Wersja/19.2.142

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 19.2.142.14380 została opublikowana w dniu 2019-03-08. Z małymi zmianami dodana do paczki MaSzyna 19.04.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 141.

Zmiany w edytorze RSF

Eksport liny nośnej z przesunięciem

Jeśli w parametrach słupa określona jest inna odległość liny nośnej niż drutu jezdnego (w sensie współrzędnej H), to zostanie to uwzględnione podczas eksportu przęsła do formatu SCN. W pliku RSF zapamiętane są jawnie tylko współrzędne drutu jezdnego, współrzędne liny nośnej mogą być jedynie wyliczane podczas eksportu albo przetwarzania pliku RSF.

Naprawione wstawianie rozjazdu krzyżowego z menu

Po uruchomieniu łukowania rozjazdów zmieniło się nieznacznie przeznaczenie pól w szablonach rozjazdów o strukturze RSF. Szablony w tej wersji były używane do wstawiania nowych rozjazdów krzyżowych z menu, co przestało działać zgodnie z oczekiwaniami. Naprawianie rozjazdów (z wyjątkiem łukowanych) jest robione nadal z użyciem pierwotnej struktury szablonów i wymagać będzie z czasem przerobienia na użycie wersji o strukturze RSF. Obecnie wstawianie krzyżowych powinno już działać prawidłowo.

Generator szablonów rozjazdów zwyczajnych

Do edytora szablonów rozjazdów dodany został generator, który pozwala powyliczać współrzędne szablonu rozjazdu zwyczajnego na podstawie wpisanych danych o długości stycznych, skosu oraz promienia. Dotychczas wyliczanie współrzędnych trzeba było robić we własnym zakresie, np. korzystając z arkusza kalkulacyjnego. Generator może jeszcze mieć błędy — jest do przetestowania.

Rozjazd łukowy ustawia długość odcinka przediglicowego

Analogicznie do rozjazdów z torem prostym, naprawienie rozjazdu łukowego ustawi teraz również długość odcinka przediglicowego, o ile jest on łukiem.

Przełącznik eksportu ścian lasów

Dotychczas ściany lasów i płoty (kod 0x79) były eksportowane zawsze, obecnie dodana została możliwość wyboru. Przy okazji dodane jest zapisywanie wyboru dla trójkątów, które było uszkodzone.

Wyszukiwarka błędów: badanie wysokości zawieszenia sieci

Wyszukiwarka błędów wylicza wysokość zawieszenia sieci ponad torami. Błąd jest sygnalizowany, jeśli wysokość jest mniejsza od 4.8m albo większa niż 6.5m. Błędy na ogół wynikają z nieustawienia wysokości sieci albo nieprzeliczenia torów po zmianie niwelet. Funkcjonalność przetestowana na kilku plikach RSF, między innymi pliku Torunia, gdzie w wielu miejscach sieć nie była podniesiona na odpowiednią wysokość. Nie uwzględnia jeszcze wypukłych łuków pionowych, dla których może zgłaszać błąd zbyt nisko zawieszonej sieci.

Statystyka wysokości zawieszenia sieci

Do menu Punkty została dodana opcja policzenia mocowania sieci na różnych wysokościach, począwszy od 4.0m do 7.0m, z krokiem 0.1m. Wysokość nie jest liczona względem niwelet, ale poszczególnych odcinków i nie uwzględnia jeszcze łuków pionowych. Jest to w zasadzie baza do dalszych ulepszeń niż konkretna funkcjonalność — zbyt niskie albo zbyt wysokie zawieszenie lepiej znajdzie wyszukiwarka błędów.

Pokazywanie brzegu trójkątów

Trójkąty niepodłączone z sąsiednimi będą wyświetlane z pogrubieniem boku, który nie ma podłączenia. Widoczne to będzie tylko po wybraniu warstwy trójkątów terenu. Funkcjonalność powinna być przydatna do wizualnego wykrycia dziur w ciągłości powierzchni trójkątów. Jeśli pogrubione krawędzie są widoczne wewnątrz powierzchni pokrytej trójkątami, oznacza to błędne połączenia pomiędzy nimi: należy we Własnościach trójkąta usunąć wskaźniki na sąsiednie i uruchomić naprawianie trójkątów z menu.

Ustawienie w zakresie odklejania poprzeczek

Do menu Automaty zostały dodane opcje wyboru, co ma się dziać w przypadku przestawienia P[1] poprzeczki — najczęściej wykorzystuje się to do ustalenia pozycji słupka hektometrowego. Obecnie domyślnym ustawieniem jest nieodklejanie poprzeczek od kilometrażu, czyli słupek może być ustawiony tylko w linii poprzeczki. Jeśli jednak chcemy przesuwać słupki razem z przesunięciem poprzeczki wzdłuż niwelety, trzeba z menu wybrać opcję "Zawsze odklejaj". Przydatna może być też opcja "Pytaj", która wyświetli okno zapytania (jak dotychczas było domyślnie) i pozwoli wybrać, czy poprzeczka ma być odklejona, czy nie. Odklejona poprzeczka nie będzie się przesuwać przy przeliczaniu i korygowaniu niwelety, co jest przydatne np. do umiejscowienia słupków w konkretnych miejscach ortofotomapy, ale także do zablokowania poprzeczek tworzących przyczółki.

Wyszukiwarka błędów: sprawdzanie ukresów

Ponieważ ukresy nie są w warstwie sygnalizacji, nie podlegają weryfikacji dotyczącej sygnałów. Obecnie weryfikowane jest, czy ukres posiada tor nadrzędny oraz bazowy oraz czy tor podany jako nadrzędny jest najbliższym (analogicznie jak dla sygnałów i słupów).

Wyszukiwarka błędów: sprawdzanie rezonatorów

Wyszukiwarka błędów sprawdza również, czy rezonatory są ustawione w osi toru. Jeśli rezonator jest wstawiony z przesunięciem, to w definicji pliku INC to przesunięcie musi być niwelowane na 0, aby punkt wstawienia był w osi toru. Nadal jest więc możliwe ustawianie rezonatorów w edytorze metr od osi toru.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Ukrywanie scenerii z wykrzyknikiem na początku

W celu wprowadzenia scenerii o charakterze technicznym zostało przyjęte, że nazwy zaczynające się od wykrzyknika będą ukrywane w trybie prostym oraz zwykłym. Celem takich scenerii jest np. wygenerowanie plików E3D terenu czy uruchomienie symulacji bez obiektów otoczenia. Scenerie z wykrzyknikiem na początku nazwy będą mogły być dodawane do paczek i nie będą widoczne dla użytkowników, którym nie będą przydatne.

Poprawione generowanie brył CityGML

Dotychczas ściany zawierające kąty wklęsłe nie były prawidłowo dzielone na trójkąty. Obecnie dodatkowa pętla zlicza kąty wklęsłe i znajduje pierwszy — kolejny wierzchołek za nim będzie użyty do odcięcia trójkąta. Jeśli nie ma kątów wklęsłych, używany jest dotychczasowy algorytm. Algorytm podziału na trójkąty będzie jeszcze poprawiany — fundamenty są dzielone poprawnie na trójkąty, ale ze ścianami jest różnie.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36