Symulator/ATS2009

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ATS2009 to umowna nazwa wersji Advanced Tram Simulator, począwszy od wydanej w 2009 roku wersji 0.58b, aż do wersji 0.63b, w której format scenerii pozostaje bez zmian. Nowa edycja ATS (nazwana ATS NG) będzie miała kompletnie inny format scenerii (również obsługiwany przez Rainsted).

W wersji 0.58b zwiększono limit ilości słupów w scenerii do 10000, dzięki czemu można było wyeksportować bardziej rozbudowane scenerie z edytora Rainsted. Rainsted może być również używany ze wcześniejszymi wersjami, jednak nie było to testowane.

Budowa scenerii

Większość danych scenerii zapisana jest w plikach binarnych. Współrzędne zapisywane są czterobajtowymi liczbami float w [m].

Torowisko, jak i również drogi, zapisane są w postaci łamanej, z wpisanymi okręgami w kąty. Okrąg wpisany w kąt definiuje łuk, łączący odcinki do niego styczne. Nie są obsługiwane krzywe przejściowe. Pierwszy i ostatni punkt łamanej nie zawierają łuku. Łamana może mieć maksymalnie 100 punktów. Jeśli są tylko 2 punkty, odpowiada to odcinkowi prostemu bez łuków. Aby uzyskać tylko łuk bez prostych, odcinki łamanej muszą mieć długość równą odległości od wierzchołka kąta do punktów styczności. Końce łamanej podłączone są do rozjazdów.

ATS-pkt.png

Na rysunku powyżej przedstawiony jest tor w postaci łamanej o 5 punktach. Odcinki łamanej narysowane są kolorem białym. Kolorem niebieskim oznaczone są okręgi wpisane w kąty (podaje się ich promienie). Tor będzie wyświetlany wg czerwonej linii, czyli na zmianę odcinek prosty i łuk okręgu.

Rozjazdy są punktami łączącymi łamane. Jeśli ilość punktów w łamanej miała by przekroczyć 100, należy ją podzielić na dwie i połączyć rozjazdem. Format zapisu torów posiada możliwość wpisania współrzędnej pionowej, ale nie jest to używane (zawsze 0). Drogi są zapisane identycznie jak tory. Samochody jeżdżą po prawym pasie drogi, a na jej końcu przeskakują na przeciwny.

Scenerie

GOP

W 2009 roku na użytek ATS powstała w Rainsted sceneria obejmująca część torów tramwajowych w GOP. Ze względu na brak obsługi współrzędnej pionowej wszystkie tory są rysowane jako poziome. Sceneria w wersji rozwojowej została dołączona do wersji 0.58b ATS. Prace nad tą scenerią przyczyniły się w znacznym stopniu do rozwoju obsługi słupów i drutów w edytorze Rainsted.

Odwzorowana została trasa linii 27 (Huta Katowice - Czeladź), a także znaczna ilość sąsiednich torów, w tym dwie zajezdnie. Niestety dalsze prace nad rozwojem scenerii zostały zawieszone z powodu ograniczeń technicznych ATS (np. nie da się zwiększyć liczby przystanków z pasażerami ponad 10, mechanizm automatycznego przełączania zwrotnic umożliwia uruchomienie tylko dwóch linii) oraz zarzuceniem prac nad obecnym ATS na rzecz nowej wersji (ATS NG), która będzie oferować znacznie większe możliwości.

Pobierz ATS 0.63b ze strony autorów, scenerię GOP można wybrać z górnego menu programu.

Ats5.jpg

Pętla tramwajowa Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy, stworzona edytorem Rainsted i uruchomiona w ATS. Jako podkład zastosowano eksperymentalnie fragment ortofotomapy.

Wrocław

W 2010 i 2011 roku zostały ułożone wrocławskie tory tramwajowe na podstawie ortofotomapy (edytorem Rainsted). Wg stanu na luty 2012 brakuje słupów trakcyjnych, sygnalizacji, ulic oraz budynków. Zbieramy materiały (przydały by się np. modele sygnalizatorów) i oczekujemy na dalszy rozwój ATS.

Wr110804 .jpg