Wersja/1.0.95

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 1.0.95.7355 została wydana w dniu 2010-08-01. Główną nowością są obiekty parametrów łuku, do użycia w edytorze.

Zmiany w edytorze RSF

Edycja zawieszenia drutu na słupie

We Własnościach słupa można zmienić punkty zawieszenia drutu na słupie (zarówno przewodu jezdnego, jak i liny nośnej). W chwili obecnej umożliwia to zmianę odległości pomiędzy drutem jezdnym a liną nośną. Będzie to jeszcze przerabiane w związku z konfiguracją punktów zawieszenia drutów na słupie dla danego modelu słupa (również słupów energetycznych).

Lepsze dodawanie kierunkowej do odcinka

Ulepszone zostało dodawanie kierunkowej do odcinka. Jeśli odcinek prosty nie ma jeszcze linii kierunkowej, zostanie ona wstawiona dokładnie pod nim. Dzięki temu można układać odcinki torów na zdjęciach, a niezbędne kierunkowe dodać w następnym kroku. Jest to szczególnie pomocne przy dużej ilości krótkich odcinków prostych, a także po zaimportowaniu torów z UMP albo SCN.

Przeliczanie niwelety uwzględnia wysokość

Przeliczanie niwelety uwzględnia jej wysokość nad poziomem morza. Kilometr siatki układu PUWG 1992 jest krótszy nad morzem niż w górach, około 15mm na każde 100m różnicy w pionie. Różnica niewielka, ale przy odcinku długości 10km i różnicy wysokości rzędu 400m wychodzi już 60cm.

Automatyczne słupki również po jednej stronie

Dodana została możliwość ustawienia automatycznych słupków hektometrowych tylko po jednej stronie. Takie ustawienie spotyka się na liniach kolejowych jednotorowych.

Edycja interakcji z sygnałem w torze

We Własnościach toru można edytować interakcję z sygnałem, tzn. ustawić albo jego odczyt, albo zamknięcie semafora (S1). Dodatkowo, na karcie eksportu dodany został guzik, który dodaje zamknięcie semafora w torach za jego odczytem dla całej scenerii. Jego używanie może zniweczyć ustawienia dokonane ręcznie, może też to zadziałać nieprawidłowo. Najlepiej użyć go tylko, jeśli są już wszystkie semafory wstawione, a zamykania semaforów nie były jeszcze dodawane.

Dodawanie do grupy torów z eventami

Możliwe jest dodanie do grupy odcinków o różnych własnościach (np. tory dłuższe od 500m). Zamiast dwóch guzików z konkretnymi własnościami, dodane zostało pole wyboru własności. Z nowych własności jest wybieranie torów z eventami oraz z zablokowanym Id. Do grupy zostaną dodane tylko odcinki spełniające własność - jako należące do grupy będą wyświetlane na żółto.

Zapis kierunkowych do pliku i wczytanie

Możliwe jest zapisanie linii kierunkowych do pliku tekstowego. Zapisywane są tylko linie, które przecinają siatkę kilometrową. Linie takie można następnie wczytać do innego pliku RSF, np. o innych współrzędnych środka scenerii, w celu dopasowania obiektów w miejscu ich łączenia. Przy wczytywaniu linii kierunkowych sprawdzane jest istnienie linii, której punkty końcowe znajdują się nie dalej niż metr od końców wczytywanej. Jeśli taka linia istnieje, wczytywana nie zostanie dodana. Uniemożliwia to zdublowanie linii. Linie kierunkowe ustawiane są automatycznie w taki sposób, że ich punkt 1 umieszczony jest bardziej na południe, niż punkt 2. Planowana jest internetowa baza linii kierunkowych dla obszaru Polski.

Informacja o niwelecie po wybraniu odcinka

Po wybraniu odcinka, na dole okna pokazywana jest informacja o powiązanej niwelecie (aktualnie tylko jej nazwa, umieszczona w pierwszym odcinku niwelety). Z pola wyboru nazwy można wybrać dowolną niweletę, a obszar edycyjny zostanie przesunięty do jej początku.

Obiekty parametrów łuku - krzywe przejściowe i przechyłki

Dodane zostały obiekty parametrów łuku. Obiekt taki zawiera informacje pozwalające ukształtować krzywe przejściowe oraz przechyłkę na dowolnym odcinku leżącym na łuku. (Krzywa przejściowa nie może na razie składać się z kilku odcinków.) W przygotowaniu jest opcja rampy przechyłkowej bez krzywej przejściowej - nie działa ona jeszcze poprawnie i nie należy wyłączać krzywych przejściowych. Nie są też obsługiwane możliwe przypadki nietypowe, np. nachodzenia na siebie krzywych przejściowych, połączenia dwóch łuków o różnych promieniach itd. Słupy i inne obiekty powinny się prawidłowo pozycjonować również względem krzywej przejściowej. Uwaga! ATS nie obsługuje krzywych przejściowych ani przechyłek, więc nie ma sensu ich wstawiać, jeśli sceneria ma być eksportowana do ATS.

Droga typu 0x5Fxx ma wysokość ponad niweletę

Dodana została specjalna właściwość do drogi o kodzie typu 0x5Fxx. W oknie Własności można wpisać 4 liczby, które zostaną dodane do wynikającej z niwelety wysokości punktów odcinka. Dzięki temu można w prosty sposób tworzyć perony, wpisując w te pola wysokość peronu ponad główkę szyny (np. 350 350 350 350). Można również formować skosy (350 233 117 0) i zaokrąglenia (350 350 0 0). Środkowe liczby odpowiadają punktom kontrolnym odcinka.

  • W późniejszych wersjach zmieniona została jednostka na metry zamiast milimetrów.

Poprawione przeliczanie niwelet po torze

Poprawione zostało przeliczanie niwelet liczonych po torze. Id toru, który należy do innego odcinka niwelety, nie jest zmieniany przy liczeniu długości. Ewentualna nieprawidłowa wartość Id w takim odcinku jest ignorowana przy liczeniu. W przygotowaniu jest możliwość liczenia niwelety bez konieczności wstawiania końcowego poprzecznego zablokowanego w określonym miejscu i wpisywania w nim prawidłowego kilometrażu. Wystarczy na torze wstawić pierwszy poprzeczny i odcinek niwelety za nim, aby było możliwe ustawianie kolejnych poprzecznych co 100m. Sposób ten znacznie uprości ustawianie wysokości na wszelkich bocznicach kończących się ślepo.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Odczytywanie ładunku z CHK pojazdu

W edytorze składów, możliwe ładunki dla pojazdu pobierane są z pliku CHK.

Katalogowanie paczek o wielkości 200÷1500 MB

Możliwe jest katalogowanie paczek o wielkościach 200÷1500 MB. Długość paczki w kluczu zapisywana jest w specjalny sposób, z literą "z" na początku.

Zmiany w serwerze ruchu

Komunikacja z EU07.EXE przez WM_COPYDATA

Przygotowana została komunikacja z EU07.EXE przez WM_COPYDATA. Będzie wykorzystywana z EXE, które aktualnie jest w fazie testów. W obecnej wersji można wykonywać z Rainsted eventy symulatora, jak również wysyłać komendy do AI. Nazwy eventów wykonywanych w scenerii są zbierane i klasyfikowane: jako możliwe do zdalnego wykonania (np. przełożenia zwrotnic) albo pomocnicze (np. ustawienie prędkości na zwrotnicy, obrócenie latarni zwrotnika). Komunikacja ta będzie dalej rozwijana o połączenie internetowe z serwerem ruchu, jak również powstanie serwer ruchu.Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36