Sceneria/Linia 181/Zmiany

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ostatnie zmiany w plikach scenerii Linia 181 od Herbów Nowych do Kępna. W nawiasie jest podawany numer wersji pliku RSF.

Zmiany względem MaSzyna 23.04

W przygotowaniu

Uzupełnienie terenu i ścian lasu.

Dodatkowe skrypty sterujące dla Kępna oraz mijanek.

Paczka linia61-f2305.7z

  • Paczka zbiorcza z poprawkami. Nie wymaga wypakowania wcześniejszych paczek.

Przetestowana została większość misji, wprowadzone są drobne zmiany naprawiające zauważone błędy w zakresie braku przejezdności.

Skorygowane pozycje tabliczek hektometrowych na słupach sieci trakcyjnej (Linia181_1469.RSF, 101h9m58s, zmiana w algorytmie eksportowania, w pliku RSF tylko zaktualizowane ustawienia eksportowania dotyczące wydzielenia Kępna).

2022

Paczka linia61-f2208.7z

  • Paczka zastępuje paczkę linia61-f2206.7z. Jest jedynie złożeniem ostatnich zmian, ponieważ nie zgłoszono problemów z działaniem misji.

Paczka linia61-220718.7z (1467)

Wieluń Dąbrowa (1467, 101h5m46s): dodany W4 na torze 4, zatrzymuje EZT z Tarnowskich Gór przy peronie.

Kępno wydzielone do osobnych plików w ramach testów eksportu komórek.

Wymiana izolacji grupowej głowic na izolację rozjazdów. Dostosowanie skryptów sterujących. Przy okazji do skryptów dodana obsługa Sz oraz departuredelay po zajęciu toru.

Skrypty sterujące stacjami przeniesione do podkatalogu lk181/, zaktualizowane pliki SCM misji.

Plik RSF (1458, 100h28m33s) zsynchronizowany z plikiem SCM infrastruktury, rozdzielony eksport infrastruktury oraz terenu.

W misji "linia61_osobowy1" dodane zostały Kalety i Tarnowskie Góry, a pociąg 521 wyjeżdża teraz z Tarnowskich Gór (6:54). Tor jest przejezdny pod siecią trakcyjną, aczkolwiek działa to prowizorycznie (do Kalet po lewym). Dla stacji Krzepice dodany skrypt sterujący, obsługujący krzyżowanie pociągów (521 i 74130).

Teren wydzielony do osobnego pliku linia181/teren.scm. Podział na więcej plików obecnie nie ma uzasadnienia praktycznego, ponieważ nie da się jeszcze zbudować alternatywnej trasy z wykorzystaniem fragmentu (np. Kępna). Również ilość obiektów otoczenia nie jest na tyle duża, żeby ich pominięcie poprawiło znacząco wydajność symulacji. Główna korzyść to ułatwienie śledzenia szczegółów zmian w infrastrukturze przy pomocy SVN, ponieważ nie będą zakłócane przez zmiany w terenie oraz otoczeniu. Uszkodzenia terenu oraz otoczenia łatwiej wyłapać wizualnie niż przy użyciu SVN, a np. drobne zmiany w niweletach skutkują dużą liczbą zmian we współrzędnych profili poprzecznych.

Paczka linia61-f2206.7z

  • Zastępuje wcześniejszą linia61-f2202.7z i będzie bazą do kolejnych poprawek.

Paczka linia61-220401.7z

Rezygnacja z wariantu "_next" w skryptach sterujących na rzecz wariantu "_n" (dla przebiegów po zajęciu toru). Używane tylko w "osobowy1".

Paczka linia61-f2202.7z (1455)

  • Paczka zbiorcza, zawiera najnowsze wersje fragmentów scenerii dołączonych do Linii 61, będą na niej bazowały kolejne paczki z modyfikacjami plików.

W skryptach sterujących dodane nowe nazewnictwo dla przebiegów po zajęciu toru ("_n" po nazwie odcinka izolowanego zamiast "_next" na końcu).

Nazwy torów z odczytem W4 zmienione na nazwę W4, co pozwoli wstawiać tabor przy peronach. Zmiana wykonana w pliku SCM, plik RSF zostanie dostosowany później.

