znajduje problemów.
 •  :18:53 Tworzenie niwelety dla ostatniej łącznicy.
 •  :20:11 Uproszczoną niweletę można zrobić za ostatnim rozjazdem — naliczenie kilometrażu na wschód nie ma większej użyteczności, chyba że ma wstawiać słupki w stacji.
 •  :45:27 Eksport scenerii w celu uruchomienia (wcześniejsze uruchomienia nie były pokazywane). Konieczne jest usunięcie pliku SBT.
 •  :46:23 Ponieważ zostały wyeksportowane trójkąty NMT-100, zasłaniają tory w przekopach.
 •  :48:04 Tory ZNTK nie mają jeszcze niwelety, są więc na poziomie zero.
 •  :48:25 Uzupełnianie dziur w trójkątach.
 •  :49:46 Wstawianie uproszczonej niwelety bez poprzeczki końcowej.
 •  :51:48 W tym momencie dobrze by było doczytać fundamenty budynków CityGML i dostosować do nich tory.
 • 1:13:55 Tym razem eksport scenerii bez trójkątów terenu.
 • 1:15:09 Błędnie wyliczone wektory kontrolne odcinka toru.
 • 1:15:45 Tory powinny być przypisane do niwelety uproszczonej.
 • 1:17:13 Użycie wcześniejszej wyszukiwarki błędów (pod przyciskiem) znajduje błędy, których jeszcze nie obejmuje nowa (w osobnym oknie, z listą kategorii).
 • 1:17:52 Przypisanie bocznicy do głównej niwelety jest rozwiązaniem prowizorycznym.
 • 1:18:09 Dodanie drugiego toru na wschód od Mrozów.
 • 1:20:17 Przypisanie poprzeczkom wzorców dla słupków hektometrowych.
 • 1:21:53 Ostatni eksport scenerii w tym odcinku i obejrzenie rezultatów w MaSzynie.

Sceneria w Rainsted #15

https://www.youtube.com/watch?v=NpCweeQXbhM

 •  :00:13 Wymiana domyślnego modelu słupka na model z fundamentem. Kwestia obsługi słupków jest w planach do przerobienia.
 •  :02:59 Uruchomienie MaSzyny w celu obejrzenia słupków z fundamentem.
 •  :04:21 Dodawanie ukresów.

...

Sceneria w Rainsted #16

https://www.youtube.com/watch?v=J_YsMa9lz-o

Sceneria w Rainsted #17

https://www.youtube.com/watch?v=Mv56dk5iHb0

Sceneria w Rainsted #18

https://www.youtube.com/watch?v=j58jtpgkovo

Sceneria w Rainsted #19

https://www.youtube.com/watch?v=H_vPAGvUZgQ

Sceneria w Rainsted #20

https://www.youtube.com/watch?v=HvMaOyh-XMk

Sceneria w Rainsted #21

https://www.youtube.com/watch?v=zzcc2hb6RZE

Widoczne błędy w obsłudze edytora

Są to na ogół niepotrzebnie wykonywane operacje, których rezultat nic nie wnosi, albo powoduje konieczność wrócenia w dane miejsce i wprowadzenia poprawek. W przedstawionych filmach są one regularnie powtarzane.

 • Wstawianie linii kierunkowej po uczynieniu odcinka samo-kierunkowym. Linię kierunkową można dodać od razu do odcinka, odcinek się do niej przyklei z zerową odległością.
 • Wstawianie rozjazdu po usunięciu odcinka. Rozjazd można wstawić po zaznaczeniu odcinka, wstawienie powinno skrócić sąsiedni odcinek.
 • Brak torów pod zasypem kozła. Kozły ustawiają się na końcu toru, poza tym na potrzeby AI przydatny jest odcinek (pod zasypem) o prędkości 0 (obecnie nie da się ustawić ani wykorzystać w symulacji własności "tor piaskowy").
 • Brak zmiany nazwy poprzeczek. Poprzeczki z "nieokrągłą końcówką" metrów dostają opis "słup=...", który domyślnie służy do pozycjonowania lub weryfikowania kilometrażu wg tabliczek hektometrowych z widocznym przesunięciem (montowanych na słupach) — widocznych na filmach z przejazdu. W przypadku dodawania poprzeczek dla stacji czy peronów, wskazane jest te poprzeczki od razu opisać, co ułatwia potem orientację. Automatyczne dodawanie "słup=..." można wyłączyć z menu, poprzeczki będą miały wtedy nazwę "none".Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmiany
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmiany
Suwałki Realistyczny układ torów
Szczecin Realistyczny układ torów
Tarnowskie Góry Zmiany
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016
Teren NMT-100Budynki CityGML
Formatowanie SCNUnifikacja klonów
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane