Wersja/1.0.91

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 1.0.91.6301 - 2009-12-20

 • poprawione wyświetlanie mini EP05;
 • Edytor: dodawanie i wyświetlanie obiektów z obrysem;
 • Edytor: konfiguracja plików dla obiektów z obrysem;
 • Edytor: uporządkowanie kątów dla obiektów;
 • Edytor: przyklejanie wysięgnika do bramki;

Wersja 1.0.90.6161 - 2009-12-06

 • Edytor: wyszukiwanie linii po nazwie;
 • Edytor: drobne poprawki w przeliczaniu słupów;
 • Edytor: szablon dla podwójnego rozjazdu 37661mm;
 • Instalator: naprawione funkcjonowanie z nową domeną;
 • Teren: poprawiony obszar wydruku;

Wersja 1.0.89.6037 - 2009-11-04

 • Edytor: ulepszone znajdywanie błędnych odcinków;
 • Własności: wybór pliku semafora, dodanie nowego;
 • Edytor: automatyczne wiązanie semafora z tarczą;
 • Edytor: pokazywanie kolorów semaforów świetlnych;
 • Debugger: eksport semaforów do pliku RSF;
 • Edytor: dodane szablony zwrotnic 41594mm i 64818mm;
 • Edytor: eksport przystanków do ATS;
 • Edytor: wstawianie słupów i przestawianie ich;
 • Debugger: eksport pozostałych include do pliku RSF;
 • Edytor: eksport słupów do ATS 0.58b (10000 szt.);
 • Edytor: poprawione wyświetlanie map podkładowych;
 • Własności: sprawdzenie dwukierunkowości listy;
 • Edytor: generator dla nowych podsypek zwrotnic;
 • Własności: ustawianie maksymalnej prędkości;
 • Własności: dodawanie plików do list;
 • Edytor: uwzględniania zależności przy usuwaniu;

Wersja 1.0.88.5672 - 2009-09-28

 • GisData: poprawiony profil przy imporcie z UMP;
 • Własności: edycja przechyłek;
 • Teren: spłaszczanie torów (Y=0.2m);
 • Debugger: łączenie torów przy zgodnych przechyłkach;
 • Edytor: usuwanie linii spoza wybranej komórki;
 • Teren: wejście w edycję wpisu;
 • Edytor: zmiana jednostki przechyłki z 0.05° na 0.1°;
 • Własności: niweleta ma lewą i prawą skrajnię [dm];
 • Edytor: wyświetlanie wszystkich słupków;
 • Edytor: przestawianie semaforów na mapie;
 • Edytor: blokowanie położenia semafora względem toru;
 • Własności: działa zmiana nazwy wybranego obiektu;

Wersja 1.0.87.5570 - 2009-09-01

 • Składy: kopiowanie składu do magazynu;
 • Edytor: pokazywanie semaforów nieprzypisanych;
 • Własności: edycja rozstawu szyn lub szerokości drogi;
 • Edytor: szablon zwrotnicy tramwajowej 5000mm R=50m;
 • poprawione instalowanie nowej wersji;
 • Debugger: przerobiony eksport SCN do RSF;
 • Edytor: zaznaczanie sąsiedniego odcinka po usunięciu;
 • Własności: możliwość pobrania map podkładowych;
 • sprawdzanie obecności kabin bezpośrednio w MMD;
 • Edytor: wykrywanie błędnych punktów kontrolnych;
 • GisData: import UMP do wybranej komórki;
 • GisData: przesunięcie w bok torów z UMP;

Wersja 1.0.86.5487 - 2009-07-30

 • zmiana nazwy pliku MASZYNA.INI na RAINSTED.INI;
 • naprawienie katalogów na dane UMP;

Wersja 1.0.85.5481 - 2009-07-17

 • Edytor: zmieniony eksport słupków;
 • Własności: definiowanie typu słupka;
 • Edytor: konwersja zwrotnic importowanych z UTR;
 • Edytor: eksport semaforów do SCN;
 • Edytor: (test) wstawianie semaforów;
 • Teren: usunięcie zbędnych przycisków;
 • Edytor: liczenie niwelet od cudzego poprzecznego;
 • Własności: kopiowanie automatycznych słupków;
 • Struktura: wykrywanie błędnych punktów kontrolnych;

Wersja 1.0.84.5331 - 2009-07-05

 • ATS: wyświetlanie składu tramwajów;
 • Edytor: wyszukiwanie i zaznaczanie zerowych odcinków;
 • Edytor: (test) eksport dróg do ATS;
 • Edytor: wbudowana tabela własności obiektów;
 • Edytor: blokada przypisania zbyt odległej niwelety;
 • GisData: pobieranie pliku UMP.INI;
 • Edytor: zmiany w formacie RSF;
 • GisData: (test) import danych UMP do edytora;
 • Składy: poprawione wstawiaie EP05;
 • Własności: edycja parametrów podsypki;
 • Edytor: rozpoznawanie łuków symetrycznych;
 • Edytor: eksport słupków do SCN;

Wersja 1.0.83.5113 - 2009-06-13

 • Składy: zmiana mini po zmianie tekstury;
 • Składy: kopiowanie ładunku z poprzedniego wagonu;
 • poprawiony zapis tekstowy składu po edycji;
 • Składy: kopiowanie połączeń z poprzedniego pojazdu;
 • Wczytanie: wklejanie składu ze schowka;
 • ATS: informacje o tramwajach na scenerii;
 • Edytor: przeliczanie uproszczonej niwelety po torze;
 • Edytor: przeliczanie poprzecznych po torze;
 • Edytor: można wybrać działanie rolki myszy;
 • Edytor: poprawione nadawanie unikalnych nazw torom;
 • Edytor: dopracowane ustawianie poprzecznych;
 • Ustawienia: rozpoznawanie nieb "cgskj_*";
 • Edytor: dopracowane ustawianie wysokości obiektów;