(1455) W ramach testów szycia ścian lasów z profilami poprzecznymi przy pomocy automatycznie generowanych trójkątów terenu zostało wstawione takowe szycie od strony Herbów (od 4.1km do 9.8km). Przy okazji zmienione flagi eksportowania poszczególnych trójkątów terenu — wyłączone te, które znajdowały się za ścianami lasów i nie były widoczne. Dalsze prace nad uzupełnianiem szycia nie są planowane, ale mogą być realizowane w ramach testów optymalizacji tej funkcjonalności. Testowo również dodane szycia trójkątów terenu NMT-100 z profilami poprzecznymi (od 9.8km do 12.8km). Przeliczone zostały też profile poprzeczne w zakresie objętym zszywaniem (nie były wcześniej aktualizowane przy okazji drobnych korekt profilu pionowego oraz naliczenia kilometrażu).

2021

Paczka linia61-210711.7z (1437)

Na niweletach LK181 oraz LK272 zostały wstawione poprzeczki w miejscach przejazdów drogowo-kolejowych z ustawionymi wysokościami, odczytanymi z Geoportalu (płaszczyzna drogi daje możliwie mały błąd wysokości). Profile pionowe w Kępnie zostały skorygowane tak, aby uzyskać możliwie mały błąd na przejazdach. Wysokości torów w Kępnie można uznać za ustalone w sposób zadowalający (dolne tory zostały podniesione o 72cm). Rozbieżności w ocenie wysokości mogły wynikać z położenia stacji Kępno na południku 18°E (nawet cieniowanie na Geoportalu pokazywało nieistniejącą w rzeczywistości zmianę wysokości o około 1.5m — jest to południk dzielący strefy układu geodezyjnego 1942).

Plik linia181/wielun.scm porównany z aktualnym eksportem z RSF i doprowadzony do większej zgodności — zostały na nim przeprowadzone operacje innymi edytorami. Celem tej operacji jest przygotowanie do ostatecznej regulacji niwelet w okolicy Kępna (pełna zgodność z treścią eksportowaną z RSF nie jest obecnie priorytetem).

Uzupełnione napędy rozjazdów oraz usunięte konflikty napędów z sąsiednim torem (napęd po złej stronie), znajdowane przez wyszukiwarkę błędów. Kilka wskaźników obniżonych do wysokości dołu podsypki.

2019

2019-09-30

Poprawki powiązań semaforów z powtarzaczami i tarczami ostrzegawczymi. Drobne poprawki błędów wskazanych przez wyszukiwarkę błędów edytora RSF.

2019-06-06

Rozbudowane tory w okolicy Kępna — dociągnięte do brzegu komórki. Poprawione pliki INC rozjazdów. Skorygowane rezonatory. Poprawki błędów znalezionych przez wyszukiwarkę.

2019-01-01

W misji "tlk38501" uruchomiona mijanka w Pątnowie Wieluńskim z pociągiem 520, startującym z Wielunia Dąbrowy.

Wieluń Dąbrowa: izolacje rozjazdów zamienione póki co na izolacje głowic, przygotowany skrypt sterujący ze znacznym użyciem generatora. W misji "osobowy1" skrypt obsługuje przelot od Kępna oraz wjazd pociągu 511 na tor 2 (zakończenie rozkładu).

2018

2018-12-30

W misji "osobowy1" uruchomiona mijanka w Pątnowie Wieluńskim. Pociągiem 511 można dojechać z Herbów Nowych do Wielunia Dąbrowy, ale nie jest zrobiony wjazd.

Przygotowany skrypt sterujący dla Pątnowa Wieluńskiego oraz plik najbliższych blokad liniowych.

Poprawiona nazwa W4 w Kulejach, żeby pociąg 511 mógł się tam zatrzymywać.

2018-12-28

Kępno: naprawione rażące błędy w profilu pionowym, uzupełnione tekstury dla sieci trakcyjnej.

Naprawione perony: dodane brakujące, skorygowane tekstury, dodane W4, wpisane długości peronów i zalecane punkty zatrzymania.

Godziny w rozkładach z 2003 roku dla misji "osobowy1" skorygowane wg materiałów dostarczonych przez kolegę @P.J.. Dodane kilka nowych rozkładów. Wstępnie wstawione EZT w Stradomiu, Lisowie i Herbach Nowych (trzeba opracować dla nich sterowanie ruchem, w tym mijanki na linii 181).

