Wersja/16.4.117

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 16.4.117.11842 została udostępniona w dniu 2016-04-26. Ostatnie zmiany miały na celu rozwój edytora do prac nad scenerią "Linia 61", usprawniona też została edycja składów w zakresie pojazdów wieloczłonowych.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 116.

Zmiany w edytorze RSF

Eksport profilu od poprzecznego

Po wybraniu poprzecznego można zapisać parametry poszczególnych załomów do pliku tekstowego. Parametry te są obecnie używane do przeliczenia linii 61 na odcinku od Blachowni do Liswarty.

Naprawione rysowanie dróg

Po wprowadzeniu rysowania poboczy, w niektórych przypadkach po przełączeniu na warstwę sygnałów mógł się pojawiać błąd podczas wyświetlania ekranu edycyjnego. Zostało to naprawione.

Kopiowanie parametrów sygnału

Jeśli zaznaczony jest obiekt sygnalizacji i do odcinka trajektorii ruchu zostanie dodany nowy sygnał, to zostaną do niego skopiowane parametry zaznaczonego. Dotychczas takie kopiowanie działało w przypadku obiektów z obrysem (np. płyty przejazdowe). Kopiowanie parametrów powinno usprawnić wstawianie wskaźników, np. W6a.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Zmiana łączenia odcinków

Dotychczas łącznie odcinków było wykonywane w oparciu o odległość końców bez uwzględnienia wysokości. Było to wystarczające, ponieważ większość scenerii jest pozioma. Wystarczyło wczytać plik z torami, naprawić nulltracki i zapisać, aby ewentualne różnice wysokości zostały zniwelowane. Jednak przy edycji torów z profilami pionowymi konieczne jest rozpoznanie odcinków, które znalazły się na różnych wysokościach.

Przeliczenie pochylenia rozjazdów

Po wprowadzeniu profilu pionowego na odcinku Blachownia – Liswata konieczne stało się przeliczenie kątów pochyleń podsypek rozjazdów. W przypadku Lisowa i Kochanowic rozjazdy były indywidualnie eksportowane z RSF od razu z pochyleniem, natomiast w Blachowni, Herbach Starych i Liswarcie rozjazdy zostały najpierw ułożone w poziomie, a później przemieszczone w pionie razem z pozostałymi obiektami. Dlatego do Podglądu terenu został dodany przycisk przeliczający kąt podsypek na podstawie powiązania przez nazwę z rozjazdem.

Ukrywanie usuniętych obiektów

Dotychczas obiekty wczytywane przez include, które zostały usunięte, były nadal wyświetlane w oknie podglądu scenerii. Zostało to poprawione i usuwane obiekty znikają.

Profil pionowy Stradom – Blachownia

Przygotowane zostały dane do przeliczenia profilu pionowego pomiędzy Stradomiem (słupek 115.9) a Blachownią. Jest to ostatni poziomy odcinek w tej części linii 61 — w rzeczywistości jest różnica około 19 metrów. Profil pionowy został przeliczony, co obecnie umożliwia kontynuowanie dalszych prac nad scenerią z użyciem terenu wygenerowanego z danych NMT-100.

Przestawianie sygnałów

Na Podglądzie terenu możliwe jest teraz przemieszczenie obiektów, które wpisują się na listę sygnałów (sygnalizatory, wskaźniki, rezonatory). Celem jest wygodniejsza korekcja np. wskaźników W6a po przemieszczaniu torów odcinka od Stradomia do Herbów Starych do zgodności z mapami (wcześniej był zafałszowany kilometraż, przez co wskaźniki znajdowały się w raczej przypadkowych miejscach). Nadal zapisuje się tylko główny wczytany plik, także w celu wprowadzenia poprawek otwierać trzeba plik zawierający obiekty sygnalizacji.

Przestawianie obiektów punktowych

Po pierwszych próbach z sygnalizacją okazało się, że przydatne by było również nieznaczne przestawienie słupków hektometrowych. Przestawianie obiektów sygnalizacji zostało więc rozszerzone na pozostałe obiekty punktowe i przetestowane w oparciu o słupki hektometrowe na odcinku od Stradomia do Blachowni.

Wczytanie include tylko do edytora

W edytowanych plikach SCM można umieścić wpisy include poprzedzone dyrektywą //$r, wtedy zostaną one wczytane po wejściu w edycję, natomiast będą ignorowane przy uruchomieniu symulacji. Przykład użycia w pliku "l61_trakcja.scm":

//$r include linia61/l61_tory.scm end //roboczo tory dla porównania

To include zostanie wczytane tylko na użytek edytora, w przypadku wczytania pliku "l61_trakcja.scm" jako głównego. Dzięki temu można odnieść poprawki sieci bezpośrednio do torów, bez ryzyka, że tory zostaną dołączone wielokrotnie przy uruchomieniu scenerii. Uwaga! Dyrektywa jest nieprawidłowo zapisywana, tzn. usuwana przy zapisie zmienionego pliku i trzeba ją ręcznie przywracać. Będzie to naprawione w przyszłych wersjach.

Usprawnienie dodawania EZT

W przypadku dodawania członów EZT do składu, były one dodawane z obsadą headdriver oraz sprzęgiem 3. W efekcie, w przypadku braku należytej staranności lub wiedzy co do konfiguracji składu, nie nadawał się on do jazdy. Obecnie przy dodawaniu pojazdu do składu sprawdzane jest istnienie obsady headdriver (ze względu na to, że jest domyślną) i każde kolejne wystąpienie jest zamieniane na nobody. Jednocześnie sprzęg w poprzednim pojeździe ma dodawane flagi 7. Pozwala to szybko zbudować w miarę poprawny skład EZT (z wyjątkiem ED72, który powinien mieć dodatkowo sprzęg wysokiego napięcia pomiędzy członami silnikowymi), powinno też sprawdzać się w przypadku lokomotyw dwuczłonowych (tu również ET42 wymaga sprzęgu WN). Gdyby z jakichś powodów skład miał mieć dwa pojazdy z obsadą headdriver, obsadę w drugim należy zmienić po zakończeniu dodawania pojazdów.

Informacja o zaznaczonym słupie

Na podglądzie terenu, po włączeniu edycji sieci trakcyjnej, będzie teraz wyświetlana informacja o zaznaczonym słupie w postaci nazwy pliku INC, nazwy pliku ze wpisem oraz numeru linii w pliku.Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36