Przekroje poprzeczne mają cztery zastosowania. Po pierwsze, definiują profil podłużny niwelety (wysokość nad poziomem morza w funkcji kilometrażu) i jako takie nie muszą być widoczne w wyeksportowanej scenerii. Po drugie, mogą definiować kształt nasypów, wykopów, rowów odwadniających, linię lasu albo zabudowy, aż do ich styku z z terenem, a także przechyłkę. Po trzecie, mogą automatycznie wstawiać słupki kilometrażu. Po czwarte, mogą stabilizować pewne wartości kilometrażu na określonych współrzędnych XYZ, przyczyniając się do przeliczania współczynników korygujących błędy.

Odcinki przekrjów poprzecznych są rysowane kolorem ciemnozielonym, podobnie jak niweleta. Długość odcinka będzie zależna od szerokości definiowanego przekroju.

W planach jest oddzielna forma edycyjna dla przekrojów poprzecznych umieszczonych na niwelecie. Pozwoli ona zobaczyć cały przekrój pionowy trasy (pochylenia), a także zrzutować na siebie kolejne przekroje, w celu skorygowania błędów. Będzie można wprowadzać parametry trasy bezpośrednio z dostępnych materiałow, w postaci liczbowej (np. wysokości).

Linie poprzeczne do niwelety mogą mieć zablokowane poszczególne współrzędne. Z tego względu jest następujące przeznaczenie linii poprzecznych:

  • Ustalenie przekroju poprzecznego i wstawienie słupka kilometrażowego - zablokowana współrzędna T. Przekrój przemieszcza się przy przeliczaniu niwelety. Dodatkowo przekrój może mieć zablokowaną współrzędną Z, jeśli znana jest wysokość dla danego indeksu kilometrażu.
  • Ustalenie wysokości w danym punkcie - zablokowane współrzędne XYZ. Przy przeliczaniu niwelety zmienia się współrzędna T, a przekrój pozostaje nieruchomy. Wstawiany w przypadku punktów wysokościowych (reperów) na mapie topograficznej.
  • Korekcja naliczania kilometrażu - zablokowane współrzędne XY oraz T. Może zawierać przekrój poprzeczny albo nazwę obiektu. Służy do wyliczenia współczynnika deformacji niwelety. Jeśli słupki są widoczne na zdjęciach satelitarnych, można blokować również każdy przekrój w ten sposób, jednak należy sprawdzać wyliczane współczynniki korekcji, aby były możliwie do siebie zbliżone.