Zasady (polityka) prywatności

1. Żadne dane użytkownika tej strony lub programu Rainsted nie będą nigdy przekazywane osobom trzecim.

2. Jakakolwiek zmiana zasad prywatności nie może zmienić generalnej zasady zamieszczonej w punkcie 1.

3. Użytkownika tej strony i programu Rainsted obowiązują zasady prywatności zamieszczone na stronie http://rainsted.com/zasady.html. Jeśli się z nimi nie zgadzasz, nie odwiedzaj tej strony ani nie używaj programu Rainsted.

4. Sporadycznie do użytkownika mogą zostać przesłane informacje o charakterze komercyjnym, dotyczące symulatorów albo innych programów komputerowych.

5. Absolutnie nie będą wysyłane żadne wiadomości zawierające: życzenia świąteczne, noworoczne, łańcuszki szczęścia, prośby o wsparcie finansowe akcji charytatywnych, osobiste poglądy, komentarze do bieżących wydarzeń itp.


Ostatnia zmiana: 2012-02-18.

Zmiana w dniu 2012-02-18 względem pierwotnego stanu z dnia 2009-03-27 polegała na uszczegółowieniu w punkcie 5. sformułowania "prośby o wsparcie finansowe" do postaci "prośby o wsparcie finansowe akcji charytatywnych", ponieważ takowe wiadomości są często rozsyłane drogą e-mailową. Mimo być może szczytnych celów takich zbiórek, wiadomości tego typu nie będą przesyłane do użytkowników programu Rainsted.