Sceneria/Manewrowo 3

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Sceneria Manewrowo 3 do Symulatora Pojazdów Szynowych MaSzyna została wydana na początku 2009 roku. Jej autorem jest @pozdze. Sceneria składała się z głównej stacji, o układzie torów zbliżonym do stacji Suwałki oraz trzech szlaków, zakończonych uproszczonymi stacjami technicznymi (odpowiedniki stacji: Papiernia, Las Suwalski i Trakiszki). Akcja na scenerii sprowadza się do jazd lokomotywą manewrową, którą należy obsłużyć stojące na bocznicach wagony oraz przyjeżdżające składy osobowe i towarowe. Jazda pociągowa nie jest możliwa z powodu braku dopracowania szlaków i sąsiednich stacji.

Przygotowania

W 2014 roku rozwój edytora Rainsted pozwolił na przeróbkę scenerii fikcyjnej Tarniowo w taki sposób, że z zamkniętych pętli "makiety typu tort" powstał fragment szlaku linii drugorzędnej, z profilem pionowym oraz poprzecznym (nasypy i przekopy z rowami). Nowa stacja Tarniowo (podobnie jak przygotowana wcześniej stacja Mydelniczka na scenerii Quark) jest odwzorowaniem rzeczywistej stacji, która po zrysowaniu z ortofotomap Geoportalu została obrócona do potrzeb scenerii. Jedynie rozjazdy zostały wymienione na R=190m 1:9, ponieważ wówczas tylko takie były dostępne w wersji zgodnej z dokumentacją techniczną.

Kolejnym, bardziej ambitnym zadaniem dla edytora Rainsted miało być zwiększenie dokładności dostępnych scenerii realistycznych, z zachowaniem ich funkcjonalności. Do wyboru była Linia 61, niedokończona sceneria Szczecin, niedokończona Linia 139 (Katowice – Zwardoń) oraz Manewrowo 3 (czyli Suwałki). Scenerie niedokończone odpadły, jako wymagające zbyt wiele dodatkowej pracy. Linia 61 wymagała podzielenia w wielu miejscach i łączenia tych fragmentów pod różnymi kątami. Najprostsze wydawało się przerysowanie scenerii Manewrowo 3. Dodatkowym ułatwieniem okazało się użycie w 95% rozjazdów R=190m 1:9 (jest tam co najmniej jeden rozjazd R=300m oraz kilka łukowych i o skosach rzędu 1:7, przez co występują drobne niedoróbki, których wówczas — bez stworzenia dodatkowych modeli — nie dało się usunąć).

Historia zmian

Począwszy od końca września 2014 tory na scenerii zostały przesunięte w trzech głównych etapach: 1) obrócenie całości i przebudowa torów lokomotywowni oraz zgrubne dostosowanie szlaków do Papierni i Lasu Suwalskiego, 2) przebudowa bocznic, południowo-wschodniej głowicy oraz szlaku do Trakiszek, 3) przebudowa północno-zachodniej głowicy stacji. Każdy etap był realizowany na osobnym pliku RSF, który powstawał po zakończeniu wcześniejszego etapu i zgrubnym obróceniu kolejnego fragmentu torów. Z tego powodu nie istnieje obecnie jeden RSF, który by zawierał wszystkie wprowadzone zmiany (sytuacja jest podobna jak w przypadku Mydelniczki). Po każdym etapie sprawdzana była przejezdność scenerii, a wykonanie kolejnego etapu nie było planowane z góry (sceneria nadawała się do udostępnienia po każdym etapie, a dalsze prace mogły być zawieszone bez szkody dla funkcjonalności).

Praktycznie wszystkie tory musiały być przesunięte ręcznie w inne miejsca, ponieważ oryginalna sceneria była powiększona około 20% względem rzeczywistych rozmiarów stacji Suwałki (przeskalowanie całości nie było technicznie możliwe i nie było brane pod uwagę).

Podczas pracy nad plikiem RSF usprawnione zostały niektóre funkcje edytora (np. doklejanie szablonów rozjazdów z plików ADD, eksport semaforów). Również w edytorze SCM została ulepszona funkcja obrotu i przesunięcia obiektów na wybranym obszarze (wcześniej przekształcenia te nie działały na wszystkie obiekty i były problemy z zapisem niektórych zmodyfikowanych obiektów).

Lista zmian wykonanych w 2014 roku została przeniesiona na osobną stronę. Sceneria nie jest popularna i w praktyce w paczkach całościowych do 2021 włącznie publikowany jest stan po zmianach z 2014 roku.

Po zmianach w 2014 roku pozostały 3 pliki RSF, zawierające 3 główne etapy naciągania scenerii na mapy. W każdym z nich inny fragment torów jest przypisany do linii kierunkowych. Z pliku SCM utworzony został nowy plik RSF (eksportujący się do SCM), a następnie przekopiowane zostały linie kierunkowe z wcześniejszych plików RSF — ten plik powinien być używany do dalszych poprawek (np. dodanie niwelet), jednak bezpośredni eksport daje zbyt wiele różnic i bez możliwości testowania nie warto ich wprowadzać.

Prace pozostające do wykonania

Począwszy od 2015 roku zawiesiłem dalsze prace nad tą scenerią, głównie ze względu na rozpoczęcie prac nad Linią 61. Ulepszanie scenerii mogą kontynuować inni użytkownicy symulatora. Do wykonania są następujące prace:

 • przesuwanie latarń
 • przesuwanie drzew
 • usunięcie zbędnych ścian lasów
 • przesuwanie dróg wokół stacji i dworca
 • dopasowanie napędów zwrotnic (pozostało 16)
 • dodawanie płotów
 • drobiazgi na peronach (ławki, kosze, tablice)
 • modelowanie łuków szlaków (w tym koszowego)
 • niwelety dla szlaków
 • ustawianie słupków hektometrowych
 • profil pionowy torów (wg mapy topograficznej)
 • budynek lokomotywowni (nowy model)
 • budynek garażu drezyn (nowy model)
 • budynek dworca (nowy model)
 • uporządkowanie budynków wokół stacji
 • zastosowanie terenu NMT-100 w większej odległości od torów
 • wstawienie ścian lasów
 • użycie dokładniejszego NMT i wykonanie terenu przy torach
Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Realistyczny układ torów
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować