Wersja/22.9.163

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 22.9.163.17806 została opublikowana w dniu 2022-09-30.

Zmiany w edytorze RSF

Eksport odbojnic

W parametrach tekstury szyny można wpisać "rozstaw odbojnic" (liczba stałoprzecinkowa w [mm], od -32.768 do +32.767). Jeśli będzie to wartość niezerowa, do toru zostanie utworzony dodatkowy wpis toru o tych samych końcach. Z założenia dodatnia liczba (jako "rozstaw") ma generować dwie odbojnice, a ujemna tylko jedną, od wewnętrznej strony łuku. Wpisy odbojnic nie powinny się łączyć z odcinkami normalnego toru, ale nie było to sprawdzane w symulacji — póki co są nieznacznie obniżone. W kolejnych wersjach Rainsted prawdopodobnie dodana zostanie możliwość wybrania tekstury dla odbojnicy, być może ustalenie profilu, ewentualnie wartości obniżenia względem toru.

Edytor łuków

Dodane zostało osobne okno, w którym sprawniej będzie można wykonać operacje na łuku jako całości. Okno jest otwierane klawiszem [R] po zaznaczeniu odcinka łuku w warstwie edycji trajektorii. Obecnie z tego okna można zmienić promień, docelowo będą przenoszone też inne operacje na łukach. Okno zostało utworzone na bazie struktury używanej dotychczas do wyliczania krzywych przejściowych. Zmiany mają na celu obsługę łuków koszowych, rozjazdów na przechyłce (powierzchnia stożkowa) oraz możliwość uniezależnienia podziału odcinków od konstrukcji łuku (łuk będzie wyznaczony przez krzywe pomocnicze).

Reorganizacja napędów rozjazdu krzyżowego

Dotychczas jedyną możliwością wstawienia sterowania dla rozjazdu krzyżowego był plik INC przeznaczony dla takiego rozjazdu (z latarnią Cauera). Jednak istnieje potrzeba rozdzielenia napędów rozjazdu krzyżowego — np. z jednej strony może być napęd elektryczny, a z drugiej ręczny. W pierwszej kolejności został odblokowany eksport napędów dla zwrotnic rozjazdu krzyżowego. Niemniej, napędy dla rozjazdów zwyczajnych mogą się nie nadawać dla rozjazdu krzyżowego, ponieważ powinny przestawiać dwie sprzężone zwrotnice jednocześnie. Do ustalenia jest też kwestia nazewnictwa ustawianego tym rozjazdom (czy nazwa powinna mieć końcówki "a", "b", "c", "d", czy może "ab" i "cd") — dotychczas plik sterowania miał nazwę bez końcówki literowej (ale był jeden dla całego rozjazdu). Być może typ końcówki powinien być zapisany w parametrach INC pliku napędu. Do rozwiązania będzie też kwestia skryptów sterujących, żeby używały zmienionego nazewnictwa.

Poprawki w zakresie porównania końców

Nieprawidłowo był określany rekord do porównania, zarówno w oknie Własności (współrzędne końców), jak i w pobieraniu rozszerzonej nazwy (dodatki typu "XY2!") oraz w wyszukiwarce błędów (brak styku). Określanie podłączonego odcinka zostało ujednolicone i uniezależnione od flag rozjazdu — zamiast tego jest używane pole Len obiektu (zawierające liczbę rekordów w agregacie).

Poprawiona obsługa warstwy 0x48

Na skutek błędu w zapisie stałej, dla warstwy 0x48 (teoretycznie tory tramwajowe 1345mm) nieprawidłowo działało wyliczanie punktów kontrolnych dla odcinków prostych. Wyjątek miał dotyczyć warstwy poprzeczek (0x72).

Opcje liczenia niwelety

Do menu Automaty dodana została opcja uwzględniania pochylenia na odcinkach niwelety. Ogólnie liczenie długości niwelety nadal jest błędne, ponieważ powinny być zliczane długości poszczególnych odcinków pomiędzy załomami (z uwzględnieniem skrócenia wprowadzanego przez łuk pionowy), a jest ustalana odległość pomiędzy końcami odcinków niwelety (która w skrajnych przypadkach może mieć kilka kilometrów). Dodatkowo, zależnie od sposobu utworzenia niwelety, jej odcinki mogą mieć wpisane różne wartości jako wysokość. Obliczanie długości odcinka polega na przeliczeniu współrzędnych XY układu PUWG1992 na długość i szerokość geograficzną, po czym wyznaczane są elipsoidalne współrzędne XYZ. Korekta na odległość geoidy od elipsoidy jest przyjmowana jako 30m. Włączenie uwzględniania pochylenia wyliczy dodatkowo przeciwprostokątną z uwzględnieniem różnicy wysokości — pomiędzy P[0].Z a P[3].Z.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Reorganizacja edycji obszarami

