Wersja/1.1.101

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 1.1.101.9262 z 2012-12-26 została wydana ze względu na przystosowanie wpisów pojazdów na potrzeby SPKS (możliwość ustawienia hamulców pojazdu). Jest też zamknięciem etapu wcześniejszych prac przed uruchomieniem w edytorze edycji terenu.


Zmiany w edytorze RSF

Poprawione przeliczanie niwelet po torze

Tym razem automatyczne usuwanie pewnych błędów, które wpływały na liczenie długości niwelety po torze. Jest to usuwanie obiektu nadrzędnego niwelety, jeśli nie jest on poprzecznym oraz zdejmowanie blokady XY z poprzecznego, jeśli doczepiona doń niweleta nie ma blokady.

Kasowanie sygnału usuwa połączenie zwrotne

Dotychczas całkowite pozbycie się sygnalizatora z toru było utrudnione: jeśli jego wskaźnik wskazywał zły tor, kliknięcie na sygnalizator wpisywało ponownie zwrotny wskaźnik w tor. Obecnie skasowanie sygnałów z toru również usuwa wskaźnik w sygnalizatorze i nie dowiąże się on ponownie do danego toru. Uwaga! Sygnalizator nie będzie powiązany z torem, przez co należy go ręcznie powiązać z innym. Planowana jest funkcje przesuwania odczytu sygnalizatora bliżej niego oraz usuwania odczytów ze wszystkich torów (będą dostępne z menu).

Poprawianie niezgodności końców zwrotnic

Do wyszukiwarki błędów dodany został automat poprawiający wskaźniki na sąsiednie tory w drugim torze (odchylonym) zwrotnicy. Okazało się, że występują błędy topologiczne: koniec 2 może łączyć się z następnym torem od nieodpowiedniej strony, a koniec 1 potrafi mieć przypadkowy wskaźnik (powinien się pokrywać ze wskaźnikiem dla pierwszego toru). W efekcie wyszukiwarka błędów znajdowała niezgodność współrzędnych odcinków połączonych w jednym punkcie. Na chwilę obecną nie wiadomo, czym te błędy są spowodowane i czy się generują podczas pracy edytora, czy jedynie występowały w plikach utworzonych wcześniej. Aby pousuwać wszystkie błędy tego typu, należy użyć wyszukiwarki błędów, aż do momentu, gdy będą ponowie znajdowane błędy innego typu, albo nie będzie błędów w ogóle.

Eksport i import komórek

Możliwe jest zapisanie do pliku KIERUNK.CSV informacji o zasięgu komórki scenerii (listy przydzielonych kwadratów kilometrowych). Z pliku takiego można również wczytać dane, zostaną one zapisane do odpowiedniego pliku DEF (PUWG1992.DEF albo EU07-424.DEF). Podczas wczytywania usuwana jest poprzednia definicja komórki. Pozwala to uaktualnić dostępne globalnie pliki przydziału komórek gdy ktoś zdefiniuje nową komórkę albo zmieni zasięg istniejącej.

Szablony rozjazdów zapisane w RSF

Dodane zostało formatowanie rozjazdów zgodnie z szablonami zapisanymi w pliku RSF. Dotychczas dostępne były tylko wbudowane szablony. Szablon ma kod 0x77xx i bazuje na strukturze toru (rozjazdu). Opracowane zostały dane dla rozjazdu S49-140-1:7. Nie ma jeszcze edytora pozwalającego tworzyć w łatwy sposób kolejne szablony.

Parametry toru przy teksturze szyny

Od wersji 1.1.101.9169 parametry odcinka toru (drogi), takie jak współczynnik tarcia, dopuszczalne obciążenie, uszkodzenia oraz środowisko, zostały przeniesione do rekordu zawierającego teksturę szyny (nawierzchni). Z jednej strony ustawianie ich dla pojedynczego odcinka nie było potrzebne, z drugiej zmiana np. współczynnika tarcia dla wielu torów jednocześnie była uciążliwa. Pewnym utrudnieniem może być jednie parametr środowiska, który zwykle był ustawiany dla konkretnego odcinka (tunel, most), a teraz będzie ustawiany razem z teksturą szyny. Przeniesienie tych parametrów było planowane od dawna, głównie w celu zwolnienia 4 bajtów na wskaźnik do obiektu zarządzającego ruchem (odcinek izolowany, okręg nastawniczy). Rainsted wykonuje automatyczną konwersję pliku RSF, po jego wczytaniu. W związku z konwersją mogą się pojawić dodatkowe wpisy dla tekstur szyny, różniące się parametrami. Należy też uważać przy doborze tekstury szyny na rozjeździe, standardowo odcinek taki ma wpisaną wartość 2 jako uszkodzenie ("zużyta szyna").