2018-12-27

Plik Linia.181_1348.RSF wyczyszczony z błędów, które pokazywała wyszukiwarka błędów edytora RSF. Dla Kępna ustawiona nowa linia kierunkowa na torze 5, dzięki czemu geometria spina się lepiej, niż przy dotychczasowych liniach kierunkowych. Uzupełnione nieco tory Hanulina, ale nadal potrzeba tam dużo pracy. W zasadzie wszystkie ortofotomapy w tym miejscu są niskiej jakości.

W związku z tym, że uzyskana została przejezdność Kępna w minimalnym zakresie, misje "tlk83500" oraz "tlk2" rozpoczynane są teraz w Kępnie, co daje około 9 minut jazdy dodatkowo. Przy okazji zostały poprawione sygnały dla pociągu powrotnego w "tlk2", którym da się teraz dojechać do Kępna (sterowanie semaforami było przystosowane do poprzedniego nazewnictwa stacji i braków w sygnalizacji) — misja ta, z przesiadką w Stradomiu, trwa teraz nieco ponad 4h.

Misja "osobowy1" awansowała na funkcję testowania sygnalizacji na odcinku od Kępna do Herbów Nowych. Są jeszcze drobne problemy, np. brakuje W4 w Wieruszowie. W miarę dalszych testów błędy takie będą poprawiane. Przejazd z Kępna do Częstochowy Osobowej trwa około 2:15.

2018-12-17

Poprawione numery kanałów radiowych w rozkładach dla linii 181. Dołączone do paczek z linią 61.

2018-01-20

Został skorygowany profil pionowy początkowego odcinka torów od strony Herbów Nowych (obniżonych teraz o 0.5m). Profil po 4.5km nie był modyfikowany. Sceneria jest przejezdna od Wieruszowa do Stradomia. Zmieniony plik został dołączony do głównej paczki Linii 61.

2018-01-13

Plik wielun.scm jest w paczce testowej z linią 61. Z uwagi na zmianę w profilu pionowym linii 61 (a właściwie obniżenie Herbów Nowych o 0.5m) przejezdność pomiędzy sceneriami jest przywrócona prowizorycznie. W pliku RSF ze scenerią zostały wykonane korekty błędów przy pomocy automatów wbudowanych ostatnio w Rainsted, typu naprawa szablonów rozjazdów i przyklejenie wysięgników do bramek. W niewielkim zakresie skorygowane są łuki pionowe.

Sygnalizację i otoczenie uzupełniał kolega @Matz32.

2017

2017-10-06

Uzupełniona podsypka na torach, które jej nie miały. Poprawiona geometria torów (likwidacja B:). Wstawione kilka obiektów parametrów łuków i dodane krzywe przejściowe wraz z przechyłką. Skorygowane łuki pionowe na załomach profilu pionowego. Skorygowana prędkość na torach bocznych stacji.

2017-10-02

Do pliku RSF linii 181 wczytane zostały punkty wysokościowe terenu NMT-100, a następnie połączone w trójkąty.

Kolega Matz32 uzupełnił obiekty sygnalizacji, dodał ściany lasów oraz przygotował odcinki izolowane.

2017-04-17

W Herbach Nowych usunięty słup z naprężaczem, który znajdował się na torach oraz dodana brakująca bramka. Nadal sieć trakcyjna tam wymaga dalszej pracy.

2016-12

2016-12-15

Poprawiona sieć trakcyjna na stacji Janinów (błędy po wstawieniu łuku pionowego).

2016-12-14

W ramach testów ścian lasów w edytorze RSF zostały one dodane północ od Herbów Nowych.

Teren na północy Herbów Nowych został dociągnięty do granicy kwadratu kilometrowego, tym samym została zlikwidowana dziura w terenie. Po przeciwnej stronie tej granicy profile poprzeczne zostały przeliczone do NMT-100 (dotychczas były wg SRTM, a całość jest eksportowana z RSF). Poprzeczne są wstępnie przeliczone od 4.1km do 6.5km.

2016-12-01

Poprawiona sieć trakcyjna w okolicy Wielunia, która rozjechała się po wstawieniu łuku pionowego na łuku w planie.

2016-11

2016-11-24

Przeliczona większość łuków pionowych pomiędzy Herbami Nowymi a Wieluniem.

2016-11-06

Zamiana słupów na zwisy pod bramkami w Herbach Nowych. Operacja wykonana sprawniej dzięki rozpoczęciu prac nad katalogiem obiektów w Rainsted.

2016-10

2016-10-09

W kilku miejscach wyregulowane próbnie łuki pionowe.