Wersja 1.0.82.4786 - 2009-05-22

 • Edytor: eksport torów do ATS;
 • Teren: (test) dodatkowe skale wydruku;
 • ATS: konwersja torów do formatu tekstowego;
 • wyświetlanie mini oddzielnych dla każdej tekstury;
 • GisData: pobranie i wypakowanie CVS.EXE;
 • GisData: (test) pobieranie plików UMP;
 • Edytor: naprawianie odcinka łączy z sąsiadami do 1m;

Wersja 1.0.81.4680 - 2009-05-07

 • Edytor: wejście na GisData z zakładki Dodaj;
 • Własności: można zmienić teksturę podsypki i szyn;
 • Edytor: zakotwiczanie niwelety do przekroju;
 • konwersja torów i dróg ATS do pliku RSF;
 • GisData: tworzenie nowego, pustego pliku RSF;
 • Edytor: przyczepianie przekroju poprzecznego do toru;
 • Edytor: naprawione dodawanie nowych rekordów;
 • GisData: pobieranie pliku z przydziałem komórek;
 • Edytor: dynamiczne zwiększanie edytowanego pliku;

Wersja 1.0.80.4529 - 2009-04-02

 • Edytor: poprawione dodawanie odcinka;
 • Edytor: eksport kwadratu 4km×4km do MS2;
 • Edytor: przycisk sprawdzania nowej wersji;
 • Edytor: poprawione ustawianie stycznych dla łuków;
 • Edytor: eksport przeniesiony na zakładkę Komórki;
 • Edytor: deformacja W-Z przybliżona funkcją kwadratową;
 • Własności: wpisywanie wysokości dla profili poprzecznych;
 • Edytor: naprawione przeliczanie rozjazdów krzyżowych;

Wersja 1.0.79.4473 - 2009-03-26

 • Połączenie: pasek postępu pobierania pliku;
 • Edytor: ustawienie punktu 4 przekroju blokuje XY;
 • Edytor: test eksportu do MS2;
 • Edytor: ulepszone przeliczanie łuków;

Wersja 1.0.78.4405 - 2009-03-13

 • Edytor: katalog "rsfdata" do odczytu i zapisu plików;
 • Edytor: zapis plików ze zmianą numeru wersji;
 • Edytor: dodawanie toru na przedłużeniu zaznaczonego;
 • Edytor: pobieranie mapy topograficznej dla 1px/m;
 • Edytor: sortowanie profili poprzecznych;
 • Edytor: nowa forma "Własności" dla odcinków;
 • Ustawienia: wybór nieba z listy obrazków;
 • obsługa wpisu typu "//$g PUWG1992 584 484";

Wersja 1.0.77.4249 - 2009-03-03

 • Edytor: dodawanie odcinka poprzecznego do niwelety;
 • Edytor: eksport torów z formatu binarnego do SCN;
 • Edytor: ustawianie łuku z wielu torów;
 • Edytor: generowanie include zwrotnic do SCN;
 • Edytor: dodawanie zwrotnicy;
 • Edytor: naprawianie zewnętrznych rozjazdu krzyżowego;
 • Edytor: wstępne przeliczanie profilu pionowego;

Wersja 1.0.76.3966 - 2009-02-05

 • Instalator: "one" - wypakowanie pojedynczych plików;
 • Instalator: "miss" - wypakowanie brakujących plików;
 • Instalator: raport z instalacji paczki;
 • naprawione usuwnie nieba dla starszych EXE;
 • Połączenie: zliczanie pobranych bajtów;

Wersja 1.0.75.3923 - 2009-02-02

 • Edytor: rysowanie dwóch szyn od 4px/m;
 • Edytor: ustawianie prostych równolegle do kierunku;
 • Edytor: dodawanie nowego toru (test);
 • Edytor: zaznaczanie z [Ctrl] dodaje do grupy;
 • Edytor: zaznaczanie z [Alt] usuwa z grupy;
 • Edytor: naprawianie zwrotnic 8800mm i 33230mm;
 • Edytor: zwrotnice jako wtórne linie kierunkowa;
 • Edytor: przeliczanie łuku między prostymi;
 • pobieranie z Geoportalu za pośrednictwem eu07.pl;
 • Edytor: pozycjonowanie rozjazdów krzyżowych;
 • Edytor: podział odcinka na dwa;
 • Edytor: wyświetlanie kodów komórkek;
 • Edytor: usuwanie toru;
 • Edytor: wyświetlanie promienia łuku;
 • zmiany nazw katalogów map i skryptów instalacyjnych;

Wersja 1.0.74.3519 - 2009-01-01

 • Ustawienia: zmiana nieba zmienia podgląd;
 • Instalator: zmieniony adres pliku struktury typów;
 • Instalator: skrypty sprawdzają wersję instalatora;
 • uruchomiony formularz edycji wpisów - "Wpis";
 • rezygnacja z analizy pliku METEO.TXT;
 • nowa forma dla edytora krzywoliniowego - "Edytor";
 • Instalator: sprawdzanie instalacji w innym katalogu;
 • można powiązać pliki instalacyjne z programem;Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36