Zapis sześćdziesiątkowy

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

W ramach ujednolicenia zapisu czasu proponowane jest poniższe ujednolicenie, z użyciem dwukropków.

Brak dwukropków

W niniejszym systemie liczba bez dwukropków oznacza sekundy i może być rozszerzona o ułamek dziesiętny sekundy.

123.5

Jeden dwukropek

Pojedynczy dwukropek rozdziela liczbę godzin po lewej stronie od liczby minut po prawej stronie.

Godzina i minuty

Podstawowa wersja zapisu, która nie będzie budzić wątpliwości (może być ewentualnie mylona z zapisem minut i sekund). Do zastosowania w rozkładach jazdy oraz do określenia czasu uruchomienia czegoś, z dokładnością do minuty.

00:00
10:30
23:59

Pełna godzina

Pełną godzinę można zapisać, umieszczając dwukropek po liczbie. Dla uzyskania wartości w sekundach, liczbę taką trzeba pomnożyć przez 3600

00:
10:
23:

Ułamek minut

Do liczby minut można dodać ułamek dziesiętny minuty.

10:30.5

Ułamek godziny

Jeśli nie jest podana liczba minut po prawej stronie dwukropka, można zapisać minuty w formie ułamka (liczba minut wprowadzałaby niejednoznaczność). Poniżej zapis alternatywny do 10:30. Użycie raczej niezalecane.

10.5:

Dwa dwukropki

Obecność dwóch dwukropków jednoznacznie rozdziela godziny, minuty i sekundy. Do liczby sekund można dodać ułamek dziesiętny sekundy.

10:30:01

Minuty i sekundy

Aby jednoznacznie podkreślić, że podany czas wyraża minuty i sekundy (a nie godziny i minuty), należy umieścić dwukropek na początku.

:12:30