2016-08

Do końca sierpnia 2016 zmiany w linii 181 były uwzględniane w opisie zmian linii 61. Od września zostało to rozdzielone. Poniżej jest opis zmian, które dotyczyły linii 181, w tym stacji Herby Nowe.

2016-08-31

Dodane kilka wysięgników w Wieruszowie.

2016-08-28

Podsypki rozjazdów na linii 181 są teraz wstawiane na wysokości podstawy szyny. Jednocześnie zmienione zostało położenie parametru określającego pochylenie rozjazdu. Pliki w podkatalogu scenery\6-9-9 zostały wymienione na wersje dostosowane do takiego wstawiania. Będzie to miało niestety wpływ na wiele innych scenerii, gdzie zostały użyte te podsypki, jednak musi to zostać ujednolicone w taki sposób.

Uzupełnione wskaźniki W4 na linii 181, w rozkładach jazdy TLK 83500 i TLK 38501 dodane stacje pośrednie (z przelotem).

Dodana misja "linia61_tlk2", która łączy jazdę opóźnionym TLK 83500 z powrotnym TLK 38501. Przesiadka ma miejsce w Stradomiu.

Na linii 181 zmienione zostały nazwy torów, które kolidowały z nazwami na linii 61. Zdublowane nazwy mogły powodować uruchamianie eventów w nieodpowiednich miejscach i brak ich uruchomienia tam, gdzie było to potrzebne.

2016-08-25

Dodany wjazd do Kępna dla pociągu TLK 38501 (brak sieci trakcyjnej od Wieruszowa, a z rozpędu się tam nie wjedzie, więc zadziała to tylko po wyłączeniu zależności zasilania od znalezienia drutu).

Korekta wpisów wskaźników generowanych z Rainsted. Wartości tekstowe zamiast liczbowych w W9 powodowały ponadstandardowe drgania kabiny.

Wstawione ograniczenia i wskaźniki W9 na linii 181 wg stanu z 2011 roku.

2016-08-23

Poprawki wysokości zawieszenia i zygzakowania sieci trakcyjnej w Herbach Nowych.

Nowa misja "linia61_tlk38501" - jazda pociągiem TLK "Podhalanin" z Zakopanego do Szczecina na odcinku od Stradomia do Wieruszowa. Przy okazji przygotowany kurs EN57 o 3:20 z Wielunia Dąbrowy do Katowic — powinno być krzyżowanie z TLK w Pątnowie Wieluńskim.

Zmiana nazwy misji "linia61_tlk2" na "linia61_tlk83500". Nazwa "linia61_tlk2" na razie nie będzie używana, a w skrypcie instalacyjnym pliki zostały oznaczone jako do usunięcia.

Drobne poprawki w ułożeniu torów, sygnalizacji i przekrojach poprzecznych na linii 181. W tym wstawione niektóre ograniczenia wg WOS z 2010/2011.

2016-08-21

Weryfikacja i korekcja profilu pionowego od Wielunia do Kępna. Przeliczenie wysokości torów oraz obiektów ustawionych względem torów.

2016-08-18

Uzupełnienie sieci trakcyjnej na stacjach pomiędzy Herbami Nowymi a Wieruszowem.

Dodane tablice "Wieluń" na peronie przystanku Wieluń.

2016-08-16

Uzupełnienie sygnalizacji na odcinku od Czastar do Wieruszowa na linii 181 (W4, W6a, W13, We8, We9, rezonatory SHP).

Uzupełnienie sieci trakcyjnej na stacjach Panki oraz Czastary na linii 181. Wstawienie bramek na kilku innych stacjach.

Poprawka wysokości zawieszenia sieci nad torem 2 linii 131 od Żelaznego Mostu do semafora wjazdowego w Herbach Nowych.

2016-08-15

Przejezdność torów z Wieruszowa do Kępna. Dodana niweleta na łącznicy w Kępnie.

Poprawione zygzakowanie sieci trakcyjnej na linii 181. Poprawiona wysokość zawieszenia sieci w Herbach Nowych. Poprawki sieci w Lublińcu.

Na linii 181 wstawione płyty przejazdowe na przejazdach i przejściach przez tory.

2016-08-14

Poprawki zygzakowania sieci trakcyjnej na linii 181 od Herbów Nowych do Wieruszowa. Może jeszcze wymagać poprawek. W kilku miejscach uzupełnione naprężania (jeszcze nie wszystkie są). Miejscami uzupełnione wskaźniki.