W podstawowej wersji edytor SCM umożliwia ręczne zaznaczenie obszaru prostokątnego, a następnie jego przesunięcie czy obrócenie. Kolejnym etapem w przetwarzaniu scenerii był jej podział na wiele obszarów, a następnie ustalenie niezależnych obrotów i przesunięć dla każdego z nich. Mechanizm ten został użyty do przeliczenia Linii 61 oraz Drawinowa, a przymiarki były robione dla scenerii "Kaliska". Obecnie kontynuowana jest reorganizacja mechanizmów tych przeliczeń, więc coś w tym zakresie może przestać działać. Ewentualnym celem jest przeliczenie scenerii "Szczecin".

Przygotowanie do korekt współrzędnych scenerii

Na potrzeby poprawienia dokładności współrzędnych końców odcinków, w szczególności scenerii "Kaliska", został dodany specjalny tryb eksportowania do RSF. Dla każdego odcinka torów jest dodatkowo tworzona jego kopia w warstwie niwelet (0x71). Obecność kopii ma służyć do porównania, czy poprawione współrzędne końców odcinka nie odjechały poza zakres zaokrąglenia. Mechanizm jest rozwijany w związku z obserwacją, że w scenerii "Kaliska" końce odległe bardziej niż ±10km od OXZ są zaokrąglone do jednej cyfry po kropce dziesiętnej (10cm), podczas gdy współrzędne poniżej ±10km mają dwie cyfry dziesiętne (a trzy poniżej ±1km). W warstwie odcinków torów ma zostać dokonane zwiększenie dokładności w taki sposób, aby uzyskać lepszą współliniowość odcinków prostych oraz lepsze dopasowanie odcinków łuku do okręgu o wspólnym środku. Jednocześnie końce nie powinny być przesunięte bardziej niż prawdopodobne zaokrąglenie współrzędnych, a także mają być uwzględnione dodatkowe dane, jak jawna długość odcinka (zwykle nie przekracza 100m, co daje 3 albo 4 cyfry dziesiętne) oraz wektory kontrolne (zwykle krótsze niż 100m, czyli mają 4 cyfry dziesiętne). Inne scenerie nie były sprawdzane pod kątem zaokrągleń współrzędnych, ale też mogą mieć podobne przypadłości (dla scenerii "Quark" było ongiś wykonane "odświeżenie" szablonów rozjazdów poprzez przeliczenie końca toru odchylonego).

Propozycja zapisu plików

Dodane zostało specjalne okno, w którym można zobaczyć listę zmienionych plików. Po wybraniu jednego z plików wyświetli się lista zmienionych wpisów. Po wybraniu takiego wpisu wyświetli się stan wczytany z pliku oraz stan po zmianie (który może być zapisany). W przypadku niewielkiego zakresu zmian można w ten sposób przejrzeć zmienione wpisy (ewentualnie ocenić, czy wykonana operacja przyniosła oczekiwane rezultaty). Przy zamykaniu Rainsted będą sprawdzane pliki pod kątem wprowadzenia zmian i jeśli takowe zostaną wykryte, okno z propozycją zapisu zostanie automatycznie otwarte. Nie są wykrywane zmiany w pliku RSF. Działa to tylko w trybach dla twórców (specjalnym i ekstremalnym). Nie było sprawdzane, czy zmiany w składach uruchomią propozycję zapisu, zasadniczo ma to dotyczyć edycji obiektów scenerii.

Generator sterowania uwzględnia SBL

Blokada liniowa jest rozpoznawana jako event ze znakami "++" na początku, podany jako EventAll1 albo EventAll2 (w kierunku od torów stacyjnych na zewnątrz stacji, np. "++WKG2-Dej2", "++Wy1-CzO1") — zobacz Sterowanie_ruchem_2016. Co do zasady ma ona zliczać pojazdy na szlaku. Jednak w przypadku SBL zliczanie pojazdów dotyczy całego szlaku (wszystkich odstępów), natomiast zajętość odstępu może być realizowana przez odcinek izolowany (Quark, Drawinowo). Zgodnie z obecnym (2022) nazewnictwem, odcinek izolowany przy stacji ma przedrostek stacji (np. "Dej_WKG2-Dej2", "CzO_Wy1-CzO1"). Wykrycie izolacji z przedrostkiem przełącza generator na rezerwację tego odcinka izolowanego zamiast rezerwacji całej blokady liniowej. Dotychczas generowanie skryptów dla SBL nie działało poprawnie.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36