Symulator/MaSzyna/Sygnalizacja

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Działanie sygnalizacji

Dodatkowe konwencje

Zasadniczo elementy sygnalizacji mogą być nazwane jakkolwiek, połączone z torami jakkolwiek i jakkolwiek umieszczone względem toru. Niemniej jednak dla uproszenia innych działań (programowanie ruchu, wstawianie taboru), współpracy z zewnętrznymi programami sterującymi ruchem, czy też zachowania pewnego konsekwentnego porządku — potrzebne są dodatkowe ustalenia.

Prefiks stacji

Nazewnictwo sygnalizatorów

Nazewnictwo W4

Nazwa W4 musi być identyczna z podaną w rozkładzie, w tym z zamianą spacji na znak podkreślenia. Ponieważ w większości przypadków potrzebne jest kilka wskaźników W4, różniących się współrzędnymi, wymagane jest również rozróżnianie nazwy. Zostało to rozwiązane poprzez umieszczenie po znaku # dowolnego ciągu znaków, który na potrzeby porównywania z rozkładem jest odrzucany, a jednocześnie zapewnia unikalność nazw poszczególnych wskaźników.

Kwestia ciągu zapewniającego jednoznaczność nie jest jeszcze finalnie zamknięta. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być umieszczenie symbolu semafora, jednak zdarzają się tory bez semafora wyjazdowego, podobnie jest na przystankach osobowych. Alternatywnym, ale bardziej uciążliwym rozwiązaniem jest podanie numeru toru wraz z literą "p" albo "n", określającą kierunek (parzysty/nieparzysty). Jest to o tyle ważne, że podobnie powinien zostać nazwany tor, aby ułatwić wstawianie składów przy peronie.

Zasadniczo nazwy stacji powinny być pisane z polskimi znakami diakrytycznymi (należy mieć nadzieję, że kiedyś system wyświetlania tekstów na ekranie zostanie do tego dostosowany). Ze względu na błąd w EU07.EXE, nie jest możliwe używanie wielkich Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ż, Ź, więc obecnie nie można zapisywać stacji węzłowych wielkimi literami.

Nazewnictwo W5

Nazewnictwo W5 nie ma obecnie znaczenia praktycznego (nie jest analizowane podczas symulacji, np. w odróżnieniu od W4). Ze względu na unikalność W5 można przyjąć, że powinno zawierać informację o linii kolejowej, na którą wyjeżdża pociąg mijając W5. Z tego względu przyjąłem, że pierwszym członem będzie kod kraju (np. "PL-"), drugim kod systemu nazewnictwa linii (w Polsce "D29-"), a dalej numer linii. Aby zapewnić unikalność wskaźników (choć nie jest to konieczne, aby rozróżniać wskaźniki na równoległych torach), po znaku "#" umieszczam kod sygnalizatora wjazdowego. Do ustalenia pozostaje jeszcze kwestia podania informacji o kierunku kilometrażu na linii, która mogłaby być realizowana poprzez umieszczenie znaku "+" zamiast "-", jeśli mijając W5 kilometraż jest rosnący.

Ponieważ raczej nie wstawia się taboru przed W5, nazwa powiązanego toru nie jest w tym przypadku istotna.

Nazewnictwo przejazdów

Nazewnictwo torów

Pozycja sygnalizatora względem toru

Aby było możliwe łatwe wstawienie składu przed określony sygnalizator, wymagane jest nazwanie toru identycznie jak ten sygnalizator, ale także, aby punkt 1 odcinka toru był od strony, od której widać sygnał. Jednak w istniejących sceneriach odległość punktu 1 od sygnalizatora może być w zakresie od kilku centymetrów do kilkuset metrów. W przypadku tarcz manewrowych wskazane jest maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca i dla nich optymalna odległość to 1m.