2016-08-13

Poprawki sygnalizatorów i torów w Pankach na linii 181. Wypłaszczona część najbardziej rozjechanych przekrojów poprzecznych (przeliczenie ich będzie wymagało wygenerowania i dodania do RSF trójkątów z NMT-100).

Na linii 181 sieć trakcyjna podciągnięta pod Wieruszów, zygzakowanie do poprawienia.

2016-08-07

Ukresy w Gnaszynie, Blachowni, Herbach Starych, Herbach Nowych, Liswarcie i Kalinie.

Kolejne przedłużenie sieci trakcyjnej w kierunku Wielunia, na razie bez uzupełnienia sieci na stacjach pośrednich.

Uporządkowane nieco tory od Wielunia do Wieruszowa. Start misji "linia61_tlk2" przesunięty do przystanku w Wieruszowie (dodatkowe 20 minut jazdy).

2016-08-06

Dodane trochę sieci trakcyjnej w stronę Wielunia. Dodane ukresy na stacjach linii 181.

2016-07

2016-07-24

Linia 181 wyeksportowana z podsypkami rozjazdów po poprawce eksportu w Rainsted. W eksporcie pominięte tory "bocznicy złomu" w Herbach Starych, które są już dołączone do plików linii 61.

Poprawiony nasyp linii 131 w okolicy skrzyżowania z linią 181.

2016-07-20

Poprawione działanie semaforów w Herbach Nowych dla wjazdów od północy. Przetestowane na dodatkowym pociągu w misji "tlk2", jadącym linią 131 na południe.

2016-07-19

Wstawiony most na skrzyżowaniu linii 131 z linią 181.

2016-07-14

Wymieniony rozjazd krzyżowy w Blachowni (z 34m na 33.23m), 3 w Herbach Starych i 2 w Herbach Nowych.

Przesunięte tory i modele budynków w Herbach Nowych. Operacja ta kończy gruntowe zmiany układu torowego tej stacji, dalsze poprawki będą już tylko regulowaniem. Wymieniony peron 2, uporządkowane nieco obiekty na peronach.

2016-06

2016-06-28

Dopasowane tory w pliku RSF linii 181 tak, aby łączyły się z torami komórki HRB. Następnym etapem powinno być wygenerowanie przekrojów poprzecznych wg wysokości z NMT-100, ponieważ użycie SRTM daje zbyt duże błędy (np. przekop "przez las").

Uzupełnione słupy i sieć trakcyjna na linii 181 od skrzyżowania z linią 131 do granicy komórki HRB. Wstępnie dodane słupy na odcinku ok. 7km od tej granicy w stronę Wielunia (eksportowane z pliku RSF, podczas gdy komórka HRB istnieje tylko w wersji tekstowej).

2016-06-15

Przeliczone wysokości sygnalizatorów w Herbach Nowych oraz w Kalinie (nie były spójne z terenem).

2016-06-12

Podniesione oraz dodane bramki w Herbach Nowych.

2016-06-11

Ustalenie profili pionowych na obu torach linii 131. Wstępny rezultat był taki, że prześwit na wiadukcie pomiędzy linią 181 a linią 131 wyszedł zbyt mały (5.22m), w związku z czym profile musiały po raz kolejny być zweryfikowane i doprowadzone do bardziej prawdopodobnych wartości.

Wygenerowanie przekrojów poprzecznych nasypów dla linii 131. Kilka węzłów siatki terenu NMT-100 trafiało w nasyp, przez co w bardzo widoczny sposób zaburzona była wysokość nasypu w tych miejscach. Do wyliczania przekrojów poprzecznych w takich węzłach musiała być użyta wysokość uśredniona z sąsiednich węzłów, które nie zawierały w sobie wysokości nasypu. Po korekcie wysokości przekroje zostały ponownie przeliczone.

Wydłużenie torów na północnych wyjazdach z Herbów Nowych aż do krawędzi kwadratów kilometrowych (przygotowanie do rozbudowy). Regulacja sieci trakcyjnej.

2016-06-07

Wymieniony teren pod stacją Herby Nowe, ponieważ po korekcie profilu pionowego dotychczasowy przestał być użyteczny, a nie było sensu wyginać go do poprawionego profilu. Na północ od Herbów Nowych tory się przenikają z terenem NMT-100, wymaga to jeszcze dalszych prac nad profilem pionowym linii 131 oraz wykonania i wszycia w teren profili poprzecznych. Zmiany te mają na celu podłączenie linii 181 do Wielunia, co być może jest prostsze i szybciej wykonalne niż uporządkowanie linii od Lublińca do Ozimka wraz z profilem pionowym tam (65m różnicy wysokości).