Zmiana jednostek parametrów

Dotychczas parametry plików (np. długość powtarzanie tekstury) były zapisane w milimetrach, ponieważ zapamiętywane były jako liczby całkowite. Od wersji 1.1.101.9178 wprowadzone jest skalowanie, tzn. większość wymiarów podaje się obecnie w metrach, współczynnik tarcia jako ułamek dziesiętny itd. Zmiana ma wpływ tylko na wyświetlaną postać liczb, znaczenie liczb w pliku RSF pozostało bez zmiany.

Wyświetlanie trójkątów terenu

Eksperymentalnie został uruchomiony zapis trójkątów do pliku RSF i wyświetlanie tak zapisanych danych (od wersji 1.1.101.9222). Przeznaczone to będzie do wykonywania korekcji terenu w istniejących sceneriach oraz do praktycznego użycia danych SRTM, w tym z teksturowaniem ortofotomapą. Trójkąty są wyświetlane poglądowo i nie jest możliwa ich edycja.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Akceptacja E3D przy wczytywaniu wpisów modeli

Przy Wczytaniu wszystkich include wpisy node ... model mogły generować błąd braku pliku T3D, jeśli modele zostały zastąpione plikami E3D. Obecnie przy braku T3D sprawdzana jest również obecność pliku E3D. Dopiero brak obu z tych plików jest sygnalizowany jako błąd.

Eksport trójkątów terenu do pliku RSF

Eksperymentalnie został uruchomiony zapis trójkątów terenu do rekordów pliku RSF. Zapisywane są oddzielnie wierzchołki oraz trójkąty. Trójkąty mają wskaźniki na wierzchołki, ale mimo tego są autonomiczne (mają własną kopię współrzędnych wierzchołka). Wskaźniki te będą potrzebne do wyszukania modyfikowanych trójkątów w przypadku przemieszczenia wierzchołka. W aktualnej wersji nie są zapamiętywane wektory normalne ani współrzędne mapowania, więc przydatność wyeksportowanych trójkątów jest niewielka.

Spakowanie plików TEXTURES.TXT

W wersji 1.1.101.9233 dodana została opcja spakowania plików TEXTURES.TXT do archiwum. Opcja ta znajduje się na zakładce Tabor posiadany, w bloku po prawej stronie, na zakładce Narzędzia. Jest to przycisk z podpisem Spakuj pliki TEXTURES.TXT, jeśli są problemy z listą taboru. W przypadku wystąpienia błędów typu Access violation in ntdll.dll albo znikania listy taboru proszę o przesłanie tak utworzonego archiwum. Dzięki temu program zostanie uodporniony na poszczególne rodzaje możliwych błędów.

Przystosowanie do SPKS

We wpisach taboru (trainset) możliwe jest umieszczenie po masce sprzęgu kropki dziesiętnej oraz dalej nastaw hamulca. Rainsted w obecnej wersji nie usuwa tych danych. Ich edycja nie jest jednak możliwa z poziomu edytora składów, pojawi się to w przyszłych wersjach.

Zmiany w serwerze ruchu

Wyszukiwanie za pomocą drzewek

Nazwy torów oraz eventów semaforów w pliku RSF są wyszukiwane przy użyciu drzewka binarnego. Przyspiesza to znacznie wyszukiwanie. Wcześniej podobne drzewka do wyszukiwania zostały wprowadzone w EU07.EXE.

Obsługa zwolnienia torów

Od wersji 390 EU07.EXE wysyłane są komunikaty o zwolnieniu odcinków torów (ramka z kodem 9). Cykliczne sprawdzanie zajętości zostało wyłączone.Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36