2016-06-05

Przeliczenie profili linii 181 i 131 wraz z weryfikacją profilu linii 181 względem mapy topograficznej oraz NMT-100. Dostępne dane o profilu linii 181 uznane zostały za mało wiarygodne. Przyczyną rozbieżności mogą być również niedokładności pomiaru wysokości terenu, ze względu na zalesienie.

Ustalony został kompromisowy profil dla linii 181 na północ od Herbów Nowych. Tory i sieć trakcyjna zostały dostosowane do nowego profilu. Nie jest jeszcze przeliczony teren i inne obiekty. Misje "osobowy1", "osobowy3", "towarowy1" i "tlk2" są przejezdne w Herbach Nowych.

2016-06-03

Regulacja północnej głowicy w Herbach Nowych. Dostosowanie sieci trakcyjnej do nowego układu torów — błędy z wysokością zawieszenia drutu (związane z profilem pionowym toru) zostały poprawione nowymi narzędziami regulacyjnymi w Rainsted.

Wpisane do wskaźników W4 rzeczywiste długości peronów w Herbach Nowych, Gnaszynie, Stradomiu i Blachowni.

2016-05

2016-05-31

Przesunięta północna głowica w Herbach Nowych. Część rozjazdów wymieniona na wymiarowe. Zachodnia grupa torów ułożona zgodnie z mapą. Dostosowana sieć trakcyjna.

Przymiarki do misji TLK Szczecin – Zakopane na odcinku Herby Nowe – Stradom wg rozkładu z 2012 roku. Docelowo misja powinna być przedłużana w kierunku Wielunia i Kępna, a przedłużenie za Częstochowę dałoby możliwość przesiadki na pociąg powrotny w tej relacji.

2016-05-22

Poprawiony peron 3 w Herbach Nowych, przesunięte przyległe tory, sygnalizatory oraz sieć trakcyjna. Misja "osobowy3" po zmianach jest przejezdna. Ukryte wskaźniki W4.

2016-04

2016-04-14

Nieco lepszy peron 3 w Herbach Nowych. Wstawienie peronu zgodnego z rzeczywistością wymaga przebudowania układów torowych w scenerii.

2016-01

2016-01-17

Poprawki słupów w Herbach Nowych. Poprawiony start "towarowy1".

2016-01-16

Poprawione ułożenie bocznicy w Herbach Nowych. Dotychczasowy kozioł wymieniony na nową wersję i przestawiony w bardziej rzeczywiste miejsce. Latarnie przestawione do pozycji widocznych na ortofotomapie. Dodana tarcza manewrowa 101 przy bocznicy.

Herby Nowe: trzy budynki przestawione do ich prawidłowych pozycji — ponieważ były niewymiarowe, zostały zmodyfikowane współczynniki skalowania w tych modelach, aby zbliżyć do rozmiarów na ortofotomapie. Usunięta nadmiarowa siatka pomiędzy peronami (nadal są zbyt długie). Przy okazji przestawione Tm1 oraz SzAn.

2016-01-12

Korekta położenia Herbów Nowych tak, aby było zgodne z ostatnimi ortofotomapami z Geoportalu (pierwotne ustawienie bazowało na ortofotomapach czarno-białych, kolorowe są przesunięte ok. 35cm i dużo mniej czytelne).

Poprawione błędy w sieci trakcyjnej na północnej głowicy Herbów Nowych, które powstały w wyniku skalowania tamtego obszaru.

Poprawki rozjazdów na południowej głowicy Herbów Nowych. Do zakończenia tej operacji mogą być zauważalne błędy w sieci trakcyjnej, a także kolizje obiektów (np. perony są zbyt długie, tor boczny wymaga jeszcze przesunięcia).

Przesunięty wiadukt oraz teren pod nim w Herbach Nowych.

2016-01-09

Stacja Herby Nowe przesunięta na południe tak, że południowa głowica pasuje do mapy, a wiadukt prawie pasuje. Przeskalowane łącznice do Herbów Starych oraz Liswarty. Teren został dostosowany do tych zmian. Roślinność poprawiona korektorem Mariusza1970.

Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Realistyczny układ torów
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować